LÉLEKSZIRMOK: Bíztató gondolatok ÁPRILIS napjaira…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Bíztató gondolatok ÁPRILIS napjaira…
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/05/lelekszirmok-biztato-gondolatok-aprilis.html


Saját fotóm: Erdei boglárka…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára!
ÁPRILIS – SZÍVESSÉG, JÓSÁG égből küldött ajándékok…

1.
“A legnagyobb és legmagasabb fal is csak tégla a téglán, legmélyebb hó is csak pehely a pelyhen.
Türelmes folyamatosság a jótettekben, ez legyen a jelszavunk. Kitartóan igyekezzünk lépésről-lépésre
előrehaladni, míg a versenyt meg nem futottuk, míg győzelemre nem jutottunk.” (E.G.White)

2.
“A jó: olyasmi, amit senki sem tud meghatározni, de ami minden mást meghatároz.” (Lev Tolsztoj)

3.
“A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni.” (Mark Twain)
4.
„Sok feleség sóvárog a szeretet és kedvesség szavaira, a mindennapos figyelmességre és előzékenységre,
ami megilleti őket férjüktől, akit társuknak választottak. Mily sok bajt, a nyomorúság és boldogtalanság mily

árját lehetne megelőzni, ha a férfiak és nők ápolnák a tiszteletet, figyelmességet, apró előzékenységeket,

és a megbecsülés kedves szavait, mely életben tartja szeretetüket.” (E.G.White)

5.
“Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban,
ami másoknak kedvére való; a többi csak leereszkedés.” (Joseph Joubert)
6.
“A világ egy nagy szívességbank. Lehet kivenni ebből a bankból, de rakni is kell bele.” (Szentesi Éva)

7.

“Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.” (Példabeszédek)
8.
“Nem lehet elég korán szívességet tenni, mert soha nem tudhatod, mikor lesz túl késő.” (Ralph Waldo Emerson)

9.
“Ha a férj és a feleség folytatná a szeretetet ébren tartó figyelmességeket, boldogok lennének egymás társaságában, és megszentelő hatással lennének családjukra. A boldogság kis világa élne bennük, s nem kívánnának kilépni ebből új szórakozásokért, és a szeretet új tárgyaiért.” (Ellen G.White)

10.
“Az igazi ajándék az egyik ember számára a másik ember lehet, a másik szívtől szívig érő szeretete.” (Simon András)
11.

“A csillagokat nem tudod lehozni az égről senkinek sem, de egy aprócska szívességet bármikor bárkinek meg
tudsz tenni! Mire vársz?” (Harmati Gyöngyi)
12.
“De ma még Tied körülötted minden, És adhatsz… Adj hát annak, kinek nincs! Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz Tied, amit odaadtál, Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál, Veled marad, s örökre elkísér…(Túróczy Zoltán: Tanács)
13.
“A kis figyelmességek, az egyszerű udvariasság és kedvesség, a szívességek teszik boldoggá az életet, és nagyrészt ezek elhanyagolására vezethető vissza az emberiség nyomorúsága.” (E.G.White)
14.
“A jó cselekedet Isten fényének a sugara.” (Spurgeon)
15.
“Az apró figyelmességek, a szeretet és az önfeláldozás kicsiny tettei, amelyek olyan finoman áradnak, mint a virágillat, áldásossá és boldoggá teszik az életet.” (E. G. White)
16.
“Ha éhezik az ellenséged, adj ennie; ha szomjazik, adj innia; ha ezt teszed, izzó parazsat gyűjtesz a fejére. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” (Rómaiakhoz írt levél)
17.
“A jóság egészen egyszerű: mindig másokért élni, sose a magunk hasznát keresni.” (Dag Hammarskjöld)
18.
“Jótettért azt várd, hogy további jótetteket várjanak tőled.” (Osvát Ernő)
19.
“Ha nem akarunk felhagyni azzal, hogy szeressük az embereket, nem hagyhatunk fel azzal, hogy
jót tegyünk velük.” (Marie von Ebner-Eschenbach)
20.
“Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.”
(Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe)
21.
“A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad… Jóság nélkül olyan a szépség, mint illat nélkül a virág.
Jóság nélkül a gazdagság csupán az önzés gyámola. Jóság nélkül még a szerelem is csak tűz, mely pusztít és éget. Tudjátok meg, hogy a ti ajándékaitok mulandók, de a jóság maradandó: olyan akár a forrás, melyből minél többet merítesz, annál bőségesebben buzog. A jóság – az egyetlen kiapadhatatlan kincs…Légy jó!”
(Henryk Sienkiewicz)
22.
“Nagy ember nem lehet mindenki, de jó ember lehetne!” (Juhász Gyula)
23.
“A jó kút bőségesen ontja magából az éltető vizet minden szomjazót ellátva. Az emberek lelke is szomjúhozik, áhítozik
egy kedves szóra, apró figyelmességekre, egy jó könyvre vagy akár egy békességet árasztó fotóra. Adjunk, adjuk tovább
a jót!!!” (Harmati Gyöngyi)
24.
“Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha.”
(Juhász Gyula”)
25.
Az utat veled járóknak szüksége van jóságodra, megértésedre bizonyosan. Tiszta, egyenes lelkületedre,
mely hirtelen ítélkezéstől ment, hűséget tart, igazat mond, bizonyos nemet, igent; veled a tisztaság jelenlétére,
szavad súlyára, szelíd erejére, s arra, amit leginkább nélkülöznek, hogy úgy járj közöttük, mint ismerője
a Világosságnak, az Öröknek. (Maria Nels: Hidd el!)
26.
“Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned.” (Weöres Sándor)
27.
“Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak
nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!” (Antoine de Saint Exupéry: Fohász, részlet)
28.
„Nem az számít, hogy mennyit adunk, hanem hogy mekkora szeretet fektetünk az adásba.” (Teréz anya)
29.
“Hajlamosak vagyunk a sikert jövedelmünk vagy autónk nagyságával meghatározni, nem pedig
segítőkészségünk fokával vagy emberségünk érettségével.” (Martin Luther King)
30.
“Én az emberi jóságot fontosabbnak tartom az emberi nagyságnál. Mert sok jó emberre inkább van szükség,
mint sok nagy emberre.” (Juhász Gyula)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője.

Árvai Márta: Télvíz idején c. festménye…

Kálnay Adél: Kérdés…

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban,

sétálni télen kigombolt kabátban,
szalonnát szúrni fagyos ágra,
nem vadászni nyúlra fácánra,
koldus kezébe kenyeret nyomni,
csábítók között hűnek maradni,
házad kapuját kitárni,
hadd jöjjön hozzád akárki,
kisgyerek könnyét letörölni,
senkivel soha nem pörölni,
dermedt verébért hajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba,
békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni,
tökéletesre lelni egy madár dalában…

Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?

LÉLEKSZIRMOK – Teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Harmati Gyöngyi

Szólj hozzá!