Cs. Nagy László: Sópiramis 11. rész
Egy darabig tanácstalanul ült a kocsiban, majd arra gondolt talán még hasznos is lehet ez a találkozás, ha a dolgok rossz irányt vesznek. Mindenképpen meglepetést okozott neki az a logikus érvelés, amivel alkalmi útitársa igyekezett rájönni a rejtély nyitjára. Még azt is elismerte magában, hogy némi átképzéssel, a biztonsági osztályon is használható lenne a nő. Mielőtt kiszállt, még egyszer ellenőrizte táskájában a másolt lemezeket majd visszakattintotta a táska bilincsét a csuklójára.
Belépett a hatalmas előcsarnokba és a sötétített üveg mögött kellemes klíma fogadta, a légkondicionálásnak köszönhetően. Az őrök rövid ellenőrzése után a lift,- ami minden alkalommal kissé felkavarta a gyomrát, - máris az igazgatói tanácsterem emelete felé repítette.
Ez más volt mint a repülés, amire kiképezték. Abban sem reménykedhetett, hogy az esti vacsora majd helyrehozza azt, amit a gyorslift összekevert, hisz szándékosan hazudott az újságírónőnek, csak hogy időt nyerjen. A tanácsterem előtt már várták a "nagykutyák" és Dave a hatalmas szivarfüstön keresztül is látta, hogy arcukon semmi nem árulja el mekkora bajban vannak. - Rájuk férne egy sarki fél év, biztosan a hátukra fagyna a verejték. - morgott magában. Mindig feldühítette a politikusok közönye és nyugodtsága. Ezek fel sem fogják, hogy az ő szájuk is kicserepesedik, ha nem lesz víz és jóléthez szokott szervezetük sokkal nagyobb kínokat fog elszenvedni, mint bárki másé. Ők lesznek az elsők, akik a vizeletüket is megisszák ha más már nem lesz és a lelküket is eladnák egy korty vízért. Egyáltalán nem tekintették őt egyenlő partnernek, inkább csak eszköznek játszadozásaikhoz. Ez nem érdekelte túlságosan, ám az kimondottan bosszantotta, ha lekezelően bántak vele, mint például Mr. Tomson is, aki most a nemzetközi testület elnöki posztját töltötte be.
- Á! Mr. Henriksen! Remélem tud jó hírekkel szolgálni nekünk ? - eresztette ki hatalmas szivarjának füstjét beszéd közben a jól termett pocakkal és hátsóval rendelkező elnök, majd szivart tartó kezével intett Dave-nek, hogy valamit bizalmasan szeretne közölni vele.
- Gondolom, nem akarja, hogy pont a mi elnöklésünk alatt valami megzavarja a harmonikus együttműködést ?
- Ki kell ábrándítanom, Uram! Mint már értesült róla, valami, vagy valaki máris megzavarta.
Mr. Tomson rosszallóan nagyot szívott termetes szivarjából és a fogai között mormolva még odabökte Dave-nek :
- Velem ne játsszon! - Majd nyájasan beinvitálta a vezetőség többi tagját is a terembe. -Uraim! Kérem, fáradjanak be! Mr. Henriksen tájékoztatni kívánja az igazgatóságot!
A lomha mozgású elnököt követve lassan minden igazgatósági tag bevonult a tanácsterembe és elfoglalták helyüket az ovális asztal mellett. Henriksent dühítette, hogy még széket sem hozattak neki, hisz az igazgatóság kilenc székén kívül nem látott más ülőalkalmatosságot, még oldalt a fal mellett sem.
A tájékoztató utáni döntésnél már nem akarják, hogy jelen legyek, fenntartják maguknak a bölcsesség privilégiumát. Hibátlanok és tévedhetetlenek! - cikázott át gondolatain a kellemetlen felismerés. Fellépett az alacsony kis emelvényre és megvárta, míg mindenki hajlandó rá figyelni, majd belekezdett élete egyik legnehezebb tájékoztatójába.
- Elnök Úr! Uraim! Önök tisztában vannak ittlétem valódi okával, így felesleges az előzményekkel rabolnom a drága idejüket. Az ötös kód használata kellő információt rejt magában a kialakult helyzet komolyságát tekintve, ami persze nem a probléma megoldhatatlanságát jelenti, csupán utal a súlyosságára. A tények röviden. A 2046. június 3 - án zavartalanul elvégzett "grillezés ", bocsánat, kitermelést követő negyvenkilencedik másodpercben, a kitermelő egység automatikus üzemmódja ellenére, kívülről generált hang jelentkezett az irányítóterem kommunikációs rendszerében. Mint önök is tudják, az automata üzemmód, minden esetleges emberi hibát kiküszöbölendő, nem tesz lehetővé semmilyen külső beavatkozást, csupán végszükség esetén és akkor is csak a program által engedélyezett mértékig és módon. Mindezek ellenére jutott be az üzenet a belső rendszerbe, aminek a véletlenszerűsége teljesen kizárható. A biztonsági szolgálatnak természetesen birtokában van az üzenet, az első másfél másodperc kivételével és készséggel bemutatom Önöknek. A rajta lévő anyag semmi követelést, vagy fenyegetést nem tartalmaz, ám a másik lemez, melyet a biztonsági hálózat külön rendszerén rögzítettem, tartalmával azt látszik bizonyítani, hogy mindenre fel kell készülnünk.
Dave némi kárörömmel állapította meg, hogy a pökhendi felsőbbrendűség kifejezése eltűnt az arcokról és a teremben néma csend uralkodott. Folytatta.
- A hanganyag rövid elemzése után olyan nyomra bukkantunk, ami kétséget kizárólag azt bizonyítja, hogy ezt a problémát nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A felvételen hallható háttérzajból világosan elkülöníthető egy jellegzetes hang, amit semmivel nem lehet összetéveszteni. Egy szökőkút vízcsobogása hallható a háttérben. Mint Önök mindannyian emlékeznek rá, a WWCO.. központja előtt lévő szökőkút volt az utolsó, amit pontosan tíz évvel ezelőtt zártak le és helyettesítettek hologrammal. Ez számomra egyet jelent. Olyan emberrel állunk szemben aki zseniálisan tervez, kimondottan türelmes és valami veszélyes húzásra készül. Nem nagy a valószínűsége annak, hogy valaki tíz évet várjon csak azért, hogy egy jó kis tréfán kellemesen mulathasson!
A döbbenet ideggázként gomolygott az igazgatóság tagjai között. Az eddigi kitermelés túl simán és zökkenőmentesen ment ahhoz, hogy fel legyenek készülve egy ilyen hírre. A legtöbbjük agyában saját jövője iránti félelem hajtotta a vért az őserdei dobok ütemére és legkevésbé sem a kialakult helyzet felett érzett felelősség. Rögtön a pénz és a hatalom jutott eszükbe és kicsit sem tolerálták, hogy valaki az ő kis játékszerüket akarja megkaparintani. Már rég nem a 17- es ökokatasztrófa keltette aggódás vezérelte őket, csupán a hatalommal
való játszadozás kéjesen bizsergető érzése. Amit eddig természetesnek, sőt szinte helyénvalónak tartottak, most rémálommá változott a számukra. Rettegéssel gondoltak az országok vízkvótáinak befolyásolásáért felvett hatalmas összegek esetleges elvesztésére, holott tisztában voltak vele, hogy az életekkel való játszadozás, a legmocskosabb jólétet teremtette meg számukra. Az elnöki posztot betöltő Mr. Tomson, most egyáltalán nem mutatkozott annak a fölényes, mindenható kényúrnak, akinek mindig is mutatta magát. Hájas teste szinte egybeolvadt a kényelmes, zöld bársonnyal és bőrrel behúzott székkel. Dave látta rajta, hogy akár a fenekét is megcsókolná, csak hogy székében maradhasson a segítségével. A csendet mégis ez a megroggyant hájtömeg törte meg.
- Mr. Henriksen!..............Ha az Ön által levont következtetések valósnak bizonyulnak, milyen esélyünk van arra, hogy megnyugtató pozícióban keveredjünk ki ebből a helyzetből ?
- Uram, azt kell mondanom, hogy jelenleg vajmi kevés. Még nem áll rendelkezésünkre elegendő adat ahhoz, hogy kiszámíthassuk a következő lépést és megfelelő ellenlépéseket tegyünk. Nem tehetünk jelenleg mást, mint, hogy megvárjuk amíg újra jelentkezik Mr. Kosinszky, akkor remélem már többet fogunk tudni a szándékairól.
A név hallatán izgatott zsivaj támadt a teremben. Mr. Thomson, testsúlyát meghazudtoló fürgeséggel pattant fel az asztal végén és az izgalomtól elcsukló, szinte artikulátlan hangon kiabálta :
- Mr. Kosinszky ? Mi az, hogy............mi az, hogy Mr. Kosinszky ?- majd vöröslő fejjel, levegő után kapkodva visszarogyott a székbe.
- Elnök úr, uraim, ezt az információt azért hagytam a beszámolóm végére, hogy elfogultság nélkül gondolhassák át magát az eseményt. Ami pedig Mr. Kosinszkyt illeti, minden WWCO. alkalmazottnak megvan a hangmintája a biztonsági részlegnél és minden tévedést kizárva állíthatom, hogy a hangfelvételen az ő hangja hallható.
Halk suttogás kezdődött, ami szinte körbeszaladt az asztal körül és egyszer csak rekedt, ideges nevetés szakadt ki az elnökből.
- He-he.....he-he-he,.........he-he-he-he-he......Vártam ! Ezt vártam ! Ezt a jó hírt vártam magától, Mr. Henriksen! Éreztem, hogy a végén úgyis előrukkol valamivel ami megoldja a dilemmát..........Azért azt el kell ismernem, jól ránk ijesztett, de hála Istennek nincs baj..........Uraim, Mr. Kosinszky a mi emberünk! Ez bizonyára csak egy, a szokásos tesztelési módszerei közül!
- Elnök Úr,...........a második lemezen lévő felvételen, két, számunkra ismeretlen ember LUX- ra való feljuttatását követeli, s a cél gondolom egyértelmű!
- Köszönjük, Mr. Henriksen! A további megbeszéléshez Önre már nem lesz szükségünk. - váltott hivatalos hangnemre és újra a régi, pöffeszkedő, hájas, tévedhetetlen igazgató volt, aki hatalmának teljes tudatában cselekszik. Dave egy bátortalan kísérletet tett, hogy ellent mondjon ennek az őrült magabiztosságnak, ám Thomson arckifejezését látva hiábavalónak ítélt minden további próbálkozást. Nyugodt léptekkel az asztal végéhez ment és a két lemezt az elnök elé helyezte, majd az ajtóból visszafordulva egy kurta - Uraim ! - köszönést odavetve kisétált a teremből. Ahogy kilépett és az ajtó bezárult mögötte, rögtön a zsebébe nyúlt, bekapott egy tablettát, majd várta, hogy hatására a feszültség kissé oldódjon zsigereiben. Elindult a gyorslift felé, már előre tartva az érzéstől, amit a lefelé való száguldás a gyomrával művelni fog. Mielőtt megnyomta volna a hívógombot, a nevét hallotta.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.