Egyetem 3. rész: Tisza István internátus

Tudomány a fák árnyékában

Első barátom, a kedvenc fa az ablakom alatt, ahol akkor laktam.

A szoborparkban láthatók kedves professzoraink emlékére készült szobrok:

Kesztyűs Lóránd (1915-1979)
2008, Györfi Sándor
Dr. Csaba Béla: Dr. Kesztyűs Lóránd, 20. kötet — 6. ábra.

Forrás: https://klinikaikozpont.unideb.hu/hu/debreceni-klinikai-szoborpark

TISZA ISTVÁN INTERNÁTUS

Gondolatban állok egy épület előtt, amelyikről így ír a Debreceni Újság 1930 október 8.-i száma:
„A Nagyerdő árnyékos tölgyei között, gyönyörű környezetben létesült az új internátus…Csupa napfény, csupa levegő, barátságos melegség veszi körül mindenütt. Eredetileg is internátusnak készült. Béke palotának hívták.” Hogy ki tervezte és melyik években építették, erre eddig sehonnan nem kaptam választ. Csak arról sikerült választ találni két jótevőm jóvoltából, akik máskor is segítettek, hogy mikor és hogyan alakították át olyanra, amelyik épületben azután nem csak vidéki hallgatók laktak az 1940-es évek második felében, hanem azok is, akiknek a szülei haláltáborban pusztultak el, vagy maguk is hadifogaságból szabadulva itt találtak otthonra a zavartalan tanuláshoz.


Dr. Ónody Jenő

Apám orvostanhallgatói idejéből való beszámolóiból, és rövid klinikai dolgozói, díjtalan gyakornoki bőrklinikai állásásából való emlékeiből gyakran elhangzott Tisza István neve. A róla elnevezett diákszállóé is, amihez engem is sok emlék köt, a gyerekeimet is, egyetemi felvételük után bevezetésképpen ők festették újjá a fehér kerítést alkotó faanyagot diákmunkaként. Most hiába keresem a leírást, vagy a képet az interneten, egyelőre nyomát sem találom. Szégyenkezem emiatt. Nem tartom szép dolognak, hogy igyekszünk mindent elfelejteni.

„A Tisza István Internátus 1921-ben alakult meg és akkor a Magoss György-téren álló ún. Tanítói Árvaházban lett elhelyezve (ma: Bem-tér, ATOMKI).

BEM TÉR

„1921 augusztus 15 és 16-án rendezendő óriási ünnepségen reméltek akkora jövedelmet, hogy megvessék a Tisza internátus alapjait”.

Egyetértés 1921. május 26.-ból.

„ Még 1921-ben alakult meg Budapesten egy nagy bizottság, amelynek az volt a célja, hogy országos gyűjtés útján a Tisza István Egyetem mellé egy menzát teremt……inkább egy új internátusra lenne szükség….ennek céljaira Vass József, az akkori kultuszminiszter átengedte a Bem téren levő Tanítói Árvaházat. Ebben 70 hallgatóellátását lehetett biztosítani. Dr. Láng Nándor kérte a kultuszminisztert, hogy az úgynevezett Béke palotát, amely eredetileg is internátusnak épült, engedje át a Tisza István -internátus céljaira. Gróf Klébelsberg Kunó 240.000 pengőt bocsátott rendelkezésre a Béke -palota átalakítására….minden tekintetben méltó névadójához.„ Az átalakítás terveit Györgyi Dénes tervezte.

Debreceni Újság 1930. október 8

Az építésre vonatkozóan egyedül Király Sándor: Diáksegélyezés, kollégiumok, sport c. cikke (Debreceni Egyetem története 1912–2012. 276. o.) ad némi támpontot. Itt az áll az 1930/31-es tanév kezdetre utalva, hogy „… hosszú idő után végre elkészültek az egyetem mellett a tanári lakások, az eredetileg internátusnak épült, de 1923-tól tanári lakásoknak használt nagyerdei Békepalotát … átadták eredeti rendeltetésének.” Sajnos forrást nem közöl. (Papp József levele)

Tisza István Internátus

A kép dr. Mudrák József ajándéka.

1931-ben költözött át a Tisza István Internátus a Vilmos császár (ma: Nagyerdei) körúti épületbe. (Ez csak fiúkollégium volt.) 1945-ben eltörölték a Tisza István nevet, akkor Ady Endre Kollégium lett.
1951-ben, az orvosi kar különválásakor az orvosegyetemé lett mint diákotthon és 1961-ben vette fel a Markusovszky nevet. Erről találtam egy kis cikket a Népszabadság 1961. évi 233. számában (1960. okt. 1.).

Üdvözlettel: Mudrák József”

(Ide lehet betenni a kis cikket a Markusovszkyra nevezésről, amit tegnap küldtem, utolsó levélben, itt van alól a szövegben)

„ A legkényelmesebb otthont nyujtja az internátus a diákoknak”, írta a Debreceni Újság. Részletesen beszámol az átalakítás utáni állapotokról, szobákról, kényelmes tanulási lehetőségekről.

Hogy mi köze Ady Endrének meg Markusovszky orvosőrnagynak az internátus felépítéséhez, azt nem tudom. Eddig hiába kerestem évszámot és tervező nevét az internátushoz az ország minden hivatalos helyénél (levéltár, könyvtár, intézmények), még nem kaptam választ 2022-ben. Próbáltam telefonon felvilágosítást kérni az Egyetem titkárságától, egy női hang nem is értette, mit kérdezek, láthatom, hogy a Tisza István internátus az Egyetem sugárúton van. Igen, látom. Nem erre a célra készült épületekben, jó messze az egyetemi előadások helyszínétől, az általam keresett épületben ma irodák vannak. Hogy miért nem az irodáknak készítettek új épületeket, azt nem tudom.

Szólj hozzá!