Kedves Látogatók! Magazinunk internetes oldalát hosszabb fejlesztést követően 2020. október 3-án egy megújult oldalra költöztetjük. Az adataitok költöztetése meg fog történni, személyes profil, írások, hozzászólások az új oldalon is elérhetőek lesznek, azonban privát üzenetek, fórum beszélgetések és üzenőfali beszélgetések átköltöztetésére nincsen lehetőség! Kérjük, ha ezekben van számotokra fontos információ, mentsétek el magatoknak 2020. október 2-ig!
Továbbá kérünk mindenkit, hogy a profilban beállított e-mail címet ellenőrizze, változás esetén a profilját frissítse.!
További részletek az emailben kiküldött tájékoztatóban! Üdvözlettel: Szerkesztőség

Bakos József: A szeretet fájdalmaTud-e fájni a szeretet?
Nos, ez egy furcsa kérdésnek tűnhet első pillanatban, de ha elidőzünk egy kicsit, gondolkodóba esünk és megdöbbenve tapasztaljuk, hogy: Igen, tud!
Vasi Ferenc Zoltán kötete viseli ezt a címet és a benne szereplő halvány, kissé nehezen olvasható régies betűkkel íródó sorok mesélnek nekünk.
A kötet „Apám gondolatában” ciklussal indul. Az Apa üzen fiának, egy élet bölcsességét rövid sorokba sűrítve:

„…tudatmélysötét alakok: formálódsz.
Merengve egy láda kincsen, a nincsen.
Füvek futnak vágtató lovak patái alatt.
Azt hiszem a versben, havazni kezd.

Ősszel lassan hullanak pimasz legyek.
Éjbe takaróznak a ritkuló fák.
Soha sincs értelme a résznek, csak az egésznek.”

Tobzódnak a költői képek és kirajzolódik néhány mondatban egy egész élet. Megszületünk, sötétből a fénybe érve örökkön kincset keresve létezünk, őrizzük a semmit, ami mégis a mindenünk, az apró pillanatokat, az elmúló másodperceket, amelyek lerakódva elménkben addig kaparásznak, amíg versbe öntve testet öltenek a fehér papíron. Kék tintavérrel írt fájdalmas sorok, egy élet emlékképei. És amikor havazni kezd, ritkulnak a fák, közeleg az elmúlás, majd ismét a sötét csönd és maradnak utánunk az emlékek.
A válasz tehát itt van, már rögtön a kötet első néhány oldalán. Féltjük azt a kis jót is, ami életünkben megadatott és talán néha nem is örülünk önfeledten, mert attól tartunk, hogy minden egy pillanat alatt elmúlhat, jöhet a rossz, a cseppnyi jó után.
Vasi a versírást küzdelemként ábrázolja soraiban és érzékelteti, hogy egy költő számára nincs annál rosszabb, mintha egy megfogalmazódó gondolat mégsem ölt testet a fehér lapon:
„A lélek mindig versre tör/s a szavaknál megreked./Nincs rettenetesebb/az élmény kereng az idegrendszeren,/de mondattá nem összerakható.”
Osztályrészem: Ostyafelmutatás c versében költő elődök képe tűnik fel, ábrázolva életüket, szenvedésüket. Elmosódó sorsok és a költészet becsülete, megbecsülése iránti aggodalom érződik a versszakokban, saját hányattatott sorsára történő utalással: „28 négyzetméterre zsúfolok össze mindent, mi maradt dúlt hitemből.”
A kötet további részében Vasi saját élete áll a középpontban. Az apa halálának képe és a költészetbe, írásba menekülés, amely áldás és átok számára egyben: „A költő vasalt fegyenc, s a könyvlapok, börtönfalak.”
Érzelmek, érzések, gondolatok sorakoznak egymás után rendezve: tétova álmok, bolyongó gondolatok (Psyché), bizonytalan segítségkérés (Én fizetek), Fia iránti szeretet (Fiamnak), és a versciklus címadó verse: Apám gondolatában, amely fájó sebeket feltépő emlékkép, ragaszkodás a múlthoz. Énkörömben c versétől látszólag könnyedebb sorok következnek, de mély mondanivalóval.
A megváltás előestéjén ciklus következik a kötetben. Vallás (Életöröm) és útkeresés képei: „Lógok a semmi felett/mélye-nincs két meredély között.” (Corpus c. vers). A költő a vallásban, hitben, Istenhez fordulásban keres menedéket, oltalmat. Talán egyfajta bizalmatlanság a mai személytelen világ irányában, tudatos kizárása a további csalódásoknak. A magány hangjai is kifejezésre kerülnek és egy idő után már a hit is lehet nyomasztó, ha nincs kivel megosztani a gondolatainkat:
„A Teremtő súlya alatt nyögök,/nehéz, Isten-hiányos magányban -/az élet vize megzavarosodott,/hajtom fejem álomra, halálra.”
A verseket olvasva még az a gondolat is megfogalmazódhat bennünk, hogy vajon Vasi számára semmi sem jó? Mindenben a hibát, félelmet, rosszat keresi?
Ezután következnek a Megbocsátásról, Békéről, Sorsról szóló versek és ismét felbukkan az elvesztett Anya képe. Mintegy kapaszkodó a múltból, ami fájdalmas, de erőt ad a folytatáshoz.
Mielőtt végleg leírnánk negatívnak az egész kötetet, következik a Lisztláng ciklus. Felbukkan a szerelem érzése, újabb színt, pozitív gondolatokat hozva: „Ajkaidról fakasszad az éneklés forrását,/ újítsd velem gyökerét a fának/s röppents rügyeket ágaira.” (A csókok szomjáról c. vers).
A boldogság pillanatai, simogató érzelmes kavalkádja, itt-ott átszőve gondoskodó, óvó szeretettel és erotikával is!
A kötet utolsó részében, a Magyar úton döngölt földön ciklusban hazafias gondolatok, magyarság tudat, hősi elődök emlékképei, (Hősi halottak – álomidőben), emlékversek, (Eszmélődések) történelmi események (Birkenau) eleven sorai kaptak helyet. A Magyar úton döngölt földön címadó ciklus verse a küzdelmet helyezi előtérbe, kifejezve, hogy akármi történik, fel kell állni és menni tovább!
Összességében ez a kötet sem vidám hangulatú, de az előző könyvhöz képest: „A sok nagy malőr”, letisztultabb, gondolatvilága egységesebb, a kétkedő sorok ellenére pedig több olyan verset tartalmaz, amely nem Vasi saját sorsáról szól, hanem üzen az olvasónak. Összegzi a XXI. század szépségeit, félelmeit, mert a fő gondolat végig kidomborodik a sorokban: A szeretet tud fájni, az aggódás megtépázza a lelket, de magányosan élni még rosszabb.
Az üzenet talán sok emberhez eljut és megtanuljuk értékelni mindazt, ami sorsunkban megadatott.

Bakos József
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.