LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok MÁRCIUS napjaira…

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok MÁRCIUS napjaira…
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/05/lelekszirmok-biztato-gondolatok-marcius.html

Saját fotóm: Virágszirmok… (H. Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára…
MÁRCIUS – BÉKESSÉG, béketűrés egy háborgó világban

1.

“Ha tekintetünket a végtelen nagyra szegezzük, hétköznapi gondjaink semmiséggé törpülnek.

Van egy fajta lelki nyugalom és lelki béke, amit csak a felsőbbrendűhöz való kapcsolódás nyújthat.”

(Selye János)

2.

“Ha rugalmas vagy és hagysz másokat olyannak lenni, amilyenek, akkor egy rakás stressztől
kíméled meg magad. A lelki béke a megváltozott hozzáállásból származik, nem pedig a
megváltozott körülményekből.” (Andrew Matthews)
3.

“Legyen bátorságod elviselni az élet nagy fájdalmait, türelmed szembenézni az apróbbakkal.

S mikor elvégezted napi feladatodat, békében térj nyugovóra. Isten ébren virraszt.”
(Victor Hugo)

4.

“Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját
te rajtad, és könyörüljön terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon
békességet néked.” (Ároni áldás)

5.
“Ahogy a hideg szavak fagyossá teszik az embert, a forró szavak megperzselik, a keserű szavak
elkeserítik, a dühödt szavak feldühítik őket. A kedves szavaknak is megvan a maguk lelki hatása.
S milyen nagyszerű hatás ez! Megnyugtatják, lecsillapítják és megvigasztalják a hallgató felet.”
(Blaise Pascal)

6.
“Adj Uram szívembe olyan békét, mit meg nem rendít se gond, se kétség, minek nem árt se vihar,
se bánat melyben Téged mindig megtalállak!…Add, hogy a békéd átjárjon engem, s nyugtalan szívem
lecsendesedjen, s engedd, hogy szüntelen átadjam másnak a békét Uram, mit annyian várnak.”
(forrás: Internet)

7.
Tulajdonképpen anyagilag nincs mitől félnem. Lényegében vágyakozni se vágyom semmire.
Túlontúl megtapasztaltam, hogy még a kevéske pénz is nagy bajok okozója. (Különben éppúgy,
mint a hiányérzete.) Az anyagiakra nem szabad odafigyelni. Azok a változások, amiket szeretnék,
úgyse vásárolhatók meg. A békességnek nincsen árfolyama. (Pilinszky János)

8.
Ha a földön van, vedd fel, Ha kifogyott, töltsd meg, Ha piszkos, mosd el, Ha tele van, vidd ki,
Ha szomorú, öleld át, Ha fáradt, altasd el, Ha hiányzik, írj neki, Ha kérdez, válaszolj, Ha mesél,
hallgasd meg, Ha távol van, hívd fel, Ha ünnepel, lepd meg! És ne feledd: összetartoztok.
(A családi béke titka – Ismeretlen szerző)

9.
“Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, mindig készek vagyunk minden
bántalom, sérelem ellen védekezni.Ha azonban önző lényünk már halott, és életünk Krisztusban
elrejtett élet, akkor a velünk szemben éreztetett lekicsinylés nem fáj többé. Süketek és vakok
leszünk a gúnnyal, bántalommal szemben.” (E.G. White)

10.
“Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes (tökéletes) békében, mivel Te benned bízik”
(Ésaiás könyve 26: 3)

11.
“Nézd csak szívem, kinyújtom most Feléd, mint egy üres kezet. Néhány garas békességet TE adj
belé, URAM! (Füle Lajos: Kéregető)

12.
“Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik
a kezedet. S menj oda, hol fázik a szeretet.” (Gárdonyi Géza)

13.
„A béke lényege a lemondás. Arról, hogy szétnyitom a tenyerem, és elengedem a
tervemet, a céljaimat, Istennel és másokkal, de még az önmagammal szemben

támasztott igényeimet is. A béke lényege a felismerés, hogy Isten szemében
minden ember épp olyan fontos, mint én.” (Ismeretlen)

14.
„A béke és a nyugalom virágai, bár a földön bimbóznak, csak a mennyben nyílnak

ki egészen.” (Spurgeon)

15.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
(Gyökössy Endre)

16.
“Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik; amit másokról gondolsz, az is hozzád tartozik.
Amit rólad gondolnak, azzal semmi dolgod, ha meg akarod őrizni lelked békéjét.” (Tatiosz)

17.
“Mit használ neked és nekem, ha az egész világ örömét és barátságát megnyerjük, de a békességet
és az Urunkkal való közösséget elveszítjük?” (Johnson Gnanabaranam tamil evangélikus lelkész)

18.
“Fölégettem az összes hidakat, Egyedül állok örök ég alatt…Nem lázadok már és nem álmodom
És nem sírok a földi romokon. Jövő minden reményét ringatom, Mint a vihart és fészket a falomb.
Így állok örök békességbe már S az Istent várom, aki földre száll.” (Juhász Gyula: A várta)

19.
“A veszekedéshez legalább kettő kell, de a békesség elkezdéséhez egyetlen jó szándékú
ember is elegendő.” (Szent-Gály Kata)

20.
„Az egyetlen erő, amely az igazi békét létrehozhatja, fenntarthatja Krisztus kegyelme. Ha ez
meggyökerezik a szívben, kiveti onnan a gonosz szenvedélyeket, amelyek egyenetlenséget,
civódást okoznak” (E.G.White)

21.
„Lelkünk békességét nem a hitünk szemlélődéséből merítjük, hanem Attól nyerjük,
Akiből – ha hitünk a ruhája szegélyét érinti – csodálatos erő áramlik belénk.” (Spurgeon)

22.
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek,
amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János evangéliuma 14:27)

23.
“Ha nagyobb lelki békét akarsz, hagyj fel azzal, hogy mindent felcímkézel “jó”-nak vagy
“rossz”-nak! (Andrew Matthews)

24.
“Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét.”
(Jimi Hendrix)

25.
“A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.” (Dan Millman)

26.
“Ha a békességet boltban árulnák, aranyon is meg kellene vennünk.” (Gárdonyi Géza)

27.
“Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért,
de étvágyat nem; orvosságot igen, de egészséget nem; csillogást igen, de szépséget nem;
jókedvet igen, de örömet nem; szolgákat igen, de hűséget nem; szabadidőt igen, de békességet
nem. Pénzért csak a kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát.” (Arne Garborg)

28.
“Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.” (Helen Keller)

29.
“A gondolkodás nyugalom, békesség, vagy legalábbis annak kellene lennie, de szegény szívünk
túlságosan zakatol, szegény agyunk túlságosan lüktet hozzá.” (Herman Melville)

30.
“Belső nyugalom híján úttalan utakon vándorol az ember. Az elérhetetlen messzeségek
szomjúhozása és a sóvárgás utánuk megfosztják őt a közeli, a jelenvaló áldás élvezetétől.”
(Johann Heinrich Pestalozzi)

31.
“A lelki béke abból származik, ha megértjük és elfogadjuk, hogy kevesen látják pont olyannak
a világot, mint amilyennek mi.” (Andrew Matthews)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

Árvai Márta: Vihar előtt, vihar után c. festménye…

Sék Gusztáv: A békesség

Egy festőt egyszer arra kértek,
rajzolja le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott,
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen,
rajta egy hajót, mely állt csöndesen.
Utasa mind lusta álomba merült …
s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron,
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett,
s egy szundító öreg bácsit festett.
De békességet nem ábrázolt ez sem,
nekiállt hát, hogy tovább keressen.
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat,
békésen legelésző birkanyájat …
A papírkosár lassan tele lett,
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés,
messziről hallatszott a mennydörgés.
Vihar közeledett, az ég rengett,
a festő az ablaknál töprengett.
Nézte a szélben sodródó leveleket,
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,
kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett,
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán,
úgy a fának szíve táján,
a viharról szinte mit sem sejtve,
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
“Uram, te megmutattad békességedet!”
– szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez,
mit a VIHARBAN ALVÓ MADÁR jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan,
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz,
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes,
minden félelemtől mentes.
Nekünk szánja ezt a békességet,

s tőlünk csak egyet kér: engedelmességet.

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

“LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok MÁRCIUS napjaira…” bejegyzéshez 2 hozzászólás

Szólj hozzá!