LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok OKTÓBER napjaira…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok OKTÓBER napjaira…

saját fotóm: rododendron szirmok… (H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára
OKTÓBER – HIT, láthatatlan érzékszerv menny és föld között

1.
“Csakis a hitben lehet megtalálni az élet értelmét és lehetőségét….a hit az emberi élet értelmének olyan ismerete, amelynek következtében az ember nem semmisíti meg magát, hanem él. A hit az életerő. Ha az ember él, akkor valamiben okvetlenül hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért kell élnie, akkor nem élne. Ha nem látja, és nem érti a végesnek árnyszerűségét, akkor ebben a végesben hisz, ha viszont érti a végesnek tovatűnő jellegét, akkor a végtelenben kell hinnie. Hit nélkül nem lehet élni.” (Lev Tolsztoj)

2.
“A legnagyobb erő a világban: A hit.” (Teréz Anya)

3.
“A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” (Szentírás)
4.
“Az őszinte hit maga az élet. Az élő hit az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá válik.” (E.G.White)
5.
„A hit a látszólag kedvezőtlen körülmények között fejlődik a legjobban. Amikor felszabadul a pillanatnyi hangulatoktól, érzelgéstől és az emberekbe vetett bizalomtól, könnyen emelkedik a menny felé, mint a léghajó, amelyből kidobálták a homokzsákokat.” (C.H. Spurgeon)
6.
“A hit az embernek az az érzékszerve, amivel a lelki valóságot tudja felfogni. A láthatókat megismerhetjük értelmünkkel és öt érzékszervünkkel, a láthatatlanokat Isten kijelentése alapján a hitünkkel. Az embernek ez az érzékszerve a bűnesetig hibátlanul működött. Amikor azonban istentől elszakadt, súlyosan megsérült, és mivel utána nem használta, visszafejlődött. Ahhoz, hogy valaki újra érzékelje Istent, értse akaratát, újra kell kérnie Tőle ezt az ajándékot. Aki visszanyeri Istentől ezt az elveszített érzékszervet, az ismét érzékeli Isten közelségét, szeretetét, érti gondolatait, szándékát, és annak számára Isten és a lelki valóság ugyanolyan realitás, mint a világnak az a része, amit a többi érzékszervünkkel tudunk megközelíteni. Mint ahogyan az illatokat csak a szaglásunkkal tudjuk felfogni, Istent csak a hittel. Hiába hallgatózik valaki egy nyári estén a virágoskertben, a fülével nem érzi az illatot. Viszont hiába szagolgat egy Bach-kantátát, azt hallani kell, csak úgy lesz valóság. Ugyanígy hiába okos, művelt, jó szándékú valaki, nem értheti ismerheti meg Istent, csak a hit által.” (Cseri Kálmán)
7.

“A vallást szüleinktől és az iskolától hagyományként kapjuk, de ez még nem a hit, vagy legalábbis nem az igazi hit. Az igazi hit az ember személyes drámájának gyümölcse.”
(Pilinszky János)
8.
“A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma,
hogy látni fogja azt, amiben hisz.” (Szent Ágoston)

9.
“Az értelemből épített tornyok a fák tetejéig érnek. A hitből építettek a csillagokig.”
(Mary E. Pearson)

10.
“Hívő ember vagyok, pedig sose járok templomba. És tudod, miért? Mert nem hiszem el, hogy a hit és a vallás szinonimái egymásnak. A hívő ember Istent szereti, a vallásos az egyházát. A hit belülről jön, a vallás kívülről. A hit belső késztetés, a vallás tradíció.” (Sándor Anikó)
11.
“Csodálom azokat, akikben él a hit. Irigylem az erőt, amelyet nekik kölcsönöz. Bizonyára értékes támaszt jelent, amikor a létezéssel kivédhetetlenül együtt járó tragédiákkal találják szemben magukat.” (Anna Erelle)
12.
“A hit ott kezdődik, ahol az értelem nem jut tovább, ahogyan a csillagok is csak besötétedés után jönnek elő, hogy megmutassák az ég távlatait.” (Szent-Gály Kata)
13.
“Nekem a hit azzal a felismeréssel kezdődik, hogy egy legmagasabb intelligencia hívta létre az Univerzumot és alkotta meg az embert. Nem nehéz ezt hinnem, hiszen vitathatatlan, hogy ahol terv van, ott intelligenciának is kell léteznie. Egy rendezett, kibontakozó világmindenség azt bizonyítja, hogy igaz a valaha elhangzott legnagyszerűbb kijelentés: “kezdetben teremtette Isten…”
(Arthur Compton, Nobel-díjas fizikus)
14.
“Hiszek az egy Istenben, a világegyetem teremtőjében. Hiszem, hogy gondviseléssel kormányozza a mindenséget. Hiszem, hogy imádatra méltó, hogy a legszívesebben vett szolgálat, amit adhatunk Neki, ha jót teszünk gyermekeivel.” (Benjamin Franklin)
15.
“A Biblia mély és vigasztaló szelleméből megnyugvást nyerünk attól, hogy a “látott dolgok ideig tartók, a nem látott dolgok örökkévalók”. (Helen Keller)
16.
“A csüggedés és a kétségbeesés a hit csődje.” (Szabó Magda)
17.
“A hit nem ünneplő ruha vagy vasárnapi torta, hanem gyakorlati elv,amelyet a mezőn, a műhelyben, az irodában és az Isten házában egyaránt alkalmaznunk kell.” (C.H. Spurgeon)
18.
“Hidd, hogy van egy felsőbb hatalom, ami csendben azon dolgozik, hogy minden a jó irányba haladjon. Ehhez szabd magad, és a többivel ne törődj.” (Beatrix Potter)
19.
“A hit látja a láthatatlant! Elhiszi a hihetetlent! És eléri a lehetetlent!” (John Greenleaf Whittier)
20.
“Ne add fel! A kulcstartón is általában, a legutolsó kulcs az, amelyik kinyitja az ajtót.” (Paulo Coelho)
21.
“A hit valójában nem filozófiai kérdés, hanem életforma. Egész életünk, a gondolkodásunk és a cselekedeteink teljes szívvel való alárendelése annak az eszmének, amit az életünk zászlajára tűzünk.” (Simon András)
22.
“Az igazi hit az amikor Isten és az ember végérvényesen találkozik és magára marad.”
(Pilinszky János)
23.
„Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el – az erős hit, mint az életmentő csónak, biztonságot nyújt a viharban is.” (C.H. Spurgeon)
24.
“Amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, s akit nem látok.” (Isaac Newton)
25.
“Imádkozni annyi, mint esőt kérni. Hinni annyi, mint esernyőt vinni magunkkal.” (Bruno Ferrero)
26.
“Hiszem, hogy Isten minden szükségben annyi erőt ad a kitartáshoz, amennyire szükségünk van. Ezt azonban senki sem kapja meg előre, azért, hogy ne önmagunkra, hanem egyedül csak
őrá hagyatkozzunk. Az ilyen hitben teljesen eltűnik a jövőtől való félelem.” (Dietrich Bonhoeffer)
27.
“Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani.”
(Jókai Mór)
28.
“A mi hitünk is csak akkor lesz hiteles és követendő a gyermekeink számára, ha nem
csupán hagyománytiszteletből, félelemből, hanem szeretetből gyakoroljuk. Ezt a gyermekeink  szavak nélkül is tökéletesen megérzik.” (Simon András)

29.
“Könnyű akkor hinni és jónak lenni, amikor nincs baj és minden rendben megy. Ez a hit azonban nem hit, csak a dolgok elfogadása. Az igazi hit az amely a nehéz, még nehezebb, legnehezebb helyzetekben is sziklaszilárdan áll.” (Bozzay Margit)
30.
“A földi világban, mely életünk színtere a változatos színek és formák kavalkádját szemünkkel láthatjuk, legkülönfélébb hangjait fülünkkel hallhatjuk, felületeit bőrünkkel kitapinthatjuk, orrunkkal érezhetjük a szagokat, illatokat és nyelvünkkel pedig megízlelhetjük a sósat, savanyút, keserűt és az édeset is. A láthatatlan lelki valóságról egy különleges, kifinomult belső érzékszervünk fest élethű képet, melynek neve: a HIT. Általa  érzékelhetjük látható, hallható, szagolható, kitapintható és megízlelhető valóságként a mennyei, soha el nem múló, örökkévaló világot, hol békesség és szeretet honol.” (Harmati Gyöngyi)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője.

Árvai Márta: Falu templommal c. festménye…

Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben… 

Hiszek hitetlenül Istenben,
Mert hinni akarok,
Mert sohse volt úgy rászorulva
Sem élő, sem halott.
Szinte ömölnek tört szívemből
A keserű igék,
Melyek tavaly még holtak voltak,
Cifrázott semmiség.
Most minden-minden imává vált,
Most minden egy husáng,
Mely veri szívem, testem, lelkem
S mely kegyes szomjúság.
Szépség, tisztaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak.
Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg.
Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban előttem
Száz titok kavarog.
Minden titok e nagy világon
S az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok titka,
Szegény, hajszolt magam.
Isten, Krisztus, Erény és sorban
Minden, mit áhítok
S mért áhítok? – ez magamnál is,
Óh, jaj, nagyobb titok.

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Szólj hozzá!