Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok JÚLIUS napjaira…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok JÚLIUS napjaira…
A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok JÚLIUS napjaira… (abekessegszigete.blogspot.com)

saját fotóm: Japáncseresznyevirág…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára.

JÚLIUS – HÁLA és MEGELÉGEDETTSÉG morzsák Isten asztaláról

1.

“A világon nincs tökéletes öröm, de tökéletes szomorúság sincsen, mert a legnagyobb szomorúságban is sóhajt az ember, és a sóhaj kellemes. Hálás  vagyok a természetnek a sóhajért és sajnálom, hogy nem tudom, hányat sóhajtottam egész életemben. Szeretném megolvasni, és mindet külön megköszönni a jó istennek. A mély sóhajhoz föl kell emelni a fejünket, talán azért, hogy meglássuk az eget.” (Szép Ernő)
2.
“Tudd, hogy intézd bölcsen életed? Légy víg! – ha nem megy, légy elégedett.” (Johann Wolfgang von Goethe)
3.
„Amikor a fazekas edényt készít, a szilárdságát úgy ellenőrzi, hogy kiveszi [a kemencéből] és megkopogtatja. Ha »megzendül«, akkor kész. Ha »tompán koppan«, akkor visszateszi.
A jellemet is kopogtatással ellenőrzik… éjszakai telefonhívások… mogorva tanárok…
odaégett ételek… durrdefektek… »ugye most csak viccelsz?!« határidők. A kopogtatások a
legrosszabbat hozzák elő belőlünk… nem elég nagyok ahhoz, hogy valóban krízisek legyenek,
de ha bőven van belőlük, akkor vigyázz! Forgalmi dugók… hosszú sorok… üres postaládák…
szennyes ruha a padlón… Kopp. Kopp. Kopp. Hogyan reagálsz? Felzendül a hangod, vagy
tompán hangzik? Jézus azt mondta: »Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj«
(Lukács 6:45), és semmi sem tudja jobban felfedni a szív igazi természetét, mint egy jó
kopogtatás…nem a pillanatnyi hőstettek, hanem a kopogtatásokkal teli mindennapi élet.
Ha hajlamos vagy inkább tompán szólni, mint zengeni, ne csüggedj! Van remény számunkra, »tompák« számára is. Kezdd el azzal, hogy hálát adsz Istennek… nem egy fél-szívű köszönömöt… de egy örvendező, örömében ugráló, szíved legmélyéből felhangzó
köszönetet! (Max Lucado)
4.
“A mindennek, jónak-rossznak egyaránt örülő ember hálás ember is egyszerre.”
(Harmati Gyöngyi)
5.
“Aki elfelejti a hála nyelvét, sosem lesz beszélő viszonyban a boldogsággal.” (John Robbins)
6.
“A hála: talajigényes virág, csak nemes szívben tud gyökeret verni.” (Szent-Gály Kata)
7.
“De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk
a világra, világos, hogy el sem vihetünk semmi. De ha van élelmünk és ruházatunk
elégedjünk meg vele.” (Timótheushoz írt levél)
8.
“A hála és megelégedettség egy olyan védőoltás, mely megerősíti lelki immunrendszerünket
a depresszió, a csüggedés és az irigység vírusainak támadása ellen. Segít abban is, hogy
ha már átjutottak a védővonalon, könnyebben száműzhessük őket.” (Harmati Gyöngyi)
9.
“Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli.” (közmondás)
10.

“Akárhogy, akármiért: aki nem boldog  éppen: hálátlan.” (Fodor Ákos)
11.
“Az ember itt kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért-azért; egyszóval mindenért.”
(Pilinszky János)
12.
“Ha fölfokozott vágyaink vannak, akkor tudhatjuk: rengeteg kudarc fog bennünket érni.
Ez szorongással tölthet el bennünket, és nem szívesen látjuk be, hogy kudarcra ítéltük
magunkat. A boldogság kulcsa ugyanis az alacsony elvárás, a kevesebbel való megelégedés,
a választási szabadságunk önmagunk általi tudatos korlátozása, a döntéseink melletti
elköteleződés, a jelenlegi életünk megbecsülése, és a hála amiatt, ami már a miénk.”

(Pál Ferenc)

13.
“A szeretet és a hála minden negativitást felold, bármilyen formát öltsön is. Ez a két
érzés képes tengereket szétválasztani, hegyeket megmozgatni, és csodákat véghezvinni.”
(Rhonda Byrne)
14.
Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én hálás
vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói. (Alphonse Karr)
15.
„Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen
ez azt jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel
gondoskodtál valakir
ől: főztél, és asztalt terítettél. Képzeld el, hány ember van
a f
öldön, akinek nincs mit elmosnia, vagy nincs kinek megterítenie… (Paulo Coelho)
16.
„Az én koromban a dolgok egyszerűen csak voltak, és kész. Nem elemeztünk
ki mindent százszor. Nem volt az a rengeteg egyetemi oktatás „Miért, Hogyan
és Azért-mert” szakon. Tudod, kedvesem, néha érdemes egy pillanatra elfelejteni
ezeket a szavakat, és megtanulni kimondani: köszönöm.” (Cecelia Ahern)
17.

“Az élet igazi művészete: a kevéssel megelégedés.” (Révay József)
18.
A legjobb orvosok: dr. Megelégedés, dr. Higgadtság és dr. Vidámság. (Spurgeon)
19.
“Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget,
a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak
elrontani és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a
szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.” (Kós Károly)
20.
“Minden ember sírva születik, de nem minden ember zúgolódik. Sokan állandóan panaszkodnak
és csalódottan halnak meg. Ezek az emberek elrágcsálják a keserű tablettát, pedig ha egy-két
korty vízzel és egy kis türelemmel nyelnék le, nem éreznék a keserűségét. Az ilyen emberek a
más terhét könnyűnek találják, de a saját terhüket olyan nehéznek, mint az ólmot. Ők azok,
akik mindig rossz bánásmódban részesülnek. Senki tyúkszemére nem taposnak oly gyakran,
mint az övékre. A hó legsűrűbben az ő ajtajuk elé hull, a vihar legerősebben az ő ablakuk előtt
tombol. A valóság az, hogy mindez csak képzelet. Ők is boldogok lennének, ha ezt belátnák.
Egy csipetnyi a megelégedés füvéből olyan ízt ad a legegyszerűbb levesnek is, mint a legfinomabb királyi éteknek.” (Spurgeon)
21.
“Örülök annak, amim van, s nem búsulok azon, amim nincs.” (Lev Tolsztoj)
22.
“A lélek nagy gazdagsága, ha szerényen, de megelégedetten élhetünk.”
(Titus Lucretius Carus)
23.
Soha ne engedd meg magadnak, hogy bármi miatt is panaszkodj  – még az időjárás miatt sem!

Soha ne képzeld magad más körülmények közé vagy más helyre!

Soha ne hasonlítsd össze sorsodat másokéval!

Soha ne játssz el a gondolattal, hogy mi lett volna, ha a dolgok másként alakulnak!
Soha ne aggodalmaskodj a holnap miatt – ne feledd, a holnap Istené, nem a miénk!

(Ella Spees gondolatai a megelégedettség titkáról, 52 évig dolgozott misszionáriusként
Afrikában a pigmeusok között az őserdőben.)

24.

“A Föld mindenkinek a szükségletét ki tudja elégíteni, csak a kapzsiságát nem…”
(Mahátma Gandhi)
25.
“A boldogság nem visel külső jelvényt, hogy felismerhessük, olvasni kellene a boldog ember
szívében; de a megelégedés kisugárzik a tekintetből, a viselkedésből, a hanghordozásból,
a magatartásból, s mint egy átárad arra, aki észleli.” (Jean-Jacques Rousseau

26.
“Szeretem a napfényt Patak csobogását, Kis méh zümmögését, Madár dalolását,
Lágy szellőt, virágot, Sok apró örömöt, Minden szépet és jót Istennek köszönök.” (Varga Erzsébet)
27.
“Minden nap Isten vendége vagy! Ő, aki Mindenható, körülvesz, elhalmoz végére mehetetlen
szeretetének ezernyi jelével. Nem ez-e az igazi gazdagság? Tanuljuk meg hálás szívvel
értékelni, amíg még a kegyelem ajtaja tárva-nyitva.” (Harmati Gyöngyi)
28.

És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet! Csendesen adja, két kézzel, a reggelt
és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy 

emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban, minden pillanatban! Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.” (Márai Sándor )
29.
“Aki maga körül forog, el
őbb-utóbb csak tántorog. Önzésének nagy az ára: beleszédül – önmagába.”
(Füle Lajos)
30.
“A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél…Kell neki mindennap egy pillanat,
Amikor valami szépet befogad, És feler
ősítve sugározza tovább…Hogy szebb legyen tőle a világ!”
(Rajki Miklós)

31.
“A nagy fordulat egy ember életében: “nekem mi jut?” helyett: “mi fakad bel
őlem?”
S ez elég ahhoz, hogy a bentr
ől-fakadó fényes legyen és folyton tisztuló.” (Weöres Sándor)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

Árva Márta:  Virágcsokor c. festménye…

Harmati Gyöngyi: Egy csokornyi hála…

Nincs szebb látvány az egyszerű, színes, illatozó mezei virágokból kötött csokornál, melytőaz 
otthonunk megtelik szépséggel, békével. Így telhetne meg lelkünk is hálával, azért a sok jóért amiben
minden nap részesülünk, ha megtanulnánk észrevenni éértékelni őket.
Először is adjunk hálát a bennünket láthatatlanul körüölelő levegőért, ami nélkül csak
pár percig élhetnénk. A testünket tápláló ételért és a megfelelő ruházatért, mely
oly sok ember számára lassan elérhetetlen luxuscikk. A szomjúságunkat csillapító
ivóvízért, mely mindig a rendelkezésünkre áll, nem kell érte kilométereket gyalogolni.
A fedélért a fejünk felett, a kényelmes életért, az apró mozdulatért, mellyel megérinthetjük
a villanykapcsolót és máris világosság vesz minket körül.  Az autónkért, ami megkönnyíti
a napi teendőink ellátását és még üzemanyagot is tudunk bele vásárolni.
Az egészségünkért, amiért nem vagyunk rászorulva mások segítségére.
A lábainkért, mert elvisznek ahová szeretnénk menni és ahová szükséges.
A kezeinkért, hogy munkálkodhatunk velük és megfoghatjuk mások kezét.
A munkahelyünkért, ahol dolgozhatunk és nem kell céltalanul tölteni napjainkat.
családunkért, akik nélkül talán könnyebb, de biztosan szegényebb lenne az élet.
A jó barátainkért, akik erősítenek és bátorítanak és a kevésbé jó barátainkért,
akik tükröt tartanak elénk. Legyünk hálásak az időjárásért, akármilyen is legyen az,
ha hálásak vagyunk nem számít esik-e az eső vagy fúj a szél!
Hálás vagyok a betegségekért, mert megtanították értékelni az egészséget
Az éjszakai égbolton ragyogó csillagokért, melyekre egy jobb világ után vágyódva
feltekinthetünk. Hálásak lehetünk, hogy  szemeinkkel láthatjuk a különböző formákat
és színeket, füleinkkel észlelhetjük a hangokat és hallhatjuk a madarak énekét.
Hálásak lehetünk az orrunkért mellyel érezhetjük a virágok illatát, a nyelvünkért mellyel
érezhetjük az ízeket és szavakat is segítenek formálni. Hálásak lehetünk az ujjainkért, mert velük kitapinthatjuk a körülöttünk lévő dolgokat. Az Isten által belénk plántált lelkiismeretért,
mely segít egymástól megkülönböztetni jót és rosszat. A színekért, illatokért, hangokért melyek
nélkül egyhangú szürkeség borítaná el a  világot. A nap 24 órájáért, mely pontosan alkalmas keret életünk számára. A természet hihetetlenül változatos állat és növényvilágáért mely megörvendezteti lelkünket. Az eső után az égen tündöklő szivárványért, mely reménnyel tölti be a szíveinket.
A pihentető alvásért is, mert utána frissen indulhatunk neki az újabb napnak.
Hálát adhatunk még az élet apró örömeiért, egy kedves mosolyért mely segít a napi küzdelmeket könnyebben elviselhetővé tenni.  Az iskoláért, ahol tanulhattunk, bárcsak minden kisgyermeknek megadatna. Hálásak lehetünk amiért tudunk írni, olvasni, számolni és sok egyéb
ismerettel is rendelkezünk, így könnyebben eligazodhatunk a világ útvesztőiben.
Hálát adhatunk azért is, hogy Isten a létezés örömét velünk is megosztotta és gyermekeként szeret bennünket. Igen, ezekért mind-mind hálásak lehetnénk és köszönömöt rebeghetne
értük a szívünk és a szánk!!!

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

“Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok JÚLIUS napjaira…” bejegyzéshez 5 hozzászólás

 1. Kedves Gyöngyi!

  Bámulattal adózom munkádnak, mellyel ezt a gyűjteményt létrehoztad. Csodálatos gondolataidhoz szeretettel gratulálok!

  Zsuzsa

 2. Kedves Marica!
  Nagyon köszönöm kedves szavaidat. Én is hálás vagyok amiért elolvastad, a figyelmedre méltattad ezt a kis gyűjteményt.
  Szeretettel: gyöngyi

 3. Kedves Gyöngyi!

  Hálás vagyok, azért a sok gyönyörű, idézetért :“A Föld mindenkinek a szükségletét ki tudja elégíteni, csak a kapzsiságát nem…”
  (Mahátma Gandhi), nem a legszebbet, de talán leg aktuálisabbat másoltam ide.
  Köszönöm.
  Marica

 4. Kedves Rita!
  Köszönöm szépen a látogatást. Örülök, hogy ez a kis összeállítás elnyerte tetszésedet.
  Békés napokat kívánok szeretettel: gyöngyi

 5. Kedves Gyöngyi!

  Nagyon bölcs és megfontolásra érdemes idézeteket hoztál. A virágcsokor gyönyörű és a hálás gondolataid is öröm volt olvasni.

  Szeretettel: Rita💐

Szólj hozzá!