Pozderka Imre: Hazafelé (2016. november)
Ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-tam. Egyhangúan kattogtak a kerekek. Elhagyta már a vonat a város póznaerdőit, a táj is barátságosabbá vált. Nagy robajjal csattogott át hídon. Itt már a levegő is más. A halastavak mellől a láp szabadságszagát hozta a szél. Jó volt kiszabadulni a betondzsungelből a sínpár melletti zöld fák közé. Visszagondolt a téli szünet utáni visszatérésre, a mosolygós arcok mögé rejtett szomorúságra, kedvetlenségre. Téli szünetek után vágyakozva nézett ki a negyedik emeleti ablakon, ahonnan látta a füstölgő vonatokat. Padtársa is vidéki gyerek, ilyenkor egymásra néztek, de nem szóltak semmit. Ugyanarra gondoltak.
Most nyárelő van. A levegő tele melegséggel. A fák koronája zöld. Minden zöld. A búzatáblákon néha áthullámzik a szél, zöld színük nemsokára sárgára vált.
Otthonra gondolt. Apjára, aki egész életében korán kelt, későn feküdt, de az ebéd utáni tízperces alvásokat sem hagyta ki. Kínok között szokott le a dohányzásról, kétszer ásta ki a cigarettás dobozt. Kétszer is ásta vissza. Kényszermunkán földhöz vágott egy oroszt, mert az kihívta birkózni. A mindig mosolygós arca mentette meg az életét. Egyszer kapott tőle pofont, amikor a szénakazal mellett cigarettázott.
Anyjára is gondolt, aki téli szünetben úgy ébresztette, hogy a dolgos, hideg kezét bedugta a paplan alá. Fejkendőt hordott. Télen öregasszonyosan bekötve, csak a szeme látszott ki, nyáron menyecskésen hátra kötve. Anyjának hamar eljárt a keze, de ezt nem kellett komolyan venni. Sokat dolgozott. Apja mellett talán túl sokat is Néha vágyakozva gondolt a nyolcórás munkaidőre.
Megérkezett a faluba. Néptelen volt, ilyenkor a falusiak még dolgoznak
Betért az egyetlen kocsmába. Ott is csak páran lézengtek. Vett egy doboz cigarettát, és már ment is tovább. Hosszú az út a tanyáig. Amíg gyalogol, elszív egy-két cigarettát. Jobban telik az idő. Szülei nem tiltották a cigarettát. Csak anyja mondta néha:
- Fiam, fiam…
Vállára vette a táskát, elindult. Elhaladt a szárba szökő búzatáblák mellett, hol az áthullámzó szél különös párákat terel. Az árpa, melynek szőkülő színét egy-egy pipacs vörössége töri meg. Hallgatta a kukorica levelek susogását, mert ilyenkor a kukorica már derékig ér.
Megcsapta a közeli rizsföldek titokzatos vízszaga, mely keveredik a lekaszált széna fanyar fűillatával. A vizek fölött a párafoltok mintha lebegnének.
Már közel járt a tanyához. Rátért a gyalogútra, ez már oda vezetett.
Kutyájuk a Fickó elébe jött az útra. Először ugatott egyet-kettőt, aztán hátra csapott fülekkel szaladt oda hozzá. Az udvarra együtt mentek be, a kutya leült a küszöbön.
Belépett a házba Anyja a petróleumlámpa fényénél ült, és összetett kézzel imádkozott.
Hozzá lépett.
- Csókolom Mama!
- Isten hozott kisfiam! - Anyja hangja lágy volt, erőtlen. Estére mindig fáradt, de most szokatlanul csendes. Halkan mondta, mintha csak magának mondaná: - Baj van kisfiam! Apád agyvérzést kapott, kórházban van. Nem biztos, hogy túléli.
A Mama csak nézett maga elé, most látszott csak milyen fehér az arca.
- Hogyan történt Mama? - kérdezte fakó hangon.
Apád ment ki szénát gyűjteni. Útközben rosszul lett, összeesett. A gátőr találta meg. Ő hívta a mentőket a gátőrházból. Bementem én is, az orvos nem sok jóval biztatott. Be kellene menni hozzá holnap kisfiam!
- Bemegyünk Mama! - felelte.
-A szénát is be kellene hordani, és bekazlazni. Aztán itt vannak az állatok is. Egyedül nem győzöm!
- Segítek Mama! Hétfő,kedd szakmai gyakorlat, kihagyom. Maradok itthon. - Hangja kemény, érdes.
Anyja kicsit megnyugodott
- Gyere, egyél kisfiam! Csirkepörköltet főztem, tudom, szereted. Van már friss saláta is.
Ettek. Apjára gondolt, akit se ő, se a bátyja nem tudott kidolgozni. Néha nagyon haragudtak rá, mert mindenbe beleszólt. Ha rosszul tartották a kalapácsot, fogót, kivette a kezükből.
De megtanította mindkettőjüket kaszálni Egyszer hajnalban mentek ki, hárman, gátoldalt kaszálni. Beálltak egymás mögé. Az ötven méter végén már mindenki érezte a ritmust. De levegő után kapkodtak! Apjukon meg sem látszott. Kilenc órára végeztek, de akkor már nagyon jól esett a kolbász, szalonna. A vasszeget is megették volna. Apjuk csak nevetett. De megdicsérte őket. A dicséret jól esett. Most ki tudja, mi lehet vele!
A Fickó jelzett valamit. Mama felnézett, majd kiment fogadni a vendéget.
- Jó estét Esztike! - hallotta kintről.
Felállt, és meglepődve látta, hogy Géza bácsi jött, anyjának unokatestvére. Rég járt náluk, még amikor apjával együtt dolgoztak Aztán valami malac-vásárláson, összevesztek, és egyikük sem békült. Pontosan nem is tudni már, hogyan történt, talán ők ketten sem tudják. Van annak már tíz éve is.
A Mama behívta a vendéget.
- Benn voltam a Kiskatiért a városban. Visszafelé felvettük a Boris nénit. Ő mondta, hogy János kórházban van. A Boris néni keresztlánya ott nővér.
- És hogy van? Él még egyáltalán? - sírta el magát a Mama.
-A Klári beszélt az orvossal. Azt mondta, most már megél. A nehezén túl van, a többi rajta is múlik.
A Mama a fiúhoz fordult:
- Be kell hozzá menni kisfiam!
A fiú nem szólt semmit. Géza bácsi ránézett:
-A szénátok még kinn van?
- Igen, holnap be kell hozni valahogyan!
- Behozzuk! Reggel befogok, ti meg kimentek gyűjteni. Utána behordjuk, kazalba rakjuk. Délig talán végzünk is vele. Jó lesz így?
- Igen. Jó lesz.
- Délután viszem vissza Kiskatit a kollégiumba. Bevihetnélek benneteket is a kórházba.
- Az nagyon jó lenne.
- Szívesen bemennék én is. Meglátogatnám Jánost.
Nem szóltak. Apjuk sem haragudhat örökké. És most már jó lenne tudni, milyen állapotban van.
Géza bácsi maga elé nézett, majd a fiúra.
- Azt hiszem Kiskati is jönne szénát gyűjteni. Segíteni akar, ha nem bánjátok.
Kiskatival, Géza bácsi lányával sokat játszottak együtt. Nevét anyja után kapta, ő is Kati lett. Kiskati. A rokonság így hívta. Később mindketten elmentek tanulni, ritkán látták egymást.
Szilveszterkor összefutottak. Kiskati szép lány lett. Barna szemei a régiek, de alakja már nagylányos. Sokat beszélgettek, és a diszkó után hazakísérte. Összeszedte minden bátorságát, és megcsókolta. Kiskati az álmodozó szemeivel ránézett, és kicsit félszegen ugyan, de visszacsókolta. Utána zavartan elbúcsúztak De azóta is sokat gondolt rá.
Géza bácsi elköszönt.
- Aztán holnap a pálinkát valahogy el ne felejtsd fiam! - mondta búcsúzóul.

Reggel korán keltek. A nap még vöröslött keleten, amikor elindultak. Ha harmatos is a széna egy kicsit, a szél majd megfújja, mire pakolni kell.
Amikor kiértek a gátra, azt látták, hogy valaki gyűjti a szénájukat. Kiskati volt az. Rakta össze a rendeket „csirké”-be.
Vidáman köszönt nekik:
- Jó reggelt Eszti néni! Jó reggelt Jani! - mondta csendesebben.
Odament hozzájuk. A Mamát megölelte, inkább csak odabújt hozzá. Janihoz is odament, ránézett az álmodozó szemével, és puha, meleg szájával csak épp megérintette az arcát.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.