A DÓCZY ÉPÜLETEIRŐL

A DÓCZY ÉPÜLETEIRŐL

Dóczi gimnázium

A debreceni református leánynevelőintézet megalapítása száz évvel ezelőtt című írásában 1938-ban így ír Zoltai Lajos: Komlósy László és Halmágyi Lajos Cegléd utcai házának belső telke 1779 négyszögöl. Cseréppel fedett felső épületében 7 szoba, konyha, kamra volt, többnyire bolthajtásos, előtte végig tornác, alatta mindenütt pince.
A ház tulsó zsindelyes épületében 3 szoba, 2 konyhán kívül 5 kamara, 2 nagy istálló és két kocsiszín. Mögötte nagy kert a hozzá tartozó ondódi földdel. 23000 váltó forint volt az ára 1838-ban.
A ház telkét a református egyház 3 szomszédtelek megvásárlásával bővítette. 1902-ben megvette a 31. sz. telket nyugat felől. 1906-ban kelet felől a 35. számú telket, 1927-ben pedig a 37. sz. telket. Az efyesített5 telek területe 4075 négyszögöl lett.
A nemzeti nőnevelés fejlődése és a debreceni református egyház Dóczy- leánynevelőinzézete a nőnevelés szolgálatában című írásában Koncz Aurélné ezt írja az intézet elnevezéséről:” A debreceni református egyház presbitériuma 1344-1928 számú határozatával így óhajtja megörökíteni úgy az intézet első igazgatójának, Dóczy Gedeonnak, valamint a közoktatás ügyünk kiváló református vezérfiának, dr. Dóczi Imre középiskolai felügyelőjének nevét és emlékét”, hogy Dóczy –intézetnek nevezik az iskolát. 1917-től volt 8 osztályos leánygimnáziuma és 1917—ben tartotta az első érettségi vizsgálatot.
A 100 növendék befogadására alkalmas internátus 1911-ben épült. A 35 és 37 számú telkeken épült fel a tervezett iskolaépület kétharmad része. A régi épület egyelőre a polgári iskola és elemi iskolák kényelmes és egészséges elhelyezését tette lehetővé kisebb átalakításokkal.

A Dóczi Leánynevelő Intézet régi épülete

AZ INTERNÁTUS

Leveleinket a Kossuth utca 33. szám alá címezték. Bizonyára azért, mert az internátus épülete a Régi Dóczi udvarának folytatásában levő területen épült. Az internátus alakulásáról Fogarassy Zoltán: A debreceni Református Dóczy Leánynevelő Intézet története című könyvében olvashatunk és néhány tanár rövid életrajzáról is. Az internátus épülete 1911-ben lett kész. Alagsorában a lépcsőlejáróhoz legközelebb eső részben volt az éléskamra, azután a konyha, az ebédlő, a lépcsőház bejárati kapujától pár lépcső vezetett az alagsorba. Ettől jobbra 3 zongoraszoba volt. Az elsőben B. Szűcs Ferenc tanár tanított egy darabig. A másodikban Bessenyei Erzsike néni, a harmadikban nem volt tökéletes a zongora. Emlékszem, hogy egy szombaton délután keringőket játszott rajta valamelyik tanítóképzős lány. Volt még egy pianínó az ebédlő leghátsóbb falánál. Zongora tanulásom elég eredménytelen volt. Szerepe lehetett benne talán a heti kétszer fél óra gyakorlási lehetőségnek is. A folyosó a társalgóra nyílt.
A bejárati kaputól a jobb oldali lépcsőn felhaladva bal kéz felől a Duci néni igazgatói irodája nyílt. Távozási írásbeli engedélyért ide mehettünk. Jobbra a Kaszás Mária néni lakása. Ő a konyha vezetője volt.
A folyosón jobbra voltak a hálótermeink, mosdóval és fürdőszobával, amit szombatonként használhattunk. A hálóból nyílt a hálós nénik szobája. A folyosó végén a mellékhelyiségek.
A folyosón balra a tanuló szoba volt.
A fölöttünk levő emeleten a tanítóképzősök laktak.
1944-ben új fogalmak voltak körülöttünk a mindennapjainkban. Sziréna, légiriadó, légoltalmi gyakorlat, elsötétítés. Esténként a hálószoba ablakait sötét csomagoló papír takarta, hogy a fényeket ne láthassák a repülőgépek esetleges bombatámadáskor. Légiriadókor vonultunk a pincébe a hálós nénik kíséretében.
Aztán 1944. március 21.-e után német katonák szállása, illetve hadikórház lett az internátusból. Hosszú vakáció következett.

Internátus

1945 után újra indult az élet Kopányi Mária néni irányításával az internátusban. A bátrabbak költöztek be, mert nem nagyon volt fűtés eleinte. Kati barátnőm mesélte, hogy a lányok aprítják a tűzifát. Ez nem volt különösen meglepő, magam is fűrészeltem a Kálvin téri tanterem számára, mikor bejöttem a jegyzetekért, amit kölcsön kaptam a magánvizsga előtt.
Az internátus modern épülete leírás szerint bauxit-beton technológiával épült, ami egy idő után nem volt biztonságos. ezért lebontották az épületet, ami 1970-ig működött bentlakók részére szállásként.

Dr. Ónody Magdolna

Szólj hozzá!