Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

Bujdosó Miklós: Szabadidős tevékenység


Evezés, hajók, versenyek, evezősök

Az evezés egy kormányos, vagy kormányos nélküli, vízben mozgó hajónak egy vagy több evezős izomerejével és egyszerű kétkarú emelőként használt evezőlapátokkal a hajó menetirányának háttal ülve való előre mozgatása. Az evezős ergométeren vagy tanmedencében való evezés, mely az evezős mozgást szimulálja, ugyancsak evezésnek tekintendő.Az evezős hajóban az összes tartóelem, beleértve a mozgó elemek tengelyét, szilárdan van rögzítve a hajó testéhez, az evezős ülése azonban a hajó tengelyében előre-hátramozgatható (kivéve a fixüléses hajókat).
Az evezős verseny (regatta) olyan sportverseny, amely egy vagy több versenyszámból áll, s ezek szükség esetén maguk is több futamban, egy vagy több hajóosztályban, az evezősök neme, kora vagy testsúlya szerintimegoszlásban bonyolíthatók le.

Tanuló korcsoportban, ha az indulók száma versenyen rendelkezésre álló rajthelyek számát meghaladja, abban az esetben – az Országos Bajnokság kivételével – az indulókat az életkoruk figyelembevételével két vagy több futamba kell osztani és selejtező futamok nélkül kell a versenyt lebonyolítani.
A versenytáv a tanuló korcsoport számára: 1500 m.

Egypárevezős egységben a mini korosztályok részére külön futam írható ki.
Mini korosztályban, ha az indulók száma a versenyen rendelkezésre álló rajthelyek számát meghaladja, abban az esetben az indulókat életkoruk szerint két vagy több futamba kell osztani és selejtező futamok nélkül kell a versenyt lebonyolítani.
A versenytáv a mini korosztályok számára: 1000 m
A legfeljebb 12 éves versenyzők részére csak kormányos versenyszámok írhatók ki.
E versenyszám távja 1000 m.

Tanuló korcsoportban csak hagyományos (macon) tollú lapáttal evezhetnek a versenyzők.

Serdülő korcsoportba tartozik az a versenyző, aki a verseny évében tölti be a 15. vagy 16. életévét.Serdülő versenyző egy versenynapon legfeljebb négy futamban indulhat, melyek között legalább 2-2 óra időköznek kell eltelnie. A serdülő korcsoportba tartozó versenyző ifjúsági korcsoportban is indulhat, de ebben az esetben is a futamok között legalább 2-2 óra időköznek kell eltelnie.
A versenytáv a serdülő korcsoport számára: 2000 m

Ifjúsági korcsoportba tartozik az a versenyző, aki a verseny évében tölti be a 17. vagy 18. életévét.Ifjúsági versenyző egy versenynapon legfeljebb négy futamban indulhat, melyek között legalább 1-1 óra időköznek kell eltelnie. Az ifjúsági korcsoportba tartozó versenyző felnőtt korcsoportban is indulhat, de a futamok száma ekkor sem haladja meg a hármat, és a futamok között 1-1 óra időköznek rendelkezésre kell állnia.
A versenytáv az ifjúsági korcsoport számára: 2000 m

U23 korcsoportba tartozik az a versenyző, aki a verseny évében tölti be a 19-22 életévét.
A versenytáv U23 versenyzők számára: 2000 m.

A Felnőtt korcsoport

Felnőtt korcsoportba tartozik az a versenyző, aki a verseny évében tölti be a 23. életévét, vagy idősebb.
A versenytáv felnőtt versenyzők számára: 2000 m

A Masters korcsoport

Masters korcsoportban jogosult indulni az evezős, annak az évnek a kezdetétől, melyben betölti a 27. életévét.Egy Masters evezőst abba a korosztályba kell sorolni, amely megfelel a folyó évben betöltött életkorának.
Korosztályok: A minimum 27 év vagy több
B átlag életkor: 36 év vagy több
C átlag életkor: 43 év vagy több
D átlag életkor: 50 év vagy több
E átlag életkor: 55 év vagy több
F átlag életkor: 60 év vagy több
G átlag életkor: 65 év vagy több
H átlag életkor: 70 év vagy több
I átlag életkor: 75 év vagy több
J átlag életkor: 80 év vagy több
Az átlag és a minimum életkor a kormányosokra nem értendő.
A versenytáv a Masters korcsoport számára: 1000 m


Könnyűsúlyú kategória

Felnőtt és ifjúsági könnyűsúlyú kategóriában indulhat minden versenyző, aki az adott korcsoportba tartozik és az alábbi követelményeknek megfelel.

 Felnőtt férfiaknál a csapat evezőseinek átlagsúlya 70 kg (kormányos nélkül). Az egyes evezősök testsúlya nem haladhatja meg a 72,5 kg-ot. Egypárevezősben a versenyzők testsúlya Max. 72,5 kg lehet.
 Felnőtt nőknél a csapat evezőseinek átlagsúlya 57 kg (kormányos nélkül). Az egyes evezősök testsúlya nem haladhatja meg az 59 kg-ot. Egypárevezősben a versenyzők testsúlya Max. 59 kg lehet.
 Ifjúsági férfiaknál a csapat evezőseinek átlagsúlya 65 kg (kormányos nélkül). Az egyes evezősök testsúlya nem haladhatja meg a 67,5 kg-ot. Egypárevezősben a versenyzők testsúlya Max. 67,5 kg lehet.
 Ifjúsági nőknél a csapat evezőseinek átlagsúlya 55 kg (kormányos nélkül). Az egyes evezősök testsúlya nem haladhatja meg az 57,5 kg-ot. Egypárevezősben a versenyzők testsúlya Max. 57,5 kg lehet.
 A versenyzők súlyhatáraitól adott versenyen eltérhetnek, az illetékes szakvezetés, szakbizottság javaslatára, a MESZ elnökségének jóváhagyásával. Ezen eltéréseket az éves versenykiírásban külön ismertetni kell.


A könnyűsúlyú evezősök mérlegelése versenymezben történik, minden versenyszám előtt legkorábban kettő, de legkésőbb egy órával. Ha a továbbiakban az első futamot elhalasztják, vagy törlik, a könnyűsúlyú versenyző ugyanazon a napon nem köteles újabb mérlegelésnek alávetnie magát ehhez a versenyszámhoz. Az ellenőrző bizottság a mérlegeléskor fényképes, hivatalos személyazonossági igazolványt kérhet. A mérlegnek 0,1 kg pontossággal kell mutatnia az evezős súlyát.
Azt a versenyzőt, vagy csapatot, aki az előírt időben nem jelentkezik mérlegelésre, vagy az előírt súlyhatárokat nem tudja teljesíteni, a versenyből ki kell zárni (nem állhat rajthoz).
Felnőtt könnyűsúlyban mindenkor a FISA bajnokságok rendszerében ugyanebben a kategóriában szereplő versenyszámokat lehet kiírni.
A könnyűsúlyú felnőtt és ifjúsági (férfi és női) versenyek távja: 2000 m

Kormányos

A kormányost a csapat tagjának kell tekinteni. Masters korcsoport esetében a kormányos ellentétes nemű is lehet. A kormányos korcsoportjától függetlenül rendelkezik indulási jogosultsággal. Egy kormányos egy versenynapon futamszám és időkorlátozás nélkül több kategóriában vagy korcsoportban is indulhat. A kormányos minimális súlyát az alábbi táblázat tartalmazza:

Rekreáció az evezős sportban

A szellemi rekreáció a kultúra, szórakozás, játék és művelődés kérdéseivel, a műveltség típusaival, a kulturális élet problematikájával foglalkozik, illetve azokat használja fel eszközül. Idetartozik valamennyi olyan szabadidős tevékenység, ami nem elsősorban a fizikai képességeket fejleszti, ugyanakkor jelentheti az önművelést, az önképzést, a tanulást is. Ebben az értelemben a tanulásnak nem a leendő munkavégzésre készülés a fő hajtóereje. Lehet az érdeklődés kielégítése, az önművelés, de motivációja lehet a szabadidő értelmes eltöltése, a minőségi életre törekvés.
A kulturális rekreációhoz taroznak továbbá, művészeti tevékenységek (színház, mozi, múzeum, kiállítások látogatása, koncert, zenélés, zenehallgatás és zeneszerzés, történelmi nevezetességek megtekintése, építészeti emlékek felkeresése), gyűjtő tevékenységek (képeslapok gyűjtése, érmék gyűjtése, bélyeggyűjtés, zenei anyagok gyűjtése, képzőművészeti alkotások gyűjtése), az ún. egyéb szellemi tevékenységek (olvasás, tanulás, tévénézés, rádiózás, sportesemények figyelemmel kísérése, szurkolás, vetélkedőkön való részvétel, rejtvényfejtés és készítés).A rekreációs tevékenységek egy része kimondottan társaságban űzhető.
A természetben töltött szabadidő még egyéb szellemi rekreációs tevékenységeket is magába foglalhat (botanikus kertben növények tanulmányozása és fotózása, vadaspark látogatása, állatkert látogatása, természeti érdekességek (ásványok, rovarok, növények és trófeák gyűjtése). A sportrendezvények látogatása egyénileg vagy csoportosan, a szurkolás a szabadidős aktivitások jelentős részét képezik, nemcsak a sportolók, hanem a sportot kedvelők körében is. A felosztás értelemszerűen átfedéseket is tartalmaz, hiszen egy-egy tevékenység több helyre is besorolható.
A fizikai rekreáció a szabadidőben kedvtelésből végzett mozgásos tevékenységek összességét jelenti, melyekből érdemes kiemelni a sport jellegű elfoglaltságokat (rekreációs célú sportolás), hiszen ezek domináns összetevői a fizikai rekreációnak. Kiemelt szerepüket a testgyakorlatok sokszínűsége, a sport tervezhetősége és a terhelés viszonylag pontos adagolhatósága indokolja. Ezek célja elsősorban nem a végletekig történő teljesítményfokozás, hanem az egészség és a jó közérzet állapotának elérése, a felfrissülés, kikapcsolódás. A versenysporthoz hasonló teljesítményfokozás azonban nem idegen a rekreációs felfogástól, főleg a fiatal felnőtt korosztály esetében.
A motoros képességek fejlesztésének célját a fizikai és pszichés működési harmónia, a jó szociális alkalmazkodó- és együttműködő képesség, azaz a mindennapi optimális cselekvő és teljesítőképesség (fittség) igénye szabja meg. Ez ad értelmet a rekreációs edzésnek, és meghatározza annak célrendszerét is.
Egy másik csoportba tartozó hobbi jellegű tevékenységek remek lehetőséget nyújtanak nemcsak a kreativitás kibontakoztatására, hanem a társas kapcsolatok ápolására is. A barkácsolás, a kertészkedés, a horgászat, az evezés, túrázás, vagy a vadászat sokkal élvezetesebb lehet a család, rokonok vagy barátok társaságában, mivel a közös tevékenység során jó hangulatú beszélgetésekre is lehetőség nyílik.
Külön csoportot képeznek a turizmus és annak különböző fizikai rekreációhoz tartozó válfajai, úgymint kirándulás, vízitúrázás, alpinisztika, sportmászás stb. Ezek tulajdonképpen az egyik legklasszikusabb, hatalmas tömegeket megmozgató rekreációs tevékenységcsoportot alkotják. Egy másik felosztásban a mozgás jellege szerint csoportosíthatjuk a különböző fizikai aktivitásokat, úgymint aerob sportok, esztétikai sportok, erősportok, küzdősportok, sportjátékok, népi játékok, lakásban végezhető mozgásformák, technikai sportok, télisportok, természeti sportok és vízi sportok. A következőkben ezt a felosztást láthatjuk.
Aerob sportok
Ezek a főleg ciklikus mozgásformák a keringési rendszer működését tartják szinten vagy javítják, így fejlesztik az állóképességet. Az olyan sportmozgást tekinthetjük aerobnak, ahol az energia leadás oxigén jelenlétében történik. A légzéssel felvett oxigén eljut az izomsejtekhez, segíti őket a mozgás kivitelezésében. Ez megemelkedett pulzusszámmal és szaporább légzéssel jár, de a maximális pulzusszám 60-85%-án edzve szervezetünk oxigénellátása a legoptimálisabb határokon belül marad. A mozgás során tehát nem keletkezik oxigénadósság, így nincs légszomjunk. Megfelelő mennyiségű aerob állóképességi edzés hatására a keringési és légzési szervrendszerben, valamint a testösszetételben olyan kedvező változások jönnek létre, amelyeknek köszönhetően megelőzhetők a civilizációs betegségek többsége és az egészségben megélt évek számát is jelentősen megnövelhetjük.Az aerob sportok az ezredforduló legnépszerűbb mozgásformái közé tartoznak. Egyrészt azért, mert aránylag rövid edzésidő alatt látványos eredmények érhetők el és a mozgásformák nagy része egyénileg, önkényesen megválasztott időpontban és helyszínen űzhető, nem kötődik semmilyen szervezeti formához. Másrészt az aerob mozgás biztosítja a leghatékonyabban a zsírégető folyamatokat, így hatásos eszköze a fogyókúráknak. A legkedveltebb aerob sporttevékenységek a következők: gyaloglás, kocogás (jogging), power walking, aerobik és annak válfajai, kerékpározás, úszás, görkorcsolyázás, ugráló kötelezés, evezés.

Vízi sportok
A vízben, illetve a vízen végezhető mozgásformákat soroljuk ebbe a csoportba, közülük is kiemelkedik az úszás, fedett vagy nyitott medencékben, illetve szabad folyó-, vagy állóvizekben. Ez az egyik legegészségesebb rekreációs tevékenység, mely egész életen át gyakorolható. A vízi sportokhoz tartozik az evezéshez is kapcsolódó úszás, ugrás, vízilabda kajakozás, kenuzás, vitorlázás, vagy a technikai sportok közül a vízisí, motorcsónakázás, jetski.A rekreációs céllal végzett sporttevékenység során is fontos a rendszeresség és szakszerű irányítás. A megfelelő helyszín és szolgáltatás kiválasztásával, ideális esetben rekreációs szakember irányításával megkezdődhet a tevékenység (edzés). Rekreációs edzésen a lehetőleg gyermekkortól, szabadidőben, folyamatosan és rendszeresen, heti 3-5 alkalommal 20-40 percen át, a maximális pulzus 65-85%-nak megfelelő ingererősséggel, az egészség érdekében végzett, döntő mértékben aerob állóképesség jellegű, olyan mozgások végzését értjük, amelyeknek alapvető célja a testi, lelki felfrissülés. Az edzéshez elengedhetetlen a tudatos és tervszerű pedagógiai folyamat ismerete és alkalmazása, melyhez szakember szükséges. A rekreációs edzést a versenyedzéstől többek között az különbözteti meg, hogy célja nem az öröklött adottságok felső határáig történő teljesítményfokozás, hanem a jó közérzet, az optimális egészségi állapot elérése és a kikapcsolódás. Ilyen jelleggel végezhető a gyaloglás, kocogás, futás, kerékpározás, úszás, aerobik, gimnasztika, sífutás, de sok más egyéb is. Ideális, ha a tevékenység adagolható és ellenőrizhető.
A rekreációs- és a sportedzés csak egy azonosságot mutat: a folyamatosság és rendszeresség követelményét. Az eltérések azonban jelentősek, ezért az alkalmazandó módszertan is eltérő. A sportedzés is az egészség megóvása mellett folyik, de csúcsteljesítmény elérésére irányul és rendszeres versenyzést tételez fel. A rekreációs edzésnek nem szükségszerű velejárója a versenyzés. A jól irányított rekreációs edzés számos pozitív hatással járul hozzá az egészség megőrzéséhez, illetve helyreállításához. Az első és egyik legfontosabb, hogy növeli a szív teljesítményét. A szív megnagyobbodik, a szívizomzat vastagabbá válik, ezért a szív több vért tud juttatni a keringésbe. Csökken a pulzusszám, növekszik a pulzustérfogat. Az edzés hatására nő a szív koszorúereinek száma, és így jobb lesz a szív vérellátása. Növeli az erek átmérőjét, rugalmasságát: javul a munkavégzés, gyorsabb a kipihenés. Csökken a vérnyomás, megnő az izmokban a mitokondriumok száma, ezáltal az izomsejt több oxigént tud feldolgozni és a szervezet több energiához juthat. A mitokondrium az izomsejt alkotórésze, ami az energiatermelésért felelős.
Manapság az emberek a fejlett országokban közel 50%-kal több kalóriaértéket vesznek magukhoz, mint amennyire szükségük lenne. A folyamatos és rendszeres edzés segít a felesleges kalóriák elégetésében, így elősegíti az ideális testsúly megtartását is. Érdemes megemlíteni, hogy megfelelő táplálkozással fokozható az edzéshatás.
A rendszeres rekreációs edzés csökkenti a koleszterinszintet, ezen belül növeli a jó koleszterin arányát. Az edzések hatása a mozgásszervi rendszerre is többoldalúan kedvező. Javul a szalagok, az inak, a csontok és az ízületek teherbírása és a testtartás. A sok ülés a hát- és a has izomzat túlzott ellazulásához vezet, melynek következtében a népesség egyre nagyobb hányada küzd gerincpanaszokkal. A mozgás következtében javul valamennyi szövet vér- és tápanyag-ellátottsága, így az összes szövettípus megvastagszik, erősebb, ellenállóbb lesz.

A rekreációs edzések nemcsak fiziológiás, hanem pszichikai hatásukat tekintve is előnyösek az emberi szervezet számára. A testedzés során az endorfinnak, az agy saját elválasztású hormonjának szintje – mely segít a fájdalom elviselésében, de szerepe van a jókedv, kellemes közérzet (eufória) elérésében is –, akár az ötszörösére is emelkedhet. Ehhez kapcsolódik az a tény, hogy a rekreációs edzéssel megelőzhető és gyógyítható a negatív stressz.
Fontos még a folyamatosság és a rendszeresség követelménye is, hiszen emellett a rekreációs edzés csak akkor hatékony, ha a pillanatnyi kondicionális állapothoz igazodó intenzitással jár és heti 3–5-szöri gyakorisággal, 30–40 perces időtartammal folyik. A heti gyakoriság és az időtartam nem vonható össze, mert ha ez a rendszeresség megszakad, az elért pozitív hatások hamar leépülnek. Bármely életkorban elkezdhető a rendszeres edzés, hiszen a gyakorlásfejlődést fog eredményezni. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a rendszertelen és megszakításokkal zajló rekreációs edzésnek alig tapasztalhatók pozitív hatásai.
A rekreációs edzés során az intenzitásra, a heti gyakoriságra, az edzés időtartamára egyaránt vonatkozik a fokozatosság elve. A rekreációs edzés megkezdésekor heti 3 alkalommal, a maximális terheléses pulzusszám 60%-nak megfelelő intenzitással, 10–20 perces edzés időtartam célszerű. Először a heti gyakoriságot növeljük 4, de ha lehet 5 alkalomra, ezt követően az időtartam emelhető kb. 40 percre, és végül az intenzitás fokozható a maximális terheléses pulzus 85%-áig.
A rekreációs edzés felépítése és intenzitásának ellenőrzése
A rekreációs edzés ajánlott felépítése a következő: rövid bemelegítő séta, kocogás, futás, majd nyújtó hatású gimnasztikai gyakorlatok, a fő részben aerob állóképesség-fejlesztés kb. 20–25 percig és mérsékelt erőfejlesztés (nyújtásként streching), az edzés végén pedig néhány perces levezető futás vagy séta.
Az edzésintenzitás fokát pulzuskövetéssel határozzuk meg. Kenneth Cooper (1990) az életkor figyelembevételével állapítja meg az edzésintenzitást. Először meg kell határozni a maximális pulzust, melyhez figyelembe veszi az életkort, majd ebből számítja ki a célpulzust. A nők esetében a maximális pulzust úgy állapítjuk meg, hogy 220-ból levonjuk az életkort, és ennek a 60-80%-ával edzünk. Férfiaknál 205-ből levonjuk az életkor felét, a kapott szám 60-80%-a jelenti a célpulzust. Kenneth Cooper azt javasolja, hogy a megfelelő edzéshatás eléréséhez edzésalkalmanként legalább 20 percig kell a munkapulzust a célzónában tartani.
A rendszeres és folyamatos rekreációs állóképességi edzés megkezdését követő 8–12. héten (egyénileg változó mértékben) számíthatunk a keringési rendszer pozitív alkalmazkodására. Ez abban is megnyilvánul, hogy az ugyanolyan intenzitású mozgást alacsonyabb pulzusszám mellett teljesíti az egyén. Viszont ha a rendszeres edzést valamilyen okból megszakítjuk, megközelítőleg egy hónap múlva kb. 50%-kal csökkenhet az addig elért edzettségi szint. Az újrakezdéskor ismét szükségessé válik az aktuális célpulzus növelése, illetve meghatározása.
Az edzettség szintjének megállapításához – modern technikai eszközök, pl. poláróra hiányában – nyugodtan hagyatkozhatunk Kenneth Cooper egész világon elterjedt 12 perces standardizált futó- vagy úszótesztjére.

Ugyanakkor a 2 km-es gyaloglóteszt is jó támpontot jelenthet ebben, mivel a kapott értékek az aerob teljesítményről árulkodnak. Legalább 6–8 hetes rendszeres rekreációs edzés után célszerű a tesztet újra elvégezni.
Az aerob állóképesség fejlesztésének legegyszerűbb, szinte mindenki által végezhető formája a gyaloglás, vagy annak egy továbbfejlesztett változata, a nordic walking, amelyben aktív karmunkával növeljük a mozgás kiterjedését és intenzitását. Kocogáson a 3,0 m/s alatti haladási sebességű mozgást értjük, amellyel 100 métert 34 másodperc, egy kilométert kb. öt és fél perc vagy hosszabb idő alatt teszünk meg. (Futásról már akkor beszélünk, ha a haladás közben van olyan pillanat, amikor egyik láb sem érintkezik a talajjal.)
Az evezés és az úszás mindenkinek ajánlható, élettanilag nagyon kedvező mozgásforma, amely során a víz felhajtóerejének segítségével a gerincoszlop mentesül a terhelés alól. Ugyanakkor úszás közben a légzéstechnika is javul, de még fontosabb, hogy az úszó oxigénfelvétele és felhasználása egyensúlyba kerül, ezáltal javul a tüdő oxigénfelvétele és a keringési rendszer teljesítőképessége.
A szintén rendkívül hatásos kerékpározás során a 16–32 km/órás sebesség az, amit – természetesen edzettségi állapottól függően – a rekreációs edzés folyamán az aerob állóképesség fejlesztéséhez már megfelelőnek tartanak.
A sífutás a legértékesebb aerob állóképesség-fejlesztő mozgásforma, de edzéseszközök lehetnek még a gimnasztika, lépcsőzés, ugrókötelezés, evezés, kajakozás, kenuzás.
Táplálkozás
Az egészséges táplálkozás sosem lehet egyoldalú, hiszen szervezetünknek számos vitaminra, nyomelemre, zsírsavra van szüksége. Nézzük meg, hogy mi mindent kell étrendünkbe iktatni. Használjunkolívaolajat, mely tele van telítetlen zsírsavakkal! Ezzel kíméljük a szívet. A szójából, bogáncsból, valamit búza- vagy kukoricacsírából készült növényi olajok sem hiányozhatnak a konyhájából, ezek ugyanis rengeteg "szívbarát" omega-3 zsírsavat tartalmaznak. Egy héten legalább egyszer fogyasszunk tengeri halat! Ez ugyanis bőséggel tartalmaz omega-3 zsírsavat, amit az emberi szervezet nem képes előállítani, noha szükségünk van rá. Fontos a helyes táplálkozás. A spenótban, a paradicsomban, és a salátában csakúgy, mint a májban vagy a gabonafélékben rengeteg folsav van, mely véd a szív- és érrendszeri ártalmaktól. A tejtermékek, a zöld gyümölcsök és az ásványvíz gazdagok kalciumban, mely erősíti a fogakat és a csontokat, valamint véd a csontritkulás ellen. A C-vitamin emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatását nem kell különösebben részletezni, ám azért is fontos, mert elősegíti a kalcium beépülését, felszívódását. Jó "lelőhelyek": a paprika, a citrusfélék, a homoktövis, a csipkebogyó, a fejes káposzta. Sétáljunk sokat! Szervezetünknek szüksége van a napfényre a D-vitamin előállításához, mely az erős csontokért felel. A szükséges D-vitamin 80 százalékát szervezetünk állítja elő, a többit könnyen pótolhatjuk olyan egészséges ételekkel, mint a gombafélék, a hal, vagy a tojás. Együnk sok gyümölcsöt!


Az A- (beleértve a béta-karotint), C- és E-vitaminok semlegesítik az anyagcsere-folyamatok során keletkező káros anyagokat. Érdemes előnyben részesíteni a természetes vitaminokat a mesterségesekkel szemben. A gyümölcsökben található vitaminok jobb hatást fejtenek ki.
A D-vitamin csökkenti a cukorbetegség kockázatát. A nyomelemeknek is fontos szerepe van a szépségápolásban. A szívnek és az agynak alapvetően fontos az E-vitamin.
A cink felveszi a harcot az anyagcsere-folyamatok során keletkező káros anyagokkal, gondoskodik a sejtmegújulásról: szebb lesz tőle a hajunk, a körmünk, a bőrünk és gyorsabban gyógyulnak a sebek, sőt, serkenti a spermium- és a petesejt-termelődést is. A húsokban, a tojásban, a tejben és a sajtokban különösen sok cink van. A szelén segíti a test méregtelenítését. Ez az ásványi anyag kismértékben megtalálható a spárgában, a hüvelyesekben, a gabonafélékben, illetve a tojásban. Cél, hogy vigyünk be a szervezetünkbe elegendő magnéziumot. A magnézium gátolja a neurotranszmitterek (adrenalin, noradrenalin) kalcium által kiváltott kiáramlását, aminek során csökken az idegsejtek ingerelhetősége.
Ha gyakran sportolunk, több magnéziumra van szükségünk. Az ajánlott napi beviteli mennyiség maximum 350 mg. Ne feledkezzünk meg a szőlőcukorról! Hamar a véráramba kerül, ellátja energiával a sejteket, táplálja az agysejteket, ezáltal serkenti a koncentráció- és az emlékezőkészséget. Fogyasszunk rendszeresen gyümölcsöt, zöldséget és teljes kiőrlésű gabonaterméket! Ezek olyan ballasztanyagokat tartalmaznak, melyek teltségérzetet okoznak, és segítik az emésztést, valamint csökkentik a vastagbélrák, a cukorbetegség, a szívinfarktus és az érelmeszesedés kialakulásának esélyét. Mindennap igyunk meg legalább két liter vizet! A víz biztosít a szervezetben egy egyfajta egészséges körforgást, megelőzi a székrekedést, serkenti a veseműködést, segíti az anyagcserét és értékes elektrolitokkal látja el a vért.

Így láthatjuk, hogy az egészséges táplálkozás mellett a szellemi táplálékra, a stressz oldásra is figyelnünk kell. Mindebben hatékony segítőnk, testünk-lelkünk karbantartója lehet az evezés a szabadban. Bátran ajánlom mindenkinek.

Bujdosó Miklós evezős edző
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.