Az álom végetér

Összes megtekintés: 24 

Összes megtekintés: 24  Az álom végetér Ma még láthatom arcodat mely oly boldoggá tesz,de a holnap már a múltba rejt,s elfelejted nevem és azt hogy ki voltam neked.Nem más vet el tőlem csak az idő,melyet hiába kérlelek,nem lassit és nem áll meg nekem,és nem hatja meg könyörgésem hangja sem. Álmodom még hogy visszatérsz,csak súgd halkan hogy … Olvass tovább

Sorsok és álmok

Összes megtekintés: 82 

Összes megtekintés: 82  Sorsok és álmok Életünk léptei úgy követik egymást a cél felé,mint napokat az éj.Az éj sötétjét fűszerezi megannyi szitáló csillagfény,és teszi teljessé az ezüst arcú huncutul mosolygó holdfény.Bármily szomorú is az ember,és nyomasztja ezernyi gond,a csillagok közé bámulva,azok sejtelmesen hunyorgó fénye lecsukódó szemeire álmot hoz.Az álom csodálatos ajándék, kristály tisztán mutatja meg,még magunk … Olvass tovább

Szerelmes mosoly

Összes megtekintés: 120 

Összes megtekintés: 120  Szerelmes mosoly Csak egy apró mosolyt mutass,mert megszépit téged és körülötted a világot,egy apró mosoly csupán mely napfényként ragyog a konok homályon.Aprócska gyertyaláng mely meghitt baráttá teszi a sötétet, önzetlenül átkarol pedig nem kérted.Néha a legkisebb tett a legnagyobb, mikor megérted egy mosollyal reményt adsz és biztatsz, ne add fel csak harcolj. A … Olvass tovább

Tükörkép

Összes megtekintés: 48 

Összes megtekintés: 48  Hol volt hol nem volt,olyan régen hogy talán már nem is emlékszik rá senki,amikor még világ volt a világ és célja volt az életnek,és nem csak úgy léteztek benne az emberek mint manapság.Késő őszre járt az idő de igazi indián nyár volt,kellemes meleg és a fákon ezernyi szinben pompáztak és táncoltak az enyhe … Olvass tovább

Álomban ébredő

Összes megtekintés: 72 

Összes megtekintés: 72  Álomban ébredő Ezer arcom van mit megmutathatok,a világ nevelt igy hát bármerre megyek benne otthon vagyok.Az éjszaka csendjében csillagok fényét kutatom,ha mind lélekből született,akkor ők igazán boldog égi vándorok.Barátként kisér és vigasztal mind magányos utamon,hol álmot hol reményt suttognak sötétből szőtt hajnalon. A világot megváltoztatni nem tudom,de tudok mutatni csillagot melynek fénye varázslatként … Olvass tovább

A döntés mely lángba boritotta a világot.

Összes megtekintés: 206 

Összes megtekintés: 206  Sötét öltönyös politikusok gyülekeznek,újabb ENSZ közgyűlés veszi kezdetét,bár béke van most,csak a közel-kelet forrong területi viták miatt.Ideges politikusok beszélgetnek kiscsoportokban,érzik ez a közgyűlés most mélyre ható változásokat hoz az emberiségre.2012-t irunk az ellemzők egyértelműen figyelmeztették a világ politikusait,gazdasági világválság van kialakulóban,és ez napi szinten csak egyre mélyül,itt már nem elég területi szinten összefogni,csakis … Olvass tovább

Palackba zárt üzenet 3.levél

Összes megtekintés: 60 

Összes megtekintés: 60  Palackba zárt üzenet 3.levél Ismét csend borult a világra,a csillagok hunyorgó fénye álomport szór és sok ember békésen bolyong az álomvilágban.Engem mint oly sokszor messze elkerül az álom,ilyenkor szeretek leginkább hajózni a tenger éjkék indigó vizén,ahol milliónyi csillag táncol annak sötét felszinén.Ilyenkor nyugodt kihalt a világ és nem érzem hogy idegen gyanánt tekint … Olvass tovább

Magányos vándor

Összes megtekintés: 152 

Összes megtekintés: 152  Magányos vándor Nem tudom mi volt előbb éj vagy az álom,vagy csak annyira zord a valóság,hogy tanácsként suttogja,hamár nem éled az életed legalább álmodd.Álmommá lettél az álomban,egy csodálatos kép,hófehér angyal az éj sötéten csillogó de mégis hivogató tekintetén. Vágyom rá hogy a nappalban is mellettem legyél,s ne csak mesélj nekem a szerelemről,hanem én … Olvass tovább

Könnyből kőcsepp

Összes megtekintés: 62 

Összes megtekintés: 62  Könnyből kőcsepp Hol van kiért csillagot hullat az ég,és hol van ki rátalál majd égből földre hullott égszerként.Angyalok könnye ez kőcseppbe dermedve,megváltás gyanánt hullott,az elveszettként bolyongó,hitét és lelkét vesztett embernek. Viseld büszkén és mégis alázattal e becses ereklyét,engedd had vezessen most elméd boritó gőgnek mindent elfedő ködén. Magad hiszed csak elvakult ostoba bolondként,hogy … Olvass tovább

Az utolsó búcsú

Összes megtekintés: 56 

Összes megtekintés: 56  Az utolsó búcsú Fájdalmasan szép az ősz nekem ahogy lágyan,kedvesen ringatja haldokló lelkemet.Sorsom delét elhagytam rég,mi hátra van, hosszú könyörtelen telet igér.Lesznek benne még szép pillanatok ,ezt remélem és jól tudom,fehérré válik lassan a világ s benne ki bűnös rejteket már nem talál,könyörögve kér minden tettéért megbocsájtást. Nem haragszom már senkire semmiért,a világ … Olvass tovább

Árnyjáték

Összes megtekintés: 85 

Összes megtekintés: 85  Árnyjáték Nem fényben élek,árnyék lett otthonom,hogy szivemből mennyit láthatsz én döntök,mikor közel engedlek majd láthatod.Ezernyi ránc és seb mit rajta viselek,túl sok háborút vivtam már,többet nem veszithetek.Nem félek a fénytől,csak már nekem reményt nem hordoz,az igazi fény bennem él,s érzem lelkemben lobog. Hófehér láng,rettegve hátrál tőle a sötét,bensőmben hordozom pedig sosem láttam még … Olvass tovább

Végső bölcsőm

Összes megtekintés: 47 

Összes megtekintés: 47  Végső bölcsőm Hazám csak egy van és nem változik sem igéretért sem vagyonért, otthonom lehet több hol várnak és az éjszakát békében töltöm, de szülőföldem csak egyetlen hol születtem és nyugodni vágyom. Hitem és szivem mely itt dobban először nem eladó,térképek határait hatalmasok eltörölhetik,de nekem országom határai szent, hiába tombol felettem ezernyi kin. … Olvass tovább

Örök szerelem

Összes megtekintés: 32 

Összes megtekintés: 32  Örök szerelem Szerelmem oly végtelen mint a kéklő óceán,melyen a végig sikló napfény úgy csillog mint szenvedélyes csók,éj s nappal szenvedélyes hajnalán,nincs az a vihar melytől kihunyna vagy elvehetné tőlem.Vagyok egyetlen sóhaj talán nem egyéb, születek szivedben és meghalok boldogan vöröslő ajkadnak bársonyos mezején. Nem számit hogy mily rövid az élet és mily … Olvass tovább

Érints meg…..

Összes megtekintés: 93 

Összes megtekintés: 93  Érints meg….. Érintsd meg a lelkem,és tanits meg szeretni, érints meg és ne engedj a világ tomboló viharában elveszni.A szerelem egyszerre gyógymód és ékszer,s ha megtalálod ragyogni fog tőle arcod és szíved. Kéz a kézben át viharok tengerén,hol dúlnak hullámok kegyetlen harcot természet s ember ellen sötétlő fellegek leplének idején.De ha szorosan fogod … Olvass tovább

Őszinte vallomás

Összes megtekintés: 43 

Összes megtekintés: 43  Őszinte vallomás Ahogy tágra nyilt szemeibe bámultam,szinte elmerültem mint tengerkék óceánban.Az idő megállt s nem haladt tovább,a szívem kihagyott néhány ütemett és úgy dobogott tovább. Szeretlek-suttogtam volna mint édes imádságot, de oly elhasznált már ez a szó,és nem fedi a teljes igazságot.Van mikor a csend többet mesél,szemei tükrében ragyogni úgy mint valósággá álmodott … Olvass tovább

Szabad madár

Összes megtekintés: 33 

Összes megtekintés: 33  Szabad madár Van hogy a folyó vagyok neked és van hogy a part.Mikor folyó vagyok elárasztlak szerelmemmel és csak ringatlak mint ártatlan virágszirmot a szél.Máskor pedig a hallgatag csendes kihalt part,és csak várom hogy a szerelmet mit irántam érzel picit kimutasd. Szeress hogy szerethesselek,és a szivünkből áradó fénytől megváltozik az eddig zord világ,és … Olvass tovább

Szunnyadó csillagok

Összes megtekintés: 45 

Összes megtekintés: 45  Szunnyadó csillagok Ó ti huncut csillagok,csalfa égitestek,szikrázva szórjátok sejtelmes fényeteket,mellyel álmot hoztok fáradó szemeimre.Az éjszaka és benne az álom mennyi szépet ígér, de követi a hajnal és nyirkossan párás kézzel minden reményt széjjeltép.Álmaim mint villódzó fények szóródnak szét a múló sötét felszínén,és nem hagynak hátra mást mint hiányzó érzést vihart kavarva,még szunnyadva ébredő,de … Olvass tovább

Angyali szerelem

Összes megtekintés: 63 

Összes megtekintés: 63  Isten egy napon megteremté a csillagokat,és mert látja hogy ez szép,megteremté a holdat hogy beragyoghassa a sötétséget és reményként csillanhasson meg csillagok tekintetén. Aztán megteremté a napot igy választva szét a sötétséget a nappaltól,esélyt adva az éjnek hogy álmot,a nappal pedig reményt és boldogságot hordozzon.Majd mert látta mindez milyen szép,merteremté a természetet,állatok sokaságát,és … Olvass tovább