E-kötet ajánló: Bán Szabó Laura: Drága Bátyám

MEGJELENT: Bán Szabó Laura: Drága Bátyám! c. E-kötete

A 2020-as Holnap Magazin regénypályázat egyik nyertesének regénye.

Oldalszám: 175 oldalon

A KÖTET MEGVÁSÁROLHATÓ A HOLNAP MAGAZIN WEBÁRUHÁZÁBAN:

Az ember nem tud olyan gyorsan futni, hogy

lehagyja a lelkiismeretét. És ha mégis?

Akkor már nem Ember.

Szinopszis
„Drága Bátyám !”c. regényhez

„Akinek nincsenek gondolatai, ne próbálja azokat szavakkal pótolni” – fogalmazza meg „az emberiség védelmében” Zsó, a regény záró mondataként, a bátyjának írt utolsó levelében. A mű egy – manapság nem túl gyakori – levélregény, amelyben foglaltakat az ötvenes évei végén járó Zsó ír a nála néhány évvel idősebb – ideiglenesen Amerikában élő – orvos bátyjának. Ők idősödő fejjel is – a szó klasszikus értelmében – jó testvérek maradtak, s erre a szoros testvéri kapcsolatra épül a mű egész szerkezete, tartalma. Zsó elvált, két egyetemista gyermekét egyedül nevelő, diplomás, intelligens asszony, aki nyitott szemmel és szívvel jár a világban, mindenről van véleménye, elvei, amelyek szerint él és cselekszik. Ám minden tettét komoly érzelmi motivációk szövik át-meg át, valahogy sikerül azonban megteremtenie az összhangot az érzelem és az értelem között, s ettől válik nagyon értékessé. Zsó legégetőbb belső konfliktusa, hogy bátyja, akivel nagyon erős testvéri, baráti kapcsolatban vannak, két évre elutazik egy pályázat keretében családjával együtt Amerikába. Ő büszke rá, de mivel gyermekei is távol vannak, nagyon egyedül marad. Hiányoznak neki a bátyjával folytatott „világmegváltó” beszélgetések, megerősítések, értő hallgatások és ellenvetések is. Úgy érzi ez a két év lyuk lesz az életén, aztán mégis megrázza magát, lehajol, „megigazítja a zokniját”, és megoldja a problémát. Elhatározza, hogy levélben mindent ugyanúgy meg fog osztani a bátyjával, mint ahogy eddig szóban tette. Csak a forma változik, semmi más! Elhatározásának megfelelően, a gép felszállása után, hazatérve a repülőtérről, lehiggadva a történések zajától, elkezdi írni a leveleit, két éven át rendszeresen. A leveleinek témája az ő átélt hétköznapi, sokszínű élményein, gondjain keresztül szélesedik, mélyül társadalmi, emberi problémává. Olyan események által szólítja meg az olvasót, amelyek bármelyikünkkel, bármikor és bárhol megtörténhetnek, és meg is történnek. Reflektorfénybe állítja a színes, sokoldalú témát érintő levél kavalkádon át az ember esendőségét, kiszolgáltatottságát, időnkénti tehetetlenségét, de megmutatja az erejét is a társadalmi áramlatokkal szemben. Segíteni próbál a saját megoldásaival, eszmefuttatásaival pedig továbbgondolásra késztet a hétköznapok eseményeinek talaján. A társadalmi változásokkal együtt változnak az abban élő emberek értékítéletei, problémái is, de vannak az egész emberiséget átölelő örök értékek és kérdések, melyek lecsapódnak a mindennapi életben, próbára téve az értelmet és felkavarva az érzelmeket. Zsó úgy ír a bátyjának , mint a gyóntatójának, őszintén vall mindenről, s mire egy-egy levél végére ér, gyakran már a megoldás is megszületik. Leveleiben van humor, számtalan társadalmi és emberi dilemma, egyéni történetek, következtetések, útkeresések. Egyetlen dolog nincs benne, közöny a világ dolgai iránt.
Mire elérkezik az olvasó az utolsó levélig, nyitott könyv lesz előtte ennek a sokoldalú, okos, érzékeny, tettre kész asszonynak az egész személyisége. A regény főhőse Zsó, aki élete eseményein keresztül bevilágít az őt körülvevő világ lefüggönyözött hátsó szobáiba, a lélek bugyraiba, az agy tekervényeibe. Egyszerre segít meglátni az ott rejtőzködő titkokat, és továbbgondolni a hétköznapi csodákat, amelyek által a világ talán egy kicsit jobb lehetne.

Bán Szabó Laura

Szólj hozzá!