Egy a népből …

Politikus és diplomata , vezető vagy bürokrata ???! Őszinte vagy csak hazug, hiteles e vagy éppen korrupt???! Gonosz, megvett és besúgó, vagy hát korrekt, megbízható! Elfogad e vagy csak tagad, nyitott e még vagy teljesen vak! Érti vajon a helyzetét, s meglátja e hogy mi itt a tét! Valótlan vagy valóságos, ábránd e ez a … Olvass tovább

Dilemma!

Vívódva az érzelemben a jó és rossznak értékében. Őrlődve e gondolatban e képen egész magamban. Kételkedőn és habozva, azt mélyen megfontolva. Őszinte komolysággal, amolyan filozófiával. – Sajátos kis küzdelemben, kellő kőrül tekintéssel. Elmével és józan ésszel, logikával. sok-sok érvvel. Eme döntés érdekében, háború dúl most mélyen bennem. Mérlegelve és megfontoltan, tény és érv, pró és … Olvass tovább

A bélyeg!

Farkasok közt szelíd „bárány”, egyedül csak ím hát árván. Marakodó veszett horda, reá ront most a másikra!- Kizárván így magukból, száműznék a sorsukból!- Csak mer más a véleménye, s e világot máshogy nézve. Ki tűnik a megszokottból, mást akar és mást is gondol! Nem simul be az egészbe, így nem az egésznek része!- Vicsorkodó dühös … Olvass tovább

Büszke nagy magyar !

Bánthat az élet, s kínozhat sors! Mostoha lehet … … hozzád e kor Megvethet rendszer, s lenézhet hatalom! Dobogó szívedben, ezernyi fájdalom. Ezernyi szenvedés rengeteg kin … … millió aggódás, s megannyi félsz. Elöted lám, oly sok a mocsok, s lehúz a szenny is … … hogy ha hagyod ! – Mert bizonytalanná lett, ami … Olvass tovább

Magyar érdek!

Szívem mélyén van egy álom, amit óvok és vigyázok! Fontos része a sorsomnak, s a bennem rejlő önvalómnak! Ápolom és dédelgetem tiszta hittel nevelgetem! Nemes a cél, s szent az eszköz. Hű a szándék, a becsület köt! Erkölcsében tisztessége, benne rejlik fényessége. Ártatlan mely minket éltet, által szővi a jövőnket! Nem létezhet csak magyarban, faját … Olvass tovább

Mondd!

Mond hol van vágyaidnak, a színes, szép világa ? Benne az akaratnak, a megvalósulása ? Biztos vagy-e mindig, még saját önmagadban ? A szándéknak tervében, s megfogant célodban ? A hitedtől duzzadó, erőd erejében ? A megsiratott ősi, magyar büszkeségben ? Mond mi az ami késztet, a tettnek a hevében ? s dologra sarkal,… emberként … Olvass tovább

Mondd III.

Mondd meg,hogy szeressük, ezt az anyaföldet ? Egyetlen szent magyar, ősi kincsünket ? Mily nehéz a kereszt,… amit vállainkra vettünk ? Sok darabra hullott, akár az életünk ! De elég volt mindenből, most feltámad a lélek ! Feláll az eltiport, fájdalmas sebével ! Mondd támasza lennél-e, az ő segítsége ? A magyarságát féltő, nemzetnek hű … Olvass tovább

Mondd II.

Mondd el az álmodat, hol van a szabadság ? Mikor földi léted, törvények szorítják ! S merre van számodra, hol van az igazság ? Mikor a szabályok, lelked megsarcolják ! Mert hatalmak uralják, által e világot ! Láthatatlan félelem, bűnös szándékából ! Mondd te vajon ki leszel, gazda-e vagy szolga ? Válaszod szóljon hát, a … Olvass tovább

Magyar lét!

Nézd a nagy becsület, ahogy szégyenébe roskad! Óh a magasztos erkölcs, most értünk könnyet hullat! Im a tisztesség is,… amely szerte szét foszlik. Úgy miként a mesékben, valamikor volt itt! – A hatalmas hit ma, bizonytalanná válva. Rémült figyelmét, veti e világra! S érzések bolyonganak, köröttünk kísértetként járva! Mindenkit kísértve, egész Hunniába! Most rabokként sínylődünk, … Olvass tovább

A vad!

Mint űzött vad a ködben. amely nem látja a napot. S rémült kétségei, eltakarják a holnapot! Félelmei között, bizonytalanná válva riadtan reszketőn. Figyel e világra ! Önmagát mentené … mert fontos az élete! – elárul mindent, rémült tekintete ! Sorsában szenvedés, bús magányában. Sebek és fájdalmak, eddigi útjában! Létéért harcolva, küzd a holnapért! Remélve a … Olvass tovább

Az álom!

Az álom! Nagy titka vagyon, emberi szívemnek. Lelkemben megbújó, fájó érzelemnek! Nehéz láncai,… e kegyetlen világnak húznak magukkal, a rideg valóságba! Rémisztő erejükkel, még is szembe szállok! Nem hagyom nem adom, nékik meg álmodott álmom! Mert konokan makacsul, ragaszkodom hozzá, Egyszerű létemben, legyen egy kis jó már! Feledni mind azt, amit velem tettek. Nem lehet … Olvass tovább

A bálvány!

Rohanó életünk, anyagias vágya ! Vagyunk a pénznek, hű rabszolgája . – Korlátok között, a tőke hatalmában, Élünk mi emberek, e megkreált világban ! Hatalma úralja, egész életünket . S álnokul beszövi, apró kis létünket ! – Börtöne kegyetlen, mert megtöri a sorsot. Nem nézi sohasem , emberi mivoltunk ! Játék az emberrel, őrült anyagias … Olvass tovább

Megvezetve és becsapva !

Megvezetve és becsapva, magyart magyar ellen hajtva. Ország nélkül hazátlanul, bűnösök közt ártatlanul! – Vagyunk”média”-tól becsapva, pártok között megcsalatva! Kik imádunk hamis „Isten”-t … s pénzért tagadjuk meg hitünket. Árulók és bűnözők, politikus, haszon lesők! Szépen szólók a kéj hangján az illúzió rabláncán. A káprázatnak varázsában, élünk csak így a vakságban! Elhisszük mit el kell … Olvass tovább

Vele s általa …

Vele s általa … S születni magyarnak, e nemzet gyermekének! Vele s általa mindig, egy lenni a néppel! Szeretni őt csak, nevét imába foglalva. Ki állni mellette, küzdve és harcolva! Óvni meg védeni, féltőn és aggódva. Osztozni sorsában, de elárulni soha! Megmaradni néki, hite és reménye! Emberi voltunkban, hű magyar jó népe! S sorsát segítve, … Olvass tovább

Mi lesz veled Magyarország, …

Mi lesz veled Magyarország, mit is akar (veled) ez a világ?!… – Rád szór mindent bűnt és mocskot, sötét, hazug, hamis dolgot! – S ha még ez sem elég,… belül lázad ami emészt! – Földi kórság. Sötét érdek . Mind betegítenek téged! – A hatalom nagy mámorában, irigyeid árnyékában! – Préda lettél és áldozat, (mondd) … Olvass tovább

Arcomat temetem, ..

Arcomat temetem,… mind a két kezembe, hogy a könnyek záporát, majd így elrejthessem! S titokban fájdalmam, ami belül emészt. Gyötör és kínomba, ….dúl a szenvedés! – Embernek s magyarnak, oly nehéz ma lenni! E szánalmas sorsot, mond meg ki érdemli? Istenem,istenem,… ki szolgált reája? Vagy gyarló vétkeinknek, ez vajon az ára? – Hol van az … Olvass tovább

Stigma!

Létében megcsalattatva, nem lesz a bűn eszköze! Áldozattá lévén sorsa, s mostoha az élete! – Stigmájától így szenvedvén, nehéz az ő keresztje! Kigúnyolván és megvetvén, nevetség a bélyege! – S ahogy ezt némán tűri, ezen bántalmak súlyát! Megaláztatóttságában , ím hát újra talpra áll! – Tekintetét fel emelvén, istenéhez fordul hát. A hit lesz neki … Olvass tovább

Az érték!

Méltón szeretni az édes anyaföldet, ragaszkodni hűen minden szegletéhez ! Ősi rögeit tisztelni,becsülni,… s rajta magyarként végkép megmaradni ! – Kincseinket óvni a drága anyanyelvet, amely oly édes és számunkra mily kedves ! Ápolni,védeni saját önmagunkért, értékünkben rejlő jó magyarságunkért ! – Óh és az ösztönnek szülői mivoltját, nemzetének szülő magyar édes anyát ! Amely … Olvass tovább

A föld szava!

A föld szava, minket szólít. Védelmére, egyre csak hív ! Helyet nyújt, s otthont neked. Munkát ad ,… … és kenyeret ! A vén rögök, vértől ázva . Magyar könnyek, hulltak rája ! Láttak mosolyt, és szenvedést ! Öreg múltja,… … egy nemzeté ! Érdekeknek, gonosz vágya. Átokként hull, e szép tájra ! Áldást nem … Olvass tovább

Én vagy én,…

Én vagyok én,az ember. Talán az egyedüli nagy? Én aki alkotni tudok, az álmokból célokat ! Vagyok a mindenségnek, egy jelentéktelen foltja. A hatalmas nagy egésznek, csak egy piciny kis darabja ! – Apró kis pontocska, merengő álmával. A hatalmas erők közt, …szánalmasságában ! Valami eszköze, a jó és rossz harcának. Egy áldozat csak, a … Olvass tovább