Élet az Élet után.


A világmindenség és az örökkévalóság, bennem mélyen élő hite már oly sokszor segített nekem könnyebbé és elviselhetőbbé tenni életem válságos szakaszait, adott vigaszt, bátorítást, biztatást és feltöltött új erővel, hogy tovább mehessek a számomra kijelölt úton.

Megint eszembe jutott, ama bizonyos életek közötti lét, a halhatatlanság örök kérdése ebben az időbeli világban.
Lelki szemeimmel látom azt a magasabb rendű teret, amely akkor is ott van valahol, ha nem is gondolunk rá. Ennek a mentális képnek mindenkiben léteznie kellene.
Fenn az égben elképzelek, messze a felhők fölött egy hatalmas katedrálist, amelynek szentélyében hagyom, hogy eltöltsön a béke érzése. Hagyom, hogy megtisztulhasson az aurám.
Ha színház az egész világ, a bardo a kulisszák mögötti rész. Ebben a színházban sok olyan darab van, amely több életen át is tart. Csak itt természetes otthonunkban a kíméletlenül egymásra következő kezdetek és végek /születések és halálok/ sorozatán át lehet tanulni és fejlődni.
Az itt történt önmagunk kiértékelése révén, az életközi élet, a megfelelő perspektívába helyezi a fizikai létet. Valódi mivoltunkat látva pedig képesek leszünk arra, hogy tanuljunk az utolsó földi expedíciónkból, értékeljük az elért eredményeinket, és végül szükségleteink szerint megtervezzük a következő inkarnációnkat.
Az itt szerzett metatudat üzenete az, hogy egyik emberi lény élethelyzetét sem a véletlen alkotta így, legyen szó egy betegről, lábatlan utcai koldusról, egy filmcsillagról, az USA elnökéről, vagy egy elvetélt gyermekről. Az életközi lét rámutat, hogy minden emberi tapasztalat egy-egy lecke a kozmikus térben. Minél többet tanulunk ezekből a leckékből, annál gyorsabban fejlődhetünk.
Az emberi lét értelmét csak akkor láthatjuk át, ha a születés és a halál közötti aprócska szakaszt – jelenlegi életünket – kozmikus megvilágításba helyezzük. Így az örök élet már nem csupán egy – érvényes vagy érvénytelen – vallási fogalom lesz, hanem kézzel fogható valóság, és a lét értelme és célja vakítóan világossá válik, még ha nem is könnyű szavakba önteni.

Az életközi létből szétnézve a panoráma lélegzetelállító: nincs tér, nincs idő… helyette döbbenetes végtelenség és örökkévalóság van.
A halál nem egyéb, mint átmenet, amely inkarnációról inkarnációra vezet.
Carl Jung írta az Emlékek, álmok, reflexiókban: “…Csak akkor tudjuk elkerülni, hogy érdeklődésünk a haszontalanságok felé irányuljon, ha tudjuk, hogy az igazán fontos dolgok a végtelenben vannak.”
A mai orvosok is túl sokáig vélték a test és a lélek gyógyítását két különálló dolognak. Pedig dr.Stanley R.Dean már megalkotta a “metapszichiátriát”, amellyel integrálhatóvá teszi e dimenziót a már meglévő pszichiátriai gyakorlatban.

A most még ortodox racionalista-materialista orvostudománynak is fel kell készülnie arra, hogy tudomásul vegye ezt az új dimenziót.
A léleknek is van szívverése, de ezt csak életközi létben lehet érezni igazán.
Egyre több ember fordít figyelmet legbenső énjére, és egyre több ember érzi az univerzummal való harmóniát – amely a test nélküli létet jellemzi leginkább. Már pusztán az is jó irányba változtatja meg az életünket, ha tudjuk, hogy ez a másik realitás létezik. Ha szem előtt tartjuk a biztonság említett abszolút garanciáit, a földi életben is kevésbé leszünk hajlamosak arra, hogy elakadjunk, vagy féljünk valamitől.

Talán még fontosabb, hogy az életközi létről szerzett tudás megnöveli az egyén felelősségtudatát. Ha elfogadjuk, hogy a földi sík az a hely, ahol az életközi terveket teszteljük, új céllal és jelentéssel töltődik fel a mindennapi életünk. És nem számít, hogy milyen nehéz földi körülmények között élünk: odaát a szeretet forrása vár ránk, hogy minden emberi lényt szépséggel és nagyszerűséggel vegyen körül mindegyik rövid lét végeztével. Valójában a bardohoz tatozunk; a föld nem több mint a spirituális fejlődéshez szükséges próbapálya.

Amikor Benedek professzor írta az “Aranyketrec” című könyvét, amelyet én is olvastam és igen nagy hatása alá kerültem sokáig, – még bizonyára nem tartottak ott a folyó kutatások, hogy akárcsak említést is tehetett volna erről a dimenzióról, legfeljebb a meglogikalizált fantázia engedett ilyesvalamire is következtetni.
A kutatások folynak és minél mélyebben hatolnak be a tudósok az életközi létbe, annál jobban fogjuk ismerni testetlen örökségünket. Aligha lehet eltúlozni a metatudat tanulmányozásának a jelentőségét, hiszen egyedül ez képes arra, hogy ledöntse a születés és a halál korlátait. Arra kényszerít, hogy megértsük: miért vagyunk itt, és mi a dolgunk.

De addig is felteszem a kérdést: lehetséges, hogy valamennyien itt a földön egy “Aranyketrecben” élünk? Nem tudom. De fontosnak tartom, hogy legyen valamilyen titkunk, és sejtsük, hogy van nem tudható dolog is.

Lenni annyi, mint tenni és teremteni. Akaratom nemcsak a saját énemből fakad. Magam is teremtve lettem, hogy teremtő és aktív legyek.
Felnövekszünk, virágzunk és elhervadunk, a halál pedig a végső nyugalom – legalább is így tűnik. Sok függ azonban a szellemtől, vagyis attól a jelentéstől és értelemtől, amelyet tetteinknek vagy teremtéseinknek adunk – másképpen szólva attól a szellemtől, amelytől élünk.
Az ember szeretne az éveket tovapörgető kerék küllői közé nyúlni, szeretné megőrizni a gyerekkort és az örök ifjúságot, nem akar meghalni és elenyészni, ezért ennek pótcselekvésére utódokat teremt.
*Aki a víz tükrébe pillant, először mindenesetre a saját képmását látja. Aki elmegy saját magához, az kiteszi magát annak, hogy találkozik önmagával.* Aki gyereket nemz, az saját testéből és véréből megpróbálja reprodukálni némiképp önönmagát.
Ezt tettem én is.

/A felhasznált forrásirodalmat Benedek profeszortól,. Popper Pétertől, Carl Jungtól, Freudtól és Dr Stanley R. Dean – írásai és tanulmányozásai alapján – írtam./

Budapesten, 2002. telén.

Kenéz István

“Élet az Élet után.” bejegyzéshez 5 hozzászólás

 1. Kedves Keni!
  Most látom, mennyi írásod, versed van. Gratulálok hozzá!
  Ez a cím fogott meg lrginkább, mert engem is érdekel.Valahogy így lehet…Elküldöm majd Az alagút végeinél c. versemet, ami a köztes létről szól…remélem, alkalmasnak tartják Józsiék a feltöltésre!
  További ihletettséget kívánok: Jedyke

 2. Kedves Keni!

  Tetszett…még el fogom olvasni párszor biztosan!

  Szeretettel üdv.: Mónika

 3. Hálás vagyok hozzátok, amiért olvastatok, és írással is fárasztottátok magatokat és hogy még értékeltetek is
  Köszönöm
  keni

 4. Kedves Kenéz István!
  Reprodukáljuk önmagunkat. Gyermekeinkben, azok tetteiben is sokszor magunkat véljük felfedezni. És ez így van jól.
  Egyszer, amikor végleg el kell majd mennünk, nyugodtam megyünk odaátra, hiszen csak egy részünk távozik velünk.
  Üdv.: Torma Zszuzsanna
  :):):):)

 5. Kedves Kenéz István /Keni/!
  Szívből örülök az írásodnak, most nekem igazán csak ez használ!
  Ez ad erőt, köszönöm. Benedek István professzornak a Rátkaiban tartott előadásaira szorgalmasan eljártam s szinte ittam a szavait. Popper Péter pedig kedvenc íróm a többi hasonlóval együtt. Köszönöm-köszönöm a tanítást. Üdvözlettel : Viola

Szólj hozzá!