Kedves Látogatók! Magazinunk internetes oldalát hosszabb fejlesztést követően 2020. október 3-án egy megújult oldalra költöztetjük. Az adataitok költöztetése meg fog történni, személyes profil, írások, hozzászólások az új oldalon is elérhetőek lesznek, azonban privát üzenetek, fórum beszélgetések és üzenőfali beszélgetések átköltöztetésére nincsen lehetőség! Kérjük, ha ezekben van számotokra fontos információ, mentsétek el magatoknak 2020. október 2-ig!
Továbbá kérünk mindenkit, hogy a profilban beállított e-mail címet ellenőrizze, változás esetén a profilját frissítse.!
További részletek az emailben kiküldött tájékoztatóban! Üdvözlettel: Szerkesztőség

Bakos József: KÍNAI UTAZÁSOK: A Cseréphadsereg.

Tájak és kultúra:

Kína egy misztikus, titokzatos világ, tele csodákkal és meglepetésekkel. Az ország, amelyben idén az Olimpiát rendezik, egyre népszerűbb az utazók körében. Lakóik egyszerűsége, a hétköznapi apró örömöket is megbecsülő, nyugodt légkörű falvai, egy-egy kis mesevilágként bújnak meg az érintetlen erdők sűrűjében.
Az ország zárt, mégis viharos történelmű világa, már sokszor meglepte az oda utazó régészeket. Hosszan sorolhatnánk természeti és építészeti szépségeit, kezdve a Mount Everest-el, egészen a Pagodákig, vagy éppen a Kínai Nagy falig. Az egyik legmegdöbbentőbb és leglélegzetelállítóbb régészeti lelet azonban, nem a föld felett látható. Hosszú évszázadokon keresztül ez a csoda el volt rejtve az avatatlan szemek elől, több méter mélyen a föld alatt.
Minden népnek és kultúrának megvannak a saját szokásai, amelyekkel a történelem során halottaikat és uralkodóikat tisztelték. Gondoljunk csak az Afrikai törzsek totemoszlopaira, a templomok szépségeire, vagy az Egyiptomi piramisokra. Kína azok közé az országok közé tartozik, ahol az idősek és a halottak tisztelete �irigylésre méltó�. Nap, mint nap velük, köztük élnek az ősök szellemei, életük fontos részét képezik.
Így volt ez régen is, amikor az egymással hadakozó császárok próbálták ezt a kontinensnyi méretű területet összefogni és uralmuk alatt, egyesíteni. Elődeiket és kortársaikat követve, őket is a halhatatlanság vágya vezérelte egész életük során. Ezt, nem mindenkinek sikerült elérnie. Volt, akinek a neve az ismeretlenség homályába veszett, másoké viszont ismert lett, és kaptak néhány sort a történelemkönyvekben.
Cs'in Si Huang-ti, az "Első Kínai Császár" viszont biztosan halhatatlanná vált. Ő ugyanis gondoskodott arról, hogy halála után, a túlvilágon se maradjon egyedül! Még életében maga köré gyűjtötte a legügyesebb mestereket és elkészíttette velük az életnagyságú figurákból álló híres agyaghadsereget.

Egy kis történelem:

�Az első császár beutazta élete során egész birodalmát. Távoli rezidenciákat építtetett, a szent hegyeken pedig, amelyeket meglátogatott, emlékoszlopokon örökítette meg dicsőségét. Ezek az oszlopok nem maradtak fenn, csak a történetírók (pl.: Li Sze, a főminisztere) leírásaiból tudunk róluk. Az uralkodó az egységes birodalom kormányzása érdekében új rendeleteket hozott. Egységes mértékrendszert vezetett be (űr és súlymérték), és egységes pénzt vezetett be. A régen használatos �késpénzt� kerek pénzérmék váltották fel. Egységesítette a szekerek tengelytávolságát és ez a forradalmian új ötlet meggyorsította a közlekedést a birodalomban, hiszen minden utat ennek megfelelően építettek meg. Gyorsabbá vált a kereskedelem és a hadsereg mozgása is. A kereskedelmet viszont állami monopóliumként kezelte, nem adta ki a kezéből.
Az ő nevéhez fűződik a korábban a határ menti kínai törzsek által épített döngölt földsáncok megerősítése és további védelmi rendszer építése. Ez a barbárok betörései ellen védő építmény lett végül a Kínai Nagy Fal. Összekötötte a már meglévő részeket, és őrtornyokkal egészítette ki. Egységes őrszolgálatot állított fel a birodalom védelmére. Mivel fényűző életvitele és kemény rendeletei miatt több merényletet is megpróbáltak elkövetni ellene, már-már beteges félelemmel élte napjait. Minden pillanatban katonák vigyázták testi épségét, népe előtt pedig, nem mutatkozott. Halála után ezt főminisztere ki is használta. Három héten keresztül titkolta az uralkodó halálát, hogy átvehesse hatalmát az ország élén.
A császár legnagyobb gyengéje a halhatatlanná válás volt. Taoista mágusokkal kerestette az örök élet elixírjét, de sikertelenül. Miután napvilágra került halála, zavargások törtek ki az országban és ezt a gyenge kezű utódai, nem tudták kezelni és a birodalom három évvel később összeomlott. Néhány év káosz után Liu Pang, a Han dinasztia alapítója és tehetséges utódai kézbe vették az irányítást és ismét rendet tettek a birodalom területén. Az első császár által kiirtásra ítélt költészetet, bölcseleti írásokat és Konfuciusz tanait pedig két évezredes sikertörténetté tették.

Temetkezési szokások és a császári síremlék:

�Általános szokás volt, hogy minden uralkodó megépíttette saját síremlékét. Így tett Cs'in Si Huang-ti, az első császár is. Már hatalomra kerülésének napján megkezdődtek a munkálatok a Li �Fekete ló� Hegy mellett. Az építkezésen több mint 700000 kényszermunkás dolgozott. Őket az ország minden vidékéről válogatva gyűjtötték össze. Ezzel vette kezdetét egy a világon egyedülálló építkezés, amelyet talán csak az Egyiptomi fáraók piramisaihoz hasonlíthatunk. A munkások három föld alatti folyosót ástak, és bronzzal vették körül a sírkamrát. A folyosókban a mesteremberek egy saját világot építettek fel, a kinti világ makettjét, ahol láthatóak voltak a paloták, a hivatalnokok, katonák, igazi fegyverekkel felszerelve és az óceán kicsinyített mása is. A Jang-ce és a Sárga folyó, valamint az óceán higanyból létrehozott �vizét� egy szerkezet tartotta mozgásban. Ott hullámzott, mélyen a föld alatt. Megformázták az utakat is, a mennyezetre pedig, a csillagos égbolt képeit.
Minderre azért volt szükség, mert a Kínai hit szerint a halál után két lélek távozik az emberből. Az egyik megtér az égi hatalmasságokhoz, a másiknak viszont, aki itt marad a földön, szüksége van mindenre, ami az életében megadatott. Erre kínosan ügyeltek, mert ha a halott ezt nem kapta meg, akkor bajt hozott háborgó lelke az életben maradt családjára, rokonaira. A hétköznapi emberek szerényebben temetkeztek, de melléjük is eltemettek egy kis élelmet, vizet és használati tárgyaikat.
A gazdag uralkodókkal, császárokkal együtt, sokszor feleségeiket, szolgáikat és néhány hadifoglyot is eltemettek, feláldozva őket, hogy a túlvilági életükben is biztosítva legyen minden kényelmük és kiszolgálásuk. Később a Han birodalomban ezt megszüntették, és csak agyagból kiégetett cserépfigurákat temettek el társakként a halottak mellé.
Az első császár mindent együtt akart birtokolni, ezért az emberáldozatok mellett, a cserépfigurákat is mellé temették, valamint egy hadseregnyi más figurát is, hogy halála után is őrizzék őt. Hogy a császár végső nyugalma biztosítva legyen, az építésben részt vett munkásokat is bezárták a sírkamrába, hogy ne tudják elbeszélni senkinek a titkot.
Az első császár síremléke, és félig felépített monumentális méretű palotája a zavargások során elpusztult. A síremlék beomlott és a titok évezredeken keresztül rejtve maradt a föld mélyén.

A feltárás:

�1974 tavaszán kútásó parasztok a Li hegytől északra, a síremléktől egy kilométerre, egy hatalmas, életnagyságú figurát találtak a földben. Az innen 35 km-re lévő Senhszi tartomány régészei azonnal kutatni kezdték a területet és a hihetetlen világ feltárult előttük. Mintegy 8000 életnagyságú cserépszobor került elő. Katonák, szolgák, lovak, kocsik, valódi fegyverekkel és más tárgyakkal felszerelve, 11 egyenként 210 méter hosszú folyosón, szabályos hadrendben, 140-esével sorakozva védték gazdájuk örök álmát. A gyalogsági hadtestek mellett, 90 lovas fogat is előkerült, valamint egy fegyverekkel felszerelt íjász század és egy külön 68 fős kisebb szoborcsoport. Ők voltak a hadsereg törzskarának tisztjei, egyenruhában, különböző rangjelzésekkel feldíszítve. Az egész sereg, a császár elit hadtestének mintázataként volt felállítva és minden egyes katona kelet felé nézett, ahonnan Cs'in Si császár az ellenséget várta.
A viharos gyorsaságú feltárást követően 1979-ben egy hatalmas csarnoktető védelmében megnyílt a Cseréphadsereg, �in situ� múzeuma, ahol a látogatók az eredeti elhelyezési rendben tekinthették meg a feltárt mauzóleumrészt. A Kínai kormány pedig, hozzájárult ahhoz, hogy a Senhszi Tartományi Múzeum, a leletek tulajdonosa és gondozója világ körüli útra küldjön néhány figurát és a mellettük talált tárgyakból egy kisebb gyűjteményt. A teljes feltárás 1980-ban fejeződött be.

Ez a területében és népességében is hatalmas ország, sok egyéb szépséget is őriz még a világ számára. Ki tudja, mit rejt még a föld mélye, a régi százados viharos korszakaiból. Sőt nem csak ezen a területen, hanem máshol is lapulhatnak elrejtett kincsek. Talán minden nap elmegyünk felettük, anélkül, hogy felfedeznénk őket. Az is lehet, hogy éppen a mi kertünk mélyén fekszenek ezeknek az eltűnt koroknak az emlékei.
Kínai utazásunk még folytatódik! A többi részben is bemutatunk néhány természeti és építészeti szépséget, hogy jobban megismerjük ezt a hihetetlenül szép, összetett, mégis emberközeli kultúrát. Sorozatunk bevezetőjét pedig, keressétek a Világjáró rovatunkban. Ott és a képgalériákban barangolhattok a kínai táj szépségei között.

Bakos József
Még nem küldtek hozzászólást
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.