Május 5-9

Összes megtekintés: 4 

Összes megtekintés: 4  1. Számolt tézisek! Számoltan, felszínen tálalt modellező képletek! Híres építészeti stílusok a levetített festészeti irányzatokban az értelmi és érzelmi érzeteket tudásában! Az arcokon! A látott légyott találkozásokban az utakon! Az utak porában a mártírok elhamvasztott szellemi létében kíséri a vak a nem érzett indulatot az EMBEREK lelkének tükrében! Megtörve! Emigráns idézetek szerinti életek … Olvass tovább

Május 2-5

Összes megtekintés: 4 

Összes megtekintés: 4  1. Vándor létek! Random történések! Ne szólj ének a létben, a lét élete az élt történések történeteinek az életében az élet jelenléte! Szólj, a mindenség hatalmában, a szám misztikai létforma azonosulásainak szinonim mesterkurzusban látható látottak látnivalóiban! Hajótörött szultán! Hajót építő szulejmán!,ki a léti megmérettetésben rabságot fogad a Szentlélek nevében! Hiti tanodák! Mitológiai mesék … Olvass tovább

Április 29 – Május 2.

Összes megtekintés: 4 

Összes megtekintés: 4  1. -Kulisszáris! Egyedi! Égbe kiáltó, világot megváltó tévhitek! Fertőzött jobbágy! Leplek alatti lelkes ébredések! Kuruzsló népi egyletek, s random történések valóságait hihetetlenül mérlegre akasztva csak a bizalmatlanság az emberek óhajának az akarata! Tényfeltáró útikalauzok! Változást idézve a szavak hangjával érintenek a lelki létek, a láthatatlan paraván mögött álló őr alázatával! Hirtelen megtört csendélet! … Olvass tovább

Április 26-28

Összes megtekintés: 8 

Összes megtekintés: 8  1. Víg koldusok! Szolga lelkek lelkei! Árgus szemű, lelketlen érzésbálok,rugózott képviselő jelöltjei! Hozományuk az elektronikus zárt magány, a fertő, jobbágy alázatában a díszpolgári reverendát viselő köznép! ŐK, akik még a talány titkát képviselve félik az igazság méltó eljövetelének idejét! Kérve kérő alezred! Akadozott szólamokban titkokat énekelve mesélnek! Szítanak! Színt színre téve keresik az … Olvass tovább

Április 22-25

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  1. -Lebben az éj mitikus királya! Szárnyat feszítve áll az angyal, a torzszülöttek hazájában! Hitet hirdetve, keresnek a szegények! ŐK, akik gazdagon, elhíresült mágusok közt éneklik a szonetteket! A bábú hadsereg!,a koldus, nemes félszeg szegény ezred! Vezetékekkel telt, hálózatok csapdájában a kiutakat nézve keresnek helyet! Totembábuk adott mintái! Azok a közönség, közösséget megformázó … Olvass tovább

Április 18-24

Összes megtekintés: 8 

Összes megtekintés: 8  1. -Felfedezések! Világot látó vaksági tézisek! Homály!? Magány!!? Talány!? Távolodó, lírikus, képlékeny délibáb az oltalmi várak, portfóliós téglákba rejtett homály! Párt alkotott! Pártot alkotva jár a NEMZETI GRÓFSÁG, az URAK szolgálata, az URAK akrobatikus művészi tánca, csak,mint mesejelenet, az oltott korszakok hitvallásaiban! Urak védelmező, védő szentjei! Urak máglyarakó boszorkányok alanyai! Pokol tűzében az … Olvass tovább

Április 14-18

Összes megtekintés: 8 

Összes megtekintés: 8  1. -Világot néző! Szótlan! Akut termékeny felszín! Természet ellen védekező, tégelyes, flakonba úsztatott szellem! Vizuált döbbenet! Dugványozva! A FÖLD alá rejtett kód alkotta termesz!,de mind a kitenyésztett fajok tenyészeteiben! Szívélyes! Szekciós! Valóságban valós! Ketrecben elzárt, a majmok bolygóján egy börtönlázadás! Elátkozott áldozatoknak átadva, mind a természet otthonában! 2. Híres! Nemes! Szegény! Koldusok és … Olvass tovább

Április 12-14.

Összes megtekintés: 26 

Összes megtekintés: 26  1. -Látnoki tár! Látható bál! Fél-fél életek, felszentelt lélekjelenlétek! Félkész áruda! Félkész, szinonim tanoda! Más-más megnevezésben feltárt értelmek háza, a világ otthonában! Kúria! Elegáns udvari otthonok, hol,ahol múlt századokat idéző alkalmak az adott szempontok! Zarándokoknak tisztelt érzetet adó bánatok! Meserészek! Mesés, menekítő mesterségek! Címereket adó jelvények, melyek,szögekkel ütik fel a jellemet jelölő lelkeket! … Olvass tovább

Április 8-11.

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  1. Alarm! Teli nádas! Dereglye! Vadászatban indult halászat! Halászháló! Partra vetett! Az édesvíz mély csatornáiból tonna szám, mázsázó, mérő, analizált gyűjtő, országos képviselő jelöltek! Fejetlen ezred! Fej nélküli tömeg! Látóhatár megítélésében nem látható, ködben elveszett vesztesek! Homály! Árnyék! Fényben sötét fényesség! A fény pirkadó, napnyugtás napkeltében, s lám nyitott sötétség fényessége! Zárt tér! … Olvass tovább

Április 5-7

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  1. Száguld! Szól! Hangos hangtalanságban üvölt a mágikus érzelmi dal! A világ násztánca! Az üdvözült lelkek, e világban szinkronizált másléti vágya! Meleg tapintat! Lélegző színpad! Létező létezés, mint létezhetetlenülvártan elszórt, magvető földje a légi síkság övezeteiben! Fenen fenn! Magassági lázálmok! Valósan! Hajnalt ígérve, szótlan, szótlanul szólal! Vakság a hév világi térképet látva, nézve! … Olvass tovább

Március 29 – április 4.

Összes megtekintés: 6 

Összes megtekintés: 6  1. Szabad lélegzet! Szabad szabadság! Szabad szalontánc, a századvégi indulós fesztiválok körbálján! Értékben, kérdésnek kioktatott tanonci feleletek! A világ a lét erejével fertőzött! Ő maga a látszatot keltő délibáb! Ige,mint a teremtés kapaszkodó lián, kúszó hintaágya! Szálaként,szálakban, függő, lógó, átkelést segítő, megfogható egyenes, az ÉLET színpadán, a tónusok táncában! Variált! Változatos! Szelektív válogatásokban! … Olvass tovább

Március 29-31

Összes megtekintés: 10 

Összes megtekintés: 10  1. Azon csengő szólamok! Azon zengő dallamok! Azon tűnődő, tűnő remények! Azon csendülve, szótlanul szólalnak meg a lelkek! Létek! Itt-ott! Közel-távol! Naptilalom! Tiltott fény és vágy, érzékeny vad hajlongó szél, a széllel szemben! Idézetek dicsfényben! Dicshimnuszi ének a dicsőítésre váró mesék meséiben! 2. -Bárhol! Bármikor! Bárki bárkiért! Bármit bármiért! Kiért is hódít a … Olvass tovább

Március 25-28

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  1. Labirintusi kalendárium! Űrbéli! Kutató! Fortuna szekerét hajtó, mágikus tanodai hallgató! Koldus visz SZENT KERESZTET! Gazdag visz leporolható leplet! Tévedések misztikus rendszerében a kereszteket a feladatott szentségek köreiben avatják fel tisztességben! 2. Kimagasló szentségek bárói! Átutaztatott élet, kezdő, haladó szintjén a gyakornoki állásokban lézengő lelkek! Számadásban harcolva! Kért! Utasítva elnyomott! Feltárva kigúnyolt! Leplezetlenül … Olvass tovább

Március 22-24

Összes megtekintés: 12 

Összes megtekintés: 12  1. Filigrán, szinkópás diszegylet! Kövekkel díszítve akár egy Fekete Gyémánt, apró darabokból összerakott ékköve! Szurokkal leöntött, variált és variálható alap kövek! Titokzatos misztikum valós világa az állhatatos bálok utáni nászéjszaka varázsa! Finom gúnyok e világ látszati szereposztások szereteteit felmeritve, ki is merül a tudati érzés tudott ismereti szeretete! Tapintatlan tényfeltárás! Tapintatlan, átigazolt szereteti … Olvass tovább

Március 17-21

Összes megtekintés: 32 

Összes megtekintés: 32  1. Hercegi királyok! Öntudatlan mazsorett bábuk! Bábok! Mesterkéltség mesterien hívatott elvi törvényeiben, az íratlan szabályok rendeleteivel, írtva irtják a NEMZETET! Éltető szándékok! Életképes képesség! Epigrammás irodalmi cikkek, és törvényként, be és megmutatkozva él a nép nemzete! Epigrammás epika! Csattanós, melódikus komikum! Komédiás előadásban, esti filmmúzeum! Nevető bohócok! Fél szem könnyben áztatva, s az … Olvass tovább

Március 15-17

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  1. A képzelet varázsa! A szív általi választás, fiziológiai válasza!,a választások választásaiban! Megkövesedett, tört gyémánttal kirakott utak útvesztői! Síron túli hadak seregei! Láttamozva nézik a lírikus, élt élet tételeiben kereső-kutató lelkeket! Diktatórikus varázslást eltompitva a nép szavának igazsága, a nép saját maga választása! Vakon hirdetett igével, vak vezet világtalant a világ látszati báljába … Olvass tovább

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  1. Feltevések! Feltett szándékú felkelések! Igaz,de tébolyult NEMZET! Fiktiv, érelmeszesedést kínáló, laktató végzet! Szivnak és marnak! Vérrögöket tartalmazó oldattal táplálkoznak! Kifestett és meg is festett,leigazolt lelki egylet! Egy díszpolgári vacsora! A nemlegesitett nemek közti, átutazó lelkek harcaiban! Háromnak egy jár! Egynek kétoldali érzésben, gondolkodtatónak hat a jelen! Szívek és lelkek! Cenzúrázva, de tudatosan … Olvass tovább

Március 7-9

Összes megtekintés: 16 

Összes megtekintés: 16  1. Mikro-makro! Elegáns művészeti stúdió! Hirtelen jön! Hirtelen megy! Hirtelen hirtelenségben lehelli a bölcsességek bölcseleteiben a tényeket! A lélek megváltásának Hermészi útja! Felemelkedés! Felülemelkedés! A végzet hatalmában a végzet hatalmával, a végzet hatalmán! Tisztább látás! Tisztábban, tisztán hallás, a homály el és feloszlatása a FÖLD kaptárában! 2. -Felszini tükörképek! Rothadt hús! Erek elmeszesedését … Olvass tovább

Összes megtekintés: 20 

Összes megtekintés: 20  1. -Egyben hat! Elszámolt, átszámolt, végig és ki is számolt megszámlálhatatlan részes hányadosok! Keverten! Átigazolva! Össze és ki is vonva, ki húzott egyenes ívben be és ki is állított báb a bábok háborújában! Űrközpontos manipulációk! Tudati rangok! Tudományos, manipulált,féltett rangban féltő angyalok! Átváltoztatott felöltök felöltött jelmezeiben! Lélekbe szállt maga a lélek a lelki … Olvass tovább

Február 28 – Március 3.

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  1. -Valós példányszámban, valósan felfedezett, valós önigazoltságot meghazudtoló nemzeti tévhitek! Tudatlan nagyságoknak elrendeltetett léti elmélet, s karon fogott, feltételekhez kötve elrendeltetett létek! Hologrammos pentagram! Szögek szögleteinek szögeiben! Láttatva, meg és átírva, képi térhatásokba kivetítve, mutatva! Tudottan tudott, tudható szerkezeti elem! Léti síkság! Felszínes rónaság! Tájképek vízszintes síkságaiban visszatükrözödő érzékeny léti ország! Egy délibáb! … Olvass tovább