VÉGÜL

VÉGÜL Iskolát kijárva Érett fejjel állunk Mégis az életben Súlytalan kószálunk Bátor lendületünk Szelíd torpanás lett Szilaj akarásunk Csendben megfeneklett Suhogva elszáll A sok lehetőség S kikacagja vágyunk A kéklő messzeség

TŰZ ROMÁNCA

TŰZ ROMÁNCA Szikra izzik minden tájon fellobban majd hét határon sors csiholta vágyvirág megtisztulhat tán a világ mohó nyelvek éhes tánca vad ölelés halál lánca felzúg lobog bárki lássa démoni a tűz románca bíborban nyíló tűzvirág álmélkodhat majd világ végzetét hozza önkénynek pénzen vehető törvénynek láthatatlan a hatalom bankokban őrzött pénzhalom sűrű homályban létezik s … Olvass tovább

GYERMEKEINKNEK

GYERMEKEINKNEK Jönnek szembe az élettel Csodálkozó nagy szemekkel Nem értenek senkit, semmit Kérdezni sem tudnak senkit Csak a szemük csak az beszél Jó szándékot szépet remél Némán kérik, meg ne rontsál Bűnre, rosszra ne tanítsál. Legyen nekünk szebb a világ Ne hallhassuk átkok szavát Megleljük értelmünk hangját S megkondítjuk ércharangját Hogy a világ jól hallhassa … Olvass tovább

KÉK TENGEREK FEHÉR SZIKLÁK

KÉK TENGEREK FEHÉR SZIKLÁK Fehér hajú bácsi lettem mulandó az élet ifjúságom messze jár már elszálltak az évek Eszembe jut néha-néha egy-egy dínom dánom szilaj virtus betyár módi többé sosem látom Sorjáznak még régi képek eltemetett jókról elszoktam már réges-régen minden földi jótól Elhagyott a muzsikaszó másnak szól a nóta cúgos cipő loknis szoknya elárvult … Olvass tovább

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ A taps elhal, csitul a terem Szólnom kéne, de mondandóm nem lelem Mit is mondhatnék asszonyok, leányok Nem tudok, oly szépet mi illenék hozzátok Csak nézem, hogy meghatva, csendesen álltok Várván szerényen köszöntőt, virágot S, hogy kapjátok, arcotok kigyúl Szép szájatokra, csendes köszönöm simul Ti édesanyák, és kedves leendők Ti gyermeket, gondokat, szatyrokat … Olvass tovább

AZÁM, HAZÁM

AZÁM, HAZÁM Hittünk bíztunk rendületlen szívvel s hévvel ostobán bizton reméltük elérjük nem bánhatsz velünk mostohán dolgoztunk tudásunk szerint építve gyárat, hidakat gyalázva más izmusokat skandáltunk új jelszavakat lépést tartva meneteltünk lelkünkből zengett az ének s míg mámorosan énekeltünk elrohant felettünk az élet nem jutott idő megállni családnak élni, regélni hogy mi végre tettük mindezt … Olvass tovább

EMLÉK

EMLÉK Olykor eszembe jutsz még Foszló távoli emlék Csodálatos szép szemek Lassan elfelejtelek Régi évszám, Távoli nyár Szép álmodás Hajdandanán Arcod sűrű ködből néz Suttogásod is elenyész Alig hallom dallamát Régi-régi május szavát

TUDOM HOGY VAGY

TUDOM HOGY VAGY Egy boldog gondolat Agyamban szétszalad Szájamra dal fakad Tudom, hogy vagy Álmodott szeretőm Várva várt jótevőm Óhajtott menyegzőm Ez vagy, ha vagy Szertelen ábrándom Feltörő vágyálmom Elképzelt hű párom Reményem, Te vagy

ÖREG HAJLÉKTALAN

ÖREG HAJLÉKTALAN Színehagyott foltos ruhája Megfáradt vén ínakat takar Gyűrött arcán ritkás szakálla Se nőni se múlni nem akar Kabátja rossz madzaggal zárva Cipője elrongyolt színtelen Bozontos nyíratlan hajába Kósza szél motoz türelmesen Szeméből cél remény kikopott Hiába szó, ígéret árja Nyomorúsága örök megszokott Útját közömbösen járja Életének dacos folyása Nem érdeme szerint adatott Csorbult … Olvass tovább

DERŰS REGGEL

DERŰS REGGEL Giling galang Zúg a harang Utcára kitódul A város s nekilódul Egy új napnak Emberek sietnek Köszönnek, intenek Harsányan rászól A túlsó járdáról Barátjára valaki Mély hóba tapos Morog a trafikos Kulcsával elbabrál Hunyorog, félreáll Kémleli az eget Hogy csúszni próbál Lábával kalimpál Társai nevetik Ha puffanva elesik Egy – egy gyerek Füstöt … Olvass tovább

ÖREG ALBÉRLŐ

ÖREG ALBÉRLŐ Lépte csendes szava halk Kerüli a perpatvart Sose örül sose csattan Idegen és akaratlan Tavasz tél vagy forró nyár van Csak ücsörög egymagában Nincs barátja se szerelme Nem gondol már ilyenekre Család társaság nélkül él Istenétől mit sem remél Halkan kel és csendben fekszik S szégyelli, ha megbetegszik

OLY KORBAN ÉLÜNK

OLY KORBAN ÉLÜNK Rendszerváltott korban élünk S értelmünknél több a pénzünk Hisz megszerzett ki bírt sokat És oktat bölcsen másokat Minden mi nem fizet nehéz Nem számit más csak a pénz Lásd ezért lesz a diplomás Idegenben segédmunkás Tülekedünk nagy plázákba Vásárolunk hitelszámra Hízik a sok pénzintézet Fogyhatatlan itt a készlet Helyesen írni nem tudunk … Olvass tovább

EGY NYUGDÍJAS PANASZA

EGY NYUGDÍJAS PANASZA El kell, menjek Inni egyet Szörnyen fáznak Lábaim El kell, menjek Inni egyet Hátha lesznek Álmaim Amíg megyek Inni egyet Hideg rázza Testem is Amíg iszom Abban bízom Jobb lesz tán, a Kedvem is Pedig tudom Hogyha iszom Attól nem lesz Melegebb Nyugdíjasnak Fűtés nélkül Télidőben Nehezebb

ELSZÁLL A GYERMEKKOR

ELSZÁLL A GYERMEKKOR Elszáll a gyermekkor Tán észre sem vesszük S a régi csínyeket Emlékbe eltesszük Barátok cimborák Egymástól elválunk Útunkon haladni Másokkal próbálunk Életünkbe új, más Feladatok jönnek Ismeretlen tájak Emberek köszönnek S a lányok is, kikkel Víg tréfákat tettünk Vigyázva ugyan, hogy Ennek, annak, tessünk Lám gyorsan felnőttek Régi gyermek anyák S ringatnak … Olvass tovább

MŰSOR A BÁRBAN

MŰSOR A BÁRBAN Simogató halkan dúdol a zene Ismerkedik, kószál a vendégek szeme Surran, hajlong, mosolyog a pincér Bólogat, kérdezget, szűk helyen elfér Réved a magányos beszélget ki társas Ízlelgetnek, italokat bólogatnak egymásnak Mígnem erősböd a zene felvidul a fény S középre tippen egy lenge tünemény A zene erősböd, de a csend mélyül Sűrű a … Olvass tovább

LÁTOMÁS

LÁTOMÁS Merengve fénylenek messzi csillagok Alattuk az erdő dermedten ácsorog Csend van síri mozdulatlan minden Csak a fagy reccsen éles intelemmel Néha fény villan….. Pár vadállat riadtan illan Az úton át Sápadt hold szór foszló sugárt Némán lapulnak ősi tanyák Vackukban megbújnak őriző kutyák Már a szélnek sincs szava Éberen figyel a téli éjszaka

ÚTKÖZBEN

ÚTKÖZBEN Borongós, kora áprilisi idő volt. Egy szürke kocsi magányosan futott a Dunántúl szelíd lankái között kanyargó aszfaltcsíkon. Kaposvárról, Pécs felé tartott. Az út szürke csíkja egyhangúan rohant a kocsi vezetője felé. Fölötte, és mindkét oldalán a kopár szántók fölött, alacsonyan szálló sötét felhők gomolyogtak. Hosszú kilométereken át egyedül haladt. Se előtte, se mögötte semmiféle … Olvass tovább

HULL A HÓ

HULL A HÓ Elszenderül békén a gőgös világ Álmodnak magukban a lombtalan fák A szél is elbújt pihen a lobogó Körötte csendesen puhán hull a hó Lomha tétován hull, nem, mint fergeteg Rá-rábólintanak távoli hegyek A táj csendes puha álomra vár Magam vagyok, ha vagyok, madár se jár Eltakar, betakar mindent a hó Puha lepel … Olvass tovább

JÓ VOLNA

JÓ VOLNA Jó volna úgy élni Ahogyan élni kell De hogyan kell élni Ki döntse el Tán egy példás apa Ki kopottan lótva fut Garasait rakva egymásra Nem gondolva hova jut Hogy lesz-e benne része A sok ezt – azt után Végre visszanézve Látni munkája gyümölcsét Vagy egy cimborás Ki tivornyát tivornyára hányva Keresi a … Olvass tovább

BARÁTOM AZ ITAL

BARÁTOM AZ ITAL Igaz jó barát nekem az ital Nem beszél, mégis vigasztal Baj elől nem hátrál Hűségesebb a lányoknál A lányoknál Ha erős nagyhangú a kétkedés És kilátástalan a létezés Gondjaim poharamba teszem S vigaszomat meglelem Vigaszomat meglelem Általa szelíden gömbölyödnek Szegletei dacos életemnek Elviselhetők és véget érők Általa a nehéz kitérők A nehéz … Olvass tovább