Csuka Zoltán verse Petőfi Sándorról

Csuka Zoltán verse Petőfi Sándorról

2023-ban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Juhász Anna a Petőfi Irodalmi Karaván program igazgatója szervezésében Kemény István, Száraz Miklós György, Wirth Imre az Újvidéki Színházban irodalmi szalon estet tartottak. A kortárs költőkkel Juhász Anna beszélgetett a vajdasági élményeikről benyomásaikról. Egyértelmű nem maradhatott ki a 200. évfordulóját ünneplő Petőfi Sándor és a Karaván idei mottójának –„Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás”- megvitatása sem. Újvidéken az irodalmi est úgy lett teljes, hogy négy alkalommal kapcsolódott a szövegekhez, a beszélgetések témájához Barabás Lőrinc jazztrombitás különleges zenei világa. Juhász Anna 2010 őszén a budai Hadik történelmi kávézóban indította útjára az Irodalmi Szalont. Az évek múlásával a Hadik kávézó Juhász Anna irodalmárnak köszönhetően nagyon látogatott lett költészeti és alkotói találkozóhelyé vált, így népszerűsítette az irodalmat a kortárs írókat, költőket. Az Irodalmi Szalon egy idő után a határon túlra is elmerészkedett, Erdélybe, Patriumba és most Újvidékre is. Juhász Anna nyilatkozta, hogy édesapja Juhász Ferenc költő, aki nincs már köztünk de az ő elvét követi, ő mutatja számára az utat amely így hangzik:” Hiszek abban, hogy az okos, tiszta, szép szó: segít lenni a jóra. Hogy a felelős tiszta szó: tud változtatni az emberiségen, tudja a jóra segíteni az emberiséget. Ha nem hinnék ebben: összetörném a tollam! Hiszek abban: hogy a tiszta szó eljut az emberiség szívéig.” Kemény István az Újvidéki Színházban tartott irodalmi esten, gyermekkoráról is mesélt, melyet Érdligeten töltött, elmondása szerint ennek az időszaknak fontos szereplője volt egyik szomszédja, Csuka Zoltán, aki aktívan részt vett a vajdasági irodalmi élet megszervezésében egyben ő volt az első költő is akit ismert személyesen. Petőfi születésének bicentenáriumán, a beszélgetés során elhangzott Csuka Zoltán költő, műfordító neve is Újvidéken a lehető legjobb helyen, hiszen nagyon sok szállal kötődött ide. A délszláv irodalom műfordítója, aki nagyon sokat tett azért, hogy megismerjük kultúrájukat, akárcsak Juhász Anna , ő is szervezet irodalmi esteket is. Ha már Petőfi Sándor bicentenáriumáról emlékezzünk meg, Csuka Zoltánnak is van egy nagyszerű verse, amely mondhatom a mai napig megtartotta aktualitását. Versének címe: Petőfinek, melyet a költő születési évfordulójának a centenárium alkalmából írt. Domonkos Béla szobrászról írta Sztrókayné Mándi Teréz újságírónő a Pest Megyei Hírlap 1972 májusában a következőket:” Érden most az itt élő Csuka Zoltánt mintázza kevés szabad idejében.” A szobor ott áll Csuka Zoltán házában, az emlékszobájában.

PETŐFINEK

Köszöntelek,
a reménytelenségek, megrokkanások és elesések
[züllött korából,
emberért való golgotás bolyongásaink
[útvesztőiből,
egytestvér,
köszöntelek.
Nem ünnepellek,
mert tudom, hogy az egyszerű szavak
és tettek forradalmárja voltál
mert tudom, hogy az egyszerű szavak
és tudom:
ha karod ma emelhetnéd,
szétvesszőznéd a nyavalygós áltisztelők
hazug dicséreteket kántáló seregét.
De átkiáltom hozzád mindannyiunk egyszerű
[köszöntését,
mintha bányászok talákoznak a tárnák titkos
[mélységeiben
és lámpájukat meglengetve köszöntik egymást.
Köszöntünk mi is
a véres ködökbe elmerült századok messzi
[mezőin keresztül,
mert tudjuk, hogy velünk vagy,
térdünk, ha rohanós új utaknak lendül,
igénk, ha felzengetjük a zivatarok zúgásán,
vagy elsuttogjuk a börtönök mélyén,
láncunk, ha tépjük,
szavunk súlyát,
ha teknőmellüket döngető
gyászmagyarkák ellen emeljük,
velünk vagy,
mert életed izzó kohója
átüti a századok dohos kriptafalát,
piros álmaid bennünk lobognak újra föl,
szerelmed bennünk zsendül újra
és teljesül ki,
túl minden határokon,
hitedet dúsan csorranó szavakba öntjük,
vérünkből formálva,
velünk vagy,
dacukat a ma súlyos keresztjeit a vállukon
[cepelőkkel,
velünk,
akik az Embert hisszük benned és magunkban
egyen egyen és mindösszesen,
mindörökké
és elválaszthatatlanul.

Szólj hozzá!