Imád szava száll fel

Összes megtekintés: 86 

Összes megtekintés: 86  Imád szava száll fel Amiért a világba eljöttél, elérkezett ím, Uram, az óra. Küldetést, a nemes célt betöltéd, vágyakozol az Atyai szóra. Égre nézve imád szava száll fel; \”dicsőítsd meg, Atyám, Te Fiadat\”! Mi Tiéd volt, mielőtt világ lett, amit értünk letettél, visszakapd. Isten nevét kinyilatkoztattad, megdicsőült Ő, Benned e földön. Megismertük valóját … Olvass tovább

Új hajnal virrad

Összes megtekintés: 46 

Összes megtekintés: 46  Új hajnal virrad Oly vigasztalan lenne a jövő, ha a hit fénye nem világitna. Sötétet, homályt oszlat ereje, általa nyilván az Isten titka. Melyben tárul az örök végtelen, bűnnek, halálnak ott nincs hatalma. Jézus Krisztusban kinyílt előttünk az örök élet, s a Menny ajtaja. Lásd meg Ó ember, ne menj el vakon, ma … Olvass tovább

Új élet ébred

Összes megtekintés: 55 

Összes megtekintés: 55  Új élet ébred ÚR Jézus Krisztus, Ki vagy az Élet, élsz a szívünkben, imádunk Téged. Világosságod bennünket éltet, lelki halálból új élet ébred. Bilincsét törve szabad a szellem, körbevesz minket áldó kegyelmed. Te vagy reményünk, bizalmunk teljes, hitünk szilárdan megáll Tebenned. Követve téged utadon járunk, soha, soha nem inog meg lábunk. Vagy mi … Olvass tovább

Mindenek felett

Összes megtekintés: 57 

Összes megtekintés: 57  Mindenek felett Úr Jézus Krisztus, e név mindenek felett, áldunk, imádunk, mert életünk Tebenned. Ki üressé tetted isteni önmagad, mennyei, szent hazád értünk odahagytad. Felvetted az ember valós ábrázatát, alázattal élted, mit önként vállaltál. Engedelmes voltál egészen halálig, miként a bárány, a kereszt haláláig. Isteni ajándék a Te áldott, neved, hajoljon előtte a … Olvass tovább

Csodálatos most a táj

Összes megtekintés: 50 

Összes megtekintés: 50  Csodálatos most a táj Csodálatos most a táj, felöltötte tél arcát. Zúzmarától hófehér, gyöngyharmata ó, de szép! Látványa oly mennyei, fátylát fákra teríti. Büszkén állnak most a fák, boldogságos, szép arák. Rávetül a napsugár, földet ér a szép uszály. Csillagot szór rajt a fény, sűrűn könnyet ejt a dér. Prácser Károlyné (2020-01-16)

Higgy, remélj!

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  Higgy, remélj! Higgy, remélj, sose félj, ha benned Jézus él! Tiéd az örök fény, Isteni örökség. A bűnnek hatalma, sátánnak uralma, nincs többé feletted, Megváltód megmentett. Schvalm Rózsa (2020-01-01)

Enyém a kincs

Összes megtekintés: 46 

Összes megtekintés: 46  Enyém a kincs Édes Jézus, köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy bennem is megszülettél. Lakozást vett szívemben az égi fény, Isteni Szent Szellemed már bennem él. Enyém a kincs, mit senki el nem vehet, örök érték, mennyei, szép ajándék. Általa minden napom örömteljes, ragyogásában elvész sötét árnyék. 2019. december 25.

Karácsony titka

Összes megtekintés: 64 

Összes megtekintés: 64  Karácsony titka Köd sűrűjén is áttör a fény , Útját nem állja szürke homály. Áldását küldi földre a z ég, Isten kegyelme árad nyomán. Szívekben olvaszt jéghegyeket, Karácsony titka, zárak nyitja. Szeretet jár át mindeneket, igaz hit lángját, tűzét szítja. Óh, bár soha ki ne aludna, legyenek mindig hű őrizők! Feltekintve az élő … Olvass tovább

Él a remény

Összes megtekintés: 63 

Összes megtekintés: 63  Él a remény Él szívünkben a remény, Jézus Krisztus visszatér. Nem tudjuk az idejét, lehet tavasz, nyár, vagy tél. Hitünk meg ne fáradjon, tűz parazsa lángoljon! Fénysugara áradjon, szív mélyére hatoljon! Ki távol vagy, jöjj közel, érintsen a kegyelem! Amint elment, úgy jön el, meglátja Őt minden szem. Hamis szóra ne hallgass, légy … Olvass tovább

Hinni Tebenned

Összes megtekintés: 69 

Összes megtekintés: 69  Hinni Tebenned Hinni Tebenned, óh, Isten, nincs mi jobb, nincs mi kedvesebb. Őrzöm szívemben e kincset, fénye Hozzád köt engemet. E fényben közel a távol, a láthatatlan valóság. Omlik a korlát, mi gátol, szertefoszlik a ködhomály. Ragyog tisztán az Igazság: Isten maga a Szeretet. Kijelentette Önmagát, Krisztusban köztünk megjelent. Világossága földre szállt, kegyelme … Olvass tovább

Ami volt, elmúlt

Összes megtekintés: 67 

Összes megtekintés: 67  Ami volt, elmúlt Voltam egykor távol, hol sűrű homály volt, de Isten halk hangja biztatón hozzám szólt. Megérintett mélyen, s felragyogott a fény, árva kereszt tövén térdre hullottam én. Ami volt elmúlt, él helyette már az új. Szelleme égi, ki soha el nem avul. Jézus Krisztusban a Mennyország már enyém, Ő az én … Olvass tovább

Ma is

Összes megtekintés: 81 

Összes megtekintés: 81  Ma is Jézus szíve ma is értünk dobban, nem maradt Ő a sírjában holtan. Hűtlen ember térj meg tévutadról, hozzá jöjj, ki megment minden bajból! Vele járni nap mint nap új csoda, ki benne hisz, nem csalódik soha. Védő karját felettünk kitárja, nem sodorhat a bűn folyamárja. Övéit Ő nem hagyja elveszni, bűn … Olvass tovább

Por a porba visszatér

Összes megtekintés: 72 

Összes megtekintés: 72  Por a porba visszatér Hulló levél a testi lét, a por, a porba visszatér. Ha ennyi volna – mond mit ér? Kérdésre választ ad az ég; Eljött a földre a Küldött, fénye, sötétben ragyogott. Övéi között, mint űzött, be nem fogadott, lakozott. Nem ismerte fel a világ, vakká tette a bűn leple. Ó … Olvass tovább

Múlik perc

Összes megtekintés: 87 

Összes megtekintés: 87  Múlik a perc Szelíd, őszi fényt ont az ég, sugara, oly simogató. Kényeztetőn árad ma még, mosolya oly hívogató. Menny kegyelme árad benne, nyíljatok meg emberszívek! Szólít Isten szent szerelme, hangzik ma még mindenkinek. Múlik a perc, ne késlekedj, mert ősz után fagy jön, hideg! Idejében, most ébredj fel, a tél csendje fagyos, … Olvass tovább

Égi ajándék

Összes megtekintés: 90 

Összes megtekintés: 90  Égi ajándék Szép hajnalcsillag ragyogj felettem, fénysugaraddal töltsd be a szívem! Űzd a sötétet, lakozzál bennem, Te lettél éltem, legdrágább kincsem. Égi ajándék követlek téged, e Földnek csupán vándora vagyok. Jézus, örömmel nyomodba lépek, mindent mi régi, mögöttem hagyok. Vonz egy új világ, friss hajnalsugár átjárja lényem, üdít, megújít, Indulok hittel a remény … Olvass tovább

Esti séta

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  Esti séta Halkul már az esti tücsökszerenád, néha – néha árva muzsikus hangol. Az égbolt felvonja csillagsátorát, horizont szélén a kelő Hold rajtol. Fénysugarában fürdik az öreg hárs, lombkoronája a széltől megrezzen. Úton a magány kísér, hűséges társ, hozzám szegődött csendes őszi esten. Schvalm Rózsa (2015-09-15 )

Van mentség

Összes megtekintés: 46 

Összes megtekintés: 46  Van mentség Minden szépnek, jónak teremtetett, Isten saját képére az ember. Uralma volt az egész Föld felett, ezért sátán nagyon irigykedett. Csalárd, hazug szóval mesterkedett, s bűnbe vitte az ingatag embert. Uralmat így nyert a világ felett, hatalmával megkötöz, nem ereszt. Önerővel levetni nem lehet, csak Isteni erő, mi megmenthet. A lehajló Krisztusi … Olvass tovább

Elfogyott a nyárnak könnye

Összes megtekintés: 59 

Összes megtekintés: 59  Elfogyott a nyárnak könnye Elfogyott a nyárnak könnye, mosolyogva lép az őszbe. Indián mezt ölt magára, sugarat tűz fényhajába. Édesíti szőlő levét, aranyozza fák levelét. Egy kicsit még itt időzik, éjszakánként elrejtőzik. Marasztalnám, kedves vendég de elszálltak mind a fecskék Szíve vonzza a távolba, elő kerül vándorbotja.. Túl avaron, zord havason, ha majd … Olvass tovább

Ki mindenek felett

Összes megtekintés: 53 

Összes megtekintés: 53  Ki mindenek felett Ki mindenek felett, mégis oly közel, bennünk él hit által, s mi is Őbenne. Végtelen Szeretet, óvón átölel, szívünket betölti Isten Szelleme. E világban élünk, mégis oly távol, Krisztus által bennünk egy másik világ. Nem vonz bennünket a fényűzés, mámor, ragyogó csillaga vezet cél iránt. Mennyei Atyánkhoz könyörög értünk, őrizzen, … Olvass tovább

Ki mindenek felett

Összes megtekintés: 53 

Összes megtekintés: 53  Ki mindenek felett Ki mindenek felett, mégis oly közel, bennünk él hit által, s mi is Őbenne. Végtelen Szeretet, óvón átölel, szívünket betölti Isten Szelleme. E világban élünk, mégis oly távol, Krisztus által bennünk egy másik világ. Nem vonz bennünket a fényűzés, mámor, ragyogó csillaga vezet cél iránt. Mennyei Atyánkhoz könyörög értünk, őrizzen, … Olvass tovább