LÉLEKSZIRMOK: ÚTRAVALÓ – Válogatás legkedvesebb idézeteimből…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: ÚTRAVALÓ – Válogatás legkedvesebb idézeteimből…
A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: ÚTRAVALÓ – Válogatás legkedvesebb ídézeteimből… (abekessegszigete.blogspot.com)

saját fotóm: Virágszirmok bogárral…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára
ÚTRAVALÓ – Válogatás legkedvesebb ídézeteimbő
l

1.
“Ne felejtsd el, hogy magasabb szintet nem érsz el annál, mint amit magad elé tűzöl.Ezért tűzd magasra a célt, és lépésről lépésre, még önmegtagadás, áldozat és keserves erőfeszítés árán is juss el a fejlődés létráján a legfelső fokra! Ne engedd, hogy bármi is utadba álljon! A sors egyetlen ember köré sem szőtt olyan vastag hálót, amelyet tehetetlenül és bizonytalankodva el kellene tűrnie. A mostoha körülmények váltsák ki belőled azt a szilárd elhatározást, hogy leküzdöd a nehézségeket! Egyetlen akadály ledöntése képességeket ad újabb akadályok ledöntésére. Céltudatosan menj előre a helyes irányba, és a körülmények segíteni fognak, nem gátolni.” (E.G.White)
2.

“Az embernek nem kell mindig jól járnia! Nem kell minden helyzetből nyertesen kikerülnie!
Aki ezt a kényszert el tudja engedni, az belsőleg nagyon szabad lesz. Az élet hosszú, bele
kell, hogy férjenek vereségek, összeomlások, újrakezdések is. És ennek során új aspektusai
nyílnak meg a dolgoknak, olyanok, amelyeket csak alulnézetből lehet látni.” (Mérei Ferenc)
3.
“Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem ikertestvér. Hogy mit hoz a kedd, azt ne kezdd el siratni félelmedben hétfőn. Hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn. Hátha nem hozza be. Az egyik nap ilyen, a másik olyan. Egyetlenegyet kell megjegyezni, ha harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van. Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt is viseld józanul és fegyelemmel.” (Szabó Magda)
4.
“Minden kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, hogy érdemes egy kis fényért,
melegért tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, amely széppé, meleggé teszi az életet.”
(Molnár Ferenc)
5.

“Szeretnék csak parányi mécses lenni, mely bevilágít egy szobát. Csak egy szál deszkahíd lenni,
mely szakadékon ível át. Csak egy kanálka mézzé lenni, legyen az élet édesebb! Csak egy
segítő kézzé lenni, mely teszi azt, amit lehet!” (Szent-Gály Kata)
6.
“Olyan vagyok, mint az útszéli kavics, mely sír és nyikorog, mikor az emberek lába rátapos.
Rajtam is sok szenvedés vonul át: rengeteg, míg a kavicsból apró homokszem nem leszek.
De ha a kegyelem napja rám ragyog, akkor?… kicsi homokszem: – majd én is csillogok.”
(Galgóczi Erzsébet)
7.

“A világon nincs tökéletes öröm, de tökéletes szomorúság sincsen, mert a legnagyobb szomorúságban is sóhajt az ember, és a sóhaj kellemes. Hálás vagyok a természetnek a sóhajért és sajnálom, hogy nem tudom, hányat sóhajtottam egész életemben. Szeretném megolvasni, és mindet külön megköszönni a jó istennek. A mély sóhajhoz föl kell emelni a fejünket, talán azért, hogy meglássuk az eget.” (Szép Ernő)
8.
“Ha ellenségeket akarsz szerezni, próbálj meg megváltoztatni valamit. Nyilván senki nem
akar ellenségeket, de a változtatás igénye hadat üzen magunknak és a környezetünknek,
a megszokásnak és a gépiességnek – kilépésre ösztönöz a komfortzónából. Kellemetlen
kikelni a meleg, puha ágyból: kint hűvös, kényelmetlen és kihívásokkal teli világ vár. Soha,
senki nem ígérte, hogy könnyű lesz, vagy ha igen, ő sem volt barát. Ám a test és a lélek jól
nevelhető, és a kényelmetlen világban várnak a kötelességek. De honnan tudhatjuk meg,
hogy mi a kötelességünk? Onnan, hogy általában nincs kedvünk elvégezni őket. Gyakran nem
kívül vannak az “ellenségek”, hanem a saját szokásainkban. Valaki egyszer azt mondta:
nincs nagyobb csapás annál, mint amit az ember magára mér. A jó hír mégis az, hogy az új,
építő szokások is beíródnak és természetessé válhatnak néhány hét után, akkor is, ha a felfelé
vezető út energiabefektetéssel jár.” (Thomas Woodrow Wilson, Nobel-békedíjas)
9.
“Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.” (Henry van Dyke)
10.
“..ne felejtsd el, hogy a legfontosabb idő: a MOST, mégpedig azért a legfontosabb, mert csakis akkor rendelkezünk magunkkal, a legfontosabb ember pedig az, akivel éppen találkozol, mert senki se tudja lesz-e még dolga valaha mással, a legfontosabb dolog pedig – jót tenni vele, mert csakis evégett küldetett az ember az életbe.” (Lev Tolsztoj)
11.
“Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék; ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme; egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Mármost min jár az emberek esze? Ezen soha, hanem a táncoláson, a lantpengetésen, danoláson, versíráson, lovas karikajátékon, duellumon (párbaj), királyi cím elnyerésén, anélkül hogy valaha is elgondolkoznának rajta, mit jelent királynak, és mit embernek lenni.” (Blaise Pascal)
12.
“”Többnek látszom és jobbnak, mint vagyok, szégyellem is e hazug látszatot,
de nem tudok ellene mit se tenni…Nem az vagyok, de az szeretnék lenni.” (Füle Lajos)
13.
Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid! Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed, és
Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsod! 
(Outlaw, Frank)
14.
“Már csak kevés embernek van saját arca – fiatalok, öregek, mind a tömegálarcot viselik, mind ugyanazt mondja, egyformán viselkednek, és ennek a tömegnek talán tud a technikai forradalom, a szuperindusztriális világ élelmet, fedelet adni, de emberszabású embereket nevelni belőlük lehetetlen. Ez a félelmesség néhány évtized alatt valósult meg, és beláthatatlan, hová vezet.”  (Márai Sándor)
15.
“Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül azé az érdem, aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban, verejtékben és vérben fürdik, aki vitézül tör előre, aki újra meg újra téved és hibázik, mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói, aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben végül megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye ellenére végül mégsem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és a hideg szívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet, sem vereséget.” (Theodore Roosevelt)

16.
“A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie.” (Gabriel García Márquez)
17.
“Ha én ördög lennék, és tönkre akarnám tenni az Isten által teremtett világot, pontosan azt csinálnám, amit most az ember: gyorsítanám az élményeket, az információkat, a történéseket, az érzelmi hatásokat, és mint tehetséges Sátán, pörgetni kezdeném a világot. És addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meghaladja az ember élmény-feldolgozási képességét, emocionális teherbírását. Amíg minden tönkre nem megy.” (Popper Péter)
18.
“Nincs egyetlen érző ember sem, aki ha a felhőtlen éjszakai égboltra tekint, meg ne kérdezné
önmagától, mi a rendeltetése a csillogó égitesteknek, és mi az, ami a világmindenség rendjét
megszabja. Ugyanez a kérdés támad bennünk, ha az emberi testbe helyezett liliputi világmindenséget kémleljük, vagy akár csak azt a titkokat firtató emberi szempárt, amely minduntalan összefüggéseket keres a két világ között.” (Selye János)
19.
„A boldogság olyan, mint a pillangó: ha üldözzük, elszáll. De ha másra figyelünk és mással foglalkozunk, szép lassan a vállunkra telepszik.” (Henry Thoreau)
20.
“Korunk a mesterségesen felkorbácsolt érzelmek kora, és következetesebben manipulálnak bennünket, mint a történelem során bármikor. A régi civilizációk szentnek tartották a zenét: valamiféle szépségideál volt, amelyet futólag megpillanthattunk, amelyre  áhítozhattunk. Korunkban szinte teljesen elveszítette ezt a szerepét a zene, áldozatul esett a mindenütt jelenvaló kizsákmányolásnak.” (Yehudi Menuhin)
21.
“Csak háromféle ember van; az egyik fajta az, amelyik megtalálta Istent, és szolgálja; a másik, amelyik minden igyekezetével keresi, de még nem találta meg; végül a többi, aki úgy él, hogy nem keresi, és nem is találta meg. Az elsők értelmesek és boldogok, a legutóbbiak balgák és boldogtalanok, a közbülsők boldogtalanok és értelmesek.” (Blaise Pascal)
22.
“Azt mondják, hogy pénzért mindent meg lehet kapni, de ez nem igaz. Ételt vehetsz pénzért, de étvágyat nem; orvosságot igen, de egészséget nem; csillogást igen, de szépséget nem; jókedvet igen, de örömet nem; szolgákat igen, de hűséget nem; szabadidőt igen, de békességet nem. Pénzért csak a kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát.” (Arne Garborg)
23.
“Kétféle hang követeli ma a figyelmedet? A negatív megtölti elmédet kétséggel, keserűséggel, félelemmel. A pozitív reményt és erőt közvetít. Te melyikre figyelsz ma? (Max Lucado)
24.
“Az emberek gyakran figyelmen kívül hagyják ezt az elvet. Azt kérdezik: “Mit kaphatok holnap, ha ma elvetem a babszemeimet?” A válasz: “Nedves babszemecskéket” A mag törvénye így szól: “Ma ültetsz, és KÉSŐBB aratsz!” Ma ültess babszemeket, és szedd le négy hónap múlva a termést. Amikor még mindenki magának termelt, valószínűleg ezt az elvet jobban értették. De manapság az instant levesek korát éljük.” (Andrew Matthews)
25.
“Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek,   hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem mijük van: mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.” (Weöres Sándor)
26.
“Azt nem akadályozhatjuk meg,hogy a bánat madarai el ne röpüljenek a fejünk felett, de azt igen,hogy a hajunkba  fészket rakjanak.” (Luther Márton)
27.

“Milyen meggondolásból állítják, hogy nem támadhatunk fel? Mi nehezebb: megszületni, vagy feltámadni: az, hogy ami sohasem volt legyen, vagy továbbra is legyen, ami egyszer már volt? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az életbe visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyűnek, a megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk.” (Blaise Pascal)
28.
“Ha egy embernek utcaseprő a munkája, akkor úgy seperjen utakat, ahogy Michelangelo festett, ahogy Beethoven komponált, vagy ahogy Shakespeare írt verseket. Olyan jól seperje az utakat, hogy a mennynek, és a földnek minden lakója megálljon egy percre, s azt mondja, ím, itt élt egy nagyszerű utcaseprő, aki jól végezte a munkáját.” (Martin Luther King)
29.
“Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem: nem éltem hiába; ha könnyítek egyetlen életen: nem éltem hiába; ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára: nem éltem hiába.”
(Emily Dickinson)
30.
“Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
(József Attila)
31.
“Megmondom a titkát, édesem a dalnak: Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. (Babits Mihály, részlet)
32.
“Istenem, adj derűt, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit meg bírok változtatni, és bölcsességet, hogy fel tudjam ismerni, a kettő közötti különbséget.” (Ismeretlen szerző)
33.
“Légy az, kibőárad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.” (Gárdonyi Géza)
34.
“Kinek az ég alatt már senkije sincsen, Ne féljen: felfogta ügyét a jó Isten.”
(Arany János:Toldi, VII. éneke)
35.
“A léleknek nem kell pénz. A lélek mindig valami szépet remél…Kell neki mindennap egy pillanat, Amikor valami szépet befogad, És felerősítve sugározza tovább…Hogy szebb legyen tőle a világ!” (Rajki Miklós)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője

Árvai Márta: A hullámok partot érnek c. festménye…

 

Albert Schweitzer: Láthatatlan, titkos mellékfoglalkozás…
(Az élet tiszteletének etikája)

Ahogyan a hullám nem önmagáért van, hanem hogy az óceán hullámzásában állandóan részt vegyen, életem sem lehet SOHA önmagáért, mindig csak annak átélésében, ami körülöttem van. Az igazi etika különös tanítást sugall nekem. Azt mondja: boldog vagy, ezért arra hívattál, hogy sokat ADJ TOVÁBB. Amivel egészségben, adottságokban, teljesítőképességben, sikerben, szép gyermekkorban, harmonikus otthoni körülményekben TÖBBET KAPTÁL, mint mások, azt nem fogadhatod úgy, mint magától értetődőt. Annak árát le kell rónod. Az életnek életért való odaadásában rendkívülit kell teljesítened. Veszélyessé lesz az igazi etika hangja azoknak a boldogoknak, akik mernek rá hallgatni. Ezekkel szemben nem tompítja le a benne lobogó ésszerűtlent. Azzal rohanja le őket, hogy zökkenjenek ki a megszokott kerékvágásból, s legyenek az odaadás kalandoraivá, akikből túl kevés van a világon…

Az élet tiszteletének etikája azonban nem hagyja jóvá, hogy az ember arra legyen ítélve vagy ahhoz hozzásegítve, hogy a többi emberért való odaadás felelőssége alól mentes legyen. Megkívánja tőlünk, hogy valahogyan és valamiben emberek legyünk a többi ember számára. Azoknak, akik a munkahelyen ezt nem tudják megvalósítani, s egyébként sincs semmijük, amit odaadhatnának, azt ajánlja, áldozzanak fel valamit az IDEJÜKBŐL és a NYUGALMUKBÓL, ha oly szűkösen vannak is ezek kimérve. Teremtsetek magatoknak mellékfoglalkozást – mondja nekik -, LÁTHATATLAN, talán titkos MELLÉKFOGLALKOZÁST. Nyissátok ki a szemeteket és keressétek meg, hol van szüksége valakinek vagy valamely emberekért történő vállalkozásnak egy kis időre, egy kevés kedvességre, parányi részvétre, egy kis beszélgetésre vagy valami munkára. Talán egy magányos, megkeseredett beteg vagy ügyefogyott ember az, akinek jelenthetsz valamit. Talán egy aggastyán vagy egy gyermek. Talán egy nemes vállalkozás, melynek önkéntesekre van szüksége, akik fel tudnak áldozni egy szabad estét, vagy ügyes-bajos dolgokat el tudnak intézni. Ki tudná felsorolni azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyek az embernek nevezett értékes FORGÓTŐKÉBŐL adva lehetnek. Ebben van hiány mindenütt. Ezért keresd, nem kínálkozik-e emberséged számára BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG. Ne ijedj meg, ha várnod vagy kísérletezned kell. Csalódások esetén is maradjon meg az elszántságod! De ne kerülje el a figyelmedet valami mellékfoglalkozás, amivel ember lehetsz a többi ember számára! BIZTOSAN rendeltetett neked ilyen, HA igazán akarod…

LÉLEKSZIRMOK – teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Szólj hozzá!