Karácsonyi rege másképp

Karácsonyi rege másképp Nagybátyám emlékére Megkondult harangok, Kisfalumban maradtok, A Csendes éj alább száll, az Életem tovább áll. Én itt leszek veletek, Harangszóra keljetek, Szívekbe reményt vigyetek, Ápoljátok hitemet. Csendes ősz beköszönt, Sorsom némán elköszönt. Az Életem sírkövön, A Halálom fényözön.

Egy zongorista élete

A novellában valós személy Carl Filtsch. Carl Filtsch erdélyi szász zeneszerző és zongoraművész, Chopin és Liszt tanítványa. 1830. május 28-án született,Szászsebesen, Romániában és 15 évesen halt meg 1845. május 11-én Velencében, Olaszországban. (Forrás: Wikipédia) Balla Zsigmond és családja kitalált személyek és kitalált történet. A kis zongorista Hűvös őszi szél fújt. Szomorúan, kecsesen meghajoltak a fák, … Olvass tovább

Megpihennék

Megpihennék Megpihennék bokrok közén, fáknak hűvös árnyékában, patak zúgó robajában, hazafelé félhomályban. Megpihennék kisfalumban, öreg, békés otthonunkban. Senki nem vár udvarunkban, erőm lelném mosolyukban. Megpihennék sok év után, édesanyám áhítatán, édesapám bocsánatán, évek múló áramlatán. Megpihennék gondtól távol. Mint egy megtért jámbor vándor. Hazatérnék pirkadáskor, elkísérne tündérfátyol. Megpihennék erőtlenül, szívem sajog szüntelenül. Évek szállnak töretlenül, … Olvass tovább

Nagyjaink

Nagyjaink A rakodópart alsó szélén ültem és néztem, hogy úszik el a dinnyehéj, eszembe jut József Attila, nagy költőink közt a rejtély. Itthon vagyok és ha néha elém térdepel egy-egy bokor, Radnóti Miklós lesz, ki elém jön majd egy nyári alkonyon. “Harang csendül, ének zendül messze száll a hálaének” Ady Endre szavaival, Isten dicső kisdedének. … Olvass tovább

Merengő

Merengő Elmerengtem. A házon, az utcán, a hegyeken, berkeken. Elmerengtem a kihalt jelenen. Elmerengtem, amikor még gyeremekként kószáltam tereken. Elmerengtem és elmúlt sebesen. Elmerengten, az arcokon, a hozzám közel állókon. Elmerengtem, hogy már nincs miért bánkódnom. Elmerengtem életen, mert azt hittem az végtelen. Elmerengtem és már nincs bennem félelem. Elmerengtem a kúton, az udvaron. Melynek … Olvass tovább

Korlátok nélkül

Korlátok nélkül Korlátok közé ne szorítsd testem, korlátok közt örökre elvesztem. A hold lágyan megérinti lelkem, levetkőzök mindent, mit vétkeztem. Korlátok közé ne szorítsd testem, balga ki azt mondja, tévedtem. Én megbánok mindent, mit éreztem, nem marad semmi, mit szégyelltem. Korlátok közé ne szorítsd testem, bűnös mindenki, kinek elhittem, hogy az élet itt jár-kel mögöttem, … Olvass tovább

Húsvéti elmélkedés

Húsvéti elmélkedés Ki ellen vét, aki mások szerint vét, Kit bírái által elítél a nép, Poncius Pilátus halálra ítél, Ki ellen vét? Ki alkotta hajdan a kor törvényét, Ami sírba küldte népe reményét, A szegény, elesettek menedékét Ki alkotta? Ki ítél, aki önmaga is bűnös, Arcán az izzó gyűlölet lángvörös, Édesanya szenvedésén közömbös, Ki ítél? … Olvass tovább

Eső lelke

Eső lelke Kint, a szürke messzeségben, sűrű felhők közelében, tomboló szél erejében, sírós égbolt közepében megtalálod lelkemet. Fent, az egek kékségében, szivárványszín napsütésben, madarak közt fent az égben, szelek szárnyán könnyedségben megtalálod szívemet. Lent, a tenger mélységében, óceánok szépségében, tavak, folyók víztükrében, sziklák, hegyek réseiben megtalálod kincsemet.

Barackfa virágzás

Barackfa virágzás Bólogatva, suttogva köszön a ház mögül, színes virágait méhek dongják körül. Tavaszlányka jókedvűn, mosolygón megpördül, apró szoknyácskája derekáig pöndörül. Rózsaszínek, fehérek – virágtáncot járnak, szél hátán, napsütésben, mint sólyomszárnyak, kacagva, kézen fogva, vidáman trilláznak, hódolattal üzennek az érkező nyárnak. Szivárványszín ég alatt pillangók játszanak, virágeső hullik, ágról-ágra szállnak. Napsütötte tisztáson édes illat terjeng, … Olvass tovább

Nézd meg ember mit tettél

Nézd meg ember mit tettél Nézd meg, EMBER, mit tettél? Mondd, ki ellen vétettél, amikor Földünkből temetőt teremtettél! Nézd meg, ember, mit tettél! Kapzsiságod mindennel felér? Nem hallod a természet üzenetét? Nem látod a bőség tengerét? Kapzsiságod mindennel felér! Kényelmed mindent megér? Pusztuljon állat, növény, hegy, bérc. Neked csak egy a fontos, a pénz! Kényelmed … Olvass tovább

Mit hoz nekünk

Mit hoz nekünk Ez a tél is véget ért, elmúlt, ahogy a többi. Tavasz festi színesre arcomat, eső lemossa álarcomat. A nyár mit hoz, mondd, mondd, mit hoz nekünk? Ez a tavasz is véget ért, elmúlt, ahogy a többi. Nyári nap gyümölcsillatot áraszt, szemünkben talán a könny felszárad. Ősz mit hoz nekünk, mondd, mit hoz … Olvass tovább

Őrangyalom

Őrangyalom Néztem… néztem őt, arcán mosoly, édes báj, Csend honolt, néma táj. Éjszaka volt, félhomály. Angyal ő, vagy álmodom? Árnyak lebbennek a falon. Játszottam a gondolattal, itt van velem egy őrangyal. Hozzábújtam, megcsókoltam, meleg testét átkaroltam, Szívem dobbant, testem égett, vágyak tüze bennem éledt. Angyal ő, vagy álmodom? Árnyak lebbennek a falon. Játszottam a gondolattal, … Olvass tovább

Óriások országa

Óriások országa Mikor kicsi voltam, megfontoltan azt gondoltam, hogy én babszemnyi létemre mindent elrontottam. A kiságyból éppen csak felocsúdtam, máris óriások között landoltam. Félelmetes szerzetek voltak ezek, gondoltam is, inkább visszaszületek. Mindegyik nagy volt, és engem ringatott. Olyan is volt, ki feszt rám kacsingatott. Kettőnek tenyere olyan nagyra nőtt, azt beszélték róluk, ők itt a … Olvass tovább

Még nem tudtam

Még nem tudtam Még nem tudtam, tudatlanságomban táncot járt a varázs. Egyre mélyebben, egyre erősebben izzott fel a parázs, valaki szólt, egy hang a távolban nevemen szólított, képzelet megfogta kezem, arcodon lágyan végigsimított. Még nem tudtam, tudatlanságomban táncot járt a varázs, szemed tükrében olvadó szívem dübörgő villámcsapás, lelkemnek háborgó tengere elcsendesült hullámcsapás, testünk összesimulva, ajkamon … Olvass tovább

Szeszélyes tavasz

Szeszélyes tavasz Eső esik, kisüt a nap, jéggel köszön az új tavasz. Virágokra hólepel ül, vihar készül hegyek mögül. Nyíló virág, zöldellő fa szomorúan tekint arra, Kismadarak csicseregnek, tücskök búsan ciripelnek. Tavasz, hol vagy? – száll a szellő, cseresznyefán elidőző. Távolban, a messzeségben, szivárványfény szürkeségben, erdő, mező ébredésben, tavaszt várják reménységben. Komor idő, esőfelhő, kergesd … Olvass tovább