E-könyv ajánló: Vadnai Dezső: A furulya meséi

MEGJELENT:  Vadnay Dezső: A furulya meséi (Mesék, versek) c. E-kötete.

Oldalszám:  140 oldal

A kötet szerzőjének hagyatékát kezelő fiának írói profilja a Holnap Magazinon és elérhetősége:

https://holnapmagazin.hu/profile/Vaszacomp

Az E-kötet megvásárolható a Holnap Magazin webáruházában!

A szerző további könyvei, ifjúsági kötetei is megvásárolhatók E-könyv formátumban a Holnap Magazin webáruházában!

„A furulya meséi” című mesekönyv 1926-ban jelent meg, néhány évvel a trianoni békediktátum aláírása után. E történelmi korszak 32 éves népszerű – nem mellékesen erdélyi születésű, és az első világháború több frontját is szerencsésen megjárt – ifjúsági és meseíróját a kor eseményei érthetően nem hagyták érintetlenül. Ebben a kötetben addigi (korai) írói tevékenységének termé-sét mutatja be, az előzőleg népszerű gyermekújságok (Én újságom, Tündérvásár) és más folyó-iratok (Új élet, Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap stb.) oldalain megjelent írásaiból (igaz történetek, mesék, versek, verses mesék) szemezgetve, melyekben a történet hátteréből, témaválasztásából érezhetően átszűrődnek szerzett saját élményei.
A könyv címadó meséje tulajdonképpen a kötet előszava, melyből megtudjuk, hogyan születtek ezek a mesék: forrásuk az a halk és mágikus dallam, amelyet nagyapja az esti szürkületkor a kert tücsökciripeléses csendjében a saját készítésű furulyáján szólaltat meg és játszik késő estéig, és amely a gyermeket álomba ringatva odaidézi és életre kelti a mesealakokat: tündéreket, törpé-ket, manókat, akik a kisfiút néha maguk közé is fogadják, így a mesebeli történések szereplőjévé is válik, s vele együtt mi is. Más meséknek – ha van elég képzelő erőnk – csak a nézője, vagy a verses mesék esetében inkább csak olvasója a ritmusok, rímek, nemes gondolatok és tanulságok élvezője. És vannak olyan történetek, amelyekről azt szokták mondani: „az életből ellesve”, ezek a kor nagy (vagy kis) történéseire való rezonálások.
Ez a formai és tartalmi változatosság teszi nagyon érdekessé, értékessé és tanulságossá is a mű-vet.
Jó szívvel ajánlom a reménybeli olvasóknak!
Vadnay Szabolcs

Szólj hozzá!