Eldőlt

Eldőlt Ne te ne Mihaszna A fekete poharat fenékig kiissza Mikor a tüzes kénköves tóba vettetik Az Írás duplán, vagy akár triplán beteljesedik te, aki nemzeteket vágtál Embereket, Isten képmásait gyötörni merted Ez lett a veszted Vesztettél Pedig tisztának teremtettél Tökéletes voltál De nem elégedtél meg azzal, amit Istentől kaptál Istent el akartad pusztítani, hogy … Olvass tovább

Éhkarc

Éhkarc Túl ákom bákon rovás sírásokon Túl álmodó álmokon Egy sátorban ébredtem. Talán éppen ősatyám Ábrahám sátrában. De nem, mert ételmaradékot találtam valamelyik lakó tányérjában. Nem kaparta ki a mihaszna, de a gesztenyét azt akarta, volna’’ , de eladta. Izsák sátrában ébredtem tehát, és x év múlva ráhúztam Jákób, azaz Izrael fejére a koronát, amely … Olvass tovább

Jövök Hozzád

Jövök Hozzád Jövök Hozzád alázatos áldozattal Hallgasd meg az én szívemet, imádlak Az életnek a terheit lerakom a Te trónodnál Gyermeki hittel , egyszerűen csak imádlak Semmilyen nagyobb szeretetet a szívem nem ismert soha A Te félelmedben imádlak Téged Szellemem szárnyal, mikor találkozik a Te szíveddel Átölelve a kegyelmeddel (szereteteddel), egyszerűen csak imádlak Téged Jézus, … Olvass tovább

Látásvizsgálat

Látásvizsgálat Tükröm tükröm mondd meg nekem Milyen is az én edényem Mit fogott össze a háló Van-e benne örök álló Vagy minden a sírba szálló Mikor megtöri a mozsár Felkapja a forgószél És minden munkám elvetél Vagy összefogtam a szentekkel Tálam tele erényekkel Csupa édes gyümölccsel Amelyek együtt ciripelnek a tücsökkel

JEREMIÁS (s)(V)IRALMAI

JEREMIÁS (s)(V)IRALMAI Hová lett a dicsőséges birodalom Árván ül a nagy népű város, mint özvegyasszony Királyi gyermekei robotosokká lettek Sírván sírnak éjjelente a számkivetettek Sion leányát elhagyta minden ékessége Fejedelmeinek az üldözőktől nincs békessége Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem,nincs segítsége Nyomorgattatik, tiportatik, nevet rajta ellensége Lásd meg Uram, útálatossá lettem A Te búsúlt haragod fölöttem Sajtóba tapostad … Olvass tovább

ÁBRAHÁM

ÁBRAHÁM / Lám, a (f)(F)iú feltámadt ám/ Ábrahám, Ábrahám Ímhol vagyok Istenem Mit szólsz hozzám Áldozd fel gyermeked Az egyetlent, akit szeretsz Az ígéret fiát Ábrahám Izsákra teszi a fát Kezében a tűz és a kés Tettre kész Mielőtt Ábrahám lesújtana a testre Istennek kész az igazi terve Jézus Krisztust felviszi a Golgotai keresztre Jézus … Olvass tovább

Húsvéti áldozás

Húsvéti áldozás Nyúszi, tojás, kiscsibe Sonka, hazugság nem kicsibe Páska bárány helyett sertés Még jó, hogy van a világon kertész Aki elválasztja a gyomot az igaztól Megtisztítja a gyomrot a gaztól Ne add el szívedet egy tál lencséért Ennél drágább árat fizetett Jézus Adj hálát szenvedéséért Megdicsőüléséért

Felvégre Húsvétra

Felvégre Húsvétra A mennyről álmodom Ahonnan jött Jézus – egykoron egy csecsemőt tartott Mária a kezében Aki ott ül már az Atya székében Átélte mindazt ami nekünk fáj Irgalmas, kegyelemmel teljes király Megoldást kínál, amikor úgy tűnik vége Bízz és remélj, súgja a kereszt fénye Nézz FEL, fel oda, ahol (Vár)(lak), az ÉGRE

Naámán

Naámán Teste poklos mint a hó Hírt mond a szíriai Naámánnak egy szolgáló Van próféta Izraelben Ő lehetne a gyógyító Naámánban felkél a remény Aranyával útra kél Elizeus próféta szájában a szó Merülj alá hétszer a Jordánban Naámán teste tiszta mint egy gyermeké Kitárva a kincsek Elizeus elé De isten szavát Naámán ingyen kapta Új … Olvass tovább

Téli tavasz

Téli tavasz Egy téli ködös reggel Isten Igéjébe burkolóztam A hideg valóságot láttam szívemmel Amint Jézus ott kínlódott a kereszten Kiáltottam volna, de Ő némán tűrte Ahogy a halálba bűnteti az emberiség bűne Itt ott égtek az ablakokban a fények Mégsem értette senki, mi a lényeg Isten akarata az emberek gonoszságát felhasználva megvalósult Az ember … Olvass tovább

JÉZUS ÉL

JÉZUS ÉL Meztelen fák között Nesztelen suhan a tél Mégis, szívünkbe melegség költözött Befogadtuk Jézust Elhittük, hogy Ő él Vállán a hatalom, az uralom Neki minden terhem átadhatom Az élet mindig rámpakol valamit De a vér jön, és megszabadít Lecsendesíti a bősz vihart Hófehérre mos, Krisztus szerelméért A keresztért