Cs. Nagy László: Sópiramis 31
- Nincs az az isten, hogy én még egyszer Esford-nak dolgozzak!- fogadkozott a navigátor, - Uraim célállomás! Kiszállás!- harsogta bele a mikrofonba.
A megállapodáshoz tartozott, hogy tankolás után, - hogy minél kevesebb részletet tudjanak,- azonnal el kell hagyniuk az állomást. Miközben a kis csoport kiszállt a gépből, a pilótafülkében tartott rövid műszerellenőrzést követően, tele tankkal emelkedett ismét a levegőbe a gép.
Az újonnan érkezőket, mint legtöbb alkalommal, most is Patricia Drawes, a szolgálat női tagja fogadta.- Uraim, kövessenek!
Végighaladtak az irányító melletti folyosón és egyenesen a laborba vezette őket a csinos szolgálatis. Egyszerre túlzsúfolt lett a biztonsági labor, ahogy a hat tudós belépett az odabenn szorgoskodók közé.
- Üdvözlöm önöket uraim! David Henriksen vagyok, a bázis biztonsági főnöke bocsánat, volt biztonsági főnöke, de ezt talán most hagyjuk, mielőtt egy kicsit rendbeszednék magukat, engedjék meg, hogy némi magyarázattal szolgáljak idejövetelük körülményeivel kapcsolatban! - köszöntötte az érkezőket Henriksen és kezet fogott sorban midegyikükkel.
- Hát volt már szerencsém a WBI-nak ennél megbízhatóbb gépével is utazni!- szólt közbe Dr. Colbeck.
- Uraim, Dagerti különleges ügynök vagyok a WBI-tól. - szólt közbe Ruppert,- Előzetesen csak annyit Dr. Colbeck, hogy a WBI csupán közvetve részese ennek az akciónak, azt mondanom sem kell, hogy az iroda nevét soha, sehol, senkinek sem említhetik ezzel az üggyel kapcsolatban!
- Ezzel nagyon megnyugtatott Mr. Dagerti, de most már kíváncsiak lennénk a részletekre!- szólt közbe Gordon professzor.
- Nos uraim, a lehetőséghez, ami az önök ölébe hullik, messzemenő felelősség is tartozik munkájuk során, a titoktartásról nem is beszélve! Az előzményekkel nem rabolnám az idejüket, elég ha annyit tudnak, hogy barbár de szerencsés véletlen adta a kezünkbe ezt az óriási felfedezést, ami önöknek is nagy meglepetést fog okozni és a továbbiakban a kutatómunkájuk tárgya lesz. Feltételezem, hogy mindannyian érdekesnek fogják tartani az eddigi tevékenységükhöz képest,........nem feszítem tovább az idegeiket, egy, nagy valószínűséggel idegen civilizáció által előállított járműről van szó, amelynek kimerítő vizsgálata, önökre vár!
Hirtelen tapintani lehetett a csendet. A tudósok, nem a dolog hihetetlensége miatt bámultak meredten Dave-re, hanem mert pontosan tudták a hallottak igazi jelentőségét.
- Ezzel arra céloz Mr. Henriksen, hogy nem földi eredetű, nem földi anyagból készült tárgy vizsgálatára nyílik módunk?- kérdezte izgatottan Derloo professzor.
-Igen professzor. Kétségtelenül a lényegre tapintott...........Mint már említettem, egy véletlen folytán, mintegy nyolcszáz méter mélységben bukkantunk rá, a jégpáncél alatt. Ez volt az oka különleges ideérkezésüknek és a titkolózásnak, ami természetesen továbbra is érvényben van!
- Találtak életre utaló nyomokat, netalán valamilyen élőlény maradványait?- érdeklődött nagy hévvel Prof. Gordon.
- Semmi ilyet még nem állt módunkban találni, bizonyos körülmények miatt, ezért jelenleg az idegen repülő a hangár mellett várja az önök szakszerű vizsgálatát.
- Okos gondolat! A hőmérséklet a fagypont alatt tartja a berendezést, így talán nem károsodnak az idegen sejtek. - Gordon professzor, csak magának beszélt s arcán látszott, hogy gondolatait és fantáziáját meglendítették a hallottak.
- Már hajlandó vagyok elfelejteni a repülőút viszontagságait és Mr. Henriksen, szeretném megköszönni, hogy részese lehetek ennek a kutatásnak.- hálálkodott Dr. Jensen.
- Önök mindannyian területük szaktekintélyei, így természetes választás volt a személyük. .....De most talán pihenjenek a kissé kellemetlen út után és holnap elkezdhetik a munkát.
- Azért néhány dologra szükség lesz, hacsak az állomás nem rendelkezik speciális felszereléssel.- jegyezte meg Dr. Korstein.
- A holnapi napon össze kell állítaniuk a listát, amire szükségük lehet. Csak egy alkalommal kockáztathatunk meg egy ilyen szállítmányt! Ha valamit kifelejtenek, nem lesz több lehetőség rá. Így sem lesz egyszerű dolog a felszerelés összeállítása.- válaszolt Dave, - És most uraim, ha megengedik,....a kisasszony megmutatja a szállásukat.
Patricia előre ment és személyenként elhelyezte a csoport tagjait a hálórészlegben. A nagy lehetőség szótlan gyerekekké tette e csiszolt elméjű tudósokat. Legtöbbjük gondolataiba merülve egyszerűen leült a szobájában s megpróbálta elképzelni a rá váró feladatot, amiről sejtelme sem volt, hogy milyen lesz.
A nap folyamán lezajlott két termelési ciklus alatt, megfeszített munkával igyekezett a szolgálat, - Pit irányításával, - betörni a programba, de minden próbálkozásuk kudarcot vallott. Pit nem mert erőszakosabb feltörési módokkal próbálkozni, hisz senki nem lehetett tisztába egy leleplezett sikertelen behatolás következményével.
Nem sokkal a tudósok érkezése előtt riasztották a LUX-ot, hogy készüljenek fel a teherűrhajó és utasai fogadására. A legkisebb egyéni akciótól is eltiltották a legénységet, kiváltképp Lint, aki hamar hozott meggondolatlan döntéseket. Legvégső esetre a menekülőkabin használatára is utasítást kaptak.
A kilövőállomáson a startig minden a WBI ellenőrzése alatt történt és a két terrorista, az egészségügyi ellenőrzést követően, akadálytalanul foglalhatta el helyét az űrhajó kabinjában. A magukkal hozott páncélbőrönd ellenőrzés nélkül került a kabin csomagrekeszébe. A kiszolgálószemélyzet épp oly lelkiismeretesen végezte az előkészítést, mint ha asztronauták várnának a kilövésre. Mikor a visszaszámlálás véget ért, a hatalmas teherűrhajó rázkódva emelkedett a levegőbe és senki nem sejthette a következményeket.
Az ügyeletes irányítótiszt a start utáni pillanatban, tehetetlen dühében a földhöz vágta a sapkáját: - Ha a föntieknek valami bajuk lesz, magam robbantom fel azt a kurva állomást, ezekkel a mocskokkal együtt! - üvöltötte kétségbeesetten és kirohant az irányítóból.
Az űrhajó indulásától kezdve minden adu Kosinsky kezében volt. Senki nem volt képes ellenlépéseket tenni anélkül, hogy ne veszélyeztetné az ívóvízkitermelés, vagy az űrállomás legénységének biztonságát. A WBI legjobb emberei csak ezen az ügyön dolgoztak, de semmi kézzelfogható eredményt nem sikerül eddig felmutatni. Kosinsky a legkisebb nyomot is eltüntette maga után és hollétének kiderítésére, vagy esetleges kézrekeritésére tett kísérletek, teljes kudarccal végződtek. Minden jel arra mutatott, hogy a WBI egy újabb megoldatlan ügyet kénytelen a szőnyeg alá söpörni, bár ezúttal elkerülhetetlennek látszott néhány fej porbahullása.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.