Az egész nem ér semmit…

Összes megtekintés: 64 

Összes megtekintés: 64  Az egész nem ér semmit… Ars poetica ha nem vet szét bennem minden kétséget akár a gránát ha megérteni nem tudnak legalább eggyel többen ha megszeretni nem tudsz majd legalább egy éjszakán át ha meg nem őrzöd a képem könnyessé lett szemgödrödben ha beleásni nem fogod magad mélyebben és jobban ha a kétség … Olvass tovább

Amikor verset ír az ember…

Összes megtekintés: 132 

Összes megtekintés: 132  Amikor verset ír az ember… felelősséget vállalva érezze magát érettnek hogy kiálljon minden szava minden gondolata mellett magát pártütő istennek vagy összetépett léleknek érezve kinek nagysága koszorúra bíborra termett megteremtve az íráshoz minden okot és feltételt hogy oda ajándékozza és hogy adhassa mindenét mint akit a sorsa újra megáldott és újra felnégyelt a … Olvass tovább

Compromissis indulgent

Összes megtekintés: 94 

Összes megtekintés: 94  Compromissis indulgent Melancholia a megalkuvás megint darabokra vet szét míg bennem a jéggé fagyott tűz tovább lángol a nyakamba kapaszkodva a reményvesztettség várva hogy elfogyjon vagy felszálljon a pára sejtjeimbe ivódott melankóliámról várva azt kiből nehézség nélkül kiszedem a választ mire a kérdést százszor feltettem kinek nem lenne nehéz kereszt őrizetem ki úgy … Olvass tovább

A felismerés helye

Összes megtekintés: 33 

Összes megtekintés: 33  A felismerés helye hol a hátramaradottat fejet hajtani ítélik ki nem tudja hogyan térjen napirendre józan észre ökleivel lyukat ütve egészen a föld szívéig hogy szűkülő szemréseiben a könnyeit elenyéssze hol az ember maga mögé kulcsot és lakatot hajít annyi fájó ki nem mondott kérdéssel keze ügyében próbálva a pillanatok föl nem robbant … Olvass tovább

Szellemkép

Összes megtekintés: 51 

Összes megtekintés: 51  Szellemkép mint akiben a tél tavaszról álmodik míg szegett fővel sírok között botorkál kit át csak a temetői szél szorít kinek a sírás szálkaként áll a torkán botorkálva estétől egész hajnalig gyanús szemmel nézve a dagadó holdat mi elvakult szemére szikrákat hajít míg démonai vele zarándokolnak nem is tudva ki van felül ki … Olvass tovább

Lágy eső

Összes megtekintés: 56 

Összes megtekintés: 56  Erről szól az élet: szobák sorozatáról, és az ezen szobákban rekedt emberek határozzák meg leginkább az életünket. Doktor House c. film A nyitott ablaknál álltam és a buszmegálló melletti teret néztem. A hatalmas fára, már csak egy-egy csonk emlékeztetett, és a faforgács, amit lassan elhord majd az őszi szél. A fa pedig, a … Olvass tovább

A feledés hegyén

Összes megtekintés: 43 

Összes megtekintés: 43  A feledés hegyén kiknek mosolya a napod be álmodban aranyozza kiknek újjászületni nem tudom hogy lenne-e kedve akik nélkül úgy érzed hogy nincsen vége nincsen hossza harcodnak az emlékükkel eggyé és boggá meredve kiknek szeme előtt több cél itt a földön már nem lebeg kik nem tudjuk hogy hol járnak és nem tudjuk … Olvass tovább

Dajkám, a megőszült idő

Összes megtekintés: 45 

Összes megtekintés: 45  Dajkám, a megőszült idő az álmaim nem nyughatnak se némán se hófehérbe hogy közelebb ne hajoljon többé már az ég a földhöz mint akinek a sötétség ellen nincs is ellenérve beállva a hosszú sorba az elfásult vezeklőkhöz kiadva a kezeimből minden ászt és minden adut várva csak hogy szertehullik várva csak hogy mind … Olvass tovább

A végtelenből a végtelent

Összes megtekintés: 52 

Összes megtekintés: 52  Papp Gábor emlékére egy örökkévalóság is kevés hogy magamban helyre tegyem tüskéje a rideg ténynek rajtam átszúr és áthatol hogy a szememben megint a köznevetség tárgya legyen a vég megpróbálva kivonni magam az igézete alól úgy érezve hogy a veszte a mi és hogy az én vesztem míg magamba értetlenül bele a hiányát … Olvass tovább

Consuetudines alvi

Összes megtekintés: 32 

Összes megtekintés: 32  ki őrzi meg azt amire a költő titokban vágyott akit nincsen senki bátor kit egyenest égbe meneszt az ésszel még föl nem fogott emberi világosságot a roskadó kásás havat a cseperészgető bádogereszt ki őrzi meg ami után még a költő sem kutatott akinek az ablakába nem kívánt senki fényeket a szerelmet a nyugalmat … Olvass tovább

Árulkodó tekintet

Összes megtekintés: 45 

Összes megtekintés: 45  Árulkodó tekintet jól tudom hogy nem is költő aki magáról is lódít kinek verse a sok hazug szótól mind sűrűbben szövött ki számon se meri kérni az álmai megcsalóit kinek már a sírköve is csupán egy horpadt házküszöb mint aki egy homokszemként mélyen magában megrekedt úgy hullva az egek helyett sóhajként a szürke … Olvass tovább

Cogitatione

Összes megtekintés: 47 

Összes megtekintés: 47  Cogitatione hiába is törnék szét a tükörképem egyre többen tovább hizlalva magukban a sok igaztalan panaszt belém a legnagyobb lélek fenntartások nélkül szökken hogy tükörképemmel együtt lássuk az egy és ugyanazt mint aki az igazságra úgy áll minden percben készen mint aki megadni magam soha senkinek nem szántam ott hagyva a lábam nyomát … Olvass tovább

Félreértelmezések

Összes megtekintés: 31 

Összes megtekintés: 31  jól tudom hogy a tudásnál a képzelet a fontosabb felidézve hogy az élet mit adott és hogy mit vett el remélve hogy az idővel minden szavam majd pontosabb lesz körülírva önmagam súlyosakkal és könnyűekkel nem gondolva arra hogy nem értesz meg és hogy nem jössz el bennem bízva hogy elestem sokáig még meg … Olvass tovább

Születésnapi triptichon

Összes megtekintés: 27 

Összes megtekintés: 27  Tekse Józsefnek áldomáskép 1. fogadd el a vereséget emelt fővel nyitott szemmel hogy életed része legyen hogy részesülhess a kegyben hogy a halál se bírhasson rólad csak ködös sejtelemmel hogy kiborítva kincseid se lássa a titkod egyben ki jól tudja hogyan fakad és azt is hogy milyen tőről nem is gondolva vagy éppen … Olvass tovább

A felülemelkedés lépcsőfokai

Összes megtekintés: 51 

Összes megtekintés: 51  Ady Endre: Sirasson meg c. versére én istenem mondd hogy újra fel mikor fénylesz bennem hogy a kulcsot feltörni a záram meddig kell keresned számon tartani sem tudom hogy utat hányszor tévesztettem mint akinek a világra a kincse csak ritkán feslett magam sokszor mások miatt okoltam csak és kínoztam hagyva csak hogy az … Olvass tovább

Végső cél

Összes megtekintés: 42 

Összes megtekintés: 42  az igazam bármi áron elérem és kiverekszem megpróbálva változtatni a sorson és a szélirányon hogy a szavam mint a penge egyenest a szívbe metsszen mert az elesettek sorsát magaménak nem kívánom hiába is grimaszolnak rám a vak és süket majmok akik meg az életemben kísértetként megjelennek de a tisztes muszáj előtt bénultan én … Olvass tovább

Gondolj rám

Összes megtekintés: 39 

Összes megtekintés: 39  Gondolj rám ha áldani és köszönni tudod csak a sorsod ha nem bántja nincstelenség és szúrás a szíved ha fel a szűkösségedet nem kell panaszolnod vagy elmotyogva magadnak vagy épp mindenkinek ha meg a sors csapásai meg épp nem találnak ha nem kell az árnyékodat is űzőbe venned ha ujjaid a húsodba mélyen … Olvass tovább

Ballada a mennyei poggyászról

Összes megtekintés: 39 

Összes megtekintés: 39  Ballada a mennyei poggyászról Mesterem és néhai barátom, Faludy György emlékének akár csak therisz a dolgát nem hagyhatta ő se másra akkor is ha nem vetettek rá különösebben ügyet úgy késztetve magát mindig az emberi akarásra hogy ajándékul a múzsák dobják rá ólmos könnyüket kit én mindig csodálattal olvastam hallgattam és láttam kit … Olvass tovább

Renovare

Összes megtekintés: 27 

Összes megtekintés: 27  Renovare Csuka Zoltán emlékére Anhelantes ma nem jósolok zűrzavart ma nem jósolok gondokat elkárhozva fejezve be feladatom oroszlán részét úgy tépem fel a sötétbe csuklott horizontokat sugarakkal dárdázva fel az éjszaka tespedését ma kéz a kézben hiába is járna velem a türelem mint akinek megfelelnek a tökéletlen képek úgy török utat magamnak a … Olvass tovább

Játsszunk békésdit

Összes megtekintés: 38 

Összes megtekintés: 38  Játsszunk békésdit A béke nemzetközi napjára próbáld meg megalapozni a mára minden tervedet mintha nem is fájna semmid és nem lenne semmi bajod a kezemre csókolva és lihegve világszerelmedet hogy az undok lélek-fagy se feledtesse égi dalod melyben a sok földi rosszra a felelet a jó lehet kiállva a küzdőtérre fürödve a tenger … Olvass tovább