Kvantummemória

\'\'

A memória sokféle lehet: verbális, vizuális, auditív. A kvantummemória ellenben más horizontot szólít meg. A kvantumok memóriája ugyanis dimenzióként haladnak a megvalósulásuk felé. Ez azt jelenti, hogy a dimenziók memóriatárak is. A következő sor írja le a memória–kvantum képletét: kiber–részecske + foton →memory–quantum. Ha ez igaz, a kvantummemória annyiban tér el az agyi feldolgozású memóriatártól, hogy dimenzióként van kódolva a fényrészecske. Maga az információ a fotonba van csomagolva. És a dimenziók kódolják a fotonba tekert információs–síkot.

A kvantuminformációk titka, hogy fénybe van csomagolva, és nem szóba, hangba, vagy számba. Ritka kódolás, hogy a dimenziók fénnyel lépnek interakcióba. Az információ ugyanis a foton által van elrejtett állapotban. A memória célja a megőrzés, hosszú távon aktuálissá tevés. Az emlékezés során az információ előhívása történik. A memória a jelenben maradás módszertana. Sokan ekvivalensen használják az emlékezés, és a memória köztes terét. Ám az emlékezéshez az anamnészisz, a memóriához a megőrzés rendelhető.

A kvantummemória különleges természetű. Ugyanis az információk: kvantumok, fotonba csomagolva, melyek interakcióba lépnek a fotonnal. A dimenziók lépcsőzetesen változnak. Ha a kvantum és a foton egyesülnek, egy harmadik elem keletkezik, és a dimenzió egyet ugrik felfelé. A harmadik elem pedig egyesül a kvantummal, ugyanis a foton megszűnik létezni. Pl.: sötét részecske + foton = morfínó. És a foton miután megszűnt, a sötét részecske egyesül a morfínóval, fotínó lesz belőle. Ez azt jelenti, hogy a foton eltűnik, de a sötét részecske és morfínó szuperszimmetrikus partnerek révén, visszatér a foton eredményül.

A kvantummemória kontextusában dimenzióként van kódolva a fényrészecske. Az emlékezés és a memória eltérnek egymástól. Az emlékezéshez az információ előhívása, a memóriához pedig a megőrzés rendelhető. A fotonhoz mindig kapcsolódik egy kvantum, ezek egyesülésekor a foton eltűnik.

Székesfehérvár, 2018. augusztus 7.

Elbert Anita

Szólj hozzá!