Lásd meg a Kősziklát!

Lásd meg a Kősziklát! Hullámzó tenger lett a világ, habjai közt villan a mélység. Kapaszkodj, lásd meg a Kősziklát, nem rendíti vihar, sem szélvész! A hullámok el nem sodorják, védelem a veszély idején. Árnyékában van a biztonság, semmi nem töri meg erejét. Holnapodat Őrá építsed, sziklaszilárd legyen bizalmad! Rendíthetetlen igaz hittel, Őbenne megleled nyugalmad. Schvalm … Olvass tovább

Amint megígérted

Amint megígérted Dicsőítünk Urunk, fenséges ISTEN vagy, kegyelmed végtelen, hűséges vagy s Igaz. Általad a Menny s a Föld, s mind a tengerek, szóltál és meglettek felettünk az egek. Boldog nép az, melyet Te kiválasztottál, ha földre lenézel, szívek mélyére látsz. Szemmel tartod akik félnek Téged s bíznak, akik igaz hittel a szívükbe hívnak. Megrendült … Olvass tovább

Isten Szent Fia

Isten Szent Fia Adtad magad egészen, nem értettek meg mégsem. Csak, akit az Isten vonz, érti szavad, s igent mond. Magad vagy az Igazság, rendületlen sziklaszál. Szavad hitünk reménye, örök élet beszéde. Gyönyörűség hallani, igaz hittel vallani; Te vagy Isten Szent Fia, hívő néped Krisztusa. Szívünk nem vágy máshova, csak nálad lelt otthonra. Kincsünk vagy … Olvass tovább

Szól hívó szavad

Szól hívó szavad Tiéd a bizalom, Tiéd a hála, két karod felénk ma is ki van tárva. Árad ránk a Mennyből kegyelmed árja, szerető szíved a megtérőt várja. Tanítványok ajkán szól hívó szavad, boldog ember mindaz, ki rájuk hallgat. Mindaz, ki letérdel a kereszt alatt, drága véred által győztes és szabad. Belehull szívébe az Isteni … Olvass tovább

Megpihenünk

Megpihenünk Megpihenünk hullám hátán, vajon merre sodor az ár? Vihar szele, ha feltámad, nem lépi-e át a gátat? Lépjünk bátran ki a vízre, kapaszkodjunk igaz hitbe! Mentő kezét nyújtja felénk Jézus, megment, ha süllyednénk. Életünket Őrá bízzuk, segítségül bízva hívjuk! Vihar mérgét Ő megoltja, kezében az ember sorsa. Szeretete oly végtelen, mit fel nem ér … Olvass tovább

Kincsem életem

Kincsem életem Kincsem életem Te vagy énnekem, lángra gyújtottad alvó hitemet. Keresztedről rám sugárzott fényed, hozzád vonzott, megérintett mélyen. Sötéten áttört világosságod, azóta hittel utadat járom. Élsz a szívemben s éltetsz örökké, talmi kincs nem vonz már soha többé. Csak átutazó vagyok a Földön, nem köthet semmi múlandó röghöz. Mennyei otthon lesz örök hazám, vándorút … Olvass tovább

Örök fény

Örök fény Örök fény vagy, ragyogás, éjek éjén ragyogj át! Oly sűrű a sötétség, hajnalt vár a reménység. Ragyogjon fel csillagod, Benned van a bizalom! A mindenség Ura vagy, Ég-Föld felett hatalmad. Rázkódik most a világ, hegyek, völgyek, óceán. Sóhajtozva Terád vár, Tőled várja az áldást. Tőled remél mentséget, fényed űzi az éjet. Felhasad majd … Olvass tovább

Fényedben elvész

Fényedben elvész Fényedben, Jézus, elvész az éji sötét, hajnalcsillagod oszlatja homály ködét. Reményszikrát gyújt a megtört szívek mélyén, fényragyogása átvezet éjek éjén. Hitünk hajnala vetíti lángsugarát, felkél nappalod, az igaz világosság. Addig is velünk vagy, szellemed elküldted, nem hagyja soha kialudni a tüzet. Visszavárunk, jöjj, ó jöjj, Mennyei Király, hívő néped vár téged, magasztal, imád. … Olvass tovább

Te vagy a minden

Te vagy a minden Te vagy a minden, életem, kincsem, Isteni fényed betölti szívem. Vagy a végtelen, örök Szeretet, hitem, reményem hozzád köt engem. Benned értelmet nyert létezésem, eloszlattad az éji sötétet, amely homályba vonja a földet. Kereszt fényével árnyát megtörted. Világosságod betölt egészen, utamon végig Te vagy vezérem. Terád felnézek, soha nem félek, mindenkor … Olvass tovább

Nyitott Út ma még

Nyitott Út ma még Vad szelek fújnak, viharok dúlnak. Béke él bennem, hitem meg-leltem. Velem az Isten, mennyei kincsem! Védelmem vértem, Ki meghalt értem. Oly nagyon szeret, pecsét a kereszt. Fénye rám ragyog, s én övé vagyok. Boldogan övé, rejtőzöm mögé. Erős kő-szikla, öröklét titka. Kezdet és a vég, nyitott Út ma még! Imádom nevét, … Olvass tovább

Nézz fel világ!

Nézz fel világ! Végre, végre felkelt a Nap, nem rejtőzik felhők alatt. Szeme csillog, úgy sugárzik, reményt ébreszt, sziporkázik. Bús ősz arca mosolyra gyúl, szomorúság a múltba hull. Nézz fel világ a kék égre, mondj nemet a betegségre! Istent kérve borulj térdre, gyógyító az Úr Igéje! Letekint rád, hallja imád, tedd elé a súlyos igát! … Olvass tovább

Nézz fel világ!

Nézz fel világ! Végre, végre felkelt a Nap, nem rejtőzik felhők alatt. Szeme csillog, úgy sugárzik, reményt ébreszt, sziporkázik. Bús ősz arca mosolyra gyúl, szomorúság a múltba hull. Nézz fel világ a kék égre, mondj nemet a betegségre! Istent kérve borulj térdre, gyógyító az Úr Igéje! Letekint rád, hallja imád, tedd elé a súlyos igát! … Olvass tovább

Eljöttél, Uram!

Eljöttél, Uram! Sötét éjen áttört a fény, él a remény, mert eljöttél. Benned eltűnt a szakadék, Isten jött el Veled közénk. Béke napja ragyogott fel, a kegyelem, s az Igazság. Az Isteni Szó hangzott el, szerte szórtad drága magját. Süket fülek bezárkóztak, nem ismert fel a sötétség. De voltak, kik befogadtak, s nyerték Isten örökségét. … Olvass tovább

Nézz le ránk!

Nézz le ránk! Sűrű sötétség árnya riasztó, nappal is mintha éjszaka volna. Gondok súlyától süllyed a hajó az ég kékjét is felhőbe vonja. Isten, nézz le ránk, lásd szép világod, a hűtlen ember most hozzád kiált! Ne hagyd elveszni, áraszd áldásod, halld meg, ó halld meg a kérő imát! Kereszted fénye ma is világít, népek … Olvass tovább

Ki voltál…

Ki voltál… Ki voltál, vagy, s örökké leszel, létedet őrzi történelem. Nincs nagyobb más, ki élt e földön, feletted a halál sem győzött. Hirdetted a Menny örömhírét, Isteni Királyság eljöttét. Zárult a múlt, s egy új korszak nyílt, sötétből világosságra hívsz. Megtört a sátáni uralom, szabadul, kit rabság súlya nyom. Tebenned a Mennyek jött közel, … Olvass tovább

Szívünk reménysége

Jézus, Te vagy szívünk reménysége, megváltó, hű Urunk, szabadítónk. Fényedben elvész bűn sötét éje, üdvösség útját megvilágítod. Nem úr többé felettünk a gonosz, adóslevél keresztre szegezve. Elvesztette felettünk a jogot, előttünk út nyílott a mennyekbe. Nem árthat már kísértés, hiába, Nagyobb, Ki bennünk él, hisszük, megvéd. Hitünk erős, a próbát kiállja, Benned örök élet már … Olvass tovább

Hozzá fordulj!

Hozzá fordulj! A jelen felett sötét felhő vonul, átláthatatlan, vajh\’, mit hoz a holnap? Emberi szívbe bú, s félelem tolul, a láthatatlan támadó jön orvul. Szívedből mégis űzd ki a félelmet, a gonosz műve az, rettentve ártón. Csakis Istentől remélhetsz védelmet, Hozzá fordulj, s Ő hozzád hajol áldón. Benne megbízhatsz, Ő az, ki alkotott, s … Olvass tovább

Te ott voltál

Te ott voltál Mindenek kezdetén, Te ott voltál, nem volt még se hegy, se völgy, se forrás. Semmi nem volt még, mikor születtél, felkenettél az idők elején. Mikor készült Ég s a Föld, ott voltál, mikor mély színén kerekség formált. Felhők, források erőssé lettek, s határt szabott az Úr a tengernek. Mint kézműves, Te mellette … Olvass tovább

Fogod a kezem

Fogod a kezem Fogod a kezem, ez oly jó nekem, Uram, Veled járva biztos léptem, biztos utam. Bármily sötét az éj, előttem jár a fény, nyomodba szegődtem, nem riaszthat a mély. Oltalmam, váram vagy, jöhet bármily veszély, szívemben élsz, enyém az éltető remény. Tombol bár a vihar, hullámzik a tenger, elhallgat szavadra, elsimulva csendben. Fogod … Olvass tovább

Imádjuk őt!

Imádjuk őt! Imádjuk Őt, a megmentőt keresztfán értünk szenvedőt. Az emberért, a bűnösért áldozta fel az életét. Ártatlan volt Ő, s bűntelen, mi bűneinkért fizetett. Sírnak foglya nem lehetett, harmadnapra sír üres lett. Feltámadott, ma is élő, szíve értünk ma is égő. Rajta kívül nincs senki más, égen, földön Ő a Király. Út, mely Istenhez … Olvass tovább