Votin József egyéni tárlata

Votin József egyéni tárlata

Szűcs Gábor Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere a Szociális Gondozó Központ közösségi termében a 35. kiállítást nyitotta meg. Votin József alkotónak a munkásságát a közösségért, és a kulturális életben tett hasznos és értékes tevékenységét emelte ki. Bagonyi Éva műsorvezető ezután az Érdligeti Általános Iskola diákjait Juhos Richárdot, Kókai Benjámint , Kolompár Kevin Joelt és Kolompár Gyula Lajost kérte meg, hogy mondják el a verseket. Érdi költők versei hangzottak el Büki Attila, Csuka Zoltán, Jehoda János és Votin József versei, hiszen könyvei is jelentek meg a kiállítónak. Egy érdlakó feljegyzései, Gyermekmesék – felnőtteknek, Máriabesnyő – Kegytemplom, Szinte versek című könyvek mind Votin József  alkotó gondolatai, emlékei. Somfai István a Poly-Art Alapítvány elnöke a következőket írja: „Valahányszor válogatni kényszerültem Votin József műveiből az antológiák helyszűke vagy az írók sokasága miatt, mindig sajnáltam, hogy egy-egy alkotása kimarad a kötetből. Ezzel sokan vagyunk így, akik régóta ismerjük akár prózai, akár lírai alkotásait. Szépírói, szakmai-tudományos (műemlékvédelem) és újságíró múltja, tapasztalata, gazdag szókincse minden sorára jellemző .Jelen kiadványunkban sokrétű érdeklődését, értékes gondolatait színvonalas nyelvi szinten kínálja olvasóinak. Számomra különösen szimpatikus a műveiből és életkorából áradó bölcsesség és a képzőművészetéből sugárzó precizitás és érzékenység.”

Ádám Katalin újságíró a 2024.06.13-án Votin József kiállítás megnyitójáról a következőket írta:” Rendhagyó kiállításmegnyitón jártunk a Szociális Gondozó Központban, ahol Votin Józsefnek nyílt tárlata június 13-án. Ahogy Szűcs Gábor alpolgármester utalt rá megnyitójában, Votin József élete minden, csak nem szabályszerű. Szinte mindent kipróbált, amit útjába vetett a sors, épített házakat és berendezéseket, leomlott műemlék-épületeket, tájházakat álmodott újra, városnegyedeket tervezett. Írt és illusztrált könyveket, országos és helyi lapokban osztotta meg gondolatait. Volt könyvtáros is Érden, szervezett és nyitott meg kiállítást ő maga is. Megírta az Egy érdlakó feljegyzéseit, most pedig azt mutatta meg, hogyan látja a világot akkor, ha nem tollat, hanem ecsetet, ceruzát vesz a kezébe.” Valóban egyedi volt ez a kiállítás megnyitó, mert a diákok szavalatai után, Votin József mesélt. Jánosi György verssorait idézte aki1998-2020 között élt Érden akinek több kötete is megjelent a Korona Kiadónál, volt parlamenti képviselő és becsülettel tette a dolgát. Votin József egyenes derékkal szembe állva a szép számú közönséggel beszélt a falon lévő műveiről, mikor hol és miért ragadta el az ihlet, hogy végül a fehér lapon megjelenítse a jövő számára is  fontosnak tartott emléket, érzést, illúziót, szépséget, színek harmóniáját, fények játékát, vagy éppen a puszta egyszerű valóságot, a lehető legtömörebben, legegyszerűbben. Minden képhez párosult egy történet is, Votin József szavaiból  áradt a képzőművészet iránti szeretet, lehetet érezni, hogy ő hisz abban, hogy a  művészetnek különleges ereje van tud hatni mindennapi életünkre, jobbá szebbé tudja tenni, vagy éppen megmutatja a valóság puszta valóságát, formálni tudja a gondolkodásunkat,  érzelmek ébredését kelti fel bennünk, formálja életünket, és segít megérteni és választani a jó és  a még jobb utat, segít a végtelen boldogság útjának a keresésében. A lelkünk mélyén mindnyájan a harmóniát, békét, és a szeretetet vágyjuk, ezért ragadunk tollat, ecsetet, ezért alkotunk ezért kelünk fel mindennap, hogy rátaláljunk arra az útra ami legalább arra visz, amit akarunk, amit keressünk az egyszerű boldogságra. Votin József tudja, hogy mindnyájan érzékenyek vagyunk a szépre, a jóra, tudja hogy mindnyájan rendelkezünk egy belső örömmel, még ha titkoljuk is, ott legbelül mindnyájunkban munkálkodik a művészet, ami mindig minden időkben életben tart bennünket és erőt add a mindennapokhoz. Ez a rendhagyó kiállítás megnyitó minden ott lévőben nyomot hagyott, gratulálunk Votin Józsefnek nagyszerű, színes előadásához, bebizonyította nemcsak írni, nemcsak festeni, hanem színvonalasan a hétköznapiasság fölé emelkedve, egyenes derékkal, figyelmet magára vonva tud mesélni, előadni. Június hónapban a Szociális Gondozó Központ közösségi termében a fehér falakat Votin József alkotásai díszítik, hirdetik a művészet erejét, azt a titkot ami gazdagabbá tud tenni bennünket, a lelket feltudják tölteni, a szürke hétköznapot színesebbé, értékesebbé tudják tenni.

Feketegyarmati Sándor

Szólj hozzá!