Cs. Nagy László: Sópiramis 7
A csend úgy kúszott be újból a terembe, mint ahogy a nehéz köd veszi birtokába hajnalonta a magasan fekvő völgyeket. Mikor megreccsent egy-egy szék a rajta ülő alatt, a hang kísértetiesen hasonlított a délceg fenyők fájó nyikorgásához, amint az álmosan nehézkedő pára rájuk telepszik. Minden apró zaj a kritikus határig feszítette a személyzet amúgy is megterhelt idegszálait és lassan jelentkeztek a kiszámíthatatlan reakciók első jelei a kevésbé harcedzett alkalmazottakon. Beosztásához hűen, egyedül Henriksen agya kapcsolt riadó fokozatra és próbálta magában összegezni a reá váró lehetséges feladatok módozatait. - Lokalizálni a hangforrást, elemezni és lehetőleg előre kitalálni a következő lépést és - még számára sem egészen világos módon - valahogy szert tenni a lépéselőnyre. Kosinszky ! - villant át agyán a felismerés -Mióta csak feltűnt a színen éreztem, hogy ezzel a pasassal nincs rendben valami! - zakatolt agyában egyre gyorsabban a gondolatvonat, ahogy tovább hallgatta a hangot.
-Tudom, hogy lázasan igyekeznek megtalálni e rejtély megoldását, de kérem ne törjék fejüket. Mindent megtudnak ha eljön az ideje......Mr. Henriksen ! Önt nagyra becsülöm! Gondolom az első pár másodperc kivételével már rögzíti a hangomat. Helyes! Ez is egy lehetséges nyom. De higgye el kérem, téves!.............Majd meglátja!
Ezzel az ismeretlen forrásból származó hang elhallgatott.
- Mi ez ?..........Mi volt ez ? Mi a szent szar volt ez? ........Megmondaná végre valaki ? - Shon Daniels hangja úgy hasított a csendbe, mint mikor egy sötét bánya mélyén felkapcsolnak egy reflektort.
- Mr. Henriksen!.......Van valami ötlete ? - fogta halkabbra szavait, érezve, hogy előző kitörése kissé túlzó volt és esetleg azt a látszatot keltheti, mintha kicsúsztak volna kezéből a dolgok, bár - ezt maga is kezdte belátni - nem áll olyan messze ennek lehetőségétől.
- Egy pillanat, Uram! - vetette oda a biztonsági szolgálat főnöke, miközben kikapcsolta az előtte lévő hangrögzítő kapcsolóját és a parányi lemezt kivette a gép tárából. - Mint gondolom, Ön is észrevette Uram, az összes berendezés automatikára váltott, ami annyit jelent, hogy nem állt módjában senkinek bejátszani ezt a hangfelvételt. Talán Ön is rájött már, hogy a hallott hang, csakis felvétel lehetett. Más magyarázata nincs a dolognak. Ebből egyenesen következik számomra és ezzel Ön épp úgy tisztában van mint én, .hogy csupán egyetlen embernek volt módja a rendszerbe való belépésre.
- Kosinszky ?......Maga megőrült ?
- Uram, ha megengedi én tenném a dolgomat. Nem kell korai következtetéseket levonni az itt történtekből. Lehet, hogy ez a dolog egyáltalán semmit nem jelent,..............vagy jelent valamit és akkor én is szeretném tudni, hogy mit! Addig is kielemezném ezt a lemezt, hátha okosabbak leszünk tőle.
Tudásának és tehetségének minden fölényével, kissé szánakozva nézett a tehetetlenség csapdájában vergődő Shonra. Ez az ő területe volt, ahol senki nem vehette fel vele a versenyt. Nem volt véletlen, hogy őt nevezték ki a program biztonsági főnökévé, hisz képességei messze átlagon felüliek voltak a biztonság területén dolgozókhoz képest. A labor, amelyet saját elképzelése alapján, teljesen szabad kezet élvezve, maga rendezhetett be, olyan volt, mint egy XXII. - századi boszorkánykonyha. Az egyetlen hely volt, ahol a berendezések nem a központi programtól függtek és önálló energiaellátással voltak teljesen függetlenítve minden más központilag vezérelt egységtől.
David Henriksen nem volt feleslegesen gyanakvó ember, de mindig alapos és szisztematikus munkát végzett. Különös képessége volt arra, hogy semmilyen apró részlet ne kerülje el a figyelmét. Mikor a biztonsági labor falai közt végre maga mögött tudhatta a pánikba esett irányító személyzetet, megkönnyebbüléssel töltötte el az az érzés, hogy senki nem szólhat bele a munkájába. Most volt csak igazán megnyugtató számára, hogy annak-idején, mikor a kiválasztás történt erre a posztra, nem volt megalkuvó és bár kockázatos volt a feladat elnyerését tekintve, mégsem volt hajlandó engedni abból az elképzelésből, hogy a biztonsági rendszer teljesen függetlenítve legyen minden egységtől és csak az ő utasításainak kell engedelmeskedni a beosztottaknak. Már a Nemzetközi Igazgatóság előtt történt vitájuk során is felfigyelt Kosinszky--ra, aki logikusan és teljesen érthető módon amellett érvelt, hogy a rendszert, mint teljes egységet lehet csak igazán hatékonyan kezelni. Ám az általa kidolgozott terv, amelyet az igazgatóság előtt felvázolt, - a biztonságot tekintve elsődlegesnek - végül is az ő javára billentette a mérleg nyelvét. Egyhangúan szavazták le a vezető-programozó javaslatát és ahogy akkor elnézte Kosinszky arcát, volt valami gúnyos kihívás a tekintetében. Abban a pillanatban még úgy gondolta, hogy csak egy zseniális elme fölényessége, ám még aznap este, mikor átgondolta a történteket, rájött, potenciális ellenfélnek kell tekinteni. Kosinszky érvelése túl logikus, túl körültekintő és túl előrelátó volt ahhoz, hogy egy ízig-vérig vadászösztönnel megáldott felderítőnek fel ne tűnt volna, nem természetéből adódnak ezek a jellemvonások, annál inkább valaminek az elfedésére szolgálnak. Ahogy most betette maga mögött a labor ajtaját, minden idegszálával Kosinszky hangjára koncentrált és meg volt győződve róla, hogy ha elég figyelmesen átvizsgálja a rendelkezésére álló anyagot, valami fennakad a szűrőn, amivel megteheti az első lépéseket. Leült a komputer elé és elsőre betáplálta a nagyfőnök adatait a gépbe. A szokásos egyszerű, fényképes jellemzés jelent meg a monitoron. Bár Henriksen már szinte kívülről tudta a teljes adatbázist, mégis, mintha először olvasná, lassan, figyelmesen böngészte a sorokat. Szisztematikusan ügyelt arra, hogy semmi ne kerülje el a figyelmét, még az sem, ami esetleg rejtve, ám értő szemnek mégis nyilvánvalóan, a sorok mögött lapul. Talán a múltja. - gondolta Dave - hisz mióta a WWCO.. -nél dolgozik minden mozdulata nyitott könyv. Elemezni! Mindent elemezni! - suhantak a gondolatai és máris elővette az aprócska lemezt, amin az előbb lejátszódott eseményeket rögzítette. A komputerrel összekötött hanganalizátor a kedvencei közé tartozott. A felvenni kívánt anyagot tizenhat, különböző frekvenciatartományban dolgozó felvevőfej rögzítette, megkönnyítve ezzel a háttérzajok egyszerű és tiszta elemezhetőségét.
Valahogy előre érezte, hogy a felvételen lesz valami árulkodó nyom, amiből elindul a gombolyag, amelyet fel kell göngyölítenie. A monitor osztott képernyőjén megjelentek az egyes hangokhoz tartozó kis keretek, erről azonnal látszott, hogy hat különböző hangforrás anyagát rögzítette a készülék. Az emberi hanganyagot már többé-kevésbé ismerte, így elemzését későbbre halasztotta. Az egyes hangokhoz tartozó frekvenciajelekből Dave első pillanatban látta, hogy egy kivételével mindegyik úgynevezett háttérzaj. Figyelmét ez a fennmaradó öt hang kötötte le. Az analízis során közönséges utcazajnak minősültek, ám az egyik hangalkotó nagyon érdekesnek bizonyult. Ahogy a többi hangtól elkülönítve újra és újra lejátszotta, meg kellett állapítania, hogy ez még az ő számára is igazi meglepetés.
- Ügyes..............és nagyon türelmes. Nem egy kapkodó típus. - szögezte le magában, majd a lemezt kivette a gépből s egy speciális lézermásolatot készített róla egy új berendezésen, majd az elkészült másolatot elhelyezte a páncélszekrényben, míg az eredetit egyszerűen a zsebébe csúsztatta.

Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.