MESTER UTCAI TEMPLOM DEBRECEN

MESTER UTCAI TEMPLOM
DEBRECEN

Mester utcai református templom. Tervezte: Csanak József. Stílusa: magyaros eklektika.
A debreceni református presbitérium 1928-ban határozta el a Mester utcai templom építését. A városi törvényhatóság 1929-ben jelölte ki a Mester utca végén azt a 635 négyszögöles telket, ahová később felépült a templom. Az alapját 1937-ben rakták le. 1938. augusztus 21-én szentelték fel. Az építéshez szükséges pénz előteremtésére Tóth Lajos kályhásmester ajánlotta fel három debreceni házas telkét, szőlős telkét és földjét. Ezekre vett fel 80 ezer pengő kölcsönt, amiből felépült a templom, melynek alapja latin kereszt alakú. Egy harangot is készíttetett a templomnak.

Dr. Csohány János írása alapján.

Első, másodéves egyetemista korunkban eljártunk a Mester utcai templomba. 1950 után ez már azt vonta volna maga után, hogy nem járhatok többé az egyetemre tanulni. Ez előtt még jó volt látni az ismerős arcokat, együtt énekelni, azt hinni, hogy amit itt kívánunk, teljesülhet. Dr. Fekete Károly így írt visszaemlékezésében erről az időről: „A fiatal Berényi József igehirdetésében megszólaló evangélium egy egészen sajátos halk és szelíd módon közvetítette számomra Isten akaratát. Úgy tudott „kemény” dolgokat mondani, hogy az indulat és hang „lágy” maradt, még helyesebben: szelíd. Távol volt minden komplikáció, szónoki fogások, hangerővel való ráhatás. Egyszerűen komolyan vette a felolvasott bibliai szakaszt és arról beszélt. Mind a lelki megújulásra szorulók, mind pedig a lelkileg már megújultak, férfiak és nők, fiatalok és öregek megkapták az időszerű lelki eledelt.”
A Mester utcai gyülekezet története az emlékezés tükrében 1938-1998

Debrecen 1998

dr. Ónody Magdolna

Szólj hozzá!