LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok FEBRUÁR napjaira…

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok FEBRUÁR napjaira…

saját fotóm: fehér szirmok…(H. Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára…
FEBRUÁR – Az ÖRÖM, a szív zenéje…
1.
„Ne engedd meg, hogy a mindennapi élet bonyodalmai és gondjai ingerültté tegyenek.
Ha ezt megengeded magadnak, akkor mindig akad valami, ami bosszantani fog. Az
élet olyan, amilyenné tesszük, és azt fogjuk találni, amit kerestünk. Ha szomorúságot
és bajt keresünk, ha olyan lelkiállapotban vagyunk, hogy felnagyítjuk a kisebb
nehézségeket, találunk belőlük eleget, hogy lekössék gondolatainkat, és ne tudjunk
figyelni a lényegre. Ha azonban a dolgok világosabb oldalát nézzük, akkor mindig
megtaláljuk, ami vidámmá és boldoggá tesz bennünket. Ha mosolyt adunk, visszakapjuk
másoktól. Ha vidáman beszélünk, kellemes szavakat szólunk, ez saját magunkra és
másokra is jó hatással lesz.” (Ellen G. White)
2.
A mosoly: megelőlegezett bizalom, a feltétlen elfogadás garancia nélkül adott hitellevele,
amely legtöbbször akkor nyeri el fedezetét, amikor egymásnak „átnyújtjuk”.
(Simon András)
3.
“Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért
hajhásszuk az élvezeteket.” (Esterházy Péter)
4.
Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök, Szitáló, halk szirom-csodák:
Rajtuk át Isten szól: jövök. (részlet Reményik Sándor: Csendes csodák c. verséből)
5.
Látod-e mindazt a szépet, mit naponként nyújt az élet? Megleled-e az örömet, mit a reggel
kínál néked? Felméred-e azt, mi kincsed, mi otthonod, s a kenyered? Van új célod minden
napra, hogy átléphess a holnapba? Köszönd meg, hogy fáradozhatsz, azt, hogy áldozatot
hozhatsz. Csendességben, megnyugodva, új hitet kérj, új holnapra!
(Jásdiné Gajárszky Magdolna)
6.
“Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel.”
(Zsoltárok könyve)
7.
A mosoly: vidáman világító kisablak a közöny sötét éjszakájában. (Simon András)
8.
“Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm. Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.” (Rabindranath Tagore)
9.
“A legszebb és legemlékezetesebb napok éppen azok, amelyeken sok csendes
örömben van részünk, örömökben, amelyek úgy követik egymást, mint szálról
lepergő tompa fényű gyöngyök, s nem azok, amikor valami remek, izgalmas
vagy nagyszabású esemény történik.” (Lucy Maud Montgomery)
10.
Isten rajtad: végtelen könny, Isten benned: végtelen mosoly. (Weöres Sándor: Egysoros vers)
11.
“Igen méltányos és igazságos dolog, hogy míg a betegségek és a bánat fertőző, semmi
se terjed olyan járványszerű gyorsasággal, mint a nevetés és a jókedv.” (Charles Dickens)
12.
“Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” (Filippibeliekhez írt levél)
13.
“A derű és a humor a legjobb kenőanyag az olykor megcsikorduló házasságban…
Ez a legjobb villámhárító. Még az öregedést is késlelteti.” (Gyökössy Endre)
14.
A mosoly: az első tanktöltőállomás azon az úton, amely önmagad zárt világából
a másik emberhez vezet. (Simon András)
15.
“A gyerek az öröm, a remény. Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van
valami égi, egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés ígéret és gyönyörűség.”
(Gárdonyi Géza)
16.
„Abból a munkából lesz igazán remekmű, melyet a művész örömmel alkot. Önmagunk a
lakításához is szükséges az öröm, egy bizonyos belső lelkesedés, hogy szent, vagyis
ember-remekmű legyen belőlünk.” (Szent-Gály Kata)
17.
“A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. Bebizonyosodott,
hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Betegek,
mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.” (Gyökössy Endre)
18.
“Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen, sok öröm van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely
mindörökre tart, nem árt neki szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor,
mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm:
add másoknak magad!” (Bódás János)
19.
“Minden örömöm megkétszerezem azonmód, ahogy véled megfeleztem. (Illyés Gyula)
20.
„Addig nincs semmi baj, míg az ember jókedvvel győzi. Olyan aranyhíd ez, amely átsegít
a nyomorúság minden szakadéka fölött.” (Móra Ferenc)
21.
“Élhettem volna így is én. Újra kezdeni nincs remény, de amennyi időm hátravan ebben
a felemás világban, hadd élhessem meg tiszta szívvel, csendes örömök árnyékában.”
(Moretti Gemma: Másként c. verséből részlet)
22.
“Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül.”
(Jób könyve)
23.
“Ha nincs öröm, csak keresni kell: Hiszen még a levél is, amely aláhull a fáról,
Mesél a csend vagy a lebegés boldogságáról.” (Eleanor H. Porter)
24.
“Boldogok,akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk
napfényes lesz.(Gyökössy Endre)
25.
„Bujkáljon bennünk a mosoly minden eshetőségre készen, hogy bármikor felragyoghasson.
Mert a mosoly mindig egy kis fényt hoz a mi életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt,
de sok kicsi, mint tudjuk, sokra megy.” (Janikovszky Éva)
26.
“Istenem, adj derűt, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy
megváltoztassam azt, amit meg bírok változtatni, és bölcsességet, hogy fel tudjam ismerni,
a kettő közötti különbséget.” (Internet)
27.
“Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a mulandó, földi dolgok
taposómalmában, az örök érvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el.”
(Ellen G. White)
28.
„Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár, mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
(Részlet Vörösmarty Mihály: Merengőhöz c. verséből)

Egervári Lídia rajza….

Harmati Gyöngyi: Megtalált öröm…
Nem tudom hogyan és mikor történt
Magam is meglepődtem amikor
Észrevettem már nem tudok örülni
Úgy mint régen minden apróságnak.

A napok ólomszürkék, furcsán fojtogató
Köd csendesen körbeölel és nem enged,
Álmomban is homályos utakon botorkálva
Próbálom megtalálni amit elvesztettem.

Ha nincs öröm, akkor meg kell keresni
Dörömböl félig lezárt tudatom ajtaján ez a
Gondolat egy percnyi nyugtot sem hagyva
– Indulj már, mire vársz – súgja szüntelen

Mit tehettem, elindultam, hogy hova merre
Minek magam sem tudtam, csak vitt a lábam
A városból lassan kiértem, a házak útközben
Szépen lemaradoztak, egy kóbor, nyiszlett

Kismacska észrevétlen mellém szegődött
Már ketten voltunk társak e furcsa világban
Ő megörült nekem, én megörültem neki
Hát ilyen egyszerű lenne újra örülni?

S.D.G.

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

“LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok FEBRUÁR napjaira…” bejegyzéshez 2 hozzászólás

 1. Kedves La Vie!
  Köszönöm a látogatást és az újabb idézeteket is.
  Titokban reméltem, hogy talán most is gyarapítod az ismereteket és a szép idézetek tárházát.
  Szeretettel gondolok Rád: gyöngyi

 2. Kedves Gyöngyi! 🙂

  Nagyon szépeket hiztál ismét!
  Hagyok itt Neked én is valamit. Az egyik kedvenc könyvemből való:

  „Csak az a fontos, hogy mindig találd meg az életkorodban azt, ami jó, ami igaz és gyönyörű. ha folyton hátratekintesz, versenyben fogod érezni magad. Holott az életkor nem versengés tárgya…

  Az az igazság, hogy bennem minden életkorból maradt valami.:a háromévesből, az ötévesből, a harminchét évesből, az ötvenévesből. Hiszen mindegyiket megéltem, és pontosan tudom, milyen érzést jelent. Gyönyörűséget lelek a gyereklétben, amikor az a helyénvaló, hogy gyerek legyek. Gyönyörűséget lelek a bölcs aggastyánlétben, amikor az a helyénvaló, hogy bölcs aggastyán legyek. Gondold csak el, hány életkor közt válogathatok! Hiszen mindegyikből van bennem valami, a saját jelenlegi koromat is beleértve! Fel tudod fogni ezt?…”

  (Mitch Albom: Keddi beszélgetések életről és halálról, Magyar Könyvklub 2000., 119-120.oldal, fordította: Sárközy Elga)

  Szeretettel:
  La Vie

Szólj hozzá!