KÖNYVAJÁNLÓ: Móritz Mátyás: Körvonalazódások

HAMAROSAN MEGJELENIK: Móritz Mátyás: Körvonalazódások c. verseskötete.

Borító: keménytáblás 

Oldalszám: 160 oldal

Móritz Mátyás írói profilja a Holnap Magazinon és elérhetősége:

https://holnapmagazin.hu/profile/moritz

A kötet megrendelhető a szerzőnél!

Megfogalmazásra váró sorszerűségek

Körvonalazódások c. kötetem ajánlójaként

Legújabb és frissebb verseim megformálása közben, a múzsám többször is körültapogattam, megmértem. Az arcába nézve rájöttem: hozzám hasonlít. Hogy éppen olyan tökéletlen, tökéletes, véges és végtelen, tehetetlen és tettre kész, mint én vagyok…
Körvonalakat próbálva adni neki, -neki, aki valahol bennem bolyong testtelenül, körvonalak nélkül, megfoghatatlanul és megragadhatatlanul, a legmélyebben. Mint akinek nincs hangja, csak impulzusai, amelyek egész a gondolat küszöbéig érnek, mégis több minden szónál és gondolatnál, több a látható formavilágnál, amely körülvesz, a káprázatoknál és a fájdalmaknál, a félelemnél és a halálnál. Több mindennél, amit ismerek, és ami megismerhető. Vágyva arra a bizonyos mozarti felhangzásra, ami tökéletesen érthető, és tökéletesen megmagyarázhatatlan.
Próbálva elfogadni, hogy a világban nincsenek igazi kezdetek és végek, hogy csak én nem bírtam élni és értelmezni a tagolatlan időt, a saját szempontjaim szerint osztva fel azt. Hogy a születésemet és a szüleim halálát se tegyem ennek a tagolásnak a részévé, elfogadva, hogy bár mindkettő nagyobb jelentőséggel bír, mint az évek, a hónapok és napok, mégsem fogadva el, hogy a születésem lenne a kezdet, és a haláluk a vég. Hogy az igazi kezdet az első gondolat, és az igazi vég az utolsó gondolat elhallgatása.
Vallva, hogy kezdetben van a csend, és a vers a csendből jön. Amit aztán követ a megmagyarázhatatlan csoda, ami a legkülönbözőbb hangzások és struktúrák alkotta folyamatokból összeáll. Hogy aztán visszatérjen a csend, az újabb és újabb vers előfeltételeként, fontossá emelve a perceket.

Móritz Mátyás

Szólj hozzá!