Folytatásos történetek
Árvay Mária: Dicséret, szép szó, ha kimondják, úgy jó, 4. rész
Tisztaság a barátom Ismét eljött a péntek, a rendelés eléggé kifárasztotta az orvost. Mégis, felvillanyozta, hogy ma is tarthat előadást. Örült az előző alkalommal elhangzott hozzászólásoknak, így tudta, nem unott közönségnek beszél. A mai napon az alábbi idézet került fel a táblára: \"Kezdd el felkutatni az értékeket minden egyes emberben, majd mondd is el nekik, mennyire becsülöd őket!\" (John C. Maxwell) Erre az alkalomra egy átlagos, mégis érdekes kis...

Sabján László: Ez a beszéd 05.
Annyi pozitív erő kéklett felém a tekintetéből, hogy el kellett hinnem, amit mond. Egyébiránt abban a pillanatban azt is elhittem volna neki, ha azt mondja: te egy kölyökfóka vagy. De ő természetesen nem mondott ilyesmit. Helyette azt mondta kedves hangon: - te jó ember vagy. Ezt bizonyára nem a magazinból olvasta ki, s én kellőképpen meg is lepődtem fölötte, de hittem neki, miközben a nyelvem persze (a rá jellemző ostoba udvariassággal) tiltakozni kezdett. - Talán... bizonyo...

Bakonyi Ervin: Sehol ország I. rész
Sehol ország I. rész Megrázkódott a testem. Szemem félig kinyitottam. Autóbuszban ültem. A monoton zötykölődéstől ezek szerint aludhattam. Ha kezemmel az előttem levő ülés fémvázát meg nem fogom, odaverem az állam. Bambán meredtem előre. Lassan körbe tekintettem. Nem akartam hinni szememnek. Olyat láttam, ami elsőre hihetetlennek tűnt. Magam sem tudtam miként kerültem erre a buszra és e furcsa és ismeretlen tájra. Sok évvel ezelőtt ilyen képeket közöltek képi médiák a Hold ...

Sabján László: Ez a beszéd 04.
A kávé fantasztikus ízével a számban vettem újra kezembe a könyvet. Hogyan, hogyan nem, ismételten bele tudtam feledkezni. Először persze nehezen ment. Újra és újra az ajtónyílás felé pillogtam, hátha felbukkan benne a kedves alak, a maga otthonos természetességében. Végül valahogyan mégis magába tudott szippantani ismét a könyv, a nyomtatott oldalak idővel újra csak teljesen lekötöttek. Azután egyszer csak halk koccanásra lettem figyelmes. - A sütik - hallottam az ismerős hangot, és felnéz...

Koncz Rózsa: Hangaszál: 13/13. befejező rész
13. Márta egyre soványabb és sápadtabb lett, emésztette magát, az élete miatt. Imádkozott Istenhez, hogy előkerüljenek a szülei. Zárkózott lett, a gyerekek gyakran kérdezték tőle, hogy „csak nem beteg tanító néni?” Johannának megszakadt a szíve érte, most békén hagyta, de lelkileg ő is belebetegedett. Érezte, hogy vége, nincs már remény, hogy egymásé legyenek. Konrád kapta az elsőnek hírt, hogy megvan Leo. A város legnagyobb háza volt az övé. Konrád ...

Sabján László: Ez a beszéd 03.
Nem tudom, hányat lapozhattam már, amikor észrevettem, hogy teljesen leégett a tűz. Épp fel akartam állni, hogy dobjak egy-két darabot a parázsra, amikor valaki kedvesen visszatartott. -Hagyd csak. Majd én - hallottam a már ismerős hangot. - Tessék, a kávéd. Az imént nyomtalanul eltűnt nő állt fölöttem. Mosolygott, és egy csésze gőzölgő, illatozó kávét tartott felém. Érdeklődve pillantottam föl rá, és elvettem tőle az italt. - Köszönöm - mondtam halkan, miközbe...

Koncz Rózsa: Hangaszál: 13/12. rész
12. Johanna délutánonként meglátogatta Mártát mintha nem történt volna semmi. Márta nem tudott ránézni, nagyon kimért volt vele, beszélgetni sem tudtak. A lány szinte meg sem szólalt. Johannának nagyon fájt, nem tudta, hogy mivel engesztelhetné ki, de azt gondolta, hogy az idő mindent megold, türelmes volt egyelőre, és minden nap meglepte valamivel Mártat, de ő mereven elzárkózott. Amit Johanna ott hagyott mindent elajándékozott Elinek. Ez a játék ment egy ideig,...

Sabján László: Ez a beszéd 02.
Hangom az értetlenség és a gyanakvás keverékével csenghetett, amit ő vagy nem vett észre, vagy nem akart észrevenni; nagyjából ekkor ért oda a szemközti fotelhoz, amibe aztán finoman belehuppant. Kényelmesen keresztbe vetette hosszú, karcsú lábait és a fotel mellett álló kis asztal felé nyúlt. Mindig szerettem azt az asztalt. Egyrészt, mert szögletes teste szinte szétzúzta az alatta elterülő, kis, kör alakú szőnyeg álmatag stilljét, másrészt, mert ajándék a nővéremtől, aki a két kezében cipelte be ide, az...

Putterer Magdolna Léna: Országutak vándorai 2. rész
2. rész Mihelyt Moron kialudta magát, beálltak vissza a várakozó társaik mögé a sorba, ami ez idő alatt kissé megrövidült. A visszalévő útszakaszt lassan araszolva tették meg a határ felé, ahova pár óra múlva megérkeznek. A forgalom jellegének megfelelő határátkelőhelyen, vagy a határátlépési ponton, ellenőrzés mellett szabad átlépni, ahol a gépjárművek, szállítmányok be - kiléptetése, ellenőrzése, a rakományok átvizsgálása történik. Mivel ezen országok amerre ők járnak nem S...

Koncz Rózsa: Hangaszál: 11. rész
11. Konrád boldogan kísérte Mártát a villához. Elmúlt egy hét, ünneplőbe öltözött mindenki és várták Johannát, a gazdát, a gyerekek dalokat énekeltek, a cselédek is kitettek magukért, bőséges lakomát készítettek. Márta zongorázott. A néni halkan odasúgta: - Mondanom kell valamit. - Jól van, majd szólok, mikor jöhetsz be hozzám, és nekem is mondanom kell valamit neked - mondta határozottan Johanna. - Majd ha sorra kerülsz, szólok. A napok számonkéréssel teltek...

Sabján László: Ez a beszéd 01.
Egészen belefeledkeztem a könyvbe, amit olvastam; fel sem tűnt az idő múlása. Odakünn már javában alkonyodott, s idebenn, a barátságos zugban, a kandalló mellett, már élénk lobogású árnyakat vetített a falra a képzelet. Idővel a tűz andalító pattogása is semmivé hullott a könyvem fölött. Mintha arra az időre, amíg benne alámerülök, az egész világmindenség kívül rekedt volna egy varázsbuborékon, amelyet az irodalom csodája vont a könyv és én körém. Talán abból adódott ez a képzettársítás, miszerint egy kön...

Horváth Adrienn: Így lettem hercegnővé - 1.fejezet
Kiből lesz a cserebogár? A terebélyes szoba fényárban úszott, az arany különböző nüánszai táncolták körbe kecsesen a fenséges helyiséget, a mennyezeten díszelgő hatalmas kristálycsillár pedig szerfelett elvarázsolta Rokkát. Bár merte volna őszintén nem csodálni a felette éktelenkedő lüsztert, tudván, hogy a napjai nagyrészét az elkövetkező pár hónapban háton fekve fogja tölteni. Ez a felettébb érdekes helyzet annak az ízléstelen i...

Putterer Magdolna Léna: Országutak vándorai
1. rész A felhőtlen égen láthatóak az ezüstösen csillogó csillagok, a Naprendszer bolygói, melyek a Földről szintén csillagoknak látszanak. A sok milliónyi apró fény, mint lámpás beragyogja az égboltot. A Hold sápadt fénye elterül országutakon, majd amikor a tél fagyos keze által készített jégpáncél tükrébe beletekint, ott akárcsak a fényözön pompázik. Az utak mellett elszórva strázsát álló lámpák kacsingatnak az arra imitt-amott elhaladóra. Éjszaka van. Ilyenkor emberek tö...

Zentai Tóth Béla: ZUGKOCSMA 3.
Újházi Az életben nincs minden veszélyhelyzetnek végzetes következménye. Ellenkező esetben az élet meg sem jelenhetett, illetőleg rég eltűnt volna már. Tehát, maradjunk annyiban, hogy a létnek határozottan kevesebb nyomát találnánk ma a Földön. Unokaöcsémmel tíz-tizenegy évesek lehettünk. Vasárnap délutánonként rendszeresen látogattuk Arankát - Aranyosnak is szólították - nagyanyánkat. A város nyugati oldalán, a síneken túl, a munkásnegyedben volt a háza, zugkocsmát műk...

Koncz Rózsa: Hangaszál: 10. rész
10. Johanna berohant a nénihez, kiabált vele: - Ki engedte meg, hogy a vőlegényem kutakodjon az irodában? - Én, én engedtem meg, úgyis az övé lesz minden vagy nem? - De igen, majd esküvő után, addig be sem mehettek az irodába! Se te, sem pedig Gustav, érthető? Konrád kérem állandóan zárja az ajtót, a kulcsot rajtam kívül senkinek nem adhatja oda! - Igenis kisasszony. A néni meglepetten nézett, feltűnt neki, hogy Johanna talán kiszimatolt valamit. Figyelmeztet...

Horváth Adrienn: Így lettem hercegnővé - Prológus
A Fénykirály neve egy elengedhetetlen fogalomként tündökölt Luxborn történelmében. Nem oktalanul, hisz ezt a címet az a kivételes személy viselte, aki a maga idejében felvirágoztatta az országot, mind gazdaságilag, mind kulturálisan. Bár az általa felvirágoztatott birodalommal ellenben, I. Leroy de Luxborn király magánélete cseppet sem volt derűsnek titulálható; a férfi kezéhez önön családja vére is hozzátapadt, amikor a hatalomra jutás érdekében megölette fivérét, majd évekkel később saját lányát. Nagyhí...

Árvay Mária: Dicséret, szép szó, ha kimondják, úgy jó (3. rész)
Eszi, nem eszi, nem kap mást Lelkes doktor körültekintően készült a következő előadásra. Megnézte magát a tükörben - 170 cm magas, vékony testalkatú, meleg barna szemű, barna hajú. Öltözéke elegáns - fekete szövetnadrág, keskeny gallérú ing, zakó. Nyakkendőt nem kötött, sohasem szerette. Sokat adott az ápoltságra, de a kényelem is meghatározó a mindennapjaiban. A művelődési ház nem volt messze a lakásától, kellemes sétának ígérkezett, a tél ellenére is. Azon gondolkodott, vajon a múl...