Kompetens

Összes megtekintés: 18 

Összes megtekintés: 18  Kompetens “Meg se rebbennél, ha az emberek némán körülkerülnének, hogy lássák: ilyen idegenné ki tett engemet.” József Attila: Magány Hogy ne párosuljon a rossz a jóval, a rút a széppel, hogy el ne hidd, hogy rossz vagy, ha veled éppen rosszul bánnak; örökre elégedetlenül, a tükörben látott képpel, hogy azt, ne csak én … Olvass tovább

Minden más éjszakánál szebb

Összes megtekintés: 8 

Összes megtekintés: 8  Az ágyban feküdt, ahogy általában. Miután köszöntem és arcon csókoltam, mutatta, hogy hozzam az ágyához a szoba egyetlen székét. Tudtam, hogy mindez, egy hosszú és fájdalmas beszélgetés kezdetét és nyitányát jelenti, amire már jó előre felkészítettem magam. Vagy csak azt hittem. Azt mondja, nehéz ugyan belátnia, de rádöbbent, hogy megöregedett, és lehet, hogy … Olvass tovább

Vájkálás a múltban

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  Vájkálás a múltban 1. hogy ki ne hűljön és hogy el ne feketüljön a parázs hogy azt is élőnek higgyem aki soha nem létezett azt is tudva mit sejteni is fájó megpróbáltatás hogy benned is föllobbanjon a legősibb emlékezet hogy szavaimon ne fogjon se az idő se a radír hogy ne érezd hogy … Olvass tovább

Szimulált katasztrófa

Összes megtekintés: 2 

Összes megtekintés: 2  Szimulált katasztrófa Tudatszüleményem Tudom: én vagyok a hunyó, és a gyenge, és a fő ok, én akinek az élete, most gyermekcipőben tipeg; úgy érezve, hogy hiányzik minden lépcsőn egy lépcsőfok, hogy félelmeim, a túlzott fantázia erősíti meg. Tudom: ha gátat nem szabok, elural és hogy eltemet, hogy téged is aggaszt, és hogy valahol … Olvass tovább

Az időűzés óráiban

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  Az időűzés óráiban ha megszólít nem váratom hogy azon nyomban és rögtön kiírjam magamból nem unva még hogy ezredszerre és megint gondolatoktól terhes fejem támassza a dühös öklöm hogy múzsám nem fordít hátat és lemondóan nem legyint hogy havas csúcsok lábánál verjem fel újra a sátram még ha a magam fajtának sokszor a … Olvass tovább

Rosszul értelmező

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  Rosszul értelmező a szavam erősebb a szívnél az észnél kitartva addig míg minden össze nem dől tudva versembe egyre több jelentés fér nem félve ha benne magam ismerem föl mint akinek unott és sivár panaszod kimosva magamból újra a szemetet még ha a bűneidet be is falazod még ha a vétkeidet el is … Olvass tovább

A semmibe hullt…

Összes megtekintés: 58 

Összes megtekintés: 58  A semmibe hullt… döntsd el végre világoddal mit is akarsz most kezdeni hogy a szavad és a csended is tiszta legyen és áldott megpróbálva a borongó kedved rózsaszínre festeni felélesztve a haldokló szerencsét és a legutolsó álmod hogy szörnyetegeid közül már egyikre se vess ügyet hogy te légy az elűzőjük a látnoki erejű … Olvass tovább

Daliadal

Összes megtekintés: 30 

Összes megtekintés: 30  Daliadal az isten titka sem lehet ami engem eltemet aki talán nincs is csak ha éppen a falra festek korainak nem mondhatja senki győztes kelyhemet és szentnek és igaznak mit én éppen nem helyeslek meggyőződve hogy jogom lesz idén már minden ranghoz amikért a fejem mások helyett én nem töröm be nem is … Olvass tovább

Kijáró

Összes megtekintés: 48 

Összes megtekintés: 48  Kijáró hogy ne érts félre elnyelve mint az iszap nem kérdezve szavam a helyén meg-e áll ha a hitem egyre csak muzeálisabb is felvállalva mindazt ami vele jár hogy maradjon azért valami utánam hogy legalább e versemben el ne eressz nyakig érzéseid purgatóriumában mint aki még lát hall és figyelembe vesz hogy újraéld … Olvass tovább

Nekifohászkodások

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  Nekifohászkodások Úgy érzed?… hogy a világ körülötted kihűlt és hogy jéggé fagyott hogy felfogni mi veled történt nem lesz szív és nem lesz tudat hogy ha veled alszom is és ébredek te mégsem vagy ott hogy hiába is keresnék én a szerelmedhez utat hogy tekinteted többé már nem lesz könnyekig meghatott hogy az … Olvass tovább

Utolsó idők

Összes megtekintés: 82 

Összes megtekintés: 82  Utolsó idők ez az év inkább rémes volt mint szépséges nem is csoda ha kételyeid vannak hogy most velem együtt nagy számvetést végezz mikor sokan nem látják a jövő évet még se tisztának se akadálytalannak de az ördögöt a falra mégse festem hogy legyen a jövő év a józan ésszé hogy a remény … Olvass tovább

Megszenvedett percek

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Megszenvedett percek kívánom hogy láthass még gyönyörűt és édeset nem abroncsolva a szívedre emberi törvényt és hogy úgy küzd le minden kétségbeesésedet hogy a melegség fonjon körbe vadszőlőként hogy panaszos szád a gonosz soha föl ne rója hogy ne érezd hogy fölégettél már minden hidat hogy a könnyeidből legyen a remény folyója felnyitva … Olvass tovább

Elmúlt idők

Összes megtekintés: 34 

Összes megtekintés: 34  Elmúlt idők szavaimat szét hiába fújná a szél most is mindet hogy úgy tűnjenek el akár sűrű erdőben a vadnyom hogy föl ne is támasszam a közössé lett eszméinket hogy azok közül az újabb évben föl egy se támadjon hogy azok közül meg egy se újuljon és vissza egy se térjen belátva hogy … Olvass tovább

Gladiolusok

Összes megtekintés: 62 

Összes megtekintés: 62  Gladiolusok Mons igneus alvó vulkánként egyszerűen csak kitör hogy bizonyíték legyen és hogy látlelet szabadulva fakó szívem terheitől hogy átlépjek a foszladó világ felett nem várva se köszönetet se érdemet nem számolva az éjek és napok hosszát hogy elfeledtetve a hűtlenségemet megtaláljam a visszavezető utat hozzád Aequo animo kiről úgy váltam le mint … Olvass tovább

Vihar előtti

Összes megtekintés: 36 

Összes megtekintés: 36  Vihar előtti hatalmába írás közben a megistenülés kerít akkor is ha elárulnak akkor is ha megtagadnak magamra gyújtva azért is az átkok zsúpfedeleit hogy szavaimat távolról egyedül te lásd smaragdnak míg meg mások irigységgel és csak utálattal lepnek kiknek csak egy bohóc vagyok annak is ócska és bamba ki fel hiába is rúgja … Olvass tovább

Calculus querimoniam

Összes megtekintés: 54 

Összes megtekintés: 54  Calculus querimoniam megetet hogy ha éhezem betakar hogy ha fázom tudva hogy a célját velem tűzön-vízen át eléri hogy bennem minden bánatot naponta meg úgy gyalázzon hogy ha kérve nem is kérem a sorsomat megsegéli érezve hogy mellette még az idő is kővé dermed hogy őszinte szavaimat egyenest hozzád menesztik hogy élőnek érezhessem … Olvass tovább

Meg nem értett

Összes megtekintés: 73 

Összes megtekintés: 73  Meg nem értett 1. félelmetes ahogy magammal vitázok áldozatot újabb áldozatra hozva magam után bolond módra úgy zihálok rohanok egyre balgábban álmodozva megpróbálva szele lenni most a tűznek keresve ki segíthetne és szeret még aki mellett az álmok messze nem űznek aki feldúlnál nyugtalanságom csendjét ki igen lenne a tiltottra a nemre hogy … Olvass tovább

Miért erről még dalt is írni?

Összes megtekintés: 62 

Összes megtekintés: 62  Miért erről még dalt is írni? magamra függönyözhetném én is az összes ablakot magamra húzva a vizes lepedőm és takarómat lesve a babérkoszorút lesve az úri abrakot megcélozni nem akarva soha többé már a holdat hagyva hogy a terveimet a sors döntse csak halomra nem írva többet dalt arról hogy nekem mi jó … Olvass tovább

Vers légy

Összes megtekintés: 153 

Összes megtekintés: 153  Vers légy 1. ha a síremléknél tartósabbra vágysz és szebbre gyönyörűnek látva a kicsit az összetörtet hogy erődet össze a múzsa a bánat szedje példaként amin a jó isten is eltűnődhet hogy elfeledtesd a világ összes többi dolgát még akkor is ha munkád után nem marad hála még ha úgy söprik is le … Olvass tovább

Stabant foris

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  Stabant foris azokra gondolok kikről mások tudomást sem vesznek akiknek csak a nagy semmi kocogtatja meg vállukat kik a lépcsőházak sivár homályába rejtekeznek kitartóan sodorva meg az utolsó szivarkájukat kiknek az orrára csapnak minden ablakot és kaput kik egész a lyukadásig kotorják fel a zsebüket kik nem hallanak a szóból csak idegent és … Olvass tovább