Dr. Kozma László a megfelelő helyére emelte Juhász Gyulát

Dr. Kozma László a megfelelő helyére emelte Juhász Gyulát

Könyvbemutatóra került sor Érden a Szociális Gondozó Központ közösségi termében. Kozma László: De profundis Juhász Gyula költői világa grandiózus tanulmánya a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg. Adamis Tamás professzor emeritus, az MTA doktora az előszóban a következőket írja:”…megállapíthatom, hogy Kozma László De profundis. Juhász Gyula költői világa című monográfiájának legalább két új eredménye van. Egyrészt kiemel a feledés homályából egy olyan klasszikus magyar költőt, akinek költői életművét a 20. század első harmada enciklopédiájának tekinthetjük. Másrészt sok-sok verse elemzésével kimutatja, hogy a szavak, a szó- és a gondolatalakzatok, továbbá a szóképek vagy trópusok nagy titkok hordozói és közvetítői.” A könyvbemutatón Szűcs Gábor Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte dr.Józsa Zoltán György irodalomtörténészt, Ruda Gábor felelős kiadót, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökét, Baka Györgyi, Csuka Zoltán díjas költőt és Kozma Sándort aki Kozma László öccse. Köszöntőjében kiemelte Kozma László munkásságát aki nem érhette meg a könyv bemutatóját, de művei, verses kötetei, monográfiái velünk maradnak. Érd Megyei Jogú Város Szűcs Gábor alpolgármester zárómondatai a következők voltak:”Sorsszerűnek érzem azt, hogy Érden Csuka Zoltán második hazájában mutatjuk be Kozma László kötetét, József Attila díjas költőnk a délszláv irodalom kiváló fordítója és az érdligeti Jószomszédság könyvtár amely itt van a Sárd utcában megalapítója volt, úgy hiszem örömmel venné, ha a muravidéki kulturális élet a szlovén és a magyar irodalom továbbiakban is kapcsolódási pontokat találna városunkban” Mindezek után dr.Józsa Zoltán György beszélt a könyvről úgy, hogy közben Baka Györgyi Érden élő költő Juhász Gyula verseiből olvasott fel. Ruda Gábor felelős kiadó, Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnöke a tanulmány kötet nyomdáig és kézzel fogható megvalósulásának útját mesélte el, majd bemutatta a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületet annak munkásságát. Végezetül Kozma Sándor beszélt testvéréről, Kozma Lászlóról aki sajnos nem érhette meg e nagyszerű könyv megjelenését. Kozma László szülei Erdélyből települtek át 1945-ben. Debrecenben végezte tanulmányait, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar-orosz szakos tanári diplomát szerzett, ami a felsőfokú orosz nyelvvizsga abszolválásával is járt. Ezt követően két évig a Hajdú–Bihar Megyei Könyvtár munkatársaként dolgozott a „cívisváros”-ban. Áthelyezéssel került az (OGYK), ahol feldolgozó könyvtárosként alkalmazták. Itteni időszakában több könyvtáros tanfolyam elvégzésével gyarapította szakmai tudását. 1976-ban irodalomtörténetből egyetemi doktorrá avatták. Ugyancsak áthelyezéssel (a rendszerváltásig ez zömmel így működött) – az Országos Vezetőképző Intézetbe (OVK) távozott. A Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztályán alkalmazták. Itt, majd a jogutód Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Államtitkárságán főtanácsosként kellett sokoldalú képzettségét és tapasztalatait hasznosítania. Bő másfél évtized múlva a többszöri névváltozást megért minisztérium felügyelete alatt 2007. január 1-jétől működő Oktatási Hivataltól vonult nyugállományba. Költészetéről sokáig munkatársai sem értesültek. A mindenütt helytállni igyekvő, zárkózott természetű László nem propagálta, hogy ifjú korától (testvére szerint már gyermekkorában is állított össze köteteket saját költeményeiből) rendszeresen ír verseket, ezek publikálását sem érezte feladatának. 50 éves volt, amikor elismerve tehetségét és felismerve költészetének értékeit, elkezdték könyveit kiadni.1999-től kezdve számos verseskötete jutott az olvasókhoz novellák és vegyes műfajú összeállítások kíséretében. Írt a hortobágyi kitelepítésekről az Élned, halnod… című könyvében és jó néhány interjúkötete is kiadásra került Erdélyről, történelmünk fordulópontjai, a magyarság és katolikusként a hit témakörében. A Korda Kiadó felkérésére iskolák számára verses és prózai összeállítást készített nemzeti ünnepeinkről, iskolai ünnepi megemlékezéshez. Kiadói között a Kairosz mellett megtaláljuk a kecskeméti Korda, a szegedi Agapé, a fővárosi Lucidus és Euron, valamint a dévai Corvin Kiadót is . Több mint két évtizedes költői pályafutása alatt 35 könyvével találkozhattunk. Juhász Gyuláról írt nagy terjedelmű, a költő munkásságát sokoldalúan tárgyaló művének lektorálása megtörtént, sajnos a kiadását nem érte meg. Az egykori könyvtáros – neves költőként – 2021. április 14-én a koronavírus áldozataként hunyt el Budapesten. Több kötetnyi műve kéziratban maradt. Egyes életrajzi adatokért és fotókért testvérének, a jeles építész Kozma Sándornak, ez úton is köszönetet mondunk szabad idejét feláldozva részt vesz testvére könyvbemutatóján és nagy szeretettel tisztelettel mesél testvéréről. Ruda Gábornak a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökének köszönet, hogy dr Kozma László De profundis. Juhász Gyula költői világa című könyve megjelent . Juhász Gyula magyar költő 1883-ban 140 éve született , e könyvvel melyet dr. Kozma László írt és szerkesztett méltó emlékezés a költőre.

Kiss Sándor

Testvérről mesél Kozma Sándor mellette ül dr.Józsa Zoltán György, Baka Györgyi és Ruda Gábor

Szólj hozzá!