Kedves Látogatók! A napokban észlelt lassulás javítása érdekében fejlesztésekbe kezdtük. Bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül befejezni és visszatér a megszokott működés. Kérjük türelmeteket az átmeneti időszakra. Köszönjük!

Bakos József: Könyvajánló: Lepsényi Bálint: Mélységek és magasságok


Megjelent Lepsényi Bálint: Mélységek és magasságok c. kötete a Holnap Magazin kiadásában, gondozásában.

"Megtisztelő számomra, hogy én ajánlhatom Önöknek Lepsényi Bálint új kötetét. Bár előszó írása lett volna a feladatom, de úgy gondoltam, hogy azt inkább ajánlóként teszem Önök elé, mert nem értékelni szeretném e könyvet, hanem szívszeretettel ajánlani.

Bálint 2. verseskötetét tartja a Tisztelt Olvasó a kezében. Az első kötetében Bálint barátom szívdobbanásait olvashattuk.

Azóta eltelt jó pár év…
Azt gondolom, hogy a versek magukért beszélnek, ezért inkább születésük hátterét szeretném hangsúlyozni.
Bálint barátom élete nehéz sors. Isten nagy feladatot rótt rá és szüleire, családjára. Fogyatékkal, tolókocsiban él teste, de lelke szárnyal! Az igaz szülői szeretet és törődés, mellyel családja segíti életét teljessé tenni – nem bezárta őt, hanem kitágította számára a világot. Figyelmesen él az emberek között szívja magába a körülötte lévő világ rezdüléseit, történéseit.
Példát mutat sorstársainak és embertársainak életszemléletével: alázattal viseli sorsát, ugyanakkor tudja, hogy senki sem élhet csak magának, hanem – korlátait figyelembe véve – másokért, másoknak örömet szerezve. Kereste a számára is megvalósítható kifejezésmódot arra, hogy tudassa és megértesse szűkebb és tágabb környezetével: hogy csak a művészet pótolhatja számára azt, amit életében nélkülözni kénytelen. Bálint a külvilág impulzusainak sokaságát, annak hatásait, érzéseit versben fejezi ki. Ezzel a sok munkával, – melynek hátterét szeretős családja a nyugodt, békés légkörrel biztosítja számára – melyet versírással töltött, kivívta embertársai tiszteletét, elismerését és szeretetét. Fokozatosan alakult ki benne az az igény, hogy az írás napi életében olyan szükségletté váljon, mint az evés-ivás. Tisztán, érthetően adja tudtára az olvasóknak hitvallását: hogy számára az, ami a fejében és szívében egyesül, az a művészet.

Érzékeny lélekkel írja verseit az élet minden emberformáló momentumáról, mint a hit, vallás, szeretet, kötődés, család, barátok, szerelem, elmúlás. Különös helyet foglal el szívében Mór városa, ahol nagy tisztelet és megbecsülés övezi őt.
Ez a kötet nagy körültekintéssel összeállított vers-fűzérek sora, melyeket nagy irodalmi személyektől, példaképektől kölcsönzött idézetek köré font Lepsényi Bálint. A kötetet színesíti Abonyi Ria kiváló grafikus számtalan alkotása. Összeállításához Bálint nagy baráti segítséget kapott Kovácsné Babos Klára költőnőtől és tanártól: sok jó tanáccsal látta el őt, és vállalta a könyv lektorálását is. Bálint személyi-sége, tehetsége és családja, maga köré vonzott mecénásokat is, akik nevüket nem kívánják felfedni, mert önzetlen, tisztelő szeretet fűzi őket a családhoz.
E felsorolás kapcsán szeretném barátságunk okán Bálint e témához kapcsolódó szavait idézni:

„Köszönet és hála Drága Szüleimnek és mindazoknak a segítőimnek, akik nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre.”

Én kívánom a Kedves Olvasónak, hogy örömmel forgassa e kötet lapjait és szeretős lélekkel vegyen részt Lepsényi Bálint „lélekutazásán”, melyre e könyv megjelentetésével bennünket meghívott.
Végezetül még egy gondolatot engedjen meg nekem a Kedves Olvasó: Hogy miként viszonyul az egyik ember a másik ember lelkéből kiszakadó dal partitúrájához, azt bizony Babits Mihály nagy költőnk fogalmazta meg számomra a legékesebben:

„Mindenik embernek a lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.”

Tisztelő szeretettel ajánlom minden Kedves Olvasónak Lepsényi Bálint verseskötetét."

Kozma Zsuzsánna

A kötet megrendelhető a szerzőnél.


Ajánlom a kötetet mindenki figyelmébe!

Bakos József
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.