Június 14-17.

1. -A változó szinonimás életrend rabjai! Tartalmat reprodukáló tételek foglyai! Igaz bojtárok! Hamisságot kerülő valós átkok! Ítélt néptörténet végzeteiben írt titokzatos variációk! Az életek törvényei! A határozott határozatok általányt kérő tettei! Művészet s értékelt évezred ! Tudottan tartható manipulált érzelmek! Az életi ideálok adományozott szerepei,s lételemben íródott hamis alázatok reprodukált hősei! 2. -Hatalmi szépségek! Illusztrált … Olvass tovább

Június 10-13.

1. -Valóságok félretéve! Rabként adott hatalmi alázatok, szolgavér a lét akarati tartalma, a most tudott tudatok vérében! Terjesztett ítéletek! Honorált, valóságban elvesző értékek! Szépet szépnek adottan, szép szépségében vázolt adomány a titkok övezte világban! 2. -Tartalmi díszlécek! Font fonatokkal rendelkező értékelt életek! Hatalmi érintések! Valóságot adó érintetlen érzések! Idézhető léti értékekben adott akarati végzetek! A … Olvass tovább

Június 7-10.

1. -Takart valóságok! Tudatos alapszintű organikus harcok! Adományozott tartalmi hatások! Oldatokkal kompenzált vak akarati lázadások! A lét értékelt értelmei! A hatások alapszintű, érdekelt nézeti elvei! Lopott évezredek! Ható hatásokkal nehezített, trendben elvesző lelki tézisek! A világ általánya! A hatalmi renegát törvényes bálja! Akarati hitszegések vakon szent tudományos világa! A titkok értékelt nézetei!,s a modern klasszicizmus … Olvass tovább

Június 4-6.

1. -A valóságok általányai! A hozott lételemek tartott formái! Az idézett és idézhetetlen evolúciós tartalmak valóságot adó tartalmai! A hit eltökélt vélelmi joga! A monopóliumi harcok jövő arborétumi adománya! A tudatot adó érzelmi zálogok! A határozatokat megszabó hatalmi konstrukciók! A világ vázlatot író formái! A tudatos tudatot befolyásoló általányok tartalmat író variációi! A hit érzékelt … Olvass tovább

Május 30-június 3.

1. -Elveszett léti trendek! Határozott, szigeteken átszőtt életi elvek! A mély dialektusok taktikus világa! A határozatlanságot adó klasszikus értelmek mitikus hazája! A lét trendben íródott értelmi szigete! A napoleóni harcot óhajtó évtizedes hitelvek értékelt nemzeti trendje! A másságok taktikus logikai játékai! A vámolt évtizedes nézetek politikai harcai! Az élet értékelten érthetetlen szereteti tartománya, mutatva a … Olvass tovább

Május 28-30.

1. -Határozott hatalmak! Akkord támadási tilalmak! Fényt nyelő hasábok vizuális látszata! Tudományban elvesző létek spirituális násza! A vak világ általános jellemzői! A hedonista létek jellegzetes trendjei! Mutatva mutathatatlan érzéki stilusok! Adományban meghajló, véget író, irodalmi,tételt adó sablonos megmozdulások! Takart tartalmak,s mérsékelt öntudatban határozottan érzelmi valóságra ható tilalmak! Éreztetett béklyós menetek,s mesteri színművészet végzeteiben haldoklik a … Olvass tovább

Május 24-27.

1. -A látszati morál biológiai varázsa! A hangban átadott érzelmi taktus anonim világa! Tiszta és értelmezett! Humánus rendeletben, eredetben elhantolt eretnek rend! Idézve a láthatatlant! Ígérten éreztetve a múlt, jelen, jövő látszati tant! Hintázó érzelmekben! Hintáztatott értelmi érzékekben! Válaszokat kutató léti trendek,mutathatatlanul szolgáltató vezeklései a létben! Hiánytalanul pártfogoltan! Igézetten, meghajlást adó érzelmi stilusokban! Adva kapottan,mesteri … Olvass tovább

Május 20-23.

1. -Kimagasló tudati érzékszervek! Kiadott parancsolatok alapján alapuló léti rendek! Határozatokat adó nukleáris rendszerek! Tompult tudatokkal háborút analizáló világi értékek! A lét felloderma pásztorórája! A takart érzelmi értékek honosított, ábrákhoz kapcsolt, akut történelmi morálja! A lét intravénás, kapszulákhoz kötött érzéki talánya, most tudott tartalmi vakság ideális, általányban megadott takart valósága! 2. -A határozottság analóg báljai! … Olvass tovább

Május 16-20

1. -A vezeklés művészete! Érték álló tendenciák logaritmikus képlete! Értelmi szintézisek! Érték álló, trendben megirt végzetek! A hit erkölcsi normája! A víg tudat labirintusos, érzéket diktáló normatív érzékletek stílusos hatalma! A válogatott értékek, hatályokban elvesző értelmek! Vállalkozó trendek anonim világa! Vezeklésben meghajló létek, formákban kiadott jövő ideálja! A hit erkölcse! A tudat modern értelme! A … Olvass tovább

Május 13-16.

1. -Felemás évezredek hatalmi vágyai! Tartott hangzatok manipulált vázai! Általányban kihirdetett léti azonosultságok! Takart érzelmi értelmekben a vámolt általánosságok! A tisztelet érzékelten mámorba úsztatott valóságai! A hit értelmében a más-más tudatok azonosítatlan trendjei! A lét vak világa! Az érzet alteregós mása! A vágyak valóságot szimbólizáló, anekdotikus hatásvadász általánya! A most tudott tudatok ionizált másával kombinálva! … Olvass tovább

Április 10-13.

1. -A létezés metafizikája! Koronként látszatokat keltő anonim világa! A lét abszurd, általányban ható ábrái! Mutatottan, valótlan érzékek humánus elvei! A háború előszele! A trendek finomított érzékeinek hatást adó világi nézete! Az abszurd kudarcok látszati tételei! Kiadott parancsok valóságot átható értelmei! Adottan átható! Kapottan mérvadó! Fellegzős értelmi szinteken át pusztítva romboló! Határozatokban perspektívát adottan, méltányolva … Olvass tovább

Május 6-9.

1. -Világ látta variációk! Honban űrprogramot ápoló tartalmi szituációk! Hatalmi értékek! Illuminált érzetekben valós félelmek! A háború előszele! A trendben kiirt életek anonim végzete! A hit elkötelezettségében a humánus értékek feljegyzett tréner intézménye! A való vakság áldott létei! A trendre kiirt életek valós végzetei! A létezés intézett filozófiája! A hatalmak illegális érzetét kínáló világi bálja! … Olvass tovább

Május 2-6.

1. -Hatalmi színészet! Akaratlan bölcsészet! Álruhában fertőzött léti rendészet! Hittel vegyítve! Hitek értékét közvetítve! Határokat keresve,a határok határait közvetítő, közvetíthetetlen érzelmi szintek trendjeiben! A véletlen kalapácsa! Az erős erő sugallati világa! A takart tudomány vázlatot kínáló,anonim bálja! Értve érthetetlen a logika akut történelmi világa! Tartott és kapott! Őrizve kivonatot adó mágikus látszatok! Hiteket ismertetve, hitet … Olvass tovább

Április 29-Május 2.

1. -Szóló organizmusok! Szótlan tudati sablonok! A világ váltó trendjeiben íródott léti tartamok! A változások korszülött szellemei! A háborút analizáló lelkek halott értékű vétkei! A vállalkozó népi tudat hatalmas rendszerű trendjei! A világ hatalmi értékű lelki stabiliciójában a vázlatot adó változások érzelmei! A most variációs tudata! A múlt érték rendjeiben a jelen hatalma! A jelen … Olvass tovább

Április 26-29.

1. -Távol tartandó létrendek! Élve tartott értékelt létrendek! Félénken megnyugvó végtelen rejtelme! Igazságban a korhű szellemek láthatatlan jelenléte! A takart létek elvegyült világa! A humánus értelem felmagasztalt valósága! A határozatokat adó határozatok általánya!,s most tudott hatalmi ciklusok világi parádéja! A humánus értékrend a trendben kiirt rend! A végtelen hajszolt világa, s érzelmi variációkban a mutatott … Olvass tovább

Április 22-25.

1. -Vállalkozó tudatos jelenek! Harmadfokú égési sérülésben a magán lelki üdvök! Tapasztalt tapasztalások,tartozkodó léti formációk! Rendszertelen rendszerekben a rendszertelen tudatok! A vázolt léti üdvök! A kortárs szellemi trükkök! A halmozottan halmozatlan érdekben képviselt szellemi malörök! 2. -Takart izmusok! A tudatba zárt kollektív gondolatok! A folytonossági szemle anonim világa! A hátborzongató tettek valóságot kívánó adománya! A … Olvass tovább

Április 19-21.

1. -Világot járó hadtervezetek! Lelkiismeretben elvesző, léti trendre írt szerepek! Honorált, végveszélyben tartalmi rendeletek! Integrált, jövő zenéjében megfestett, valószínűsített, valótlan létek! A tág tudati adomány! A variált értelmi homály! A hazug lét valós igazságában a mutatható érzelmi homály! A véletlen sorsban adott igaza! Az élet morális vakságban megszabott határozata! A tartalmi díszlécek víg variációiban, a … Olvass tovább

Április 15-18.

1. -A ritmikus élet korszülött nászai! Az armageddont kerülő érzelmek spirituális báljai! A határokat adó határozatlanságok! A művelt évezredben a művészetet kedvelő lelki azonosulások! A művészetet adó érzelmek! A vágyakat megszabó évezredi trendek! A kutatható jelen adott formáiban a változatot adó válaszok a létekben ! Tudva adott eszményi képek! Tudva adott érzelmekben a végzet! Adomány … Olvass tovább

Április 11-15.

1. -Halálos iramban! Eltompított tudatok mesterkélt látszatában! Adományban tiszteletek! Értékálló, trendre írt rendeletek! Művészetet színesítve! Hit hitében a hittel kevert érzelmek tétele! Valószínűsíthető vétkek véletlen harcai! Általányban a ma született létek értékelt áldozatai! A világ világossága! A határt szabó érzelmek adott tana! A más lét integrált valóságában a lelkek leszármazott, utód variációja! A ma vétkei! … Olvass tovább

Április 8-12.

1. Tánc! -A végtelen szótlan zenéje! A ritmikus élet zongorázható, vétlen írt történelme! Hatást adó programláda! Variált általány művészeti bálja! Adható létek figurázott talánya, ki?,hol?,mikor?,hat a hatásban megállva! Vigadalom mesterfokon! Határozott önuralom! Szenvedély a keresztre feszített létek önuralmi moráljában! Humánus elgondolás a tudat színészeti tanodájában! Művelve, s művelten! Érzett ritmus eleven szervezetekben! Intő jobb és … Olvass tovább