December 1-7.

1. -A fény akácos útján jártam Színes ékkő díszlettani táncait doboltam! A vágott tandem ugrás értékével karikáztam! Határozott értéket őrző kelengye! Humánus! Vélt tiszteleti meghajlások közt anonim bábok! Valósági gyilkosságok valós, láthatatlan, ál, stimulált meghajlások! Bírsági fejfedő, élénken díszítő ! Alkalmatlan, hirdetett értelmet kisértő lélekmentő számtevő, eredetben tovatűnő eredeti eredetek,filmes égkövei a léti rendszer szerkezetében! … Olvass tovább

November 13-16.

1. -Az igazságokat értékelhető zarándoki látszatok! Valóságot keresztezhető, epilógusi alázatok! Határt szabható, meghatározott értelmi érzések! Adottan,szakosztályba sorolható, manipulatív vétkek! Adományok félretett értelmeinek értékei! Vak vezet világtalant, látszatok mesét adó tettei! Szerkesztett és vizuálisan átfogó vétkek alázatai! Hamisítatlan tiszteleti rendek,trendekbe írt szereposztási jelenetei! Ármány és valóság! Tizedes renddel elválasztott, szeretet és utálat a langlétrán! Adott és … Olvass tovább

November 9-13.

1. MŰVHÁZ (szendvics készítés) -Adományba felszínen a tettek metafizikai valósága! Határozva lát a tudat a mezítelen testek lelki világába! Változó korok valóságos hadteste! Értékben éreztetve, bolond a korok festészetét imitáló életi lét a ténylegesített létekben! Hitet adó! Hitet váró! Hitek értékrendjét rendszerezve látó! Határozott a végletek királynője a lélek szívében! Értelmet kér az ész a … Olvass tovább

November 6-9.

1. -Valóságban határozat! Adva tartott vizuális mozzanat! Anonim lelki zarándoklatban, nézetekbe kódolt értelmi szabadságban ható bódulat! Adott hiszek egy érzésvilág mozaikos tisztelete! Törvényt határozó léti értékek, valóságban ható értéke! Mutatható és mutatott a tiszteletek varázslatot adó átka, érzelmi törésekben hat a másvilág kódolt, e világi násza! 2. -Valóságnak szolga vére! Kapott űrprogram a földi mítoszok … Olvass tovább

November3-6.

1. -Tudatot érzékelő értelmi kísértő! A világ báljában színházi szakértő! Adottan,s kapottan! Mutatható színészi vázlatokban! Értékelve, félve és értve! Mondott szív érzelmi kitüntetések választható trendjeiben élve! Ígérten! Tiszteletben! Festett műremek kultúr környezeti képében! Hitetve s hittel vezetve! Tudottan s tudatot tisztelve! Érzelmekben az értéket közvetítve, valós és valótlan tudati tartalmak féltett tételeiben értékelve! 2. -A … Olvass tovább

Október 30-November 2.

1. -Szivet adó, szívet kérő! Szívbe markoló, szívben érző! Szívet kínáló, szívet féltő! Szívben tartó, szívben elvesztő! Szív szívet kímélő, létező, értelmi útvesztő! Szív lelkében figyelő! A szív testében tévesztő! A szív tudatában, tudatlanul gyémánt a félelmi kísértő! Határozott értékben! Vélt szimbólumok, mesteri test kiképzést adó tetteiben! Híresen intézett! Hirdetve értékelt! Határozva tudatban módosított szimbólumok … Olvass tovább

Október 27-30.

1. -A világ látszati parádéja! Szerető szívek szívet markoló, adományozott érzelmi világa! Igézve szép! Ítélve kiélt Valóságban emberi az értelmi kép! Határozott háború! Polgári talentumok, osztott lapok játékot adó tudati variációk! A lét ismert tanmenete! Értelmet kínáló érzelmi szintek valóságos meséje! Adományban adott a szép szépségének megtisztelt érzelmi világa, s kapottan adható és kapható a … Olvass tovább

Október 23-26.

1. -A valóság adománya! Öntudott öntudat alteregós mássága! A hirdetett lét homályos vakságának anonim tudati világa! Határozott művészeti talentumok! Tudományos másvilág! Határozott valóság! Tartott fegyelmi cinizmusban adakozó formatív alázati meghajlás! Mutatott hitelvek! Értékelt képzetet adó figyelmek! A díszített közéletben elhantolt érzelmek hitelesített tudománya,most a tudat tudatos tudásának világa! 2. -A másvilág tudománya! Határozott érzelmi morál … Olvass tovább

Október 19-23.

1. -A valóságos tudat lírikus képei! Átszellemült léti életek homályos tükrei! Epizódok felcserélve! Hipnotikus létrend világi, szervezett tételi rendje! A ma,tegnap tükröződőtt végtelenje! A morális tudat értelmi érzetét idézve! A világ kincses tartalmi adománya! Hit hitében elvesző lélek kultúr tudománya! A végtelen szívében elvesző értelem! A most mutatott jelenben,tudományt képző jövő idejében a végtelen! Hirdetve,a … Olvass tovább

Október 16-19

1. -Méltósági arzenál! Hitet pártoló, aktív általány! Valósági eszmecsere mutatható léti elve! Felbecsülhetetlen emberi tiszteletek honorált mértéke! Érték adó nemzeti elvek! Értelmi képviseletben elvesző elvek! Megteremtett politika! Aktív, harcoló, adományt tisztelő taktika! Felszínen utaztatható jogosult jogalkotás s mámoros fesztivál alapján adható értelmi tudatosság! Valóságok eltakart, leplezett igazsága, s az igazságok valós, hazug színházi tartalma! A … Olvass tovább

Október 12-16.

1. – A valóság arzenálja! Álló cinizmus tartalmi világa! Látszati fesztivál! Értelmi képzésben értéket teremtő, epilógusnak írt tartalmi ideál! Oktatott valóság! Aranyló lepellel takart hamis másság! A való variált látványi tervezete, a mese mesterkéltségét adó lét utángyártott tétele! Hitet hitelesitve, a hit értelmét őrző értékek igazságát féltve és félve! 2. KIÁLLÍTÁS -Határozott színes sprekrum! Okirat … Olvass tovább

Október 9-12

1. -Kutakodó világi látszatok! A világ koldusbottal integet, vigyázó szózatokban érzelmi válságot! Oltott magzatok! Oldatot kínáló, értelmi, okult tartamok! Vizuális létrend homályos világi bálja! Mutatványba, tartalmat kínáló érzelmek adománya! Világi lét, világi ítélet! Vígan vad érzelmekben tompul el a néprend! Létek lelkei! Lelkek létei! Létesített lélekrend a lét értelmét kínáló érték értékei! 2. -Hipnotikus másság! … Olvass tovább

Október 5-9.

1. -A zongorázó hadtestek illuminált násza! Földi lakosztályok kortalan világi bálja! Hozott és vitt értelmi díszszlengbe csomagolt, árut kínáló lélek! Féltett féltésebe tekert érzelmi színterek! Evolúciós nagyságrendek! Holtod-holtom, tartalmi díszszlengben elmereng! Mereng a lélek öntipró násza! Mutatott és mutathatatlan királyi nagyságok átka! Által, benne és véle! Intelmi érzelmek felkinált lelkeit nézve! Hevesen szép, szelíd létezések, … Olvass tovább

Október 2-5.

1. -Művészi létezésben értelmi képzések! Értékelt létezésben értő, vak,valós végzet! Homályos végzeti elvek a ma tudottan tudatos tételek! Érdek képviselt érzésekben nem adományozott léti elvek! A hitek monopól tételei A végzetek elismert érvei! A tudományok egyenrangú társadalma! Az akut tartalmi hitek polarizált változata! 2. – A vitatott szív érzelmi színterek! A mutatva értékelt vizuális képzetek! … Olvass tovább

Szeptember 28-Október 2.

1. KULTÚRHÁZ -Az éljenzések szolga vére! Hírt adó művelet a valóság bére! Értékben eltett! Értelemben elvett! Értékben ért, lát, végzetet él az eredet! Ítélő lírikusok! Amorf bábu kongresszusok! Vigyázó rendelet vitatott értelme! Vidéki sanzont éneklő kalandorok értékelt érzelme! Hirtelen ítélet! Hitekben csendélet! Vitéz kalauz a mesékben szép ígéret! Elveszve, eltéve, elesett rész az érzelem igazi … Olvass tovább

Szeptember 26-28

1. -Színes szívek vizuális világa! Nászi táncok morajló magánya! Hozott értelmi létezések, értékben eltompult érzelmi tények! Idejétmúlt léti elv! Idejében feltárt életi rend! Intézett végletben intézhető magán politika öntudatlan harca! Vége-hossz cselszövések,emigráns, Intézett tényben eltett érvek! Oldott oldatokban jövőt mesélő történelmi tények! 2. TÁNCPRÓBA -A nagysági bálok variált valósága! Okult történelmi ciklusok morajló világa! Halmozott … Olvass tovább

Szeptember 21-25.

1. -Az általános szívélyesség foglyai! Vámolt lelki tipródások valós nászai! Határozott tudatok, alteregós másolatok! Őrt kínáló logaritmusi variációs támpontok! Adott szívek! Értelmi nézetek! Érzéki tévhitek! Magán harcos jelkemek! Kudarcot valló politika játéka, s értelmet kínáló értelmek pokla! Szervezett létek szervezetlen ténye, s vétó jogban elválasztott létek életi térképe! 2. -A finom gesztusok hazája! Általános életi … Olvass tovább

Szeptember 18-21.

1. -Álcázott igazságok valós nászai! Adományba osztott létek, értéket kínáló, vámolt érzelmei! Hirdetett értelmek! Evolúciós végzetek! Intelmi politika! Idézett, életi mustra! Határtalan létezések, jobbágy nászba átvezetett polgári szerepeltetett érdek rendeletek! Világot járó hadseregek, kontraszt lényegekben kitűnő, lélek-szív jelenlétek! Igézve! Idézve! Jót a rosszban kereső ellentétek rétegelt földi léte! 2. -Szívélyes jóság a ma született földi … Olvass tovább

Szeptember 14-18.

1. -Az értelmi díszköppeny valósága! Érték tendenciát mutató számláló bizottság léti világa! Határt szabó értelmi szemle! Határt szabó, lírikus taneseti mese! Mondott szózatok világi szervezetében, oltalmi biztosokat adó, rakoncátlan tisztségek feljegyzett hitében! Érzelmet kiváltva! Érzéket alázva Léti fegyelmek, felmagasztalt értelmek, s a más mássági harcokban tűnik el a végzeti rendelet! 2. -Koldusban nemes! Szegényben ezredes! … Olvass tovább

Szeptember 11-14.

1. -Koldusan szép! Ne bánts világ egyveleg! Határt szabva, értelmi képzetben a vándor léti elemek! Hipnotikus tévrend! Értékben vélt értékek! Tudott világ labirintusi sorsa! Tudatot szimbolizáló háborúk misztikus, evolúciós valósága! Az értelem, valót kívánó véletlen! Az érzelem, igazságot óhajtó kérelem! A ne bánts világ honorált piaci szemlélete!,érték értéket értékben követett értelmi értelmek válogatott értéke! 2. … Olvass tovább