E-könyv ajánló: Vadnay Dezső: Fakatonák E-könyv

MEGJELENT:  Vadnay Dezső: Fakatonák (Mesék) c. E-kötete.

Oldalszám:  140 oldal

A kötet szerzőjének hagyatékát kezelő fiának írói profilja a Holnap Magazinon és elérhetősége:

https://holnapmagazin.hu/profile/Vaszacomp

Az E-kötet megvásárolható a Holnap Magazin webáruházában!

A szerző további könyvei, ifjúsági kötetei is megvásárolhatók E-könyv formátumban a Holnap Magazin webáruházában!

Ez a mesekönyv 1943-ban jelent meg, a második világháború vége felé. Címadó története („Faka-tonák”) a trianoni békediktátum ellen 1921 őszén fellobbant nyugat-magyarországi felkelés-sorozat egyik dicső eseményének (Ágfalvai csata) állít emléket, melyek során a lakosságból verbuválódott nem reguláris magyar csapatok („rongyos-gárda”) megfutamították az osztrák csendőrök és katonák túlerőben, fegyveresen betörő, és Sopront elfoglalni szándékozó seregét.
E történelmi korszak jónevű – nem mellékesen erdélyi születésű, és az első világháború harctereit megjárt – ifjúsági írója e kötet több, meseszerű keretbe foglaltan megírt, izgalmas és hitelesnek ható történetében is visszatér a századközép sorsfordító eseményeihez: „A fakatonák megindul-nak” (Az Ipolyság 1938. évi visszatérése), „Fakatonák a cél felé” (Észak-Erdély visszatérése, 1940). „A vak katona karácsonya” című elbeszélés pedig a világháborúkban lába épségét és szeme világát vesztett, rokkant katona köré sző könnyes-mosolygós karácsonyi látomást, szívhez szóló szavakból glóriát.
„A Béke tava” című mese észrevehetően a magyar regevilág mesés gazdagságú őshazája (Attila öröksége) képét közvetíti. „Paradicsomország”, melynek nemcsak sorsa (az ország gazdagságára sóvárgó szomszédos hatalmak sorozatos rablótámadásai), hanem több szimbolikus részlete (a király gyermekeinek neve (Tátra, Lajta, Hargita királyfik, Adria hercegnő) is rögtön Nagy-Magyarországot juttatja eszünkbe.
„Az aranyszárnyú méhecske” mese is rendhagyó történet, a „próbára” (aranyalmák visszaszerzé-sére, a tolvaj leleplezésére) vállalkozó királyfikat nem a gonoszságuk, hanem a gyengeségük (világi örömök és a szerelem) ejtik foglyul, a legkisebb királyfi azonban apja sanyarú állapotára (fiai elvesztése miatti gyötrő bánatára) gondolva, bűvös hatalommal rendelkező, őt méhecske alakban magával ragadó ifjú feleségével az esküvő után haladéktalanul hazatér, megmentve édesapját a gyötrő magánytól, ezzel visszaadva életkedvét. És persze, boldogan élnek, míg…
Végül, hogy teljes legyen a választék, a kötetből nem hiányzik egy tanulságos verses állatmese sem, a „Madárforradalom.”

Vadnay Szabolcs

Szólj hozzá!