Elbert Anita: Pszeudoenergia


„A 101.–dik dimenzió egy kvázidimenzió. Míg a 0.–dik dimenzió meg egy pszeudodimenzió. A kvázidimenzió elméletileg lehetséges, kiterjesztett dimenzió. A 0.-dik dimenzió meg lehetetlen, negatív dimenzió.” A pszeudo áldimenziót jelöl. Viszont jelenléte nélkülözhetetlen. Ez olyan, mint a gyújtóláng, nem ég, mégis bármikor lángra lehet állítani. A negatív energia nem negatív, és nem zéróenergia, hanem benne van a lehetőség az energia kiáradására.

A pszeudodimenzió a maga ál természetével megállapítható, hogy jelen van, mégsem zéró, vagy negatív, hanem benne van a lehetőség a kibontakozásra.
„Nincsen negatív, vagy pozitív energia, ami van, az külső, vagy belső energia.”
Az álenergia szó a legjobb a pszeudoenergia meghatározására. A kérdés, hogy miként lehet álenergiához jutni. A nulladik dimenzió, mint már említettem, nem zérus, és nem negatív, hanem áldimenzió. Mintha fal helyett panelt raknának fel, ami bármikor összeroppanhatna, olyan az áldimenzió.
„Hőt ad le, és energiát vesz fel az anyag.” A hő és az energia között helyezkedik el az áldimenzió.

A hő leadásra buzdít, az álenergia statikus elem, míg az energia felvételre törekszik.
A pszeudo–energia a gerjesztésben játszik fontos szerepet. A gerjesztés biológiai vonalon az ingerület munkálkodását jelöli ki. Az álenergia így ingerületpárti.

Az inger kívülről érkezik, külső energia veszi fel. Az ingerület az inger feldolgozását készíti elő, pszeudoenergia, avagy álenergia címén, a gerjesztés folyamatában. És az érzet pedig az ingerület feldolgozását megcélozó belső energia.
Az erőkvantumban benne van az energiakvantum is. A qubit + twistor = energiarészecske benne van az erőkvantumban, ahol erőkvantum = energiarészecske + kronínó. „A tér meggörbítve az anyagot, az anyag meg az energiát sorban az anyag a köztes elem.”
Az álenergia megállapításra került, hogy létező entitás. Benne van a lehetőség, hogy külső, vagy belső energiáról legyen szó.
Az energia + energia = sötét részecske (általános sémát) öleli fel. Az energia + energia = gravitínó (pszeudo-sémát) vállalja fel.
Ez azt jelenti, hogy a külső és belső energia összege a sötét részecske. Míg a pszeudo–séma, amely külső és belső energia között, a nulladik dimenzióban leledzik, lesz a gravitínó, két energia összegében.

A pszeudo–részecske így pszeudoenergia néven fut. A nulladik dimenziós fejtegetések még váratnak magára. Jelenleg az a séma, hogy gravitínó, a Big Bang ősrészecskéje lesz az irányadó momentum. Az álenergia így nem zérus, nem negatív, hanem lehetőség a kibontakoztatásra.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 22.


Elbert Anita
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.