Az élet melyet nem értesz

Az élet melyet nem értesz Gyönyörű hajnal virrad,csendben egymást követve kihunynak a csillagok,és az ébredő szürkeségben egyszer csak aranyló vörösses derengéssel ébred a nap,nem csak fény árasztva a világra hanem éltető reményt.Egyetlen pillanatig csend támad és elmosódik a határ a földi lét és az ég mennyországa közt. Egy napon igy szólt Gábriel arkangyal Istenhez. Uram … Olvass tovább

Álom vagy valóság

Álom vagy valóság Nem láthatsz engem mert csak egy halvány kihunyó fény vagyok a távozó sötétben,kit a hajnal tesz láthatatlanná bár nem a sötétség éltet. Keresed kezem a napsütésben de én az árny rabja vagyok, úgy halok meg hogy talán nem is éltem,ha már ember nem talán boldog mosolyú angyalok ölelnek át engem. Volt részem … Olvass tovább

Szenvedélyek tánca

Szenvedélyek tánca Álmot láttam gyönyörű szépet, holdfény szeretkezett csillagok fényével. Érzéki szenvedélyük ezüstös csillogás,mely esőcseppként hullik a földre, parázsló harmatcseppek virágok felszinén,ezüstös pír hajnal fedetlen keblén. Hulló csillag zuhan át végtelennek tűnő éjszakán,izzó kőbe dermedt könnycseppként teérted bűnösnek tűnő vágyakozás.talán mindörökre álom marad és kinzó vágyakozás,hogy szerelem lobban benned Te a szépség én a csúf … Olvass tovább

Szerelmes búcsú

Szerelmes búcsú Lenni csillag az éjben a kedvedért,s ragyogni sárgán-kéken csillogó mosolyodért.Halvánnyá válok ha jő a hajnal,de szivedbe zárva veled maradok mig nem szólit a holnap.Szemem szemedbe mélyed,mint vízbe dobott kő mely a mélybe süllyed,hullámot vet mi a partig fut,s tekintetem néma virágszirma szivedre hull. Álom leszek kedvedért az éjben,vagy hűsitő harmatcsepp a nyári sötétségben,táncoló … Olvass tovább

Hol vagy szerelem…..

Hol vagy szerelem… Még csókolnám ajkaid vérvörös vonalát,de már múlt ködébe veszett emlék vagy csupán.Érinteném bársonyos bőröd puhaságát,de már csak kihült hideg párna viszonozza ujjaim sóvárgó mozdulatát.Álmodom hogy hallom hangod dallamát de érintésed ébreszt,hogy nincs már nekem semmim bár nekem legnagyobb kincs voltál. Királyból lesz koldus ki nem figyel s botor módon herdálja vagyonát,a korona … Olvass tovább

Az álom végetér

Az álom végetér Ma még láthatom arcodat mely oly boldoggá tesz,de a holnap már a múltba rejt,s elfelejted nevem és azt hogy ki voltam neked.Nem más vet el tőlem csak az idő,melyet hiába kérlelek,nem lassit és nem áll meg nekem,és nem hatja meg könyörgésem hangja sem. Álmodom még hogy visszatérsz,csak súgd halkan hogy egy kicsit … Olvass tovább

Sorsok és álmok

Sorsok és álmok Életünk léptei úgy követik egymást a cél felé,mint napokat az éj.Az éj sötétjét fűszerezi megannyi szitáló csillagfény,és teszi teljessé az ezüst arcú huncutul mosolygó holdfény.Bármily szomorú is az ember,és nyomasztja ezernyi gond,a csillagok közé bámulva,azok sejtelmesen hunyorgó fénye lecsukódó szemeire álmot hoz.Az álom csodálatos ajándék, kristály tisztán mutatja meg,még magunk elött is … Olvass tovább

Szerelmes mosoly

Szerelmes mosoly Csak egy apró mosolyt mutass,mert megszépit téged és körülötted a világot,egy apró mosoly csupán mely napfényként ragyog a konok homályon.Aprócska gyertyaláng mely meghitt baráttá teszi a sötétet, önzetlenül átkarol pedig nem kérted.Néha a legkisebb tett a legnagyobb, mikor megérted egy mosollyal reményt adsz és biztatsz, ne add fel csak harcolj. A legőszintébb mosolyaz,mely … Olvass tovább

Tükörkép

Hol volt hol nem volt,olyan régen hogy talán már nem is emlékszik rá senki,amikor még világ volt a világ és célja volt az életnek,és nem csak úgy léteztek benne az emberek mint manapság.Késő őszre járt az idő de igazi indián nyár volt,kellemes meleg és a fákon ezernyi szinben pompáztak és táncoltak az enyhe szélben a … Olvass tovább

Álomban ébredő

Álomban ébredő Ezer arcom van mit megmutathatok,a világ nevelt igy hát bármerre megyek benne otthon vagyok.Az éjszaka csendjében csillagok fényét kutatom,ha mind lélekből született,akkor ők igazán boldog égi vándorok.Barátként kisér és vigasztal mind magányos utamon,hol álmot hol reményt suttognak sötétből szőtt hajnalon. A világot megváltoztatni nem tudom,de tudok mutatni csillagot melynek fénye varázslatként ragyog.Aprócska ajándék … Olvass tovább

A döntés mely lángba boritotta a világot.

Sötét öltönyös politikusok gyülekeznek,újabb ENSZ közgyűlés veszi kezdetét,bár béke van most,csak a közel-kelet forrong területi viták miatt.Ideges politikusok beszélgetnek kiscsoportokban,érzik ez a közgyűlés most mélyre ható változásokat hoz az emberiségre.2012-t irunk az ellemzők egyértelműen figyelmeztették a világ politikusait,gazdasági világválság van kialakulóban,és ez napi szinten csak egyre mélyül,itt már nem elég területi szinten összefogni,csakis globális világ … Olvass tovább

Palackba zárt üzenet 3.levél

Palackba zárt üzenet 3.levél Ismét csend borult a világra,a csillagok hunyorgó fénye álomport szór és sok ember békésen bolyong az álomvilágban.Engem mint oly sokszor messze elkerül az álom,ilyenkor szeretek leginkább hajózni a tenger éjkék indigó vizén,ahol milliónyi csillag táncol annak sötét felszinén.Ilyenkor nyugodt kihalt a világ és nem érzem hogy idegen gyanánt tekint reám,nem a … Olvass tovább

Magányos vándor

Magányos vándor Nem tudom mi volt előbb éj vagy az álom,vagy csak annyira zord a valóság,hogy tanácsként suttogja,hamár nem éled az életed legalább álmodd.Álmommá lettél az álomban,egy csodálatos kép,hófehér angyal az éj sötéten csillogó de mégis hivogató tekintetén. Vágyom rá hogy a nappalban is mellettem legyél,s ne csak mesélj nekem a szerelemről,hanem én lehessek benne … Olvass tovább

Könnyből kőcsepp

Könnyből kőcsepp Hol van kiért csillagot hullat az ég,és hol van ki rátalál majd égből földre hullott égszerként.Angyalok könnye ez kőcseppbe dermedve,megváltás gyanánt hullott,az elveszettként bolyongó,hitét és lelkét vesztett embernek. Viseld büszkén és mégis alázattal e becses ereklyét,engedd had vezessen most elméd boritó gőgnek mindent elfedő ködén. Magad hiszed csak elvakult ostoba bolondként,hogy különb vagy … Olvass tovább

Az utolsó búcsú

Az utolsó búcsú Fájdalmasan szép az ősz nekem ahogy lágyan,kedvesen ringatja haldokló lelkemet.Sorsom delét elhagytam rég,mi hátra van, hosszú könyörtelen telet igér.Lesznek benne még szép pillanatok ,ezt remélem és jól tudom,fehérré válik lassan a világ s benne ki bűnös rejteket már nem talál,könyörögve kér minden tettéért megbocsájtást. Nem haragszom már senkire semmiért,a világ lelkembe nézve … Olvass tovább

Árnyjáték

Árnyjáték Nem fényben élek,árnyék lett otthonom,hogy szivemből mennyit láthatsz én döntök,mikor közel engedlek majd láthatod.Ezernyi ránc és seb mit rajta viselek,túl sok háborút vivtam már,többet nem veszithetek.Nem félek a fénytől,csak már nekem reményt nem hordoz,az igazi fény bennem él,s érzem lelkemben lobog. Hófehér láng,rettegve hátrál tőle a sötét,bensőmben hordozom pedig sosem láttam még varázslatos fényét.Mások … Olvass tovább

Végső bölcsőm

Végső bölcsőm Hazám csak egy van és nem változik sem igéretért sem vagyonért, otthonom lehet több hol várnak és az éjszakát békében töltöm, de szülőföldem csak egyetlen hol születtem és nyugodni vágyom. Hitem és szivem mely itt dobban először nem eladó,térképek határait hatalmasok eltörölhetik,de nekem országom határai szent, hiába tombol felettem ezernyi kin. Túl modern … Olvass tovább

Örök szerelem

Örök szerelem Szerelmem oly végtelen mint a kéklő óceán,melyen a végig sikló napfény úgy csillog mint szenvedélyes csók,éj s nappal szenvedélyes hajnalán,nincs az a vihar melytől kihunyna vagy elvehetné tőlem.Vagyok egyetlen sóhaj talán nem egyéb, születek szivedben és meghalok boldogan vöröslő ajkadnak bársonyos mezején. Nem számit hogy mily rövid az élet és mily pokoli nehéz, … Olvass tovább