A kompetenciafejlesztés

A kompetencia képesség és készség egyesítése. A képesség az öröklötten hozott lehetőség, amely gyakorlással készséggé alakítható át. Az ember nem tehet arról, hogy milyen képességei, avagy tehetségei vannak. A képesség arra utal, hogy vannak verbális, vizuális, auditív megformálású lehetőségek, amelyek kibontakoztatásra várnak. A tehetség ellenben konkrét képesség: nem csupán a zene, mint képesség van megadva, hanem ennek konkrét fajtája, pl.: R&B. A készség szorgalommal hozható párhuzamba. Ez a gyakorlás metódusa. Az ember problémamegoldó képessége nagyon széles skálán fut. Van, aki indulattal, más érzelemmel, vagy értelemmel kezeli a stresszhelyzeteket. Hogy mely eset a nyilvánvalóan helyes, azt nem lehet tudni. Minden ember más idegrendszerrel, illetve érzelmi szálakkal bír. A tudás a képesség és tehetség egysége. Minden ember másként reagál egy adott helyzetre. Az embernek értékei vannak: ez a minőségi antropológia. Nem lehet elfelejteni, hogy minden ember értékes, Isten teremtményeiként. Az ember, amikor motivált, előkerül a készség momentuma. Valami miatt, egy kitűzendő cél gyanánt gyakorolnia kell az embernek. A képessége így csiszolásra vár, amely készéggé alakul. Hiába kap az ember rengeteg talentumot, ha nem gyakorol, olyan, mintha nem kapott volna semmit sem. Az ember akkor alkalmas egy fontos munkahely betöltésére, ha meg van a képessége, és a készsége arra. Szakmailag hozzáértőnek kell lennie adott embernek a megfelelő pozícióhoz. A szakma a képességgel betölthető, de a hivatáshoz már a készség is szükséges.

Komplex feladatokat az IQ logikája által kell megvalósítani. Ehhez járul a képesség és a tehetség, mint a tudás paradigmái, és végül az AQ jelenik meg, a műveltség verziójával, a készség által. Ezekre reakció lehet az indulat, vagy az érzelem. Az élettervek lehet a család, a karrier, a pénz–, vagy ingatlangyűjtés.

A nyelv és a szimbólumok használata a problémamegoldás eszközei. A nyelv által, ha megbeszélnek az emberek egy konfliktushelyzetet, oldódik annak kalibere. A szimbólumok egy olyan történetet mesélnek el, amely hasonló az adott szituációhoz. És így tanulni is lehet belőle. Az ember társadalomban él. Az embereknek más céljai, törekvései vannak. Nem lehet mindenkinek ugyanaz a véleménye, vagy törekvése. A kommunikáció az, amely áthidalja a problémákat. Illetve a legfontosabb amellett, hogy a jelent kell előrehelyezni, hogy legyen jövőképe az embernek. És a képesség, valamint a készség egyesülésével szellemi vonalon kiépítse az ember a hangoltsággal a transzmodern kompetenciákat, ahol emocionálisan képes az ember élni.

A kompetencia képesség és készség egyesítése. A képesség az öröklötten hozott lehetőség, amely gyakorlással készséggé alakítható át. Az ember nem tehet arról, hogy milyen képességei, avagy tehetségei vannak. Komplex feladatokat az IQ logikája által kell megvalósítani. Ehhez járul a képesség és a tehetség, mint a tudás paradigmái, és végül az AQ jelenik meg, a műveltség verziójával, a készség által. A nyelv és a szimbólumok használata a problémamegoldás eszközei. A nyelv által, ha megbeszélnek az emberek egy konfliktushelyzetet, oldódik annak kalibere. A szimbólumok egy olyan történetet mesélnek el, amely hasonló az adott szituációhoz.

Székesfehérvár, 2020. augusztus 4.

Elbert Anita

Szólj hozzá!