Lexikális impulzus

Összes megtekintés: 32 

Összes megtekintés: 32  Csendes pillanat ábrándozva pihen, Sokat sejtető pislantása csábít. Ontja szeretetfényét örömiben, Délcegen osonva könnyedén kábít. Áldott csipkéjét lazán szétteríti, Színek kavalkádját szinte már érzi. Pislákoló szenvedély szerfeletti, Illó aromája buján érzéki. Lengéden lágy simítása elringat, Lét látóhatára végtelen bűbáj, Andalító impulzus fénylőn csillan, Nesztelen akkord szólít ez időtájt. A suttogó dallam szelíden ölel, … Olvass tovább

Nesztelen kérelem

Összes megtekintés: 24 

Összes megtekintés: 24  Gondolatom nesztelenül fürdik a csillagút fényei közt, felidézve ott egy dézsa vu érzést keltő költeményi szöszt. Selyemháló öleli álmom csodálatos szivárványszínét, így lelkem megérinti lelkét s a testében pulzáló szívét. Ekkor tán` egy kerek erdő mohaszőnyegén együtt lépkedünk, kezét kezemben tartom, amint az ajkam ajkában elmerül. E pillanatban a két test megvonaglik, és … Olvass tovább

Csilingelő zúzmarák

Összes megtekintés: 42 

Összes megtekintés: 42  / Akrosztichon/ Csend honol most a tájon, lidérc oson a lápon. Sóhajom nem csak álom, hisz ott csücsül az ágon. Integetve szertefoszlik, s darabokra omlik. Létem élt, mint komornyik, tartott eddig a pontig. Illanó évek teltek, s lehullottak a terhek. Nesztelen fájó sebek, megkarcolták a testet. Gejzírként feltört fények, valami újat kérnek. Elringatják … Olvass tovább

Elmében barangolva

Összes megtekintés: 24 

Összes megtekintés: 24  Incselkedve botorkál a némaság, pislantás létében a kíváncsiság. Csillagösvény szende dallamot játszik, levelek megszépülnek, és ez látszik. Bélyeget fest az idő jelenléte, így pompázik a bársonyos beszéde. Némaságban csordogáló sóhajok, remény fáklyáit takarják óhajok. Új melódia csilingel szív mélyén, időszerű utazás lesz nagy élmény. Míg reszketés üldögélt a tegnapon, lelkekben megszilárdult a bizalom. … Olvass tovább

Csendes a város

Összes megtekintés: 40 

Összes megtekintés: 40  Sötét kékségbe burkolódzik december eleje, ám a városban fények gyúlnak, nő a vonzereje. Csalogatva hívogatja az emberek tömegét, megmutatva e szép hónap tündöklő köpönyegét. A flaszter fázósan ontja magából a meleget, így elnyeli az aprónak tűnő csöppnyi neszeket. Suttogva tanakodnak az úton hagyott lábnyomok, hisz köddé váltak emberek közt a valós válaszok. Ünnepre … Olvass tovább

Őszlopó

Összes megtekintés: 14 

Összes megtekintés: 14  Rőt viseletben kacsintgat az október, bár a nap sugara ma felettébb sóher. A cúg élvezetesen arra kóricál, és szörnyű hangon kurjongatva kornyikál. Fellegek tornyosulva együtt küzdenek, csatát generálva jeleket küldenek. A tar ágak hajladozva nyikorognak, gondatlanságukban már nem vigyorognak. Pergő idő táncot járva egyre halad, lassítva s csitítva a mérges árnyakat. Napszállta színeit … Olvass tovább

Égiháború mosolya

Összes megtekintés: 37 

Összes megtekintés: 37  Leszakadt az ég millió darabkáját szórva, és cikázón hallatta magát hangosan szólva. A légáramlat süvítő rohanásba kezdett, illedelmesen köszönni is elfelejtkezett. Megtépázva kommunikációs csatornákat, elvétve elhintett aprócska foszlány morzsákat. A tomboló létét így megmutatva mosolygott, idő múlásával aztán lassan elgomolygott. 2020. 10. 04.

Az egyedi fa

Összes megtekintés: 22 

Összes megtekintés: 22  Az egyedi fa Létezik valahol egy különleges fa, melynek a történetét elmesélem ma. Csemeteként oly hánytatott volt a sorsa, tengődve éldegélt, mint kis kő a porban. A vad világban barátságosan fénylett, jóindulatú lelke több sebből vérzett. A közelgő vihar ellen bátran küzdött, higgadt eszét használva mindig ő győzött. Pozitívan formálta léte belsőjét, mostanra … Olvass tovább

Csalóka álmok

Összes megtekintés: 16 

Összes megtekintés: 16  Csalóka álmok Képzeletfoszlányok kézen fogva haladtak, hatalmas horderejű dolgokról szavaltak. Kis lépéseket a nagy lendület váltotta, s beindult a gépezet mozgatórugója. A lélek színes kavalkádjában fürdőzött, amint a csalafinta munka elkezdődött. A tervek már készen állva sorban pihentek, ám a megvalósítás léte csak bicegett. Az összefogásból hiányzó harmónia, úgy fest, mint egy vízhiányos … Olvass tovább

Szeretetláng

Összes megtekintés: 25 

Összes megtekintés: 25  Szeretetláng Az emlékek között kalandozva ismét megleled, hisz elméd felidézi mind az idilli perceket. A retinába égetett pillanatok varázsát, szinte ajkadon érzed a mézédes aromáját. A belsőség érzéki mosolyának tánca libben, amint pillangók kavalkádja szárnyal a finish-ben. A testek és lelkek együttes hatásának násza, szeretet pillanatának ősi szarkofág lángja. 2020. 08. 08.

Elme a köbön

Összes megtekintés: 65 

Összes megtekintés: 65  Elme a köbön /Megállok akrosztichon/ Mártózó teóriák lubickolnak múlt és jelen határán, Elmerengve az élet néha keménynek tűnő tanításán. Gondolatfoszlányok pille könnyedséggel suhanva feltárják, Általuk nézetünket, momentán átláthatóbbá formálják. Lágy libegés az eszmék színes tárházának birodalmán át. Lélek mélységéből feltörő gejzír csendes csillapítását, Osonó érzelmek mutatják az eljövendő látomását. Keretbe foglalva a sors … Olvass tovább

Talán egyszer

Összes megtekintés: 31 

Összes megtekintés: 31  Talán egyszer Beláthatnád, ármány lett a barátod, a romlott sejtjeivel tapadt hozzád. Tudom, hogy nem értetted hallgatásom, hisz szememben nem holmi senki voltál. Hitted, mit mocskos szája előadott, voltaképp számtalanszor megvezetett. Maga keverte s osztotta a lapot, s következtében bármit megtehetett. Teljhatalmú hatalmat kapott tőled, erejét ezáltal csak fitogtatta. Elérte, hogy eltávolíts mellőle, … Olvass tovább

Virágok érintése

Összes megtekintés: 33 

Összes megtekintés: 33  Virágok érintése /akrosztichon/ Illatozó fréziák köszöntik az Ilonát. Lágyan fonva szeretet láthatatlan fonalát, Osonva érintik lelke mélyének zegzugát. Nyugalmat és békét árasztó hatalmas csodát. A hajnal dalolja harmatcsókjának bársonyát. Nesztelenül lopózva, ünnepelthez szaladva, A lélek ajtaján gyengéden bekopogtatva. Pille könnyedséggel fülébe súgva hullajtja, Jó kívánságainak listáját elszavalva. Az előkelő alkalmat, így nem elszalasztva. … Olvass tovább

Gondold át

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  Gondold át /akrosztichon/ Gyöngypatakok csordogálnak írisz fényében, Osonó kínok jajdulnak lélek tükrében. Némaság fájdalma minden egyes tüskében, Didergő dallam feketeség kosztümjében. Olthatatlan a vágyakozás félelmében, Láthatatlan láncok foglya lent a mélységben, Dúdolászó szellő derűs incselkedése Által sors keze lehet léted megmentője, Tőled függ, ki lesz eztán utad vezetője! 2020. július 14.

Együtt

Összes megtekintés: 47 

Összes megtekintés: 47  Együtt Apró hajók az élet tengerén, hol harcolnak a sors végtelenjén. Vízió és áhítozás, párban, vegetálva akarat házában. A lét naplementéje pislákol, néhol izzón fénylő kis ködfátyol. Lélek ereklyéit féltőn óvja, emlékeiben múlt édes csókja. Erős kapocs lehet a vonzalom? Vagy tán csak lelkem mélyén gondolom? Amit érzelem románca fűtött, mára tettek kopása … Olvass tovább

Szerpentin alkonyatkor

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  Szerpentin alkonyatkor Szürkület csókja érinti szerpentin kövét, megmutatva a nesztelen szendergés ölét. Az ég felé nyújtózkodó fenyőfák léte, elénk tárulkozó táj lenyűgöző képe. Tekervényes úton feltörő reflektorfény, oly villódzón kántálva csücsül egy kis kordén. Kerekek lenyomatát maga után hagyja, mint utazónagykövet lesz létének nagyja. Távoli hegyvonulat laza pislantása, akárcsak apró fényjátékok csiklandása. Bíbor … Olvass tovább

Kontaktus léte

Összes megtekintés: 39 

Összes megtekintés: 39  Kontaktus léte A távolság óceánján vergődik, palackba zárt üzenet ott tengődik. Szenvedély titkát betűszirmok rejtik, azt a láthatatlan vonzódást sejtik. A lét, mézédes pillanat óráját, féltőn óvja a szerelem rózsáját. Az üveg illanó aromát őriz, és perzselőn izzik, akár a főnix. Akadály erői feltornyosulnak, a lelkek csónakjai elsodródnak. Így múlnak csendes nappalok s … Olvass tovább

Lépj inkább, ne hátrálj!

Összes megtekintés: 37 

Összes megtekintés: 37  Lépj inkább, ne hátrálj! Suttogó görcs feszíti szét gyomrodat, mikor az élet sziklát gurít feléd. Jajdulva érzed minden kis csontodat, mintha nagy villám vágott volna beléd. Fontos ekkor is azt a jót meglátni, mit a sors tanítani akar neked, még hacsak ez egy aprócska lapátnyi, és nyitott szemmel talán észreveszed. Erős pillér mindent … Olvass tovább

Tudatalatt?

Összes megtekintés: 31 

Összes megtekintés: 31  Tudatalatt? A szomjazó vágy, mely helyben toporog, emlékfoszlány az elmében mocorog. Libbenő táncát járja ma a szellő, madár dala szól, akár egy szép sellő. Tipegve halad egyre a délután, mely est szekerét húzza maga után. Kétkedve pillant a zöld levelekre, visszatekintve az évezredekre. Sóhaj szárnyán megpihenő érzelem halk fohászt suttog vagy csak én … Olvass tovább