Cs. Nagy László: Sópiramis 3. rész
A földi WWCo. - állomáson, a megszokott nyüzsgéssel válaszolt a személyzet a jelzőcsengők figyelmeztető hangjára. Mindenki sietve kereste a helyét a hatalmas központi irányítóteremben és lázas igyekezettel megkezdődött az előkészület, hogy az elkövetkező egy órában minden a legnagyobb rendben, zavartalanul működjön. A visszajelző monitorokon minden részleg irányítója ellenőrizte a hozzá tartozó berendezések üzembiztonságát, majd készenlétbe helyezték a főkapcsolókat, hogy a központi számítógép adott jelére üzembe helyezhessék a világ legnagyobb s legfontosabb vállalatának berendezéseit.
A WWCo. nem egy hétköznapi nagyvállalat volt. Egyedülálló feladata kiemelkedővé, egyben nélkülözhetetlenné tette más konszernek és multinacionális vállalatok között. Nem véletlen tehát, hogy a központi irányítóterem nagyban hasonlított egy nyüzsgő tőzsdeteremhez, ahol a légkört még az tette forróbbá, hogy az intézkedések és vezényszavak a világ összes nyelvén hangzottak el. Ez maga volt a pokol s egyben maga volt a megtestesült földi csoda. Itt az irányítószemélyzetet évente váltották, míg a fizikai személyzet hat hónaponként teljesen kicserélődött. Nem a körülmények voltak embertelenek, de annak tudatát, hogy a falakon kívül az elviselhetetlen fagy hatalma érvényesül, - szemben az emberrel, - fél évnél tovább senki nem volt képes elviselni.
Ebben a vállalatban a világ összes tudósának, mérnökének tudása és munkája összegződött. Egyetlen hatalmas cél hozta és tartotta össze ezt a soknyelvű, soknemzetiségű csapatot, hogy innen lássák el a világ összes országát vízzel, mégpedig iható vízzel.
A 2017-es ökológiai katasztrófa, melynek során végérvényessé vált, hogy a földi ívóvízkészlet sem emberi, de még állati fogyasztásra sem alkalmas - sőt kifejezetten káros - eddig soha nem látott, világméretű összefogást eredményezett. Államok, kormányok, kutatók, tudósok fogtak össze annak érdekében, hogy létrehozzanak egy közösen irányított vállalatot, aminek egyetlen és fő célja, hogy a sarki jégmezőből kitermelje és a világ minden országába, eljuttassa az édesvizet.
Az eltelt évek alatt ez a világméretű vállalkozás fokozatosan fejlődött, apróbb politikai és jogi bonyodalomtól eltekintve, zavartalanul működött. Mindenki belátta, hogy ha e körül a vállalat körül gondok adódnak, nem csak egy cég sorsa, de az emberiség jövője válik kérdésessé. Az eltelt időszak alatt az országok és kormányaik némi ideges önmegtartóztatást mutattak, hogy a nagyobb ellentéteken úrrá legyenek. Ez mindeddig - úgy látszik - kisebb zökkenőkkel, de sikeres volt.
Waldemar Kosinszky nagy tekintélynek örvendett a WWCo -nél. Ez a tekintély nem volt véletlen, hisz ő és csapata oldotta meg a cég legnagyobb gondját, nevezetesen az űrállomás és a földi kitermelőrészleg, teljes összhangot biztosító automatizálását. Mindenki lángésznek tartotta a programozás terén, ám furcsa egyénisége sokakban keltett ellenszenvet. Bárhogy is volt, még az ellenségei is elismerték, hogy a program bevezetése óta eltelt, - mintegy tíz éves - többé-kevésbé zavartalan működés az ő tudásának volt köszönhető. Ezt a vállalatvezetésben betöltött magas pozíciójával kellően értékelték is. Nyers modorát némiképp ellensúlyozta, hogy beosztása ellenére a legalacsonyabb rendű dolgozónak is szívesen és önzetlenül segített, ha valamilyen probléma megoldásában nehézségei támadtak.
Most, hogy a hatalmas terem elcsendesedett, minden szem őrá szegeződött és várták, hogy szokásos rövid fejbólintással megadja a jelet a berendezések üzembe helyezésére. Mikor a hatalmas képernyő jobb felső sarkában lévő számláló végre nullát mutatott, Kosinszky bólintott és az eddig csendben várakozó alkalmazottak gyors és szakszerű mozdulatokkal hozták működésbe a gondjaikra bízott berendezéseket. A termelés beindult.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.