Július 19-21

1. -Vígan vonul a mesteri érzet! Víg vígság vakságában, menekülve a könny úsztatva itatja az érzelmet! Halvány fény! Reményt idéző tény! Temérdek kincses kolosszeumi rendelet! Féltő szív! Féltve óv, őriz és véd! Vénülő kéz, vehemens ártó foszlány a víz tükröződő képében a nézeti trend! Vonuló madár atlasz, népek tömege! Koldus szív, koldus érzet, koldus a … Olvass tovább

Július 15-19

1. – Köztudatban ionizált lélek harcosok! Holt tengerek vízén úsztatva! Sétáló, egyéni lelkek a vízesés falaihoz ragasztott, művelt katalógusok listáiban! Aranyos érzet! Aranyban úsztatott végzet! Arannyal kikövezett út! Aranyló látlelet! Arány fényjátékaiban a művészeti festmény, arányszállal kihúzott tiszteleti rend és trend! Misztikusi végzet! Mitológiai kezdet! Művi művészet műveiben a műtött lelkek eveznek a vagányok szélén … Olvass tovább

Július 13-15

1. -Hologram! Párduc huzam! Hozamként zárolt, programozott tudati rang! Holtig szirén énekek! Dalban dúdoló referensek hangjában szól a máslét hangjában a valós élet! Nektárban úsztatott délibáb!,látszata, ama művelten műveletlen, művelt műveltség, a világ látszati báljában! Kétélű karddal leláncolt eredeti test lelke! Értelmi tudatban a szív szava a lélek vízén hajózott túlvilági bál otthonában! Hittel hisz! … Olvass tovább

Július 7-11

1. -Tudatmódosító szép remények! Festői, valós képzetek! Felkomponált!,lelkek énekei, csak a túlvilág zenei akkordjainak hangjai! Apollón a valós hadvezér! Érzetek fényév távlataiból kísér! Intelmi ciklusok ismétlődési köreiben, ama ismeretfejlesztő tényként fertőződik az EMBER! Értelemben és az érzetek értékeléseiben ! Míg, nem tudatmódosítás nélkül, tisztázódó jelenetet kap a jelenben! Mit miért is ismétel a tudását kiteljesítve … Olvass tovább

Július 4-7

1. Misztikus tudatban égi fény! Fertőzött ! Individuális! Lakkozott, fényezett! Művészi körmenet! Körletekben köröket rajzol a fej alázatával a test Testek tettesei! Lelkek rabjai! Inasok,szolgálók! Hasonult hasonmásokban, gróf királyi bárók! Holtod,holtomban! Holtodig a holtomiglan! Cérnával fűzött életszálak tűbe fűzött vonalaival! Eltakartan!,számozott vékony és vastag, fekete-fehér mintázatokban egyezkedik a jó és a rossz angyal! 2. -Harlemi … Olvass tovább

Július 1-3

1. Hatványozott érzékszervekben a láthatósági rendeletek! Multinacionális, multi kontinentális, mentálhigiéniás választott és kapott rab szabadságok! EMBEREK! Eredetben eretnekek! Féltetten, érzésekben, kalkuttai néptáncok a felszínes földi létezésekben! Látott láthatóságok! Látszólagos látszatok! Élő élettelen! ,élettel élt élten a létben lévő értelem az érzet! Kevert logaritmusok! Álruhás az EMBER!,koldus igazságban felkínált, élettelen élettel telített életek! Az igazság vándor … Olvass tovább

Június 28-30

1. Mítoszok földjén állnak a SZENTEK! Szíves örömest! Látottak!,látszottak! Látni vélt a magasztos tudatban az angyali rang! A rabszolga nemes alázata, azon,imitt-amott átigazolt lélekarc az újjlenyomatokkal kiírt szövettani mintázataiban! Hány év? Meghatározott idő! Meghatározhatatlan értelmi értelemben ama megtudottan tudott érzelmi értés! Adottan az értelem érzetében! Hiteles hangtalan hang! Hiteles érzésbeli tudtaban a rang! Értekben, értelmi … Olvass tovább

Június 23-27

1. Kommunális hadművészet ! Értetlen végső tanintézményi végzet! Feltétel a felmentésben! Felelet a válasz meg nem tudható jelentéseiben! Kérdés és kommunikáció! Válasz és intuitív ellenszegülésben mindenhol a monopóliumi híradó! Igazak hitében! Hazug másnaposság szenten szenvedő termeiben! Olvasottan olvasható! Féltett feltevésekben csupán nem létező értetlenség a mondva csinált szereteti termékekben! 2. Ritkán ritkuló! Fehér mintázatban lineáris … Olvass tovább

Június 21-23

1. Misztikus tantörvény! Emberi tanösvény! Elmenagyság számozott bábuival, játék a téren egy-egy rubikkockával! Annak és abban kirakható színmintáival! Igen-nem hasábok aláirt skáláin át még egy zongorai komponista aláfestő szólamaival! Dúdolva! Dúdolásra is adva! Kiadva! Adatott! Parancsnoki parancsok! Kincstári takarékjegy s a színpadon a bohóc, aki,ki az ördög!,s játszik a feltölthető arcok jelmezével! Benne! Felöltve! Máglyára … Olvass tovább

Június 17-20

1. Láz! Báj! Vágy! Miniszteri fényvesztés! Égkövek díszítéseiben a metszeti képből kiválasztott égkövek és ékkövek! Harsány a nép a maga nemében! Névtelenül, de nevek testesített változataiban alakulva alkot, majd alakul a szellem a magán szférák zárdájában! Igazak bölcsészeti listájában megtalálható minden egyén túlvilági lelke! A valós meglátás, mint egy hajlongó nádszál!,hite van megtámasztva, összefogva! Neve … Olvass tovább

Június 14. Hétfő-Június 17 csütörtök

1. -A lázálmok, ama valóságok szuszpenziós elemei! Részegesen részeges és részletes a részes rész részletei! A Doni kanyarban megsemmisült, ama megismételhetetlen, a vér lelke úszik még a ködben! Hidegen kapott zónaközi értékek! Értelmi megsemmisülés útján létezik a lélek! Eme láthatóság a földöntúli, jelölt ábránd, amely hajladozó fűszálon lógó esőcseppben tükrözi vissza a viasszal be és … Olvass tovább

Június 10-13

1. Azon adott! Azon tudott! Adottan adható, tartó lét ioncserélt váltószólamú kompozíció! Zenei stílustalan arzenál! Kottázó! Létben, liliomot hajlítva, egy-egy szedegető pásztor a virágosrét léti arborétumában! Nyiladozó szirmok! Bimbókból kihajtott, gyökérzeti, földbe markolt karcolatok! Vésett, jelképes jelölések! Elektromágneses, középen ionizáltan ion vesztésre ítélt egyedek! Egyedi fegyencek! Rabok,és a rabságában szellemében szabadon szabadok! Maga! Ön! Te! … Olvass tovább

Június 6-9

1. Neve nincs! Nevén nevezett senki! A név másolt túlvilági lelke, az azon érzett lélek jelenlétében a lét e világi lelke! Kifinomult! Intelligens őrjáratok! Ökoszisztémát felidézni vágyó, ártó, akarnoki, látszati mintázatok! Finoman gúnyos, a gúny árnyjátékainak festészeti kincse! Mi volt,midőn lesz, a jelenlét átmeneti életszituacióit ki és átmérve! Okultan tudatos az okkultizmus ünnepi rejtélye, midőn, … Olvass tovább

Június 4-6

1. – Az igazság ösvényein, ama,azon léti, takartan fedett álmok! Lelkek jelenlétének válogatása közben az ércelődő, mágust idéző harci képző! Kiképző! Itt-ott, vártan várt, szimbólikus, rutintalan és rutinos táncdal fesztiválja! Mindenhol és egyszerre bárhol a mérhetetlen életviteli trendek oltárán! Feláldozva! Adottan szóló, illedelmes jótét lélek a lelkesedő köznépi ércelődő tömegben! Mögöttes tartalmi lét felejtéseinek jelentéseit … Olvass tovább

Május 30-Június 2

1. -Mesteri színpompa! Szolmizációs labirintusi torna! Folyamatban élő támadott lélek, a mentsd meg magad elv,kísértő lény értelmében! Fizetett! Űrszonda kapszulákba csempészett! Másodfokú, másodlagos egyenletek képleteiben, megoldókulcsot kínál a képes történelem a mesék jövőiben! Feltetten támadó! Féltetten számkivetett sorsba találmányok nagy irodalmi, klasszikus műveiben! Eskütételek! Leporolt leplek, s a számkivetett sors sorstalanságában a jelen-jövő létek! 2. … Olvass tovább

Május 27-30

1. Tört égen töretlen csillagok! Egy ragyog mindenkinek, s egy aki mindenkiért ragyog! Egynek egy a pokolból alászállt lélek másolata, s aki a tüzes holdfény árnyékával a napot eltakarva tűzet gyújt a sötét oldalt át és megvilágítva! Egynek egy a gazdája! Egytől egyet vesz el a homály a világosság árnyaként, egy angyal ördögi ábrázatába bújva! … Olvass tovább

Május 24-26

1. Anyaszült meztelen érzékiség! Font fonatokban kitárulkozó, folyamatos távközi léti, hirdetett igék! Általában, átalányban, átlagon felüli lét magasztos homályban szűrt világában! Átszellemült testi lét! Átigazolt tudatban a tudatlan hírnév! Hírek szerelmesei! Az értelem sík övezetében, a járatlan utakon egyben egy, ami a pár oltalmát adó, hírvivő szónoklatainak egységes egyenletének képlete! Oldhatatlan oldott fonat! Oltalmat adó, … Olvass tovább

Május 19-23

1. Váltott szólamú hangtörvények! Értelmet kínálva lebegő létek! Itt-ott, mindenhol és sehol is, minden mindenben a semmi a semmiben elv, keveredett megértéseinek a törvényeiben! Látottan láthatatlan, érezhető! Érdekeltségi kikerülő, elveszetten léti tündöklő!,egy képviselő! Szólamok hangtalan sávjain, lelkesítő művészeti egyetem, ahol a színművek szinkronizált hangjain keresztül érzékeltetik a megtörhetetlen történelmi történeteket! Azok mozaikokra felbontott jeleneteit! Merészségekben … Olvass tovább

Május 16-19

1. Azon honatyák tisztelete! A tisztelet bérbe kért tervében egy védelmet kínáló réteg elvi moraja! Mindez a regeneratív szemléletet adva, áldó öröklést formálva! Hideg! Íz végű kapszulák általi idegvégű érzet! Által áldott jólét, jól formált, átalakulóban kimért! Érzet alapú értelmi tánciskolák tanodája! Ott a felszolgált jogalany tényként elfogadtatott ténylegesített formája! 2. -Azon igazság oltári elve! … Olvass tovább

Május 13-16

1. -Szervesen! A lét tartalmi eposza! A láthatatlan poltergeist jelenség a takartan mozdítható, mozdulatlan indulati érzések morajaiban! Hirdet a nép imát és végzetet! Hirdet a lét hazugságaiban igaz téziseket! Hirdet,hazug szóval igazságban tudatott tartalmat, és hirdetnek igaznak ható hazug igazságokat! Hevesen,hermetikusan zárolt és bezárható versenyes, versenyzős, stratégiai harcokat! Gyúlékony! Gyújtható! Gyakorlatias, büntető bírók! Szegények, gazdagok,híresek … Olvass tovább