Mese-tan

Összes megtekintés: 45 

Összes megtekintés: 45  A mesének van egy nagyon bonyolult folyamata, amely az imaginációval áll szoros kapcsolatban. Minden mese a fiktívből indul ki, és a perszonális valósághoz jut el. Először a mesét olvasó tudja, hogy nem reális a szöveg, de megélésekor ez megfordul, és saját realitássá válik.  Maga az olvasó a képzelet világába kerül, egy olyan mintha–valóságba, … Olvass tovább

Az oppozíció morfológiája

Összes megtekintés: 36 

Összes megtekintés: 36  Az oppozíció és az ellentét bár egymással ekvivalens fogalmaknak tűnnek, mégis kizárják egymást. Az ellentét érzelemből és tudattalan hibából tevődik össze. Míg az oppozíció értelemből és tudattalan hibából áll. Vagyis: az ellentét emocionális, míg az oppozíció racionális természetű. Az ellentét egy viszony, az oppozíció pedig egy állapot. Az ellentét ugyanis érzékenyen kiválasztja azokat … Olvass tovább

A jelölő elhalasztásának problémája

Összes megtekintés: 38 

Összes megtekintés: 38  Egy jól ismert nyelvelméleti paradigma, hogy a jelölő miként viselkedik. Tudattalan értelemben a jelölő egy adott szimbolikus momentum képviselője. A jelölő a tudattalanban vizuális természettel bír. Maga a jelölő önmagára reflektál vissza, amikor egy vektoriális kivetüléssel az árnyék lesz egyfajta eltolódása. Így a vektor fogja irányítani a reakciót. A jelölő elhalasztása időben fog … Olvass tovább

A kompetenciafejlesztés

Összes megtekintés: 31 

Összes megtekintés: 31  A kompetencia képesség és készség egyesítése. A képesség az öröklötten hozott lehetőség, amely gyakorlással készséggé alakítható át. Az ember nem tehet arról, hogy milyen képességei, avagy tehetségei vannak. A képesség arra utal, hogy vannak verbális, vizuális, auditív megformálású lehetőségek, amelyek kibontakoztatásra várnak. A tehetség ellenben konkrét képesség: nem csupán a zene, mint képesség … Olvass tovább

A fokalizáció rendszertana

Összes megtekintés: 49 

Összes megtekintés: 49  Háromfajta fokalizáció létezik: a lineáris (nézőpont), az alineáris (látásmód), és a szuperlineáris látószög. A nézőpont mindig egyetlen fókuszú, vagyis: egy általános nézés konglomerátumába illik. A látásmód már a nézőpont deformációja. Ez azt jelenti, hogy a látásmód már detektálás, rögzítés és megértés. Ez a tudatos nézőpont fókusza. Illetve a látószög több fókusszal rendelkezik, egyetlen … Olvass tovább

A fényképek misztifikációja

Összes megtekintés: 101 

Összes megtekintés: 101  Amit eddig a fényképekről tudott az emberiség, kevés információt rejtenek magukba. A fényképnek ugyanis aurája van, ez egy vékony energiamező, amely kiárad arra, aki a fényképet nézi. Ezenkívül ez az aura kiszélesítve hozzákapcsolódik a kozmosz morfogenetikus mezőjéhez, így a hatás, amelyet az ember megél, emanálódik. A fénykép szinte életre kel, amikor mustrálgatják, a … Olvass tovább

A vizuális és a verbális kultúra

Összes megtekintés: 160 

Összes megtekintés: 160  Az idők kezdete előtt a vizuális kultúra volt az elsődleges. Ez azt jelentette, hogy mindent a szemnek hittek. Elkövetkeztek ezt követően a könyvnyomtatások. Az első nyomtatott könyv a Biblia volt. Talán ennek rovására már nem az élő példamutatás lett a primer tanítási módszer, hanem az olvasásra helyezték a legfőbb hangsúlyt. Manapság, aki könyvet, … Olvass tovább

A témázás metamorfózisa

Összes megtekintés: 117 

Összes megtekintés: 117  Az ember egy párbeszéd alkalmával több stratégiát vállalhat. Az új témák felhozásának rendszerét, a téma folytatólagosságának fenntartását, vagy a hangerő kontextusát, mely a másik fél letarolásával áll kapcsolatban. Igazából sok embernek nem a beszéd témaváltozatossága kedvező, hanem az, hogy a szó által felülkerekedjen a másik félen. A témázásnál a témák cseréje a másik … Olvass tovább

Átlátszó felületek

Összes megtekintés: 101 

Összes megtekintés: 101  Az embert jobban érdeklik az átlátszó felületek, mint a színesek, ugyanis az átlátszókba belelátnak, a színeseknél pedig titok marad a benne lévő érték. Az emberek az átlátszó felületnél megsemmisítik a felületet, ugyanis felfüggesztődik annak létjogosultsága. Hasonlóképpen, mint a szemüveg, viselője egy idő után átlát a lencsén, és az teljesen megszűnik számára létezni. Az … Olvass tovább

A filmek genezise

Összes megtekintés: 96 

Összes megtekintés: 96  Minden film alapja: a történet. A kulminatív pontok a nézők érdeklődését fokozzák, és magának a filmnek cselekményességi erejét növelik. Minden néző az izgalmat keresi, olyatén módon azonosulva a film történetével, hogy szinte adott pillanatban megszünteti a környezetet, és csak a filmért él. A film ezen kizáró politikája arra utal, hogy a film cselekménye … Olvass tovább

Haiku lánc

Összes megtekintés: 133 

Összes megtekintés: 133  Haiku–lánc Összekulcsolja Hó kezét a szél, mintha Most ébredne fel. * A lélek karja Megöleli a testet, Havas hajnalon. ** Elszunnyad a hó A föld ajkain, mélyre Bukva jégnyelve. ** Dadog a szív, Mikor összekoccan a Lét és az érzés. ** Deres a világ, Jégkoponyába zárva Jelenvalóság. Székesfehérvár, 2019. január 5. Elbert Anita

Elrejtettség és feltártság

Összes megtekintés: 250 

Összes megtekintés: 250  Mai esszémben lét fogalmat fogok górcső alá venni. Az egyik az elrejtettség, a másik meg a feltártság. Az elrejtettséghez a hiány fogalma járul. Valami olyan, ami volt, de már nincs. A feltártsághoz pedig a valami rendelhető, a jelen kontextusában. Az elrejtettség valamije múlt időben tematizálandó. Elrejteni annyi, mint semmissé tenni a valamit, mégis … Olvass tovább

Az ünnepek módszertana

Összes megtekintés: 215 

Összes megtekintés: 215  Az ünnep ideje a csend, és a béke panoptikuma. Amíg az ember a mindennapok sodrásában van, észre sem veszi a teremtő csendet. Mindenki rohan, ugyanis gyorsuló idő az emberek osztályrésze. Ám, ha valaki lelassítaná az időt, az is rendellenes volna. Meg kell állni az arany középúton, és az időt úgy elfogadni, ahogy van. … Olvass tovább

Az áldás teóriája

Összes megtekintés: 229 

Összes megtekintés: 229  A világban két erő küzd egymással, az egyik a világos oldal, a másik pedig a sötét. A jó és a rossz elnevezés már minősítés. Ontológiai értelemben a világosság harcol a sötétséggel. Az etika szekunder jellege szerint van jó és rossz. Az áldás a Teremtő ajándéka az embernek. Voltaképpen az áldással szenteli meg az … Olvass tovább

Átölelem Istenanyát

Összes megtekintés: 109 

Összes megtekintés: 109  Átölelem Istenanyát Álmomban a mennyben jártam, Puha, kék felhőbe zártan, Az élet fájára másztam, Mikor a lélekre találtam. Rozsdás szívem a vágyam, Szeretetre találtan, Remény a nyájam, Kristályvirágban. Futok a tudás nyomában, Megérint a múlt szele magában, Halk ütem sodrásában Azúrkék holdvilágban. Székesfehérvár, 2019. január 11.

A tisztaság teorémája

Összes megtekintés: 313 

Összes megtekintés: 313  Az emberek a mai korban elfelejtkeznek a spirituális fogalmakról. Holott ezek képezik a létezés kulcsát. A szelídség, szolidság, hit, szeretet, remény, alázatosság és nem utolsó sorban a tisztaság jelképezi a teremtői létet. Ezek feledésbe merültek, és az ambíció, a törtetés, a nárcizmus, a karrier és a pénz lettek a legfontosabbak. A tisztaság három … Olvass tovább

A remény

Összes megtekintés: 106 

Összes megtekintés: 106  A remény Dohos szekrény mélyén, A lélek kristályéjén Álmodik bennem a remény, Morajlik a csend szívén Dalba mártott szentkép. Életre kel belőle a fény, Cikázó formát öltő mindenség, Ebbe burkolózom esténként, A csendesség édeneként. Székesfehérvár, 2018. december 29.

Katabolikus filozófia

Összes megtekintés: 220 

Összes megtekintés: 220  – avagy az energia filozófiája – Egy roppant fontos logikai műveletre hívnám fel a figyelmet: a katabolikus filozófiára. Ugyanis a katabolikus gondolkodás a lebontást helyezi előtérbe, jobban mondva: a szelekciót. A szelekció az inhibítort támogatja, a lassítás műveletét. Az egész felől halad a részek irányába. Mondok egy példát: van egy mondatom, ez egy … Olvass tovább

A telepátia és az információ

Összes megtekintés: 376 

Összes megtekintés: 376  A telepátia érzelmekkel, és gondolatokkal foglalkozik. Érdekes módon az érzelmeknek, és a gondolatoknak is van információs horizontja. Az érzelmek információját a diszpozíciós–horizont képviseli. A gondolatok információját a nyelv demonstrálja. Ugyanis az érzelmeknél a diszpozíció a jelenlétet is meghatározza. Míg a gondolatoknál a nagyobb egység a gondolat, mégis ennek külső kommunikációját a nyelv végzi. … Olvass tovább

A rák önmegsemmisítő története

Összes megtekintés: 324 

Összes megtekintés: 324  A mai tanulmányom a rák történelmét tematizálja. Az ember test, lélek, és szellem. Szellem alatt tudattalant értek. Amikor egy betegség fejét üti az emberben, sokan úgy gondolják, egyfajta testi meghibásodásról van szó. Pedig nem. Minden az egyéni tudattalanból indul ki. A test, a lélek és a tudattalan elválaszthatatlanok. A rák így lelki, és … Olvass tovább