Önzetlen odaadás

Összes megtekintés: 253 

Összes megtekintés: 253  Amíg életben volt jóságos ura ketten éltek harmóniaszintű egyetértében a tágas házban, amit valamikor a férje szülei építettek. Mégcsak apróbb, bagatell szóváltás sem történt soha közöttük. Rutkó úr reggel ágyba vitte a reggelit, majd felöltözött, és elindult munkába, míg a bejárati ajtóban szenvedélyesen ifjú asszonya meg nem csókolta mikor elment, és szintén romantikus … Olvass tovább

Jövőképféleség

Összes megtekintés: 196 

Összes megtekintés: 196  JÖVŐKÉPFÉLESÉG      A bizonytalan s véges körülmények talán éppen azért mostohák mert csupán alternatívákat kínálnak fel számunkra az emberi ész-tudat, s nem csupán egyetemes sponteneitást, s összefüggéseket! Ha egyetlen láncszem, rossz ötlet, ingadozó eszme egyszer beindul, bekattan tudattalan tudatalatti gondolat-ingadozások,   visszaállatiasodott cselekedetek határoznak becsületes, józan ész helyett! – Megtörténik – hisz az … Olvass tovább

Sziszifusz-lázadás

Összes megtekintés: 306 

Összes megtekintés: 306  SZISZIFUSZ-LÁZADÁS   Sokáig a biztos, becsapható tudatban, én is elhittem: Az ember központi láncszem a gyöngyök udvarában, s engesztelhetetlen Robinson-ösztöne űzi s hajtja kiismerhetetlenül s egyre új kalandok lakatlan tartományaiba, hogy tudatos s fejlődni képes értelme kormányozza vágyott, beteljesíthető céljai felé,   melynek Atlantisz-partjait halhatatlan ismerős lábnyomok szegélyezik. – Sokáig idült korszakok, ,,boldog … Olvass tovább

Gyöngyvirág

Összes megtekintés: 328 

Összes megtekintés: 328  GYÖNGYVIRÁG Selyemharangok hófehér tüllszoknyában – kráter-kalapocskák, fehéren izzó lángnyelvek kelyheik oltárain. Törékenységükben még önmaguk is ártatlanok, s áldozatok! Gondoskodó, vagy barbár-kezek szakasztják-e le törékenységük oltáros-bibéit? Becsukódnak féltékenyen, néma-tétován, mint gubók, pillangós báb-figurák, s a hajnalok vérző megsebzettségét könnyekkel köszöntik. – s annyi tűrhetetlen s tűrhető boldogtalanság között is oly jó mézédes illatukban orrunkat … Olvass tovább

Megszökött érdekek

Összes megtekintés: 200 

Összes megtekintés: 200  MEGSZÖKÖTT ÉRDEKEK Mint meglökött vakok, köd borította reggelek inogni kezdtek, s vén hegy-aggastyánok göcsört-markából kiengedték – hadd menjen – az újszülött napszakot. Ereszek szakálla alig várja, hogy lapuló gyilkosok titkos jelszavára hegyes jégtőreivel ledöfhesse áldozatait, s akkor átléphetetlennek tetszhet az adott Idő, is akár a Sziget, s a megsebzett égbolt narancsok gerezd-szeleteit, rózsák … Olvass tovább

Szike-szavak

Összes megtekintés: 174 

Összes megtekintés: 174  SZIKE-SZAVAK Bujkálnák az örökkévalóságig minket védelmező anyai szoknyák redői mögé, de nincs megbocsátás! A közelítő félelem s magányérzet gyilkos módjára hallgatagon követ, hirtelen némasággal pusztít! – Mindenfelől, látod megalkudott, cinikus tekintetek boldogságát, miközben magad a védtelenséget könnyező erdők mögé rejted! Egymással szövetkezett Janus-arcú ég s föld között biztos talajt keresed, s rettegsz magad … Olvass tovább

Halandóságra konzerválva

Összes megtekintés: 165 

Összes megtekintés: 165  HALANDÓSÁGRA KONZERVÁLVA Bezárva az örökkévalóságra rendelt négy napig kórházi ágyak foglár-börtönébe – mint a lassan gennyesedő, jajveszékelő seb –gyógyulgattam, miközben legbelül magam is könnyeztem, – a folyosó fölötti imbolygó, pisla fény az éj kihalt csillagaival együtt reszketett – nem volt menedék! Nem lehetett segítség: Nem is hihettem volna, hogy másnapok végtelen fogságára majd … Olvass tovább

Magyar dráma napján

Összes megtekintés: 197 

Összes megtekintés: 197  MAGYAR DRÁMA NAPJÁN (Egy elképzelt esemény utóélete) Mincsey Edmund a kissé mindig is félszeg, és roppant gátlásos magyar tanár egyik kellemes, nyár végi Vasárnapon úgy határozott, hogy ha törik, ha szakad; földrengések, vagy házösszeomlások ellenére is – amennyiben ezek természetesen bekövetkeznének, de akkor is megragadja az alkalmat, és kiszámíthatatlan, és talán épp ezért … Olvass tovább