Te vagy a minden

Összes megtekintés: 30 

Összes megtekintés: 30  Te vagy a minden Te vagy a minden, életem, kincsem, Isteni fényed betölti szívem. Vagy a végtelen, örök Szeretet, hitem, reményem hozzád köt engem. Benned értelmet nyert létezésem, eloszlattad az éji sötétet, amely homályba vonja a földet. Kereszt fényével árnyát megtörted. Világosságod betölt egészen, utamon végig Te vagy vezérem. Terád felnézek, soha nem … Olvass tovább

Nyitott Út ma még

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  Nyitott Út ma még Vad szelek fújnak, viharok dúlnak. Béke él bennem, hitem meg-leltem. Velem az Isten, mennyei kincsem! Védelmem vértem, Ki meghalt értem. Oly nagyon szeret, pecsét a kereszt. Fénye rám ragyog, s én övé vagyok. Boldogan övé, rejtőzöm mögé. Erős kő-szikla, öröklét titka. Kezdet és a vég, nyitott Út ma még! … Olvass tovább

Nézz fel világ!

Összes megtekintés: 12 

Összes megtekintés: 12  Nézz fel világ! Végre, végre felkelt a Nap, nem rejtőzik felhők alatt. Szeme csillog, úgy sugárzik, reményt ébreszt, sziporkázik. Bús ősz arca mosolyra gyúl, szomorúság a múltba hull. Nézz fel világ a kék égre, mondj nemet a betegségre! Istent kérve borulj térdre, gyógyító az Úr Igéje! Letekint rád, hallja imád, tedd elé a … Olvass tovább

Nézz fel világ!

Összes megtekintés: 12 

Összes megtekintés: 12  Nézz fel világ! Végre, végre felkelt a Nap, nem rejtőzik felhők alatt. Szeme csillog, úgy sugárzik, reményt ébreszt, sziporkázik. Bús ősz arca mosolyra gyúl, szomorúság a múltba hull. Nézz fel világ a kék égre, mondj nemet a betegségre! Istent kérve borulj térdre, gyógyító az Úr Igéje! Letekint rád, hallja imád, tedd elé a … Olvass tovább

Eljöttél, Uram!

Összes megtekintés: 26 

Összes megtekintés: 26  Eljöttél, Uram! Sötét éjen áttört a fény, él a remény, mert eljöttél. Benned eltűnt a szakadék, Isten jött el Veled közénk. Béke napja ragyogott fel, a kegyelem, s az Igazság. Az Isteni Szó hangzott el, szerte szórtad drága magját. Süket fülek bezárkóztak, nem ismert fel a sötétség. De voltak, kik befogadtak, s nyerték … Olvass tovább

Nézz le ránk!

Összes megtekintés: 42 

Összes megtekintés: 42  Nézz le ránk! Sűrű sötétség árnya riasztó, nappal is mintha éjszaka volna. Gondok súlyától süllyed a hajó az ég kékjét is felhőbe vonja. Isten, nézz le ránk, lásd szép világod, a hűtlen ember most hozzád kiált! Ne hagyd elveszni, áraszd áldásod, halld meg, ó halld meg a kérő imát! Kereszted fénye ma is … Olvass tovább

Ki voltál…

Összes megtekintés: 31 

Összes megtekintés: 31  Ki voltál… Ki voltál, vagy, s örökké leszel, létedet őrzi történelem. Nincs nagyobb más, ki élt e földön, feletted a halál sem győzött. Hirdetted a Menny örömhírét, Isteni Királyság eljöttét. Zárult a múlt, s egy új korszak nyílt, sötétből világosságra hívsz. Megtört a sátáni uralom, szabadul, kit rabság súlya nyom. Tebenned a Mennyek … Olvass tovább

Szívünk reménysége

Összes megtekintés: 14 

Összes megtekintés: 14  Jézus, Te vagy szívünk reménysége, megváltó, hű Urunk, szabadítónk. Fényedben elvész bűn sötét éje, üdvösség útját megvilágítod. Nem úr többé felettünk a gonosz, adóslevél keresztre szegezve. Elvesztette felettünk a jogot, előttünk út nyílott a mennyekbe. Nem árthat már kísértés, hiába, Nagyobb, Ki bennünk él, hisszük, megvéd. Hitünk erős, a próbát kiállja, Benned örök … Olvass tovább

Hozzá fordulj!

Összes megtekintés: 24 

Összes megtekintés: 24  Hozzá fordulj! A jelen felett sötét felhő vonul, átláthatatlan, vajh\’, mit hoz a holnap? Emberi szívbe bú, s félelem tolul, a láthatatlan támadó jön orvul. Szívedből mégis űzd ki a félelmet, a gonosz műve az, rettentve ártón. Csakis Istentől remélhetsz védelmet, Hozzá fordulj, s Ő hozzád hajol áldón. Benne megbízhatsz, Ő az, ki … Olvass tovább

Te ott voltál

Összes megtekintés: 30 

Összes megtekintés: 30  Te ott voltál Mindenek kezdetén, Te ott voltál, nem volt még se hegy, se völgy, se forrás. Semmi nem volt még, mikor születtél, felkenettél az idők elején. Mikor készült Ég s a Föld, ott voltál, mikor mély színén kerekség formált. Felhők, források erőssé lettek, s határt szabott az Úr a tengernek. Mint kézműves, … Olvass tovább

Fogod a kezem

Összes megtekintés: 22 

Összes megtekintés: 22  Fogod a kezem Fogod a kezem, ez oly jó nekem, Uram, Veled járva biztos léptem, biztos utam. Bármily sötét az éj, előttem jár a fény, nyomodba szegődtem, nem riaszthat a mély. Oltalmam, váram vagy, jöhet bármily veszély, szívemben élsz, enyém az éltető remény. Tombol bár a vihar, hullámzik a tenger, elhallgat szavadra, elsimulva … Olvass tovább

Imádjuk őt!

Összes megtekintés: 39 

Összes megtekintés: 39  Imádjuk őt! Imádjuk Őt, a megmentőt keresztfán értünk szenvedőt. Az emberért, a bűnösért áldozta fel az életét. Ártatlan volt Ő, s bűntelen, mi bűneinkért fizetett. Sírnak foglya nem lehetett, harmadnapra sír üres lett. Feltámadott, ma is élő, szíve értünk ma is égő. Rajta kívül nincs senki más, égen, földön Ő a Király. Út, … Olvass tovább

Úr Jézus Krisztus

Összes megtekintés: 83 

Összes megtekintés: 83  Úr Jézus Krisztus Úgy szerettél, földre jöttél, embertestet felöltöttél. Földre hoztad Menny világát, köztünk éltél, köztünk jártál. Néped látta dicsőséged, nem fogadott mégsem Téged. Azok, akik befogadtak, megértették igaz szavad. Új születik szent nevedben, mind, aki hisz, új ember lesz. Általad van a kegyelem, az Igazság benned teljes. Hozzá fordulj, mind, ki ma … Olvass tovább

Óh, mily végtelen

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Óh, mily végtelen Áldunk, imádunk, ó felséges Isten, ki a világot annyira szeretted. Érte adtad a Te legdrágább kincsed, “hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen”. Óh, mily végtelen, mélységes szeretet, tengerében elvész a bűn hatalma. Árad benne az Isteni kegyelem, bűnbánó ember szívét elárasztja. Betölti a fény, az igazi Élet, melyben eloszlik … Olvass tovább

Pünkösdi tűz

Összes megtekintés: 36 

Összes megtekintés: 36  Pünkösdi tűz Jézus él, szent szerelme értünk ég, árasztja ránk Szent szelleme tűzét. Aki szívét előtte kitárja, betölti a Mennyek folyamárja. Valóságos Isteni jelenlét, kincs, ajándék, mitől az élet szép. Mi fogalom volt, élő valóság, ki megéled, add tovább a csodát. Jézus Krisztus nagy nevét magasztald, jó hírét hintsd, dicsőítsd szavaddal! Ismerjék meg … Olvass tovább

Zárult a múlt

Összes megtekintés: 45 

Összes megtekintés: 45  Zárult a múlt Zárult a múlt, idő folyamán vissza nem tér, soha-soha már. Új szelek új időket hoznak, új korszak nyitánya a holnap. Titok ma még, átláthatatlan, zárt ajtók kitárulnak lassan. Ingatag a láb, talajt keres, a régi út most oly meredek. Kapaszkodj, keresd a jó irányt, célul tűzd a szilárd Kősziklát! Kivéd … Olvass tovább

Oltalmam, váram Ő

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Oltalmam, váram Ő A Felséges rejtekében lakozom, oltalmam, váram Ő, véd a bajoktól. Árnyéka befedez, veszély idején, a pusztító ragály oda el nem ér. Nincs mitől félnem, éjen, se nappalon, szívem mélyét nem gyötri aggodalom. Ki távol vagy, te is Hozzá menekülj, szárnyai alatt gyilkos kór elkerül! Ne késlekedj, nyitva az Út előtted, … Olvass tovább

Miénk a remény

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Miénk a remény Hegy, ha leomlik, tenger, ha zúg, miénk a remény, velünk az Úr. Nem riaszthat a vírus járvány, megóvja az Úr híven nyáját. Mennyből eredő, tiszta forrás éltető vízét hullatja ránk. Hit mezején nem arat halál, Jézus megnyerte már a csatát. Gyógyító erőt áraszt e név, hívjuk bátran, s nem árthat … Olvass tovább

Ne félj!

Összes megtekintés: 41 

Összes megtekintés: 41  Ne félj! Nézd, mily kék az ég, áradó a fény, hirdeti még az Isten kegyelmét. Felfelé nézz, s ne félj a holnaptól, bízz az Úrban, Ő a te megtartód! Keresd Jézust, ki még nem ismered, tárd ki előtte hittel szívedet! Zord időkben Ő a védelmeződ, rendíthetetlen kőszikla-erőd. Schvalm Rózsa 2020. március 16.

Közöttünk jár

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Közöttünk jár Közöttünk jár láthatatlan ellenség, félelmetes, pusztító ragály rettent. Megfertőz, nem kímél, les ránk száz veszély, miért, miért – gondolkozz el most ember! Harag napja jött el, figyelmeztető, magad útját járod elbizakodva. Térj meg hozzám – így szólít a Teremtő, tedd le önző éned, térdedre rogyva. Jézust hívd a szívedbe, Ki megváltott, … Olvass tovább