M. Laurens: DUDVA VAGY GYÖNGYSZEM?


( A ragrímekről 27 példaverssel)

Gyakorta halljuk feddésképen, hogy ez vagy az a vers „ragrímes”, mintha-csak ez valamiféle, a költőt leminősítő jelző lenne.
Az ilyen és ehhez hasonló vélemények, többet ártanak a magyar lírának, mint azt elsőre gondolnánk. Ezt szeretném igazolni most.
A magyar költészet legszebb „ragrímes” verseinek példáit gyűjtöttem egy csokorba a segítőimmel .Ha ezeket a verseket mind kigyomlálnánk, szegényebbé válna a magyar líra. Pótolhatatlan gyöngyszemek mind, és nem csupán az itt felsorolt művek, hanem mindazok is, amelyek hely hiányában nem szerepelnek a felsorolásban.


A toldalékmorfémák a magyar líra ékszerei, ha azokat tudatosan jókor és jól használja a szerzője. Már pedig az itt szereplő szerzők, egyike sem ötlet és tehetség híján nyúlt a toldalékmorfémák eszközéhez. Olcsó és egyszerű magyarázat lenne, hogy azok segítségével bárki lehet Arany János vagy Faludy György. Ráadásul Nagy László, Faludy György, Szőcs Géza és Füst Milán is bizonyítékai annak, hogy nem csak a régmúlt szerzők használták, mint azt egyesek érvként felhozzák. (korszerűtlen)
Nagyon kevés nyelv rendelkezik ilyen nyelvtani adottsággal (nálunk a ragok és toldalékok a szótő után következnek mindig), ezért óvnunk kéne ezt, és nem gazként kiirtani. Jusson eszünkbe mikor ezeket a verseket olvassuk, vagy halljuk, hogy eleink mit hagytak ránk megőrzésre. Butaság lenne divatból kidobni a magyar csecsemőt a káddal együtt, ha külhoni jakuzzit építünk a fürdőnkbe. Gondoljunk csak arra, hogy ilyen szemlélet mellet, Arany János: "Toldi” és Móra Ferenc:"A cinege cipője”című verse meg sem születhetett volna, pedig az anyatejjel szívtuk magunkba ezt a nyelvi csodát. A modernség álarca mögé bújva ne gyilkoljuk anyanyelvünket ostobaságból, vagy divatból azt egyre inkább az angolszász nyelvekhez közelítve.

01 Arany János: Vigasztaló (teljes)
"Mi a tűzhely rideg háznak,
Mi a fészek kis madárnak,
Mi a harmat szomju gyepre,
Mi a balzsam égő sebre;
Mi a lámpa sötét éjben,
Mi az árnyék forró délben,...
S mire nincs szó, nincsen képzet:
Az vagy nekem, oh költészet!"

02 József Attila: mama (részlet)
„Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.”

03 Faludy György: Óda a magyar nyelvhez (részlet)
„Magas hangok: szöcskék és tücskök rétje,
mély hangok: alkony violasötétje,
káromlások veszejtő vadona,
mondatszerkesztés pogány pagonya,”

04 Nagy László: Adjon az isten (részlet)
„Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát, ”

05 Szabó Lőrinc:Szeretlek (részlet)
„Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.”

06 József Attila: Karóval jöttél (részletek)
"Karóval jöttél, nem virággal,
feleseltél a másvilággal,
aranyat ígértél nagy zsákkal,
(…)
Magadat mindig kitakartad,
sebedet mindig elvakartad,
híres vagy, hogyha ezt akartad."

07 Tinódi Lantos Sebestyén: Egri históriának summája (részlet)
"Summáját írom Egör várának,
Szégyönvallását császár hadának,
Megszállásának, viadaljának,
Nagy vigaságát Ferdinánd királnak."

08 József Attila :szendergő szonett (részlet)
„Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön száritottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.”

09 Ady Endre: Kis, karácsonyi ének (részlet)
"Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni."

10 Szabó Lőrinc: Babits (részlet)
"Mit láttam benned? Hőst, szentet, királyt.
Mit láttál bennem? Rendetlen szabályt.
Mit láttam benned? Magam végzetét.
Mit láttál bennem? Egy út kezdetét.
Mit benned én? Gyászt, magányt, titkokat.
Mit bennem te? Dacot és szitkokat."

11 Weöres Sándor: Boldogság `A férfi`(részlet)
"Szeretem ernyős szemedet,
etető puha kezedet,
mellém simuló testedet,
csókolnám minden részedet."

12 Weöres Sándor: Boldogság `A nő``(részlet)
"Hidd el, ha egyszer meghalunk,
föl a felhőbe suhanunk.
Vének leszünk és ráncosak,
de szívünkben virágosak."

13 Weöres Sándor: Valse triste (részlet)
„Ködben a templom dombja,
villog a torony gombja,
gyors záporok sötéten
szaladnak át a réten”

14 Arany János: Toldi (részlet)
"De ki vína bajt az égiháborúval,
Szélveszes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszu, kacskaringós, sistergő nyilával?
Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága
S nem megunt előtte Isten szép világa;
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe."

15 Ady Endre : Krónikás ének 1918-ból (részlet)
"Szegény emberek ölnek és csak ölnek
S láz-álmaikban boldogan békűlnek
S reggelre kelvén megint megdühűlnek,
Kárhoznak, halnak, vadakká törpűlnek."

16 Szőcs Géza: első szonett (részlet)
"- Látod: egymásnak szoruló fej szív fogsor
s szárnyverdesés és fog koccan egyszer sokszor
így így mi ketten s kövek a szívkamrában -
égő pintyek a telihold kőgyomrában."

17 Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet )
"Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék."

18 Tandori Dezső: Még egy kis sakk
Hogyha a mackók sakkoznak,
Roppant ritkán kapkodnak.
Ketyeghet a sakkóra,
Nem ijeszt a mackóra.

19 Móra Ferenc: A cinege cipője (részlet)
"Vége van a nyárnak,
hűvös szelek járnak,
nagy bánata van a
cinegemadárnak.

Szeretne elmenni,
ő is útra kelni.
De cipőt az árva
sehol se tud venni."

20 Móra Ferenc: Zengő ABC (részlet)
"Aranyalma ághegyen.
Bari bég a zöld gyepen.
Cirmos cica egerész.
Csengő csikó heverész."

21 Enyedi György: Hol az olló?
- Komámasszony, hol az olló?
- Imént kérte el a holló.
Gyolcsinget varr az urának,
fodros kötényt a húgának,
posztóujjast a fiának,
hálósipkát az ipának,
bársonymellényt a napának
s rakottszoknyát - jómagának.
El is készül egykettőre -
mához három esztendőre.

22 Gyurkovics Tibor: Mi lesz velünk? (részlet )
"Mi lesz velünk ha nem leszünk
ha mind a ketten eltűnünk
a sürü ködben egy letűnt
világban mint a sebesült
mi lesz velünk?"

23 Dsida Jenő: Zúg az őszi szél (részlet)
"Könnyelmű, bolondos fajta vagyunk,
de októberben nagyon félünk.
Sápadt az arcunk, fátylas a szemünk,
s begyújtjuk a lobogó nagy tüzet."

24 Arany János: Fülemile (részlet)
"Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyű nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körül mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok."

25 Füst Milán: Intelem (részlet)
"Akit szerettem, rosszul szerettem,
Akit szerettem, hiába szerettem,
Barátaimat mind meguntam,
Sokat beszéltem, mit se szereztem…
Ó régi éjszakák emléke, – unalmas
Éjszakák fájó emléke, – nyugalmas
Semmittevés gyötrő emléke, – fájdalmas
Üldögélés undok hatalma:
Ó én életemnek egyetlen tartalma!"

26 Petőfi Sándor: János vitéz (részlet )
"Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szívében,
Úgy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája, míg szerte legelész,
Ő addig subáján a fűben heverész…."

27 József Attila: Tiszta szívvel (részlet)
"Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm."


( Budapest 2012- 2013 )

3872
M Laurens - 2016. május 09. 22:59:36

Janna Smile
Még egy furcsa adalék, amit majd nemsokára olvashattok egy még készülő jegyzetemben a rímekről és félreértésekről.

"Igen ritkák az olyan szavak, amelyeknek rímelő szótagjaik hangról hangra megegyeznek, ezért a tiszta rímek leggyakrabban ragrímek,...'

4465
Janna - 2016. május 08. 16:55:37

Kedves M.Laurens!
Hálából egy kis mese.
1. A vezérbika félelmetes erőt sugároz. Elöl áll. Vizsgál. Mögötte a tehenek s borjak legyezője.
2. A csorda vonalban. Pár percig szemlélődik, majd tovább legel, terel. Később a bika lágyan válaszol a borjúnak.
3. Rám se hederítenek. Legelnek. Jönnek-mennek. A borjak delelnek. Váratlanul vágtázik a vezér. Két tehén a nyomába se ér. Bőgnek. Felhők jönnek. Az elmaradt tagokat a csordába vezeti. A kis barna borjút is szereti.
Folyamatosan kontrollál a vezér.
A marha marha? A ragrím balga?
Köszönöm: Janna

3872
M Laurens - 2014. február 20. 14:05:19

janosadam !
A szóismétlések témára még visszatérek a költői képek és eszközöknél. Smile

4584
janosadam - 2013. december 04. 18:25:38

Nagyon a szívemből szólsz és remek a példatár!
Hasonló dogms a szóismétlés görcsös kerülése, mikor pl. a hiradóban a gyógyszer szóra a legkacifántosabb szinonimákat használják, hogy jaj nehogy kétszer mondják ki.

2135
mami - 2013. december 03. 09:03:04

Kedves Miklós!

Példaértékű amit kis tan-anyagodban megosztottál velünk. Egyszerűen, érthetően, minden fellengző nagyképűségtől mentesen. És főleg nem kioktatóan, hanem "tanítóan".
Szeretettel és érdeklődéssel olvastalak!Disappointed

/mami/

3872
M Laurens - 2013. október 12. 12:25:27

Teljes mértékben egyetértünk kedves Jolán.

4409
Yolla - 2013. október 11. 19:19:25

Kedves Miklós!

Örömmel olvastam cikkedet, s igazad van. Azt hiszem, mindenki, ki írásra adja a fejét, gondolatokat akar kifejezni, s ahhoz keresi a megfelelő formát. Ki prózát, ki verset ír, a lényeg, hogy a forma és a tartalom egységben legyen, s az azt olvasó pontosan megérthesse abból a neki szánt gondolatokat.

Barátsággal üdvözöllek: Jolán

3872
M Laurens - 2013. október 09. 22:47:05

Köszönöm szépen az olvasást és a hozzászólásodat kedves Ottilia.

2693
doroty - 2013. október 09. 13:29:10

Kedves Miklós!
Köszönöm ezt a csodálatos csokrot! Teljes mértékben osztom a véleményed!Wink
Üdv
OttiliaSmile

Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.