LÉLEKSZIRMOK-Biztató gondolatok JANUÁR napjaira…

LÉLEKSZIRMOK-Biztató gondolatok JANUÁR napjaira…


saját fotóm: Rózsaszín szirmok…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az év minden napjára
JANUÁR – A SZERETET, mennyei virág…

1.
“Minden ember legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeressen és viszontszeressék.
Ha érezzük mások szeretetét, képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozására,
ennek hiányában azonban csupán a túlélésért küzdünk.” (Gary Chapman)
2.
“Hiába a mélységes vágy a szeretetre, szinte minden mást fontosabbnak tekintenek a
szeretetnél: sikert, tekintélyt, pénzt, hatalmat – szinte minden energiánk arra használódik
el, hogy megtanuljuk elérni ezeket a célokat, arra pedig szinte semmi, hogy megtanuljuk
a szeretet művészetét.” (Erich Fromm)
3.
“Szeress nagyon, szeress a csalódások ellenére is, mert ezt a szeretet nélküli
világot csak a nagyon szeretők tudják megmenteni!” (Szent-Gály Kata)
4.
“Adj sok szeretetet a barátaidnak, meglásd, visszakapod mind, és több lesz nekik is, és neked
is, mint volt azelőtt. És ne őrizd a haragot, mint zsugori a pénzt, mert állandóan kamatozik, és
megeszi benned az emberi érték legnemesebb valutáját: a szeretetet.” (Fekete István)
5.
“Az igazi szeretet mennyben termesztett növény, amelyet ápolni és gondozni kell.
Szeretetteljes szívek figyelmes, gyengéd szavai boldog családot teremtenek és
felemelő befolyást árasztanak mindazoknak, akik befolyásuk hatókörébe kerülnek.”
(E.G.White /1827-1915/, amerikai keresztény írónő.)
6.
“A nehézség azzal kezdődik, hogy az emberek olykor azt vélik, hogy másokkal szeretetlenül
bánhatnak, ez azonban nem megy. Dolgokat lehet szeretet nélkül intézni, a fát lehet aprítani
és a vasat kalapálni szeretet nélkül, azonban emberekkel sohasem lehet így bánni.
Az emberek olyanok, mint a méhek. Ha nyersen bánnak velük, vagy megsérülnek,
vagy ők sebeznek meg minket.” (Lev Tolsztoj)
7.
“A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közöny. A szépség ellentéte nem az ocsmányság,
hanem a közöny. A hit ellentéte nem az eretnekség, hanem a közöny. És az életnek nem a halál
az ellentéte, hanem az élet és halál között választani nem hajlandó közömbösség. (Elie Wiesel)
8.
“Mennél többet gondolkodom rajta, annál inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben több
művészet lenne, mint szeretni az embereket.” (Vincent van Gogh)
9.
“Minden gyermekben van egy szeretettank, melynek meg kell telnie szeretettel. Ha a gyermek
érzi, hogy szeretik, akkor kiegyensúlyozott lesz, mikor azonban a szeretettankja kiürül,
rosszalkodni kezd. A gyermekek helytelen viselkedésének hátterében nagyrészt a szeretet utáni kielégítetlen sóvárgás rejlik.” (Dr. Ross Campbell)
10.
„Senki sem születik gyűlölettel szívében egy másik ember iránt a bőre színe, a származása vagy
a vallása miatt. A gyűlöletet meg kell tanulni, és ha a gyűlöletet meg lehet tanulni, akkor a
szeretetet is meg lehet tanulni. A szeretet természetesebben jön az ember szívébe, mint a gyűlölet.”
(Nelson Mandela)
11.
“A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben,
és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben, és lecsókolják könnyeinket
a fájdalomban.” (Gárdonyi Géza)
12.
“Ha répát akarunk, répát kell ültetnünk. Ha retket akarunk, retket kell ültetnünk.
Ha szeretetet akarunk, szeretetet kell ültetnünk. Ha megértést akarunk, megértőnek
kell lennünk. Ha megbecsülést akarunk, meg kell becsülnünk másokat. Ha azt akarjuk,
hogy szeressenek minket, szeretnünk kell másokat.” (Dan Millman)
13.

“Add tovább a szeretetet, mert megsavanyodik benned! A tovább nem adott szeretet mérgez.”
(Gyökössy Endre)
14.
“A szeretet hosszútűrő, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem
uralkodik másokon. Nem cselekszik a szemérem ellen, nem keresi a maga hasznát, nem
gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül
az igazsággal; mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet soha el nem fogy!” (A szeretet himnusza, részlet)
15.
“Kritikus pillanatokban szinte ösztönös mozdulattal átöleljük egymást. A fizikai érintés ilyenkor
minden szónál jobban kifejezi a szeretetet. Válságos helyzetekben semmire sincs olyan nagy
szükségünk, mint mások szeretetére. Az eseményeket nem mindig tudjuk megváltoztatni, de a
szeretet segít a túlélésben.” (Gary Chapman)
16.
“Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad. Aki megbocsát, az új életre szül. A megbocsátás a
viszonzást nem váró, (ön)gyógyító szeretet magasiskolája, a lelki méregtelenítés legbiztosabb
útja. Nehezen járható keskeny ösvény a boldogság felé. Ne sokat várakozz!” (Simon András)
17.
“Nincs földi boldogság a szeretet határain kívül. Ez minden. Ami ezen kívül van és értéknek
látszik, az mind csak délibáb.” (Gárdonyi Géza)
18.
“Ha visszanézünk nem egy olyan napra, eseményre, amitől más összeomlott volna, amitől más
fel – vagy lebukott volna: mi őrzött meg minket az összeomlástól? Az, Akinek a Lényéből már befogadtunk valamit, s áradni, hatni hagytuk magukban – az Isten irántunk való szeretetét.”
(Gyökössy Endre)
19.
“A szeretet elsősorban nem egy meghatározott személyhez fűződő viszony; a szeretet
magatartás, a jellem beállítottsága, amely meghatározza az illető személy viszonyulását,
nem a szeretet egy bizonyos “tárgyához”, hanem a világ egészéhez.” (Erich Fromm)
20.
“A szeretet önmagunk meghaladása a másik ember érdekében.” (Pilinszky János)
21.
“Ahhoz, hogy megváltoztassuk az embereket szeretni kell őket. Csak oda érkezik el a
befolyásunk, ahova elérkezik szeretetünk.” (Heinrich Pestalozzi)
22.
“Vigyük el a szeretet melegét – valakinek! Olyan sokan vannak, akiknek egy morzsa se
jutott még az emberi szeretetből sem, s ezért már nem hisznek az Isten szeretetében sem.
Már csak keseregni és gyűlölni tudnak. Mi adjunk nekik belőle!” (Dr. Gyökössy Endre)
23.
“A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő
szeret, hogy képes a szeretetre.” (Erich Fromm)
24.
“Az őszinte szeretet sokszor kényszerül olyan igazságot mondani, mely neki jobban
fáj, mint annak, aki konok szívvel hallgatja.” (C.H. Spurgeon)
25.
“A szeretet csak akkor szeretet, ha nem változik meg attól sem, hogy a másik megváltozott.”
(Gyökössy Endre)
26.
“Az volt a bajom, hogy nem kaptam szeretetet. Az ember szervezetének nem csak vitaminokra
van szüksége, hogy egészséges maradjon, hanem szeretetre is.” (Berkesi András)
27.
“Aki nem szeret senkit és semmit, annak rendben van a szénája, annak sohasem gyűlhet meg
a baja…az nyugodtan alhat, mert az életben afféle személytelen területenkívüliséget, közönyt,
és érdektelenséget élvez. De mihelyt szeretünk valakit vagy valamit…akkor a döntő kapcsolatok
olyan hálózatába bonyolódunk, hogy egyszerre elveszítjük nyugalmunkat…harctérre kerülünk…”
(Kosztolányi Dezső)
28.
“Minél jobban szeretek valakit, annál jobban megszenvedem. Nincs szeretet szenvedés nélkül
és csak az tud igazán szenvedni, aki szeret.” (Gyökössy Endre)
29.
“Ha meghalunk, nem vihetjük magunkkal a betétkönyvünket. Az örökkévalóságban csak
egy “fizetőeszköz” érvényes: a tettekre váltott szeretet. (Helder Camara)
30.
“A szeretet annyit jelent, hogy nem vagyok egyedül, az egyik kezemet az Úristen fogja, a
másikkal én fogom embertársaim kezét. (Sík Sándor)
31.
“A szeretet az a szárny, amelyet Isten adott az embernek, hogy felemelkedjék hozzá.”
(Michelangelo Buonarrotti)

Árvai Márta: levenduláskert c. festménye…

Harmati Gyöngyi: Ültess virágot…

Éjjel álmomban egy különös formájú, szív alakú kertben
Jártam, melyben gazdagon burjánzott mindenféle fajta
Kisebb-nagyobb, szúrós levelű, ágas-bogas gyomnövény.
Sűrű szövedékeik között csak botladozva lehetett
Közlekedni, a kivezető ösvényt sehol sem találtam.

A dudvás televényben üde színfoltként néhol apró, színes
Virágok illatoztak a rájuk tekeredő és fojtogató indák között.
Szinte fájt az elhanyagolt, gondozatlan kert látványa.
Keresni kezdtem: Ki itt a kertész, de hol van a kertész?
Talán rám vár a kert, hogy én legyek hűséges gazdája?

Gyengécske emberi erőmmel nekiveselkedtem a lehetetlennek,
Elkezdtem kigyomlálni a szeretetlenség, önzés, irigység,
Gyűlölség, félelem, csüggedés, hazugság és a képmutatás
Vadhajtásait. Minél többet ráncigáltam ki, annál több nőtt a
Helyükre. Kétségbeesetten felkiáltottam: Segíts, Istenem!

Ő így szólt hozzám: Gyermekem, a gyomok helyébe ültess virágot!
Szórd el szívedben a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés,
A szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és a mértékletesség
Magjait, melyek gondos ápolás mellett kikelve együtt alkotják
A hála és a megelégedettség szívedet betöltő mennyei virágát.
A munka nehezét csak hagyjad rám, én megtisztítom előtted
Az utat, te csak ültess virágokat, te csak ültess virágokat!

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

“LÉLEKSZIRMOK-Biztató gondolatok JANUÁR napjaira…” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Kedves La Vie!

  Nahát, hogy ez az idézet is milyen jó. KÖSZÖNÖM!!!
  Szeretettel: gyöngy

 2. Kedves Gyöngyi! 🙂

  Hoztam még egy idézetet ma is.

  Szeretettel:

  La Vie

  Hermann Hesse a szeretetről

  Szeretet… Mi is a szeretet? Érzelem…? De valóban érzelem? Ennél több… A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés. A szeretet mindig a másik emberért létezik. Nem azért szereti a másik embert, mert “viszont szeretetet” vár. Örül a viszontszeretetnek, de nem azért szeret, hogy őt szeressék. A valódi szeretet nem vár a másik szeretetére, már akkor is szeret, amikor a másik ember még nem szeret, és azután is szeret, amikor a másik már nem szeret. Szeretni annyit jelent: adok, nem pedig kapok. Adom önmagamat, adom örömöm, bánatom, érdeklődésem, együttérzésem, barátságom, hálám, értelmem…
  A szeretet lényege a másik-centrikus gondolkodás és cselekvés. A szeretet törődő és felelősségteljes. Figyel a másik ember kimondott és kimondatlan igényeire. Szükséges hozzá a másik ember tisztelete. Akit szeretek, annak tisztába vagyok egyéniségével. Őt szeretem, nem egy illúziót, egy képet, és nem azt, akinek szerintem lennie kéne. Ehhez pedig ismernem kell őt. Szent Ágoston mondta, nem lehet valakit szeretni, akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek. A szeretet lényege, hogy nem függ semmitől. A szeretet elfogadás. A szeretet elfogadja a másikat, ahogy a másik van. Nem akarja megváltoztatni. Megváltoztatni csak önmagunkat lehet. Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül. Szeretni azt jelenti, fény és melegség vagyunk a másik számára. Minél inkább szeretünk és odaajándékozzuk magunkat, annál értékesebb lesz életünk.

 3. Kedves La Vie!
  Nagyon szépen köszönöm, hogy elolvastad az ídézeteket.
  Azt viszont még jobban köszönöm, hogy küldtél újabb szeretet-cseppeket, morzsákat.
  Nagy örömmel fogadtam.
  Szeretettel gondolok Rád és nagyon szép napokat kívánok: gyöngyi

 4. Zömében keresztyén írók idézetei, s mindegyik nagyon találó és igaz. Kiegészíteném Mácz István gondolataival:

  A szeretet az öröm édesanyja.

  Erről nem lenne szabad írni, szólni. Talán érzed Te is. Ami nagyon emberi, ami valóságában teljes titok, ami hús-vér-lélek együtt, valami isteni az emberben, arról hallgatni kellene.

  Szeretet.
  Ha éled, ismered az örömét. Ha meghalt benned a szeretet, csoda, hogy még élsz, de nem csoda, ha nincs örömed.

  Szeretet.
  A szivárvány színeire bomlik a fehér fény. A szívekben a szeretet annyi színnel, ízzel, örömmel él, ahány embert szeretünk. Minden ember mindenkít másként szeret. Szeretet az anyához, az apához, a testvérhez, a pajtáshoz, a munkatárshoz, a baráthoz, ahhoz, akihez a szerelem vonzza. Másként szeretjük a kutyát, az őzet, másként a kalitkába zárt kanárít. Más szeretet vonz a fák felé, kertünk rózsáihoz, a vázánk vágott virágaihoz. Ahány tárgy az életünkben, annyiféle szeretet.
  A csillagok sem közömbösek. A Nap, a Hold. A többi égitest. Nemcsak az értelem kutat soha nem ismert, még csak nem is sejtett valakik után, hanem a szeretet ,,mindenkit birtokolni” akarása nyomoz az űrben más élőlények után, akiket majd szerethet.
  A szeretet kitárulása, karjainak végtelenbe nyúlása él mindenkiben.
  Teljességre mozdul szívedben is a szeretet. A szeretet boldogságéhség benned. És az örömök forrása. Aki szeret, örül. Akit szeretnek, örül.
  Az öröm édesanyja a szeretet.

  Szeretet.
  Nem lenne szabad róla írni, szólni. Hisz olyan természetes, mint az élet. Ám magad is tudod, két szemünk látását úgy megszoktuk, hogy nem is örülünk neki. Így, ha ma szeretünk, szerethetünk és szeretnek, megszokottnak vesszük, és elfelejtünk örülni. Pedig a szeretet új örömet szül.

  Hát szeress!
  Szeress, szeress, szeress!
  Az lehet, hogy nem szeretnek. El bírod viselni. De az már elviselhetetlen lenne, és megtiltani sem lehet, hogy ne szeress.

  Szeress! Az öröm a szeretet minden pillanatában a tied.

  Szeretettel:

  La Vie

Szólj hozzá!