Folytatásos történetek
Sabján László: Julia 10. [ÚJ]
A nőnek kedve lett volna megtorpanni és kikérni ezt magának, de semmit nem akart elrontani és főleg nem akart a főszereplő pózában tetszelegni, hiszen jól tudta és a helyén kezelte, hogy itt ma nem ő a főszereplő, hanem egy másik nő, és az ő személyéhez kapcsolódó emlékek a jelen történések mozgatórugói. S az, hogy elkísérhette ide a férjét, nyilvánvalóan korántsem magától értetődő, ezért ittlétének értékét semmiképpen nem degradálhatja holmi szeszélyes ostobaságokkal. Tehát, angyali türelemmel, csak enny...

Tóth Lászlóné: Vihar/első rész [ÚJ]
Forró volt a levegő fuvallata. A palackban a víz is ihatatlanná vált, így Jani azt inkább magára öntötte. Mindjárt odaér a barlang bejáratához, talán ott már kellemesebb lesz a klíma. Itt várja be Editet, aki lelép az osztálykirándulásról, hogy találkozhasson vele. A sztori az lesz, hogy megrándult a lába, azért maradt le, majd eltévedt. A lány szülei nem kedvelik őt, mert csórók, nem ilyen fazont képzeltek egyetlen gyermeküknek, aki az érettségi után az orvosira akar menni, miközben ő se...

Vilhelem Margareta: A nagyravágyó feleség-----novella [2 ]-1 része [ÚJ]
A szék hátán állva, a szekrény tetejét tisztogatta éppen Ági amikor legelőször eszébe jutott, hogy elválik az urától. A szék egy kissé megingott alatta, de nem szállt le, folytatta tovább a porolást, s ezalatt egész világosan ezt gondolta magában: - El kell válnom tőle, mind rosszabbul megy minden. Legfőképpen az keserítette el, hogy nem nem törődött semmivel.Nem érdekelte semmi ,a társkapcsolatukban. Legfőképpen az keserítette el, hogy nem tudott tisztaságot tartani maga korul.. ...

Bodó Norbert: Bernát barát titkos utazása 5. [ÚJ]
Ezen mind a ketten jót nevettek, míg a vonat a nyílt pályán vesztegel. A Hercegprímási hivatalba egy névtelen levél érkezik, melyben az áll, hogy Bernát barát élete veszélyben van. A hercegprímási hivatalban nagy sürgölődés támadt, hogyan lehetne Bernát barátot értesíteni, de ha lehetne is nem tudják, hogy merre jár. Bernát barát biztonságban érzi magát a nyomozó társaságában, pedig ha tudná, hogy nyomozónak adja ki magát, miközben ékszer csempész. ...

Sabján László: Julia 09. [ÚJ]
Húsz év telt el. Sok víz lefolyt minden mederben, mire Thomas visszatért. Már nem volt ugyanaz az ember. Már nem a fájdalom hozta vissza, hanem a puszta emlékezés. A nő, aki a kezét fogta, mégis érzett benne felbukkanni valamit, ami számára ismeretlen volt a férfiban. Ez a valami nyilván a múltból bukkant elő. A férfi múltjából, aminek ő nem volt, s hamar megfejtette, a jövőben sem lehet a részese. Fázósan húzta össze vállait, miközben jólesőn karolt férjébe, a szeretet és támasz biztonságo...

Tóth Lászlóné: A látogató/harmadik, befejező rész [ÚJ]
Eszébe jutott, hogy nemrégiben látta a Kék fény című műsorban, hogy a rendőrség keres egy gyilkost, aki tanácsi alkalmazottnak adva ki magát érdeklődött idős, egyedül álló személyek iránt, mondván, hogy ha a körülményeik indokolják, akkor támogatást kapnak. Fiatal, jól szituált nőt kerestek. Igaz, ő fiatal és kisgyermekes édesanyja, de ki tudja? Az asszony biztos volt abban, hogy kifejezetten hozzá akart jönni a nő, tudva, hogy a férje elhagyta, egyedül él a kiskorú gyermekeivel és bár egy házban a szülei...

Ágoston Tibor: Számíró gondolatok [ÚJ]
Júlia: Tizenhét éves szép leányzó ki érezte az élet csírázik benne, már voltak kisebb szerelmei egyiket sem találta annak, hogy komolyan foglalkozzon velük, várt egy érettebb valakire aki az álmaiban többször megjelent. Ádám: Huszonnégy éves jóképű egyetemet végzett ember, aki fantasztikus jövőt látott az életében. Építész mérnök, ki az egyetemen kitűnő eredménnyel végzett, sok jó ajánlatot kapott tanulmányai végeztével. Tehetős, leleményes, saját agglegény lakást tartott, amire fiata...

Sabján László: Julia 08.
Thomas meglepetten kapta a hang irányába a fejét. Majd ijedten vissza a kislány felé, de Julia már nem volt sehol. Huss, elillant. Kétségbeesetten kereste őt a szemével, de se közel, se távol nem látta jellegzetes alakját. - Julia! - kiáltotta fájón. - Ne menj még el! Még... még van pár kérdésem! Julia! - Ki a fene maga?! - förmedt rá a mellé toppanó mogorva alak. A férfi éppen úgy nézett ki, amilyennek egy temetőőrt Thomas elképzelt volna. Csak ennek még valami különös illat...

Sabján László: Julia 07.
Thomas ismét csak hatalmasat nyelt. Merőn nézte a kislány arcát. Az arc valóban egy gyermeké. Helyes kis pisze orrocska, amelyet sok kicsi szeplőpötty táncol körül, égővörös copfok, kedves, rózsás arcocska, csillogó kék szemek. De a tekintet mégsem egy gyermeké. S a szavai olyan érettségről tesznek tanúbizonyságot, amelyet Thomas képtelen volt egy gyermeknek tulajdonítani. - Szóval... levegőt markolnék... - Igen - bólintott Julia lemondó sajnálattal. - Esélyed sem volna. Egys...

Árvay Mária: Dicséret, szép szó, ha kimondják, úgy jó, 8. rész
Jó tulajdonságaink A könyvtárban kellemes meleg volt. A könyvek illata mindent betöltött. Lelkes Doktor egyik könyvet a másik után szedte le a polcokról, lapozgatta őket, jegyzeteket készített. Hiába, a kutatómunka is fontos része előadássorozatának. Nem bánta, mindig is nagyon szeretett olvasni, érdeklődési területének megfelelő lexikonokat böngészni. Az Internet adta lehetőségeket is kihasználta, de még mindig a hagyományos olvasási mód számára az ideális. Elégedetten távozott a kö...

Sabján László: Julia 6.
- Nem. Nem fázom, ha mondom. Én soha nem fázom, mit vagy ezen meglepve? Hogy a felnőttek milyen nehéz felfogásúak. Thomas egyre butábbnak érezte magát ennek a bölcs kislánynak a társaságában, de elengedte füle mellett az újabb sértés számba menő megjegyzést, és tovább tudakozódott: - Mondd, ki beszélt neked a fázós déliekről? - Az anyukám. - És ő hol van most? - csapott le a szóra Thomas. - Hát... itt nincs - mutatott körbe a kislá...

Vilhelem Margareta: Az utolsó alkalom----[3.része]
- Szerelmes vagyok talán? - intézte magához századszor is a kérdést. Mit szólnának ehhez az emberek, ha megtudnák? Kinevetnének és a családom szanatóriumba dugna. Bolondság... Egy ilyen kis jelentéktelen Barra Zsófika nem játszhat szerepet az életemben . Úgy kelt fel az ágyból, ahogyan lefeküdt: álmatlanul. Rohant ki az állomásra. Még a vonatban sem tudott megpihenni, a kerekek kattogó zenéje nem ringatta álomba. Folyton a csókra gondolt. A nedves száj melegsége égette az eg...

kevelinkiss: bizonytalanság 12.rész
Ha valaki elolvasta a történetünket bizonyára kíváncsi a történet végére. Nos ez a korszak pótvizsgára készülődés korszaka csúfos kudarccal zárult. A furcsa az egészben, nem tört le bennünket, ugyanis olyan sokat kellett várni és tanulni potyára, hogy szinte megkönnyebbülés volt, hogy végre vége. Hogy ismételni kell? Ez már csak hab a tortán....

Sabján László: Julia 05.
Thomas nem tudta eldönteni, hogy most felüdülésében nevessen, vagy tudatlanságában inkább mélységesen elszégyellje magát. Végül az utóbbi vonzotta erősebben, ezért kissé bizonytalanul rákérdezett: - Miért mondod ezt? A kislány előredőlt, s mélyen a szemébe nézett. - Azt mondod, hogy nem csak szeretted, hanem még most is szereted azt a valakit. - Igen - bólintott Thomas. - Akkor mégis hogy mondhatod azt, hogy üres vagy? ...

Vilhelem Margareta: Az utolsó alkalom---2.-része
-Véletlenül találkoztak este a korzón. A férfi megemelte a kalapját és a nő mosolyogva fogadta. így az utca ezer színében még szebbnek és kívánatosabbnak találta. - Nos, hogyan tetszik az állása? - O, köszönöm, jól érzem magam ott. Ügyvéd úr valóban kedves, hogy gondolt rám. - Ez kötelességem volt Pista barátommal szemben- hazudta készségesen, bár még mindig nem tudta, hogy tulajdonképpen miért szaladgált annyit az érdekében, amíg elhelyezhette az Olaj ipari R.T.-nál. ...

Tóth Lászlóné: Egy téli nap története/második rész
Másnap a témára terelte a szót. - Feri, azt ígérted, hogy elmondod az érkezésetek okát. Nos, kíváncsian várom. - Otthon áll a balhé. Az asszony folyton veszekszik, semmi se jó neki, amit csinálok. A szülei is ellenem hangolják, pedig szeretem őt és a kisfiam is. - Nem lett volna jobb, ha együtt töltitek az ünnepeket? Képes voltál épp karácsonyra otthagyni őket? - Azért tettem, hogy elgondolkodjon a kettőnk jövőjéről. Elegem van az örökös cirkuszból. Mondtam, hogy anyáméknál l...

Sabján László: Julia 04.
A kislány összeráncolta homlokát, és Thomas biztos volt benne, hogy máris egy újabb zavarba ejtő gyermeki kérdés következik. De tévedett. Julia tett néhány könnyed lépést, majd térdig érő szoknyáját illedelmesen combjaira simítva lehuppant egy közeli padra. Onnan nézte azután fürkészőn ezt az idegent, mintha valami szokatlan, valami nagyon furcsa volna az ábrázatában, ami felett ő bizony nem tud napirendre térni. - Tudod - mondta végül nagy komolyan -, amikor a felnőttek kérdeznek valamit e...