Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó

Regisztráció Elfelejtett jelszó

Kiemelt támogatók
Üzenőfal
Üzenet küldéséhez be kell jelentkezned.

2019.04.20. 22:36
Békés Boldog Húsvéti Ünnepeket Kívánok! HeartMiklós

2019.04.20. 21:32
Békés, Boldog Húsvéti Ünnepeket Kíván szerkesztőségünk mindenkinek! Rose

2019.04.20. 19:28
Áldott , békés Húsvéti ünnepeket kívánok a Holnap Magazin Főszerkesztőjének,
Munkatársainak, Alkotóknak, a kedves Olvasóknak. Köszönöm szépen m... Bővebben

2019.04.20. 17:34
Mindenkinel szeretettel kívánok nagyon boldog húsvéti ünnepeket! Angel Heart

2019.04.20. 17:13
Kellemes délutáni pihenést kívánok szeretettel! Heart

2019.04.20. 12:36
Szép napot, kellemes ünnepeket mindenkinek. Smile

2019.04.20. 09:39
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek! Smile

2019.04.20. 07:37
Szép ünnepet.

2019.04.19. 23:42
Jó éjszakát mindenkinek. Smile

2019.04.19. 22:08
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok sok szeretettel: Kövesdi Ferencné Teri

Archívum
Felhasználók
» Legújabb tag: Gini
» Online vendégek: 6
» Online tagok: 0
Tasev Norbert: A szerzetes
A SZERZETESKéső délután érkezett meg a kolostorba, ami egy hatalmas hegy-be mélyen beforódva rejtőzködött: mintha egyetlen célja az lett volna monumentális, és ugyanakkor emberi szemet tökéletesen lenyügőző építészeti sajátosságaival, hogy az emlékezet számára is rejtve maradhasson, tökéletes elszigeteltségben. Mintha szán-dékosan az lett volna egyedüli feladata az éptménynek, amit már több mint hat évszázada emeltek az ott tüsténkedő barátok, hogy lehetőleg néma, megrendítő tanúsággal szolgálhasson a követke-ző nemzedékek számára, de még mindig csupán a bevatatott ta-gok számára, hermetikusan kizárva a nagy nyilvánosságot is, aki-ket kezdetben a hihetetlenül merész kíváncsiság vonzott, és csakis képőbb a folyamatos megismerés.
A szerzetes, akinek egyetlen hobbija, mely szinte már megrögzött hitvallás, és követendő példa lett rendtársai számára az volt, hogy mindenfajta világ – és szépirodalomban járatos volt. Sza-badidejében kedvére áldozhatott különös műfordítói, szépírói, és egyéb – főként irodalommal kapcsolatos -, szenvedélyének, me-lyet szigorúan összekapcsolt a szaktudása alázatosságával, mert úgy hitte, hogy a művészethez nem elég a túlbuzgó elhivatottság, mely sok esetben hetvenkedést, és elbizakodottságot szül, de feltétlenül szükséges hozzá, valamilyen mindenki számára a lélek különös mélyén végbemenő, és főként ott burjánzó, isteni szol-gálat; egyfajta kegyelmi állapot elnyerése, melytől nemcsak az elme tisztulhat meg, de ami segíti átlendíteni az embert a tanús-kodás feladataihoz.
Harminc éves koárig hódolhatott a világi hívságok bujaságának, és miután szerelmi csalódása végett a könnyelmű öngyilkosság helyett, inkább feljött ide a hegyre elmélkedni, néhány évvel ké-sőbb már azt vette észre, hogy sokkal szabadabban, függetle-nebbül, s talán otthonosabban mozog itt, mint a kinti világban. S azóta a csendes, ódon falak között saját magát rejtegette, és ön-kéntes emigrációba vonult a sunyi és kellően alattomos világ el-len, mint száműzött remete.
Most is itt üldögélt a kora őszi napfényben, amikor már hama-rább áldozott a vérkönnyes horizonton a lenyúgvó nap, és ked-venc foglalatosságának hódolt: az egykor gazdag toledói kalifán-tus értékes, és avatatlan emberi szemeknek aligha látható, titkos kézirataiból az arab, és főként elfeledett mór verseket fordítgatta, és gondosan lábjegyzeteket készített magának, hogy melyek azok a különösen fontos részek, melyeket majd több alkalommal is tanácsos lesz ismét elővennie, és fölhasználnia a későbbiek fo-lyamán. Ölbevette a kis báránybőr mappát, és gondos, hangya-szorgalmú kezeivel megpróbált rajta írni, és másolni. Előtte a kő-asztalkán, délelőtt megkezdett uzsonnájának maradványai: juh-sajt, friss kenyér, és hideg víz, - mert a szeszes italokat rendtest-véreitől eltérően megvetette, és nemigazán szerette -, továbbá friss alma, és körte, az egyszerű anyatermészet szent nektár-ajándékai, amik még az egyszerű halandókat is képesek megör-vendezetni. A megmaradt maradványokat szemlélte, amiket aztán a kíváncsi, rakoncátlan, és kellőképp falánksággal megáldott ri-gók, már kezdtek jelentősen csócsálgatni, és most már csak mor-zsák maradtak az asztalon.
Most egyszerre áldott, halhatatlan kedvesére gondolt, aki lentma-radt egy kis eldúgott faluban, és nem tudni, hogy megvárta-e még örökkévalságnak szentelt szerelmével, vagy már választott magának egy tisztességes embert a másik faluból? Ezen kesergett egy ideig, amikor hirtelen kisebb fuvalatt támadt – ami ekkora hegyi magasságokban, és a kristálytiszta, harapnivaló levegőn majdnem mindig megesik -, a kéziratokat, és fordításainak meg-maradt forrásait is gondosan szellő lebegtette, és röpke pillana-tok alatt el is sodorta.
- Testvérek! Kérlek titeket segítségetek rajtam! Meg kell állíta-notok, hogy a kéziratok elvesszenek, és a szellő lesodorja őket a hegyről! – kérlelte rendtársait, akik félbehagyva minden rendű tevékenységüket máris a segítségére siettek, és ki úgy, ki pedig másként elkezdték amilyen goysan csak tudták - lehetőleg a szel-lő előtt -, föszedni a kéziratokat.
- Francisco testvér! – szólt ki a szentatya a sziklakápolnából. – Hát ti meg miben sántikáltok?!
- Szentatyám… - egy ideig még maga is formálta, kesergette kissé szomorú ajkai között a szavakat -, atyám az a helyzet, hogy a szellő majd elvitte egész kézirataimat, és eddig öszegyűjtött tu-dósabb munkáim gyűjteményét, és drága testvéreimet kértem arra, hogy segítségenek nekem!
- De Francisco testvér! Csak nem azt akarod mondani, hogy szán-dékosan kihasználtad rendtestvéreid önzetlen segítőkészségét, csak azért, hogy világi tudományokban jeleskedhess?! – förmedt rá meglehetősen korholó hangon a szentatya.
- Bocsásson meg szentatyám, de mint minden, ami az emberi szabadgondolkodással összefügg, ön is igazán megértheti, hogy a kultúra terjesztése legalább annyira fontos kellene, hogy lehes-sen, mint Isten üdvözítő, és megváltást biztosító üzeneteinek to-vábbvitele! Vagy ön szentatyám hogy gondolja?! – reszkírozott meg magából kipréselni egy fölöttébb fontos kérdést.
- Fiam, jól tudod, az Írás szava szent, és sérthetetlen, már a Bibli-ában meg vagyon írva: ,,Mindenki dédelgesse szerény jussát, és akként mértessék!”
- Igen szentanyám! De szerintem különösen fontos, hogy az antik retorok, és szellemi gondolkodók bölcseleti munkáit is folyvást terjesszük, és másolhassuk, hogy korszakalkotó gondolataik el-jussanak a világ összes többi rendházába, hogy az emberek nyi-tott szemmel merjenek járni a világban, és nem csupán egyetlen, konkrét bejáratott gondolat szerint!
A szentatya erre a mondatra látszott, hogy sokáig küszködik mondanivalója tényleges súlyával, mert egyszerre csak megválto-zott hirtelen, és látszott rajta, hogy roppant dühössé lett:
- Azt szeretnéd Francisco testvérem, hogy a szent inkvizició bi-zottsága elé vitessem könnyelmű ügyedet?! Megtehetem, ha to-vábbra is ezt a nevetséges magatartást folytatod! Most pedig térj vissza tüstént eredeti foglalatosságodhoz, és verd ki a fejedből ezeket a bagatell további ötleteléseidet! – hirtelen megfordult -, Ti pedig! – emelte villámló szemét a többi barát felé. – Azonnal visszamentek dolgozni, vagy bűntársakká, és cinkosokká léptek elő, miként hirdeti azt az evangélium. Ezzel az egyetlen kijelen-téssel fogta magát és eltűnt az ódon káptalan falai között.
A szerzetes mintha meg sem hallotta volna a tiltó figyelelmezte-tést továbbra is kitartó, makacskodó szorgalommal üzte a fordí-tói, és szépirói tevékenységet, és csupán akkor függesztette fel ezt a számára is fontos foglalatosságát, amikor a rendtársai min-dig kellő időben figyelmeztették rá, hogy a szentatya közeleg a távolból. Ez így folytatódott, és nemsokára amikor egyik nap az idősödő szerzetes, aki immáron a kolostor újra választott rend-főnökévé avanzsált tudós munkáit is bátran közzétehette, hiszen az irigykedő, és kicsit féltékenykedő szentatya ebben már nem akadályozhatta.
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Holnap Magazin cookie-kat/sütiket használ, mint a legtöbb weboldal. Tovobbi információk a sütik kezeléséről..
Kattints a Megértettem gombra az elfogadáshoz és az információ sáv bezárásához. Amennyiben nem teszel semmit, automatikusan úgy tetekintjük, hogy elfogadod a sütik kezelését.