LÉLEKSZIRMOK: Biztató gondolatok MÁJUS napjaira…

Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: Biztató gondolatok MÁJUS napjaira…
A békesség szigete: Harmati Gyöngyi: LÉLEKSZIRMOK: Biztató gondolatok MÁJUS napjaira… (abekessegszigete.blogspot.com)


saját fotón: Pitypangok…(H.Gy.)

LÉLEKSZIRMOK – Biztató gondolatok az esztendő minden napjára
MÁJUS – HŰSÉG, SZELÍDSÉG a kapcsolatok erős pillérei…

1.
“A szelídség nem a gyengék és esélytelenek erőtlen alkalmazkodása a „vesztesek” szerepéhez.
Ez csak az erőszaktól elvakult szerencselovagok szemében látszik így. A szelídség valójában az
erősek hatalma, mellyel – a szeretet kincsét magasba emelve – bátran veszni hagyják az önzés
kacatjait.” (Simon András)
2.
“Ha igazán szeretünk, akkor is hűségesek maradunk, amikor nehéz szeretni.” (Gary Chapman)
3.
“Az árnyékod is inkább elhagyhat, hogysem én elhagynálak!” (Gárdonyi Géza)
4.
“Senki nem képes úgy várni, mint a kutya, s előfordul, hogy még a gazdája sírjához is kijár, és
még holtában is visszavárja.” ( Jevgenyij Jevtusenko)
5.
“Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek, és
ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz,
ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyem velem az Úr akármit, hogy csak a halál
választ el engem tőled.” (Szentírás – Ruth könyve)
6.
“A hűség egységbe foglalja az életet, nélküle ezer apró futó benyomásra törne.” (Milan Kundera)
7.
“Egy igaz barátság, amely nemcsak szeretetet, hanem hűséget és bizalmat is magában foglal, ritka
és értékes dolog.” Lucinda Riley)
8.
“A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat?” (Példabeszédek könyve)
9.
“Azok leszünk most és mindenkorra, amivé a szokásaink tesznek bennünket. Akik jó szokásokat
alakítanak ki és minden feladatukat hűségesen teljesítik, ragyogó fénysugarak lesznek, és
bevilágítják mások ösvényét.” (E.G.White)
10.
“A legkisebb dologban való becsületesség erőt ad ahhoz, hogy a nagyobb dolgokban is becsületesek
legyünk. Az egyenes jellem értékesebb Ofir aranyánál. Enélkül senki sem tölthet be felelősségteljes
megbízatást.” (E.G.White)
11.
“Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.” (Máté evangéliuma)
12.
“Mikor nagyokat ütnek rajtunk, Milyen jó lenne nem ütni vissza Se kézzel, se szóval, Világitni a
napvilággal, Elaltatni az éjszakával, Szólni a gyávaság szavával, De sose ütni vissza. (József Attila)
13.
“Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket,
és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.” (Gyökössy Endre)
14.
“A hallgatás szelídség, amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát,
amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged. a hallgatás szelídség.” (Teréz anya)
15.
“A hűség egyfajta erős elhatározás, mondhatjuk döntésnek is, hogy nem hagyjuk el a párunkat, hogy
elfogadjuk olyannak, amilyen, hogy szeretettel segítjük minden törekvésében, vele akarjuk leélni az
életünket.” (Simon András)
16.
“Az igazság soha nem lesz kellemes a hazugnak; a szelídség nem lesz kívánatos a
beképzeltnek és gőgösnek; a tisztaság nem tetszetős az erkölcstelennek; az önzetlen
szeretet nem vonzó az önzőnek. Milyen örömet kínálhat a menny a földi érdekeknek
élő, önző embereknek?” (E.G.White)
17.
“Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő
benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt.” (Pilinszky János)
18.
“A szelíd ember látszólag gyengének, esetleg gyávának tűnhet, valójában ő a legerősebb,
képes féken tartani természete vad erőit, képes lemondani a megtorlásról, még ha ezért
gúnyos lenézést is kap “jutalmul”. (Harmati Gyöngyi)
19.
“Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.” (Jelenések könyve)
20.
“A világnak olyan emberekre van a legnagyobb szüksége, akik meg nem vehetők és el nem
adhatók, olyanokra akik lelkük legmélyén igazak és becsületesek, akik nem félnek a bűnt
nevén nevezni, akik a lelkiismeret szavára az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket.”
(E.G.White)
21.
“A kis dolgokban tanúsított becsületesség, a hűség és szívélyesség apró tettei boldoggá
teszik életünket.” (E.G.White)
22.
A hűséget egy életen át kell fokról-fokra felépíteni, védelmezni, de egy pillanat
alatt le lehet rombolni.” (Harmati Gyöngyi)
23.
“Hűséget soha nem szül erőszak, félelem, bizonytalanság vagy megfélemlítés. A hűség
olyan döntés, amelyet csak az erős lelkeknek van bátorságuk meghozni.” (Paulo Coelho)
24.
“Ne a tárgyhoz maradj hűséges; inkább s kérlelhetetlenebbül önmagadhoz.”
(Márai Sándor)
25.
“Az alvó kis hercegben a legjobban a virágjához való hűsége hat meg: egy rózsa képe,
mely akkor is úgy ragyog benne, mint egy lámpa lángja, amikor alszik… és ettől
még törékenyebbnek tűnt a szememben. A lámpákra nagyon kell vigyázni: elég
egy hirtelen kis szél, hogy kioltsa őket.” (Antoine de Saint-Exupéry)
26.
“Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet. Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.” (Ady Endre)
27.
“A beszélgetés akkor válik minőségi időtöltéssé, ha érdeklődéssel és a megértés szándékával
hallgatjuk társunkat, miközben gondolatairól, érzéseiről, vágyairól beszél. A hallgatás tanulása
néha nehezebbnek tűnik, mint egy idegen nyelv elsajátítása, ám minden fáradozást megér, hogy
képessé váljunk szeretetünk kifejezésére.” (Gary Chapman)
28.
„Azt mondták róla, soha nem hagyta el a száját szitokszó. Kérdezték is tőle, mi történik, ha nagyon
megharagszik. – Akkor hallgatok – felelte. De ha nagyon, nagyon megharagszik? faggatták tovább.
– Akkor még jobban hallgatok – zárta le.” (Arany Jánosról, a “hallgati emberről”)
29.
“Mennél olcsóbbak a szavak, annál drágább a hallgatás.” (Kodolányi János)
30.
“Szívünk igazi mélységeit csak a hallgatás tudja kimondani.” (Szent-Gály Kata)
31.
“Márai azt írja a tapintatról és gyöngédségről, hogy az több és értékesebb, mint a tudás és az értelem,
és becsesebb, mint a jóság…Van egyfajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felsőfoka. Az a tapintat
és az a gyöngédség, mely mint valamilyen csodálatos zenei hallás, örökké figyelmeztet egy embert,
mi sok és mi kevés az emberi dolgokban, mit szabad és mi túlzás, mi fáj a másiknak…Ez a tapintat
nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngédségét is.”
(Scháffer Erzsébet)

Az idézeteket összeválogatta: Harmati Gyöngyi, a Békesség szigete blog szerkesztője.

Árvai Márta: Napraforgók c. festménye…

Váci Mihály: Szelíden, mint a szél…

Szőkén, szelíden, mint a szél;
nem lehetett sebezni engem:
ki bántott – azt vállon öleltem,
értve-szánva úgy megszerettem,
hogy állt ott megszégyenítettem
és szálltam én sebezhetetlen:
– fényt tükrözök csak, sár nem ér.
Szőkén, szelíden, mint a szél,
jöttömben csendes diadal van,
sebet hűsít fényes nyugalmam,
golyó, szurony, kín sűrű rajban
süvített át, s nem fogott rajtam,
s mibe naponkint belehaltam,
attól leszek pusztíthatatlan,
s szelíden győzök, mint a szél.
(részlet)

LÉLEKSZIRMOK – Teljes könyv:
https://abekessegszigete.blogspot.com/2021/07/harmati-gyongyi-lelekszirmok-biztato_31.html

Szólj hozzá!