47Zsoltárra

47Zsoltárra Az összes nép harsogjon Minden nemzet hálát adjon Isten nagyságát hirdessék, dicsérjék Örökké trónol, nevének dicsőség Övé a mindenség A föld lábai alatt Szereti a vígságos dalt

46Zsoltárra

46Zsoltárra Ott áll az Úr a bástyákon Átsegít minden ármányon Még ha a föld meg is rendül Vele a félsz lecsendesül Élővizek örvendeztetik hajlékát Felkelti segítségre hajnalcsillagát Felkelnek a népek és zúgnak Szavának hangjára elnémulnak Jákób Istene a mi erősségünk A seregek Ura harcol értünk Jákób Istene a mi várunk Urunk, eljöveteledre várunk

45Zsoltárra

45Zsoltárra Feltör a dicsszó Művem a királynak szóló Isten Beszéde élő és ható Atomokat kettéválasztó Testté lett az Ige Az egyházzal lesz frigye Az esküvőn az lesz ott Aki eleve kiválasztott A hitben végsőkig kitartott

44Zsoltárra

44Zsoltárra Ajkaink elmesélték,látták Mikor ujjaid a tengert kettéválasztották A konkolyt kitépted Népeddel tartott lépted Kedvelted őket Nekik adtad a mezőket Karod erejével Nem fegyvereik élével Megteltek Isten dicséretével Mégis megharagudtál rájuk Nem hallgattad meg imájuk Szétszórtad őket a pogányoknak Kitetted őket az okmányoknak De ők megőrizték ösvényed Nem feledték el törvényed

43Zsoltárra

43Zsoltárra Ítélj, és szabadíts meg engem Te vagy nekem a minden Ellenség szórakozik velem Segíts meg Mindenható Isten Elfáradt a lelkem De hajlékod fenn a hegyen Hozzád szól hálaadó dícséretem

42Zsoltárra

42Zsoltárra Mint szarvas kívánja a folyóvizet Úgy szomjazom látni szépségedet Ostromol az ellenség Hol késik a segítség? Vagy bezárult az ég? Régi időkről emlékezem Megkeseredik bennem a lelkem Egy hang szól bennem Akkor is, bízzál Istenben! Látni fogod még arcát Leveszi rólad a gonosz a mancsát Felhozza rád az Úr az ő napját

41.Zsoltárra

41.Zsoltárra Boldog, aki segít a szegénynek Nincs fogása rajta az ellenségnek Gyógyítsd meg Uram lelkemet A gonoszok már temetnek Még barátom is árulómmá lett Keserves lett számomra a lét De te akkor is kedvelsz Mindig mellettem állsz Örökre áldássá válsz Ámen ámen Boldog aki segít a nyomorulton Megmenti őt az Úr, nehogy elaludjon Nem engedi, … Olvass tovább

40.Zsoltárra

40.Zsoltárra Téged várván, nem hagytál árván Partodon kikötött a bárkám Dalra fakasztottad ajkam Áldásaid előtt nyitva ajtóm Jöveteledről több prófécia szól Törvényed szívemhez passzol Az emberek kérdéseire válaszol Megismertetlek téged velük Kegyelmeddel és igazságoddal betelünk Ha bűneink súlya betakar Segítséged jön hamar Mikor ellep a gonoszok árja Mind a két karod kitárva Eljön az én … Olvass tovább

38Zsoltárra

38Zsoltárra Testemet csikorgatja a tél Igazságod bűneim miatt ítél Teljesen elhagyott az erőm Közel van hozzám a temetőm Megvakult a szemem Siess meghallgatni imám Hadd menjen veled minden simán

37Zsoltárra

37Zsoltárra Ha a hamis nő, ne töpörödjél Az Úr előtted , benne gyönyörködjél Add át neki akaratod Dicsőségét megláthatod Kiterjed a gonosz az igaz ellen Kivágattatik, mert az Úr van élen Azért, hogy övéinek segéljen

36Zsoltárra

36Zsoltárra A gonosz nem fél téged Ha bűnözhet, akkor éled Uram, a felhőkig ér kegyelmed Hűséged, mint magas hegyek Igazságod ítéletei mélységesek Szárnyad árnyékába rejtőzünk A gonosz kívánságát mellőzzük Megörvendeztet minket forrásaid árja Lámpásod megvilágítja azt, aki az Urat várja A gonoszt utóléri saját átka Nem állhat fel Az igazszívű téged fél

35Zsoltárra

35Zsoltárra Ellenem támadnak sokan Vívj velem Uram Mentsd meg házam Angyal küzdjön értem Csak tiéd az éltem A gyülekezetben dicsérlek Ügyemet ítéled Aki velem van, győztessé teszed Szánkból háláinkat veszed

33 Zsoltárra

33 Zsoltárra Az Urat a gyönyörűség eltölti Mikor az igaz a dicséret ruháját felölti Ahogy a hárfát pengeti Az istendicsőítés jól áll neki Az Úr szava a tenger vizeit összegyűjti A föld lakosait számon tartja Nekik tett ígéreteit megtartja Várjuk az Úr eljövetelét Kegyelméből, üdvösségünk a tét

32b Zsoltárra

32b Zsoltárra Rám bizonyítottad bűneim Már szabadon futom kűrjeim Boldog vagyok ezért A kézért, amely elért Elért és megragadott A szoros ösvényre visszaállított Élettől áradnak csontjaim Rólad szólnak dicsérő dalaim  

32a Zsoltárra

32a Zsoltárra Boldog, aki bűn nélkül él A múltra ráborul a fedél Vétkeimtől kiszáradtak csontjaim Sötétség volt osztályrészem , és kín Életerőm ellankadt erő felett De bevallottam az Úrnak bűnömet Levette rólam terheimet Lecsendesítette az árvizeket Az Úr az én oltalmam és váram Megadja mind,,amire vártam Szemeivel tanácsoló Nem vagyok oktalan , mint a ló … Olvass tovább

31 Zsoltárra

31 Zsoltárra Arcom soha ne piruljon Házad ajtaja föltáruljon Vezérelj engem nevedért Lelkem titkon vont hálóba ért Kezed szabadítása mindennel felér Vigadok, és örömöm hozzád felér Ellenség hálója szorít A búbánat beborít Lelkem halálra kárhoztatják Életem idejét kezeid tartják A téged szeretőket tedd szabaddá Rejtsd el őket sátorodba A hazugok pusztuljanak a seolba Akik az … Olvass tovább

30 Zsoltárra

30 Zsoltárra Ellenségeim örömét elvágtad Értem életedet adtad A seolból magaddal hoztál Dicséreteink között lakoztál Örülök, és örvendezek Benned Lelkemet a porból fölemelted Örökké szóljon Neked az ének