NYITOTT SZEMMEL: Képes beszámoló Árvai Márta festménykiállításáról…

\'\'
Árvai Márta festménye…

Kellemes napsütéses szeptember elejei délutánon indultunk útba Pécsre, Árvai Márta festőművész kiállításának megnyitójára. A képkiállításnak Pécsett, az Origó Házban működő CINKE Alkotóműhely
adott otthont, mely a civilek nevezetes kulturális eseményeit mutatja be. Ez a kiállítás azzal a céllal jött létre, hogy segítsen a Biblia és a bennünket körülvevő csodálatos természet (újra)felfedezésében.
Megérkezésünkkor láthattuk, hogy a bemutatóteremben a festmények jól láthatóan, szépen rendezetten lettek elhelyezve. Külön tárolófalon szerepeltek a csodaszép, megszólalásig
élethűen megfestett tájképek és a gyönyörű színekben pompázó virágcsendéletek. A kiállítóhelyiség másik oldali tárolófalán pedig a bibliai ihletésű festményeket lehetett megtekinteni. Érdekességként megemlíteném, hogy a bibliai témát feldolgozó képek mellett az alkotások témájául szolgáló bibliai igeszakaszok, illetve egy vers is kifüggesztésre kerültek a jobb megértést szolgálva ezzel is, hogy a későbbi időpontokban jövő látogatók, érdeklődők is könnyebben megérthessék a festmények történetét, mondanivalóját.

\'\'

Egy darabka természet a kiállítóteremben…

Szeretném röviden bemutatni a festőművész hölgyet: Itt született Pécsett 1955-ben, és itt tanulta
a rajzolás-festés alapismereteit a Művészeti Gimnáziumban. Tanárai: Lantos Ferenc és Simon Béla festőművészek voltak. Ezután teológiát tanult és a lelkészi hívatás mellett – eleinte csak kikapcsolódásképpen, később célirányosan – többször elővette a festéket és az ecsetet is.
Különösen olajfestékkel szeret festeni. Középiskolás korában készített és azóta is gondosan
megőrzött gobelin képét is megtekinthettük az alkotások között. Az ország számos pontján voltak
már kiállításai, többek között Dombóváron, Barcson, Kaposváron, Szigetváron, Rákóczifalván,
Budapesten, Körmenden, Pécsváradon, Békésen, Kiskunhalason, Csokonyavisontán,
Somogyapátiban.

\'\'

A tékozló fiú hazatérése… (Lukács 15. fejezet)

Biblia tárgyú képeket csak az utóbbi 8-10 évben kezdett el festeni mert azt tapasztalta,
hogy ezzel a kifejezési eszközzel is érthetőbbé tudja tenni a mai ember számára a Biblia
mondanivalóját. Képeivel szeretné közelebb vinni a természettől és a Teremtőtől
eltávolodott mai embert az igazi értékekhez. A tárlatot ismertető beszélgetésen előbb a
kiállítás háziasszonya tett fel kérdéseket a festőnek életével és műveivel kapcsolatban,
később pedig a művészeti vezető is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Meg tudtuk azt is,
hogy Árvai Márta édesanyja is festett, autodidakta módon és a lánya is szépen rajzol illetve
fest, de csak kedvtelésből, kikapcsolódásképpen. A kiállításon meg is tekinthettük a művész
édesanyjának egyik képét, mely a pécsváradi várat ábrázolta.

\'\'

Mókus…

Valamint megnézhettük lánya egyik festményét egy kis mókusról és egy
kézzel rajzolt falinaptárat, minden hónapnál más és más állatok bájos
képeivel illusztrálva, amit édesanyjának készített ajándékba. Nagy szeretettel beszélt gyermekkoráról, legkedvesebb emlékei közé tartozott, amikor a soha festészetet nem tanult édesanyja elővette festékeit, ecseteit és elkezdett
alkotni. Amire nem lehetett mindig könnyű időt szakítania az öt gyermek nevelése, a háztartás, valamint a gazdaság adta elfoglaltságok közepette. Így mutatott példát arra, hogy mi az igazán fontos az ember életében! Megemlítette még, hogy édesapja méhészként dolgozott, és méhviaszból készített gyermekkorában állatfigurákat, egy egész állatkertre valót. Így a családi háttér miatt is számára egyenes út vezetett a művészeti gimnáziumba.

\'\'

Megnyílt szemek (Bartimeus, Márk 10: 46-52)…

A kiállítás címét az egyik festmény ihlette, amelyiken Jézus meggyógyít egy vakon született embert, akinek Bartimeus a neve. Áprily Lajos írt Bartimeusról egy szép, kifejező verset,
ami élőszóval el is hangzott a megnyitón. Különlegessége a festménynek, hogy a születése
óta vak embert meggyógyító Jézus nem látható a képen, csupán a keze, ahogyan finoman és
szelíden közelít a megnyílásra váró szempárhoz. Ha figyelmesen megnézzük a képet és
elolvassuk a költő versét is akkor rádöbbenünk arra, hogy a fizikai vakságon túl létezik egy sokkal szörnyűbb “vakság” is, amikor a lelki szemünk világa veszik el. Amikor magunk körül
csak a rosszat, a negatív dolgokat vesszük észre. Jézus küldetése, szolgálata nemcsak
abban állt, hogy fizikailag meggyógyítsa az embert, hanem ami ennél sokkal fontosabb lelkileg
is egészségessé szeretné tenni és az igazán lényeges dolgokat megláttatni vele. Ezt adja
vissza a művész a festményén, egyszerű módon és mégis szemléletesen. A történetet a
Bibliában Márk evangéliumának 10. fejezetében olvashatjuk el. A kiállításon további
mély átéléssel festett bibliai ihletésű művekkel ismerkedhettünk meg, mint például: Mózes
és a Tízparancsolat, Illés imája, A gyermek Jézus, Jézus és Nikodémus, Mária Magdolna,
A tékozló fiú, Példázat a tíz szűzről, A Golgota alatt és a Feltámadás.
A művésznő kezdetben csupán a természetet ábrázoló képeket festett, majd Dr. Reisinger
János irodalomtörténész ösztönzésére kezdett elfoglalkozni bibliai témájú festmények
készítésével, elsőként Jézus éjszakai beszélgetését örökítette meg Nikodémussal, amiről
János evangéliuma 3. fejezetében olvashatunk.

\'\'

Piros pipacsos út…

A festő a természetet bemutató alkotásain keresztül arra is szeretne rávilágítani, hogy
vegyük észre a körülöttünk lévő Isten által teremtett természet csodálatos világát. Vegyük észre a kék
égen játszadozó felhőket, csodálkozzunk rá a füvek, bokrok, fák üde zöld színére, a virágok színpompás
ruhájára, lássuk meg a szépséget mindenhol, mindenben és mindenkiben. Álljunk meg a festmények előtt, sétáljunk a piros pipacsokkal szegélyezett úton és pihenjünk meg, ha csak képzeletben is. Ebben a mai rohanó, felgyorsult világban szükségünk is van pihenésre, lelki felüdülésre. Járjunk nyitott szemmel és nyitott
szívvel a világban.

\'\'

Nyitott Szemmel magazin…

Ebben sokat segíthet nekünk egy érdekes, tartalmas és aktuális
írásokkal teli folyóirat, aminek szintén ez a címe: NYITOTT SZEMMEL
és mottója: “A legjobb védekezés a gondolkodás”. A magazin VI. évfolyamának 34. számában érdekes, színes festményekkel illusztrált
riport készült Árvai Mártával, illetve itt a festményeiről bővebben is olvashatunk.

\'\'

Belső béke és nyugalom sugárzik a természetet ábrázoló műveiből, ami a festő lényéből is
kisugárzik. A tájképek között felfedezhetünk ismerős pécsi tájakat is, mint például az Óbányai
pisztrángos-tó és az Óbányai vízesés elbűvölő tájait, valamint a Havi-hegyi tájról készült képet
is. A tájképek, virágcsendéletek mondanivalóját nagyon találóan fejezi ki egy keresztény írónő,
E.G. White az alábbi idézettel: “Minden egyes fa, virág és fűszál a Teremtő szeretetét fejezi
ki. Aki ilyen gondosan alkotta meg a természetet, mennyivel inkább gondját viseli a saját képmására alkotott teremtményeinek.”
Megtudhattuk azt is, hogy a festőművész hölgy mit tart a legnagyobb elismerésnek alkotásaival
kapcsolatosan, ezt egy történettel szemléltette, felidézve egy vidéki település könyvtárában
megtörtént esetet. Egy egész csapat gyerek állt meg a tíz szűz példázatát ábrázoló képe előtt és
elkezdték kérdezgetni: mit is jelent rajta a fény, kik azok ott a sötétben? Meglepően gyorsan
megértették mit jelent világítani a mai “egyre sötétedő” világban: azt, hogy másoknak segítsenek
és jót cselekedjenek. Ezért érdemes festeni!!!!

\'\'

Balról-jobbra: Cinke alkotóműhely háziasszonya, festőművész hölgy, műszaki vezető….

Nagyon kedves, vendégszerető fogadtatásban volt részünk az alkotóműhely háziasszonya és a
CINKE program művészeti vezetője részéről. A megnyitót élő hangképes közvetítés keretében
meg is hallgathatták az érdeklődők, a CINKE Alkotóház honlapján. Örültünk az idelátogató,
érdeklődő embereknek. Külön öröm volt számomra, hogy barátnőm is elkísért és az is, hogy itt találkozhattam újra régi osztálytársnőmmel, barátnőmmel és egy kedves kis munkatársával is megismerkedhettem. Az est fénypontjaként megható jelenet volt az alkotóház részéről átnyújtott
oklevél és a színpompás, illatozó virágcsokor, mellyel megköszönték a festőnek a szép és szemléletes bemutatását a festményeinek. A vendégkönyvbe is sokan beírtak-beírtunk, megköszönve, hogy
részesei lehettünk ennek a szép és tartalmas előadásnak. Őszintén reméljük, hogy a kiállított képek
még további alkotásokkal gyarapodnak majd, mindenki örömére és azokat is megtekinthetjük.

\'\'

Dunántúli tanya…

Áprily Lajos: Bartimeus (Márk 10: 46-52)

Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz
megérintette fénytől szűz szemem,
világgá lett a bús világtalanság,
s öröm borzongott át a lelkemen.
Koldus-kövem felett, a tér derengett,
arcom felé egy arc világított,
s káprázva néztem hívó, mély szemébe
Annak, ki jött, megállt, meggyógyított.
Szép volt, anyám, szememmel simogatni
virág selymét, gyümölcsök bársonyát,
vagy messze-húzó út ívét követni
a dús vetésű Jordán-tájon át.
Ma is csodám a csillagsűrüs éjjel,
a nyári éj, mely csóvákat hajít,
a virradat, mely kútvízhez kicsalja
a város nőit és galambjait.
Jerikó minden színe birtokom lett.
Egész világ. De meddig lesz enyém?
Ha börtönömbe holnap visszahullnék,
tán elhullatnám s elfelejteném.

\'\'

A pálma zöldjét, esti domb liláját,
barna leányrajt, bíbor rózsatőt.

\'\'

Nyitott Szemmel magazin…
www.nyitottszemmel.hu

De lelkem mélyén hordozom halálig,
hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam Őt!

Harmati Gyöngyi

“NYITOTT SZEMMEL: Képes beszámoló Árvai Márta festménykiállításáról…” bejegyzéshez 2 hozzászólás

  1. Kedves Gyöngyi!

    Hálás vagyok Neked, hogy elvittél erre a szépséges kiállításra, ami egyaránt volt kedves a szívnek és a léleknek.

    Gratulálok az izléses összeállításhoz.

    Szeretettel: Rita(f)

Szólj hozzá!