Izzani látszott a tavaszi égbolt

Különös fény vonta be reggel a falut. Mintha a házakból jött volna a fény. Vagy fentről? A tavaszi ég izzani látszott, s rongyos szélű felhők úsztak tova rajta. A nap közülük kikandikált és ezüstös csillogással vonta be szélüket. Csend volt a falu felett. Elmélázva, szinte félálomban bandukoltam a reggeli fényben, s néztem az égre törő tornyot, mely jelezni látszott valami ígéretes, jó hír érkezését.
A megkonduló harang szava egyszerre megtörte a csendet.
Megelevenedett a falu. Ünneplőbe öltözött emberek özönlöttek ki a kapukon a harangszóra. Férfiak és nők, öregek és fiatalok, meg gyerekek. A gyerekek közül néhány legénykén posztóharisnya feszült, s ügyes kicsi lajbi, lábukon csizma. A leányocskák között voltak székelyruhába öltözöttek – csíkos szövésű lerakott szoknyában, ugyan ilyen karcsú mellénykében, s hozzá kötényke. Az idősebb emberek közt is látok egy-két harisnyás férfiembert, s az asszonyok sötét öltözéke is mintha fényben játszana ezen a tavaszi reggelen.
A templom előtt legtöbben megállnak egy kis tereferére, amíg várják a papot. Mikor harmadikat harangoznak, meg is jelenik a tiszteletes úr fekete reverendájában, méltóságosan lépegetve. De a komolyságot hiába erőlteti, mert ebben a fényben csak vidámnak szabad lennie az emberfiának. Az emberek szépen félrehúzódva utat engednek neki, s illő „békesség Istennel” szóval köszöntik, melyre ő is hasonlóval válaszol.
A pap után a hívők bevonulnak mind a templomba. Külön kapun a férfiak, külön kapun a nők. A helyüket is így, külön-külön foglalják el: a szószéktől jobbra az asszonyok, balra férfiak. A halkan zsibongó gyermeksereg pedig a karzaton. Csak a székelyruhába öltözött legénykék, s leányocskák ülnek az első padokra a szószékkel szemben, ahol máris megjelenik a tiszteletes úr zsoltároskönyvvel a kezében.
A pap végig tekint a hívein. Sokan eljöttek, megtelt a kicsiny templom. De sokan hiányoznak is. Szomorúság szállta meg a szívét, mikor arra gondolt, hányat kísért végső útjára, s milyen keveset keresztelt. Az ablakon beszökő napsugár azonban nem engedte sokáig búslakodni. Észrevette, ahogy szemeit legeltette a híveken, előbb az asszonyok sorai között (huncut ez a pap, előbb az asszonyokra figyelmez), majd a férfiak között is azokat, akiket rég látott, mert sorsuk idegenbe vetette őket. Most eljöttek az ünnepre feltöltekezni bizodalommal, reménységgel, hittel – feloldódni a szülőföld semmivel sem pótolható szeretetében.
Áhítatos alázat töltötte el a pap szívét is, hisz, ha fogyatkozva is, de a gyökerekből mégis új élet, új remény serked.
Csend ülte meg a templomot, várakozással teli csend, még a gyermekek pusmogása is elhalt, s a pap rátalálta a hangra és érces zengő hangon megszólalt:
– Krisztus feltámadott!

Bige Szabolcs Csaba

“Izzani látszott a tavaszi égbolt” bejegyzéshez 4 hozzászólás

 1. Kedves Szabolcs!
  Nagyon szép írásodhoz gratulálok szeretettel Rózsa(l)(f)

 2. Kedves Rita!
  Szeretet legyen a szívünkben és remény, hogy Krisztus áldozata nem volt hiábavaló, hogy jobbá válik a világ!
  Áldott ünnepeket! (f)
  Szeretettel: Szabolcs

 3. Kedves Szabolcs!

  Igazán szép húsvéti írással örvendeztettél meg. Sajnos csak az interneten keresztül tudunk jelen lenni még az ünnepi istentisztelen is. Ilyen ünnepünk még nem volt, remélem, hogy nem is lesz.

  Szeretettel: Rita:]

  Szeretettel: Rita

Szólj hozzá!